ወጌላ ዮሃንስ 5

1ነለአ ነቸቻ ከፄ ቤኢ ዚፈ ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤዽ ያሱስ ከዬሩሳሌም። 2ቤኢ ነዬሩሳሌምኳ ነትገን ግሰ ኽ ጃጃ ኣይ ሆዋ ሜታ ኤተ ቢካንዲቆ ከደቤ በዝልኻ ማቁስ። ቢኦ ኣይ ሆዋ አኳ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ "ቤተዝታ።" 3ጸጋ ደ መንሰሣ በበኽ፥ ደ ቤፐሻኻ፥ ደ ገሙ፥ ደ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማምኳ ቢንዥገሥ ኒል በዝልኻ ና [ቢዜኽ መሎጎድ ኣያ። 4ቤኩ ሰ ገትገ ረባኳ ነለአ ነለአ ኪል ሆ ኣያ ካ፥ ቤሎጎደኽ ኣያ። ነመሎጎደማ ነቸቻ፥ ቤብድ ጸጋ ኤተ ቤሲቆ መኩና ነመንሰሣ ነሾካብኳ]። 5ቤኢ ነጓ ጸጋ ሜታ፥ ኤተ ቤንሳሥ ግዣ ግቸማ ሜታ ኖቆማ አሤር ኖቆማ ዬሰናኮ (38)። 6ያሱስኳ ቤገመሥ አ። ኤቤያገሚል መንሰሣለማ ኦኪል በበኽኳ፥ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኣኣጎካ አም መብዳኽ?" 7ቤከኮሎቆ መዣ መንሰሠማ አኳ ቤከከል፥ "ኤተም! አርጨከኼ ጸጋ ኤተ ከምጦዋ አራ ኪለማ፥ ኤበለጎደካ ኣያ፤ መርኢ አር ነመጅንፃ በሲኮቆ ጸጋ ጀንዳ መኩና።" 8ቤከከል ያሱስ፥ "ፈርሥ፥ ሮቆ እንተላሉ፥ ዸካ።" 9ቤብድ መዣ አኳ ናሥ ኦካ ና፥ ቤሮቆ እንተላለማ ቤከዻ። ኤቤድ አለኣኳ ኖከ ዱ ሙሳ። 10ኖካ ና ቢከል ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ከመዣ ከኤተ ቤንሳሥ ቤብደና፥ "ኖካ አለአ ኦከ ሙሳ፤ ኤማቶቋለምላ ከምኸሠኼ ካም አመጹር እንተላኼ።" 11ቤኮሎቆ አኸን ከማም ቤከል፥ "መዣ ኤተ በብደኮቆ አራ፥ አ በከለካ፥ 'ሮቆ እንተላሉ፥ ዸካ።"' 12ቢሎቆሥ እማምኳ ቢከል፥ "ዎዴ ጸጋ ኤተ በከለካ ካም፥ 'ሮቆ እንተላሉ፥ ዸካ?"' 13ኤቤከዸሽ ጸጋ ከምፈጋኻኳ፥ ቤፐሥ ያሱስ ነጓ። ካ ኤገመንኼ መዣ ኤተ በብደካ አ፥ ኦዴ ኤበብደኮቆ አ። 14ነለአ ነቸቻ ቤገመሥ ያሱስ መዣ አ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤከከል፥ "ባብደከንዥገን እኽላ፤ ኤከምበፃን መዳ ነጸገኡ ገንሠ ዳ ኤተ ከመንተሮቆ ነለአ፥ ካለን መዳኣኼ ገንሣኼ።" 15ቤዽ መዣ አኳ፥ ቤገሸሥ ከዶጎ ዪሁዳ ኤበደካ ኤተ በብደኮቆ አ ያሱስ። 16ከፄ ቤጦ ያሱስ አለአ ኖከ ሙሳ፥ ቢያጦሽ ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ማሙቾቆ አ። 17ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል ከማም፥ "ባብ ከደኽላ ነመደማ በኢካ፥ በርኢካ አርኳ ነመደማ።" 18ኤቤገሶቆ ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ አለአ፥ ቢያኣጎ ከበቦቆ መሾቆ ያሱስ። ነከምደን ካሥ መሸ ሥ ኦከ ሙሳ፥ ከመከላለማ "ረባ ባብኳ" ቢከል በካንዘ ከሠንዥገን ጸገማ ከረባ። 19ያሱስ ቤከል ከማም፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ አራ ዱማ ከምፈለርሸኼ መደ ዳ ሜተል ከጺምኼ፥ ከምዪርዸሽ ኣሥ ኤተ በደካ አባብ ከምደራን፤ ኤተ በጦካ አባብ፥ ኣሥ አ ከምጦራ አራ ዱማኳ። 20ባብ ከፄ በሄከሽ አራ ዱማ፥ በከትገኬሥ ዳ ኤተ በጦካ አ ኮዎማ፤ ኤከምሰሠን እልኻኳ፥ ከምትገሥ ካራ ዳ ኤተ ከመንተርኮቆ ነመደዳ ነለአ በቦቆ። 21ኤያሥ ከምፈሮቆ ባብ ደ በሸሸካ ከምኸካ መኢያ፥ ኤያሥ ኤያ ከምኸራ አራ ዱማኳ መኢያ ከደ በራኣጎካ። 22ባብ ከምኸሠኼ ከሜታኼ፥ በኸኬንዥገን ገፋሌ መኸሣ ኮዎማ ካራ ከዱማ። 23ኤያሥ ቢሂንኮቆ ጸጋ ኮዎማ ባብ፥ ኒሂንቆ አራ ዱማኳ፤ ኤተ ከምበፃ መሂንቆ አራ ዱማ፥ ከምሂንቆኼ ባብ ኤተ በትገኬ አራኼ። 24"ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ ከምገሲልስ አራ፥ ኤተ ከምገሚል ከኤተ በትገኬ አራኳ፥ ከምጫ መኢያ አል ግዢ ግዥ፤ አ በተርካ ነመሻ ኮጎ መኢያ፥ ከምኸካሠኼ። 25ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምዌ አንጅ ኤተ ከምገሶቆን ደ በሸካ ሰ ዱ ረባ፥ በዎኬንዥገን እኽላኳ፤ ከምኢያ አደ በገሰኮቆ ሰማ ኮዎማኳ። 26ኤያሥ በደካ ባብ ከጺማ ከመኢያ ሸማ፥ ኤያሥ ኤያ በጦከንዥገን አራ ዱማኳ ኤከምደራ ከመኢያ ሸማ። 27ከፄ በርደካ አር ዱ በናደማኳ፥ በኸኬንዥገን ባብ ገፋሌ መኸሣ ካራ። 28መሰሠኼ እልኻ ከፄ አለኣኼ፤ ከምዌ አንጅ ኤተ ከምገሱቆን ደ ቢያሃንዠካቋ ሰም። 29ከምፑዌሥ እማም ኒል ሆ መሻ፤ ደ በደካ ገሸለማ ከምፈሩሥ ከምዸብ መኢያ፤ ከምፈሩሥ አደ በደካ ገንሣኸን፥ ኤከምኹሥ ከማም።" 30ቤከተጽ ያሱስ ቤከል፥ "አራ ከጺም ከምፈለርሸኼ መደማ ሜተልኼ፤ ከምኸርሥ ኤበርገሰኮቆ ኖጎ ባብኸን፤ ነከምደን ማሄሸማለም፥ ከፄ ከምደራ ማሄሻ አል ኤተ በትገኬ አራ፥ መኸሣለም ኸማ። 31ኤከምደራ አር ኸገሻ ከፄ እልቆም፥ ከማሮቆኼ እገሻለምኼ። 32በኢካን ጀንዳ ኤተ ከምዳ ኸገሻ ከፄምኳ፤ በርገምካ ኸገሻ ኤተ ከምዳ አ ከፄምኳ ኤበደካ ኸማ። 33በኸትገካ አኽኳ ጸጋ ኮጎ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ፤ በደካ አኳ ከኸገሻ ኸማ። 34በርከገሸከሥ አለአ ኤከምብደኻን አኽ፥ አርሸኬሠንኼ ኤከምዳ ጸጋ ኸገሻ ካራኼ። 35ቤዪዦጎ ዮሃንስ ኤመበል ጅ፤ በኻኣጎካ አኽኳ ከኦኪል ዱፀን ማገይላ ከመዪዦጓለማ። 36ነዮሃንስ ነኤተ መጩጾቆማ በርጨካ ኤተ ከምዳ ኸገሻ ካራ በቦቆ። አመደዳ ኤተ በኸኬ አባብ ካራ ኤከምትተርቆን፥ አመደዳ ኤተ በርኢካ ነመደማኳ፥ አ ከምዳ ኸገሻ ካራ፥ ኤበትገኬ አባብ አራ። 37ባብ ኤተ በትገኬ አራ፥ አ ኪልቆማ በደከንዥገን ካራ ኸገሻ፤ አኻኸን አኸገሰኮቆንኼ ሰማኼ፥ አኸገምከሠንኼ ጸገማኳ ሜተልኼ። 38አኸራቆከሠንኼ ገትጋለማኳ ኪልኻኼ፥ ከፄ በኸበፀካ መገመኺል ከኤተ በትገኬ አ። 39በኸላቀከሥ መዪዥሥ ሎርጋ፥ በኽኦከሥ ኤከምጨኸካ ከአ 40ነደንኳ፥ አኻኣጎካኼ መዌያ ኮጎም ኤከምጨኻን መኢያኳ። 41"አርሸኬሠንኼ ገሂን አል ጸጋኼ። 42በራምባለከሥ ኤበኸደካ አኽ ዎዴ፥ በርገምካ ኤበኸበፀካ አኽ መሄኸሽ ረባ ኒልኻኳ። 43አራ በርዎኬ ከፄያ ካል ባብ፥ አኻኸን አኸሄከሸንኼ አራኼ፤ ኤከምዌ ጸጋ ጀንዳ ከፄያ ካል እልቆማኸን፥ ከምሄኸሽ አ። 44በኻኣጎካ ኤከምኻ ጸጋ ገሂን ካኻ፥ አኸሻምበካኼ ከመሮቆ ገሂን ኤተ ከምኻ አረባ ከጺማኳ፤ ካ ኤያላሥ ከምፈለኸሸን አኽ መገሚል አራ? 45መኦኸሠኼ ኤተ ከምተምቦቆ አኻ ነታሰ ባብ አራ፤ ኤተ ከምተምቦቆ አኻ፥ ኤተ በኸካጦኪል አኽ አሙሴ። 46በኸመገሚል ሙሴ፥ በኸመገሚል አራኳ፤ በቆተከንዥገን አ ከፄም። 47ኤከምበፀኻ መገመኺል መቆታ አል ሙሴ፥ ኤያላሥ ከምገመኺለን አኽ እገሻለምኳ?"

will be added

X\