ወጌላ ዮሃንስ 4

1ቤያገሚል ያሱስ ኤቤገሶቆ ደ ፋርስ፥ ኤቤንጩጾቆ አ ነዮሃንስ በበኽ ቤጦ ከደ መሁል ቾጎማኳ። 2ነደንኳ አደ መሁል ቾጎማ ቤንጩጾቋ፥ ኤጩጾቆንኼ አ ኪልቆማኼ። 3ነለአ ነቸቻ ቤበፀሽ ኤበ ዪሁዳ፥ ቤኮል ቤዽ ከገሊላ። 4መከዽ ከጓኳ፥ ቤከኢ መተራ ከንዶጎ ኤበ ደ ሰማሪያ። 5ነጋጦቆ ሰማሪያኳ ቤዌ ከኤባ ኤተ ቢኦ ሲካር። ቤያርቻቆ ኤባ አኳ ኮጎ ቤኽ አያይቆብ እኔያ ከዱማ ከዮሴፍ። 6ቤኢ ሆ ኣይ ያይቆብ ነጓ፤ ከፄ ቤማዎ ያሱስ ነመንዻ ነንዶዋኳ፥ ቤኢሽ ነሰ ሆ ኣያ ና፤ አንጅ ማኳ ኤአንጅ ማያ። 7ኖካ ና ቤዌ ጋፈ ደ ሰማሪያ ሜታ ከምኽሎቆ ኣያ፤ ቤከከል ያሱስኳ፥ "ኸካሬ ኣያ፥ ፈራ።" 8ቤዾንዥገን ደ መሁል ቾጎማኳ ከመኮድ እጋ ኪል ኤባ። 9ቤከከል እገፈ ደ ሰማሪያ አኳ ከያሱስ፥ " ማከድ አም ዶጎ ዪሁዳ ኤያላሥ፥ ባከሎቆካን አም ኣይ መፋ፥ ኖጎም ኖጎ ጋፈ ደ ሰማሪያ?" ኢያኩኮቆኼ ዶጎ ዪሁዳ ከደ ሰማሪያኼ። 10ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ባምገምካ ደ መኻ አል ረባ ኤበደካ ኣሤ፥ ባማምባለሥ ኤተ በከለካ ካም፥ 'ኸካሬ ኣያ' ዎዴያ ኤበደካኳ፥ ባምሎቆሥ አምኳ አ፥ በመኽ አኳ ኣይ መኢያ ካም በምዳ።" 11ቤኮሎቆ እገፋ አኳ ቤከል "ኤተም! ኣጨካንኼ ዳ ኤተ ከምኽላኮቋ፤ ሆ ኣያኳ መሃቲለማ፥ ኣይ መኢያ አ ነጓብ ከምታኤን አማ? 12ኣሙቸኮቆ አም ኤተ በኸኬ፥ ሆ ኣያ አለአ ካይላ በብላ ያይቆባኽ? በፈከንዥገን አ፥ ኢደማ፥ ለማናለማኳ ናሥ ሆ ኣያ ነለአ።" 13ያሱስኳ ቤከኮሎቆ ቤከል፥ "ደ በፈካ ነኣያ ነለአ ኮዎማ፥ ከማኮሊል እምበ ኣያ መሸማ። 14ኤተ ከምፋ ነኣያ ኤተ ከምኸራ አር፥ ከማኮሊልኼ እምበ ኣያ ሜተልኼ፤ ኣያ ኤተ ከምኸርካ አር፥ አ ከምዳ ኒለማ ጋጨ ኣያ ኤተ ከምኻ መኢያ አል ግዢ ግዥ።" 15ቤከከል እገፋ አኳ፥ "ኤተም! ኤከምበፃን እምበ ኣያ መሻ አራ፥ ኤከምበፀራን መዎሬ ከምኽሎቆ ኣያ ከገኣኳ፥ ኸካሬ ሾከ ኣያ አለአ።" 16ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዻ ኦዌ ጉንዘኡ፥ ኮለኬ!" 17ቤከል እገፋ አኳ፥ "አርጨከኼ ጉንዛኼ።" ቤኮሎቆ ያሱስኳ፥ "ኤተ ባከለካ 'አርጨከኼ ጉንዛኼ፥' ኸገሻ ባገሸከሣ። 18ቤያጭ ጉንዛ ማቁስ፤ ጸጋ ኤተ ባከኢካ እኽላኳ ጉንዘኡኼ፤ አለአ ኸገሻ ባገሸከሣ።" 19ቤከከል እገፋ አኳ፥ "ኤተም! በርገምከሥ ኤባደካ አም ከኤተ መዪርጓ። 20ቢዴር እምበበምላ ኖቆ ዶላ ነለአ፤ አኻ ዶጎ ዪሁዳኸን በኸከለካ፥ 'ኖጎ በደካ አገዴራ ከረባ ነዬሩሳሌም።"' 21ያሱስኳ ቤኮሎቆ ቤከከል፥ "አም እገፋ አለአ፥ ገሚል አራ፤ ከምዌ ኦከማ ኖከ ከምበፀኻ መዴራ ከረባ ከበባ ኖቆ ዶላ ነለአ ኤያሥ ኤያ ከዬሩሳሌምኳ። 22አኻ በኸከዴረካ ከዳ ኤተ በኸኤምካ፥ አይላኸን ከዳ ከኤተ ቢልገምካ ቢልከዴረካ፤ ከምዌ አመብዳ ከንዶጎ ዶጎ ዪሁዳ። 23ከምዌ ኦከማ ኖከ ከምዴሩዋ ኸገሻ ከረባ ከበባ ከንዶጎ ገፉጫ ከኸገሻኳ፥ በዎኬንዥገን እኽላኳ፤ ኤያሥ አለአ በኣጎካ ረባ ኤከምዴሩካ ካ። 24ረባ ገፉጫ፥ ከምደካ ከደ ቢዴረካ ካኳ ኤከምዴሩካ ከንዶጎ ገፉጫ ከኸገሻኳ።" 25ቤኮሎቆ እገፋ አኳ፥ "በርገምካ ኤከምዌ መሲያ ኤተ፥ ቢኦካ ክርስቶስ፤ ኖከ ከምዌ አኳ፥ ከመገሸሥ ዳ ኮዎማ ካይላ።" 26ቤከል ያሱስኳ፥ "ኤተ በኢካ ነመገሻ ካም አለአ፥ አራ ኣሥ አ።" 27ናሥ አለአ ቤኮሌ ደ መሁል ቾጎማ ኮጎ ቢዾዋ፤ ቤሰሥ እለማም በቦቆ ነማገሽ ያሱስ ከገፋ፤ ነደንኳ ኤኢንኼ ነማም ጸጋ ሜተል ኤተ ቤከል ቤሎቆሥ እገፋ "ኣሤ ባኣጎካ?" ኤያሥ ኤያ ኤተ ቤከል ከያሱስ፥ "ካሤ ባካገሸካ ከአኳ?" 28ነለአ ነቸቻ ቤበፀሽ እገፋ አ ቁለ ኣያለማ፥ ቤዽ ኪል ኤባ ቤገሸሥ ከጸጋ ቤከል፥ 29"ዎኼ፥ ዪርኻና መዣ ኤተ በገሸከሥ፤ ካራ ደ ኤተ ቤርድ አር ካል ገሲቋ ኮዎማ፤ ከምዳ መሲያኽ?" 30ቢብቆኬሥ ጸጋኳ ኒል ኤባ ቢዾካ ኮጎ ያሱስ። 31ነለአ ቢተገኽ ደ መሁል ቾጎማ ያሱስ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ፥ ሳ ዳ!" 32ቤኮሎቆ አኸን ከማም ቤከል፥ "በርከኢካ ከደ መሳ ኤተ በኸኤምካ አኽ።" 33ቢከል ደ መሁል ቾጎማኳ ኣሥ እልኸማም፥ "አኢካናኽ ጸጋ ኤተ በከርኬቆ ደ መሳ?" 34ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ደ መሳለም መጦ ማሄሸማ አል ኤተ በትገኬ አራ፥ ከመትቶቆ መደዳለማኳ። 35በኸከለካኼ አኽኳ፥ 'ነጽጃ እንዝኽ ነቸቻ ከምዳ መፂቆ ጋትጋ።' ዪርኻና ከእልኸኻኳ ቼ! ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤበኢንዘካ ጋትጋ ኤበትተካ ከመፂቆማኳ። 36ኤተ ከምሽላ ከምሮቆ በናለማ፥ ከማሙንፆቆ ኻ ኤተ ከምዳ ከመኢያ አል ግዢ ግዥኳ። ካ ኤተ ከምዋሻ፥ ኤተ ከምሽላኳ ከማገዋይል ከምበንደማም። 37ከፄ አለአ ኤተ በከለካ ጸጋ፥ 'ሜታ ከምዋሻ፥ ጀንዳኳ ከምሽላ' መከላ አለአ ኸገሻ። 38በርከትገካ አኻ ኤከምሽልኻን ነዳ ኤተ በኸበፀካ መሌኤኻ፤ ጃጀንዳ ቢሌኤካ ነመደዳ፥ አኻኸን በኸኩካን ነመኢንዝ ዳ ኤተ ቢሌኤካን እማም።" 39ከፄ በከለካ እገፋ፥ "በገሸኬሥ አ ካራ ዳ ኤተ ቤርድ አር ካል ገሲቋ ኮዎማ፥" በከገምኪል ነኤባ ና በበኽ ደ ሰማሪያ ከያሱስ። 40ኖከ ቢዌ ደ ሰማሪያኳ ኮጎ ያሱስ፥ ቢሎቆሥ ኤከምኢሸን ኖጎማም፤ ቤኢሽ አኳ ነጓ ኦኪል እምበንድ። 41ቢከገሚል ናል ገሲቋ በበኽ ጸጋ ከፄ እገሻ ኤተ ቤገሸሥ ያሱስኳ። 42ቢከከል ችዳ አኳ ከገፋ ካ፥ "እኽላ ነከምደን ከገሻሉ፥ ቢልገምኪል ከፄ ቢልገሰኮቆ ኪልቆምላ፤ ቢልገምካ ኤበደካ አ ኸማ ኤተ መብዶቆ ኤበ እኔያኳ።" 43ነኦኪል እምበንድ ና ነቸቻ፥ ቤፐሥ ቤዽ ከኤበ ገሊላ። 44ቤገሸሠንዥገን ያሱስ ኪልቆማ ቤከል፥ "አሂንካቆኼ ኤተ መዪርጓ ነኤበማኼ።" 45ኖከ ቤዳሽ ከኤበ ገሊላ፥ ቢሄሽ ደ ጓ አ፤ ከፄ ቢፀዬቆ ነዚፈ ፋዝጋ ነዬሩሳሌም፥ ቢገሜሥ ዳ ኤተ ቤድ አ ነጓ ኮዎማኳ። 46ቤኮሌ ያሱስኳ ከቃና አል ኤበ ገሊላ፥ ኖጎ ቤያገልበኽ ኣያ ከኬ ባጉዋ። ቤኢ ነቅፍርናሆም ኤተ መደዳ አል ጥሳ፥ ቤንሳሥ ዱማኳ። 47ቤገሶቆ አኳ መዌ ያሱስ ነዪሁዳ ከኤበ ገሊላ፥ ቤዌ ኮጎማ፥ ቤሎቆሥ ኤከምብታን ከቅፍርናሆም፥ ኤከምብደቆን ዱማ ኤተ በርካ ከመሻ። 48ቤከከል ያሱስኳ፥ "ኤከምበፀኻ መገመኸሥ ጋገሸል ዳ ከዳ አል ገተምዛኳ፥ ከምገመኺልኼ።" 49ቤከከል ኤተ መደዳ አል ጥሳኳ፥ "ኤተም! ብቴ ነከምሸን ዱዋለም።" 50ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዻ ከመፀኡ! በብደከንዥገን ዱኡ።" ቤገሚል መዣ አ ዳ ኤተ ቤከገሸሥ ያሱስ፥ ቤዽ ከመፃለማኳ። 51መከኢ ነመዻ ከመፃለማኳ ቢከሁሌይል ዋደለማ እኔያ ቢኽ ቢከከል፥ "በብደከንዥገና ዱኡ።" 52ቤሎቊል አኳ ኖጎማም አንጅ ኤተ በሻምጸካን አዱማ፤ ቢከከል እማምኳ፥ "ነጋዥጋ ነአንጅ ሥሠ በንድ በበፀከሽ አጎከሣ።" 53ቤያምባለሥ በበማ ከዱዋኳ ኤበደካ ናሥ አንጅ ኤተ በከከለኬን አያሱስ፥ "በብደከንዥገን ዱኡ"፤ ከለአ ቢከገሚል አ ደ መፃለማ ኮዎማኳ ከያሱስ። 54ነዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤድ ያሱስ ኖከ ቤኮሌ ነዪሁዳ ከገሊላ ነቸቻ፥ አለአ አል ማኮሊለማ።

will be added

X\