ወጌላ ዮሃንስ 21

1ነለአ ነቸቻ ቤትገሥ ያሱስ እኽላኳ ጸገማ ከደ መሁል ቾጓ ነትገን ሰ ኤያይ ጥቤሪያስ፤ ቤትገሥ ጸገማ ኤኤለአ። 2ሲሞን ጴጥሮስ፥ ቶማስ ኤተ ቢኦ "ድድሞስ፥" ኤተ ቤድ ነቃና ናል ገሊላ ናተናኤልኳ፥ ከኢደ ዘበዴዎስ፥ ነደ መሁል ቾጎማ ጸጋ እምበንድ ጀንዳኳ ቢኢ ኮዎማም። 3ቤከከል ሲሞን ጴጥሮስ ከማም፥ "ከምዸራ ከምዻቆሽ ዉ።" ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ከምዽላ አይልኳ ነቾገኡ፤" ቢፐሥ ቢቶኮሥ ለማዲያ። ነመጎኳ ናኸን ኢዻቆሸንኼ ዉ ሜተልኼ። 4ኖከ ቤጅባጓኳ ቤኢቾጎ ያሱስ ነሰ ኤያያ፤ ኢገመንኼ አደ መሁል ቾጓኸን ኤቤድ ያሱስኼ። 5ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "ኢዳለም! አኸጨካኼ ዉኽ?" ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "እምበአ ኢልጨካኼ።" 6ቤከል አኳ ከማም፥ "ኣምብኻ ዪ ነለማዲያ ከኤላ ጉንዛ ከምዸበኻኳ፤" ቢያምብ እማምኳ ዪ፥ ቢያሃለሽ መጅረማ ከፄ ቤዪጮቆን ኤማንጀ ዉ ኒል ዪኳ። 7ቤከከል ኤተ መሁል ቾጓ ኤተ ቤሄሽ አያሱስኳ፥ ከጴጥሮስ "አ ኤታ!" ኖከ ቤገሶቆ ሲሞን ጴጥሮስኳ ኤበደካ ኤታ፥ ቤኢሰሥ ጅባለማ ኤተ ቤትሾቆ ነጸገማ፥ ቤካቆል ኪል ኣያ። 8ደ መሁል ቾጓ ጃጀንዳኳ ቢቆ ለማዲያ ቢከዌ፥ ቢጅሬ ዪ ኤተ ቤዪጮቆን ዉ፤ ቢሃታሥ እማምኳ ነሰ ኣያ ኣሥ ኤመዻምብ ኤላ ግቸማ አሤር፥ ኢሃታሠንኼ ዝንዜንኼ። 9ኖከ ቢብት ከኔያኳ፥ ቢገመሥ ዉ ነመሰኽ ማንጃ ከጋኳ። 10ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ርኼቆ ናሥ ዉ ነኤተ በኸዻቆከሽ እኽላ።" 11ካ ቤቶኮሥ ሲሞን ጴጥሮስ ለማዲያ፥ ቤጅሬ ዪ ኤተ ቤዪጮቆን እምበቦቆ ዉ ግቸማ ማቁስ ኖቆማ ግቸማ እምበንድ ከአሤር ኖቆማ ኦካግ (153) ከሰ ኸ እኔያ፤ መከፈጋኸን ዉ ኤለኣኳ፥ ኤያሸንኼ ዪኼ። 12ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ዎኼ፥ ጮቆኸስ ሰ ሳ!" ኤኢንኼ ነደ መሁል ቾጓ ኤተ ቤንዥጋይልኽ ከመሎቆሠማ ከምከላ "ዎዴ አማ?" ቢገም ኮዎማም ኤበደካ ኤታኳ። 13ቤዌ ያሱስ ቤሮቆ እጋ ቤንኽ ከማም፥ ቤጦ ዉኳ ኤያሥ ኤያ። 14ያሱስ ካል ኦከ ቤያፈራቆ ነመሻ፥ ማገማሣለማ ከደ መሁል ቾጎማ ከለአ ኦኪል ኦካግ። 15ኤቢጮቆስ ሰ ሳኳ ቤከከል ያሱስ ከጴጥሮስ፥ "ሲሞን፥ ዱ ዮሃንስ! ነደ በሄከሽ አራ ነለአ፥ ኣሄከሽ አራ በቦቋኽ?" ቤከል አኳ፥ "ኣዬ ኤተም! ባገምካ፥ ኤበርሄከሽ አም።" ቤከኮሎቆ ያሱስኳ፥ "ኤያሥ ቢዜከኽ ኢደ ጃጃ፥ ዜኽ ኢዳለም!" 16ቤከከል ያሱስ ከኦኪል እምበንድኳ ከጴጥሮስ፥ "ሲሞን፥ ዱ ዮሃንስ፥ ኣሄከሽ አራኽ?" አኳ ቤከል፥ "ኣዬ ኤተም! ባገምካ አምኳ፥ ኤበርሄከሽ አም።" ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዜኽ ጃጃለም!" 17ቤሎቆሥ ያሱስ ከኦኪል ኦካግኳ ቤከከል፥ "ሲሞን፥ ዱ ዮሃንስ፥ ኣሄከሽ አራኽ?" ከፄ ቤከከል ያሱስ ኦኪል ኦካግ "ኣሄከሽ አራኽ?" ቤሳንዝ ጴጥሮስኳ፤ ቤኮሎቆ ቤከከል፥ "ኤተም፥ ባገምካ አም ዳ ኮዎማ፤ ባገምኪል ኤበርሄከሽ አም።" ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዜኽ ጃጃለም! 18ኸገሻ ከምከለራ ካም፥ ኖከ ቤያኢ ገሸላ፥ ቤያእስል ለከፋሉ ካሥ እልቀኡ፥ ቤያከዽ ካሥ ጎ ቤያኣጓ፤ ኖከ ከማጋዛኣኸን፥ ከምፈራቆ ኤሉ ከምኢሰኪል አጸጋ ጀንዳኳ አም ከለከፋሉ፥ ከምሮቆ አም ካሥ ጎ ባበፀካ አም መሄያሽኳ።" 19ዳ ቤከገሸሥ ያሱስ አለአ ከመትገሥ ከመሻ ካል ኣሤ ኤበኢካ አጴጥሮስ ከምኸካ ገሂን ከረባ፤ ነገሻ ነለአ ነቸቻኳ ቤከከል፥ "ዌ ሁሌ ቾጎ አራ!" 20ጴጥሮስ ቤያገለኽ ቤገመሥ ኤተ መሁል ቾጓ ኤተ በሄከሽ አያሱስ መኮዌ ነቸቸማም፤ ኤተ መሁል ቾጓ አለኣኳ ኤተ ቤኢሽ ኖቆ እጋ ኪል ሶቆ ያሱስ፥ ኤተ ቤከከል ቤሎቆሥኳ፥ "ኤታ፥ ዎዴ ኤተ በርካ ከማተገሮቆ አም ከምኻ?" 21ኖከ ቤገመሥ ጴጥሮስኳ አ፥ ቤከል ከያሱስ፥ "ኤያብ ከምዳ መዣ አለአ?" 22ቤከከል ያሱስኳ፥ "ኣሤ በኩኬቆን አም፥ ኤከማኣጎራ ኤከምኢያን አ ካሥ አል ኦከ ከምዎሬ አር? ሁሌ ቾጎ አም አራ።" 23ቤያገሻሥ ከፄ አለኣኳ ኖጎ ኢዴባ እገሻ ኤተ ቤከል፥ "ከምሻኼ ኤተ መሁል ቾጓ አለኣኼ።" ኤተ ቤከል ያሱስኸን፥ "ኣሤ በኩኬቆን አም፥ ኤከማኣጎራ ኤከምኢያን አ ካሥ አል ኦከ ከምዎሬ አር?" ኤከለንኼ "ከምሻኼ መዣ አለኣኼ።" 24ኤተ በደካ ኸገሻ አለአ ኮዎማ፥ ኤተ በቆተካ አለኣኳ ኣሥ ኤተ መሁል ቾጓ አለአ፤ በኮገምካ ኤበደካ መደ ኸገሻለማኳ ኸማ። 25በኢካን ነለአ በበኽ ኤማንጀ ዳ ኤተ ቤድ ያሱስ፤ ቢምቆት ዳ ኤተ ቤድ አ ኮዎማ፥ በኢካ ካራ ኤበምፈለሸኼ ኤባ አል እኔያ መሮቆ ሎርገማኼ።

will be added

X\