ወጌላ ዮሃንስ 20

1ነኤሙሳ ነኸማቱቋ ካል ገዳዱ ከመጓ፥ ቤዌ ማሪያም አል መግደላ ከሰ ሆ መሻ አል ያሱስ፥ ቤገመሥ ኤቤቼያሥ ግሻ ኤተ ቢከሃንስ ሆ መሻ። 2ቤዽ አኳ ከቾጎ መዱጋ ኮጎ ሲሞን ጴጥሮስ ከኤተ መሁል ቾጓ ኤተ ቤሄሽ አያሱስ፥ ቤከል ከማምኳ፥ "ቢቼከሠንዥገን ኤታ፥ ቢፐኮቆ ኒል ሆ መሻ፤ ኢልገምካኼ ኖጎ ቢጦከሣኳ።" 3ናሥ ኦካ ና ቢፈርሥ እምጴጥሮስ ከኤተ መሁል ቾጓ ከአ፥ ቢዽ ከሰ ሆ መሻ። 4ቢዱጎ ከምበንደማም ቾጓ ሜተም፤ ቤሲቆ ኤተ መሁል ቾጓ ጀንዳ አኸን ፈላ፥ ቤተርኽ ጴጥሮስ ቤዳሽ ከሰ ሆ መሻ። 5ኤቤዝሎቋኳ ቤገመሥ ኣሥ ተካ፥ ኤኩንኼ ኪለማኼ። 6ሲሞን ጴጥሮስ ኤተ ቤኢ ነቾጎማኳ፥ ቤዳሽ ቤኩ ኪል ሆ መሻ፥ ቤገመሥ ተካ ኤተ ቤጦዋሥ ነጓ፥ 7ከዱ ኣ ኤተ ቢከገቶቆ እልቆ ያሱስኳ። ቤያለጫይል ዱ ኣ አ ቤጦዋሥ ከጺማ፥ ኤጦዋሠንኼ ከተካ ኖጎ ሜተምኼ። 8ነለአ ነቸቻ ኤተ መሁል ቾጓ ኤተ ቤሲቆ ቤዳሽ ከሰ ሆ መሻ፥ ቤኩ ኪለማ። ቤገመሥ አ አለኣኳ ቤገሚላ። 9ኤተ በከለካ አሰ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ከምደካ ከአ አመፈርሣ ነመሻ፥" ኢያምባለሠንኼ ካሥ አል ኦካ ናኼ። 10ናሥ ኦካ ና ቢኮሌ ደ መሁል ቾጓ ቢዉዉ ከመፃለማም። 11ቤኢቾጎ ማሪያም ነሸ ሆ መሻ ከንዶ ጃጻ ቤእሳ፤ ቤዝሎቆ ከሰ መእሳኳ ቤዪሪል ሆ መሻ። 12ቤገመሥ ሰ ገትገ ረባ እምበንድ ደ ቤኢሰሥ እምፑ ኣ፥ ቢማኢሽ ኖጎ ቤጦዋሥ መሸ ያሱስ፤ ሜተም ኮጎ እልቋ፥ ጀንዳኳ ኮጎ ቾጓ። 13ቢከከል ሰ ገትጋ አኳ ከማሪያም፥ "አም እገፋ አለአ፥ ካሤ ባከእሰካ?" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል ከማም፥ "ቢቼከሠንዥገን ኤተም፥ አርገምካኼ ኖጎ ቢጦከሣኳ።" 14ኤቤከል ኤለአ፥ ቤያገለኽ ቤገመሥ ያሱስ ነመኢቾጓ፤ ኤገመንኼ አኸን ኤቤድ ያሱስኼ። 15ቤሎቆሥ ያሱስኳ ቤከከል፥ "አም እገፋ አለአ! ካሤ ባከእሰካ? ዎዴ ባኣጎካ?" ቤኦሥ ማሪያምኳ ኤኤተ መደዳ ኒል መፐኽ ዳ ቤከከል፥ "ኤተም! ኤተ በርኮቆ አ ኤከምዳ አም፥ እገሸካሬሥ ኖጎ ባጦከሣ፤ አራኳ ከምዻ ርዾቆን።" 16ቤከከል ያሱስኳ፥ "ማሪያም!" ቤያገለኽ አኳ ኮጎማ ቤከከል ከሰ ዶጎ ዪሁዳ፥ "ረብኒ!" መከላ "ረብኒ" መጨገሰማኳ "ኤተ መትገሠማ።" 17ቤከከል ያሱስኳ፤ "መዻቆሠኼ አራኼ፤ አርኮለካንኼ ከደኽላ ኮጎ ባብኼ፤ ዻ ኮጎ ኢዴበም እገሸሥ ከማም ከልኳ፤ 'ከምኮለራ ኮጎ ባብ ኤተ በደካ በበኻ፥ ኮጎ ረባለም ኤተ በደካ ረባለኻኳ።"' 18ቤዽ ማሪያም አል መግደላ ቤከል ከደ መሁል ቾጓኳ፥ "በርገምኬሠንዥገን ኤታ፤" ቤከገሸሥ ዳ ኤተ ቤከከል አኳ። 19ነኤሙሳ ና ነሸጋዥጋ፥ ከፄ ቢከጤ ደ መሁል ቾጓ ከደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢሃንስ ግሰ መፃ ቢማኢሻ፤ ቤዌ ያሱስ ነአንጅ ና ቤኢቾጎ ኖጎማም ቤከከል ከማምኳ፥ "ነድ መገማ ካኻ።" 20ኤቤገሸሥ አለአ ነቸቻ፥ ቤትገሥ ኤለማ ከምበንደማ ከትገነማኳ ከማም፤ ኖከ ቤገመሥ ደ መሁል ቾጓ ኤተማምኳ፥ ቢያገይላ። 21ቤከል ያሱስ እኽላኳ ከማም፥ "ነድ መገማ ካኻ! ኤያሥ በትገኬ ባብ አራ፥ ከምትገራ አርኳ አኻ።" 22ከምከላ ኤለኣኳ ቤፉጮቆ እማም ቤከከል፤ "ርኾቆ መዪዥሥ ገፉጫ!" 23ቤከልኳ፥ "ከደ በኸከበፀከሻኽ ገንሣለማም፥ በካምበፀካሸንዥገና፤ ከደ በኸበፀካኽ መበፀኸከሽ ገንሣለማምኳ፥ አካምበፀካሸንኼ ከማምኼ።" 24ኖከ ቤዌ ያሱስ ኮጎ ደ መሁል ቾጎማ፥ ነአሤር ኖቆማ እምበንድኳ ኤኢንኼ ቶማስ ኤተ ቢኦ "ድድሞስ፥" ኖጎማምኼ። 25ቢከገሸሥ ደ መሁል ቾጓ ጃጀንዳኳ ቢከከል፥ "ቢልገምኬሠንዥገን ኤታ።" ቤኮሎቆ አኸን ከማም ቤከል፥ "ኤከምገመርሥ ኖጎ ባምቦኪል አሶ ኤለማ ከምበንደማ፥ ኤከምጦርሠን ቆሥሥ ኤለም ኖጎ ባምቦኪል አሶ፥ ነርከምጦሠን ኤለም ነብሰ ትገነማኳ፥ ከምገመሪልኼ።" 26ነኦኪል ዬሰናኮ ነቸቻ፥ ቢተጽ ደ መሁል ቾጎማ ቢሙንፆቆ ኒል መፃ፤ ቤኢ ቶማስኳ ከማም። ሚከሃንቆ ነመፃ ሚከኢኳ፥ ቤዌ ያሱስ ቤኢቾጎ ኖጎማም ቤከከል፥ "ነድ መገማ ካኻ።" 27ነለአ ነቸቻ ቤከከል ከቶማስ፥ "አለአ ኤለም ከምበንደማ፥ ጦዎሠን ቆሥሥ ኤሉ፤ ኼሽ ኤሉ ጦዎሠን ነብሰ ትገነምኳ፤ በፀሽ ማጤያ እላ፥ ገሚል ካራ።" 28ቤኮሎቆ ቶማስኳ ቤከከል፤ "ኤተም ረባለምኳ!" 29ቤከከል አያሱስ ከቶማስ፥ "ባከገምኪላ ከፄ ባገምከሥ አራ፤ ደ በገምኪል ነከምገመሠን አራኸን፥ በቦቆ ደ ቢያገ ካይላ።" 30ቤጦ ያሱስ ነኸ ደ መሁል ቾጎማ በበኽ ዳ አል ገተምዛ ደ ቢበፀካ መቆቱዋን ነሎርጋ ነለአ። 31ዳ በቆተካንዥገን አለኣኳ፥ ኤከምገመኺለን ያሱስ ኤበደካ ክርስቶስ ዱ ረባ፥ ከመገሚላለኻ ከአ ኤከምጨኸካን ከፄማ መኢያ አል ግዢ ግዥኳ።

will be added

X\