ወጌላ ዮሃንስ 19

1ኖካ ና ቤጦ ጵላጦስ፥ ኤከምፑቆ ያሱስ ከምኦቹካ። 2ቤገተኽ ለጋዪዳ ቌለ ኽኻ፥ ቢከእስ እልቆ ያሱስ ቢከኢሰሥ ከምዌኽ ኣ ካል ዶጎ ጥሳኳ። 3ቢኮል ኮጎማ ቢከከል፥ "ጥስ ዶጎ ዪሁዳ፥ ነድ መገማ ካም!" ቢምፐሸኽ ከኤለማምኳ። 4ቤተጽ ጵላጦስ ቤፐሥ ከጃጻ ቤከል ከዶጎ ዪሁዳ፥ "አለአ፥ ከምፐሮቆ ከጃጻ ካኻ፤ ኣገመኺል፥ ኤበርኤምካ መሸ ሠማ ነጸገማ ኤከምኸርከሠን።" 5ኖከ ቤፐሥ ያሱስ፥ ቤእስ እልቆ መገተኽ ኽኻ፥ ቤኢሰሥ መዌኽ ኣኳ፥ ቤከል ጵላጦስ ከማም፥ "አለአ መዣ አ!" 6ኖከ ቤገመሥ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ መደዳለማም ያሱስ፥ ቢሉግ ቢከል፥ "ቱ ነጋገድ ጃ! ቱ ነጋገድ ጃ!" ቤከል ጵላጦስኸን፤ "ርኾቆ አኻ ኪልቆኻ፥ ቱኻ ነጋገድ ጃ። አራ ከንዶጎም አርገምከሠንኼ ነጸገማ መሸ ሠማ ሜተል ኤተ ከምኸርከሠኼ።" 7ቤኮሎቆ ዶጎ ዪሁዳኳ ቢከል፥ "ቢልጨካ ማቶቋ ሜተል፤ ኤማቶቋ አለአ ከምደካ መሻ ከመዣ ከለአ፥ ከፄ በደከሥ ጸገማ ከዱ ረባ።" 8ኤቤገሶቆ ጵላጦስኳ አለአ፥ ቤጤ ናል ገሲቋ በቦቆ። 9ቤተጽ ቤኩ ኪል መፀ ገፋሌያ፥ ቤሎቆሥ ያሱስ ቤከል፥ "ነጓብ ባንዸኬ አማ?" ኤከኮሎቆንኼ ያሱስኸን እገሻ ሜተልኼ። 10ነለአ ቤከከል ጵላጦስ፥ "ኣገሸካኼ አም ካራኽ? ኣገምካኼ ኤበርጨካ መዥጋ ከመዠሽ አም ፌት ከመቱማ ነጋገድ ጃኳኽ?" 11ቤኮሎቆ ያሱስ ቤከል፥ "በምበፀካ ማኻዬሽ መዥጋ አለአ ካም ከንዶጎ ረባ፥ ባምጨኼ መዥጋ ሜተል ኤላ ነጸገምኼ። ካ ኤተ ባተገርኬቆ አራ በኸኬ ካም፥ በጨካ በቦቆ ገንሣ ናም።" 12ናሥ አለአ ቤያኣጎ ጵላጦስ መጨገስ ያሱስ፤ ዶጎ ዪሁዳኸን ቢሉግ ቢከል፥ "ኤከምጨጋስ መዣ አለአ፥ አም ማገኽ ቄሳር ጥስ ዶጎ ሮማኼ፤ ጸጋ ኤተ በደከሥ ጸገማ ከጥሳ ኮዎማ፥ በንሰካ ቄሳር ጥስ ዶጎ ሮማ።" 13ኖከ ቤገሶቆ ጵላጦስኳ አለአ፥ ቤፖቆ ያሱስ ከጃጻ ቤኢሽ ነለባበ መኸሣ፤ ጎ መኢሻ አ ጎ መረፅ ግሻ፥ ኤተ ቢኦ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ "ጋባታ።" 14ቤድ ኦከ ማገሥ ዚፈ ፋዝጋ፥ አንጅ ማኳ ኮጎ አንጅ ማያ፤ ቤከል ጵላጦስኳ ከዶጎ ዪሁዳ፥ "አለአ ጥሳለኻ!" 15እማምኸን ቢሉግ ቢከል፥ "ነሽ! ነሽ! ቱ ነጋገድ ጃ!" ቤከል ጵላጦስኳ፥ "ቱራ ጥሳለኻ ነጋገድ ጃኽ?" ቢኮሎቆ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳኳ ቢከል፥ "ኤተ ቢልጨካ አይል ኣሥ ቄሳር ጥስ ዶጎ ሮማ፥ ኢልጨካኼ ጥሳ ጀንዳኼ።" 16ነለአ ነቸቻ ኤከምቱዋን አ ነጋገድ ጃ፥ ቤያተገሮቆ ጵላጦስ ያሱስ ቤኽ ከማም። ቤሮቆ ለጋዪዳኳ አ ቤከዻ። 17ቤጹር ያሱስ ጋገድ ጃለማ፥ ቤከፐሥ ኮጎ እኔያ ኤተ ቢኦ "ጎ ዦኮ እልቋ"፤ ቢኦ እኔያ አኳ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ "ጎልጎታ"። 18ነጓ ቢቱ አ ነጋገድ ጃ ከጸጋ እምበንድ ጀንዳ፥ ሜታ ከኤላ ረ፥ ሜታኳ ከኤላ ጉንዛ፤ ቢቱ ያሱስኳ ነጂለማም። 19ቤጦሥ ጵላጦስኳ መቆት ዳ ቤቆት ነጋገድ ጃ፤ ቤከል መቆታ አኳ፥ "ያሱስ ጸጋ አል ናዘሬት፥ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ።" 20ከፄ ቤያርቻቆ ጎ ቢቱ ያሱስ ነጋገድ ጃ አ ከኤዬባ፥ ቢሎቆሥ በበኽ ዶጎ ዪሁዳ መቆታ አ፤ በቆተካንዥገን መቆታ አኳ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ፥ ከሰ ላቲን ከሰ ግሪክኳ። 21ኖካ ና ቢከከል እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከጵላጦስ፥ "መከላኣኼ 'ጥስ ዶጎ ዪሁዳ' መቆታኣኼ፤ ከል ቆት ኤበከለካ አ፥ 'አራ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ።"' 22ቤኮሎቆ ጵላጦስ ቤከል፥ "በርቆተከንዥገን ዳ ኤተ በርቆተካ።" 23ኤቢቱ ለጋዪዳ ያሱስ ነጋገድ ጃ ነቸቻ፥ ቢሮቆ ኣለማ ኤከማቆን እማም ሜታ ሜታ ቢዋጨሥ ኤጎ እንዝኽ። ቢሮቆ ኤያሥ ኤያኳ ጅባለማ ኤተ ቢአች ነምጻ ካሥ ገቻ በላ ማቸሙዊለን። 24ከለኣኳ ቢከል፥ "ኤከምገሞኳን ኤከምፐከሥ ከዎዴ ፐርኳ ጃ፥ ማሸኲልኼ፤" በከትተካቆንዥገን ከለአ ኤተ በከለካ አሰ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ቢዋጨሥ ኣለም፥ ቢፐርካ ጃ ከኣለምኳ።" ቢጦ ለጋዪዳኳ ኤያሥ ኤያ። 25ነትገን ጋገድ ጃ ኤተ ቢቱ ያሱስ፥ ቤኢቾጎ ኤዬማ ከWማ፥ ማሪያም ከገፈ ቅሎጳስኳ፥ ከማሪያም አል መግደላ። 26ኖከ ቤገመሥ ያሱስ ኤዬማ ከኤተ መሁል ቾጓ ኤተ በሄከሽ አ መከኢቾጎ ኖጎ ኤዬማ፥ ቤከከል ከኤዬማ ካ፥ "እገፋ፥ አለአ ዱኡ!" 27ና ነቸቻ ቤከል ከኤተ መሁል ቾጎማ፥ "አለአ እይኡ!" ቤያጦሽ ካል ኖካ ና ቤሮቆ ኤተ መሁል ቾጎ አኳ ኤዬማ ከያሱስ ከመፃለማ። 28ነለአ ነቸቻ ቤገም ያሱስ ኤቤራሽ ዳ ኮዎማ። ኤከምትታቆን ሰ መዪዥሥ ሎርጋኳ ቤከል፥ "በርሸኪል እምበ ኣያ።" 29ቤኢ ነጓ ቁላ ሜታ ኤተ ቢዪጨኮቆን መጸሽ ኬያ፤ ቢጦ ነሥሠ ጅ ኢሶጵ ቆማንጨጨ ኤተ ቢዪጨኮቆን መጸሽ ኬያ፥ ቢጦ ከሰ ያሱስ። 30ኤቤራቆሥ ያሱስኳ መጸሽ ኬያ አ ከሰማ ነቸቻ፥ ቤከል "በርካሸንዥገና፥" ቤያንዝልኽ እልቆማ ቤሱማ። 31ኦከማ አ ኦከ ማገሣ ከኦከ ዱ ሙሳ፤ ቤኢ ከመዳ አበቦቆ ዚፈ ነኸማቱቁማኳ። ካ ኤከምበፁዋ ጸጋ ደ ቢቱ ነጋገድ ጃ መኢዋ ኖከ ሙሳ ነጓኳ፥ ቤሎቆሥ አዶጎ ዪሁዳ ጵላጦስ፥ ኤከመንፂዊል ዦኮ ቾጎማም ከምብቱዌቆን ነጋገድ ጃ። 32ካ ቢዌ ለጋዪዳኳ ቢያፂል ቾጎ መዣ ኤተ ቢሲቆ ከምያሱስ መቱማ ነጋገድ ጃ፤ ቢጦ አል ጀንዳኳ ኤያሥ ኤያ። 33ቢዌ ኮጎ ያሱስ፥ ኤቢገመሥ በሸከንዥገናኳ፥ ኢያፂለንኼ ቾጎማኼ። 34ቤቆሽ ነለጋዪዳ ሜታኸን ትገነማ ከሙ፤ ቤተ ናሥ ኦካ ና አመሃ ከኣያ ነትገነማ። 35ኤተ ቤገመሥ አለአ ቤደንዥገን ኸገሻ፤ መደ ኸገሻለማኳ ኸማ፤ በገምካ አ ዳ ኤተ በገሸከሥ ኤበደካ ኸማ፥ በደካ ኸገሻ ኤከምገመኺለን አኽኳ። 36ዳ ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ሰ መዪዥሥ ሎርጋ ኤተ በከለካ፥ "ከመንፂዊልኼ ዦኳለማ ሜተልኼ።" 37በከለካ አሰ ሎርጋ ኖጎ ጀንዳኳ፥ "ከምዪሩጎ ካሥ ጎ ኤተ ቢቆሸካ።" 38ነለአ ነቸቻ ጸጋ አል አርማቲያ ሜታ፥ ኤተ ቢኦ ዮሴፍ፥ ቤሎቆሥ ጵላጦስ ኤከምሮቆ መሸ ያሱስ። ከፄ ቤከጤ መዣ አለአ ከዶጎ ዪሁዳ፥ ቤድ ከገጸፃ ኤተ መሁል ቾጎ ያሱስ፤ ኤቤከል ጵላጦስ "ነድኳ፥" ቤዽ ቤሮቆ መሸ ያሱስ። 39ኒቆደሞስኳ ኤተ ቤዌ ነገሲቋ ኮጎ ያሱስ ነመጎኳ፥ ቤዌ ቤሬቆ ዳኺያ መዌኽ ጎልጎላ መንቸኸማ ከጫጽንያ ኤዘላላ ግቸማ ማቁስ። 40ቢሮቆ መሸ ያሱስኳ፥ ቢከገተሥ ከኣ ኽኻ ከዳኺያ ከአ ኤመኢ መሃንዦቋ አል ዶጎ ዪሁዳ። 41ቤኢ ኖጎ ቢቱ ያሱስ ነጋገድ ጃ እኔ መፐኽ ዳ ሜታ፤ ቤኢ ነኔ መፐኽ ዳ ናኳ አሆ ዳ መሸ ኽኻ፥ ኖጎ ቢበፀካ መሃንዡቆን ጸጋ ሜታ። 42ከፄ ኦከ መገሣ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ዳ ቤካርቻቆ ሆ ዳ መሻ አኳ፥ ቢጦሥ መሸ ያሱስ ኒለማ።

will be added

X\