ወጌላ ዮሃንስ 18

1ኤቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነቸቻ፥ ቢፈርሥ ከደ መሁል ቾጎማ ቢዾ ከጋንደር ገቸ ቄድሮን፥ ቢኩ ከደ መሁል ቾጎማ ኪል መፐኽ ጃ ኤተ ቤኢ ነጓ። 2ከፄ ቢሙንፆቆ ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ ነጓ ኦኪል በበኽ፥ ቤያገሚል ዪሁዳ ኤተ ከማተገሮቆ ከምኻ አ፥ ጓኳ። 3ካ ቤካኮሬ ቾጎ ዪሁዳ ከለጋዪዳ ከደ መደዳ ደ ቢትጌ ነምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስኳ፥ ቤከዽ ከጓ፤ ቢሬቆ እማምኳ ጅ፥ ኮቆስ ማንጃ ከዳ አል ማሸማኳ። 4ቤያገሚል ያሱስ ዳ ኤተ ከምዳ ነጸገማ ኮዎማ፥ ቤፈርሥ ቤዽ ኮጎማም ቤከል፥ "ዎዴ በኻኣጎካ?" 5ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከከል፥ "ያሱስ፥ ጸጋ አል ናዘሬት።" ቤኮሎቆ አኳ ከማም ቤከል፥ "አማ አራ።" ኤተ ከማተገሮቆ ያሱስ ከምኻ ዪሁዳኳ፥ ቤኢቾጎ ኖጎማም። 6ኖከ ቤከከል ከማም "አማ አራ፥" ቢኮለኽ ከቸቸማም ቢምፋት ከኔያ። 7ቤያኮሊል ያሱስ ቤሎቆሥ እማም ቤከል፥ "ዎዴ በኻኣጎካ?" ቢከኮሎቆ እማምኳ፥ "ያሱስ፥ ጸጋ አል ናዘሬት።" 8ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "በርከለከንዥገን ካኻ፥ 'አማ አራ፤' ከለአ ኤበኸደማኣጎካ አራ፥ በፀኸከሽ እማም፥ ኒዽ!" 9ዳ በከደካ አለአ፥ ኤከምትታቆን ዳ ኤተ ቤከል ያሱስ፥ "ባብ! አርቴከሠንኼ ነደ ባኸኬ አም ካራ፥ ጸጋ ሜተልኼ።" 10ቤጭ ሲሞን ጴጥሮስ ቻጋ፥ ቤቼኽ ቤከኦች ዎደ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ አል በቦቆማ፥ ቤካሮቆ ፄማ አል ኤላ ጉንዛ፤ ፄ ዎደ አኳ ማልኮስ። 11ቤከል ያሱስ ከጴጥሮስ፥ "ኮሎቆ ቻጋሉ ከዠቤማ! ከምፈራንኼያኽ ነሸፐ ማኣንሠሣ ኤተ በኸኬ ባብ ካራ?" 12ነለአ ነቸቻ ለጋዪዳ ከምጥሳለማም ከደ መዜስ መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳኳ ቢራቆሽ ያሱስ ቢፉንጫ። 13ቢሮቆ ነገሲቋ ከኸ ሃናስ፤ ሃናስኳ እሸ ቃያፋ፥ ኤተ ቤድ ነግዣ ና ከበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 14ቃያፋ ኤተ ቤድ ማገሸሣ ከጸጋ አል ዪሁዳ፥ ኤተ ቤከልኳ፥ "ከምከር ሾኮኳ ኮዎማ፥ ከምገሸላ ኤከምሻ አጸጋ ሜተል ከሾካ ከለአ።" 15እምሲሞን ጴጥሮስ ከኤተ መሁል ቾጎማ ሜታ ቢሁል ያሱስ፤ ኤተ መሁል ቾጎማ አለአ፥ ከፄ ቢያገም ከበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢኩ ከያሱስ ኪል ኸለ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ ካል ዶጎ ዪሁዳ ካ። 16ቤኢቾጎ ጴጥሮስኸን ነሰ ኸላ ከንዶ ጃጻ። ከለአ ቤዌ ኤተ መሁል ቾጎማ ኤተ ቢያገም ከጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ አ፥ ቢያገሽ ከደጎና ኤተ መዜስ ኸላ፥ ቤኩቆን ጴጥሮስኳ ኪል ኸላ። 17ቤከከል ደጎና ኤተ ቤዜዝ ኸላ አኳ ከጴጥሮስ፥ "አም ነደ መሁል ቾጎ መዣ አለአ ጸጋ ሜታኼያኽ?" ቤከኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "እምበአ አራኼ።" 18ከፄ ቤሽ አገድዳ፥ ቢግሰኽ ደ መደዳ ከደ መዜስ ኸላ ማንጀ ቃቀሻ፥ ቢኢቾጎ ቢዸሣ፤ ቤኢቾጎ ጴጥሮስኳ ከማም ቤዸሥ ኖጎማም። 19ቤሎቆሥ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ ያሱስ ከፄ ደ መሁል ቾጎማ ከመትገሣለማኳ። 20ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "በርዪዥከሥ ነኸ ጸጋ ኮዎማ በርገሸከሣ፤ በርትገከሥ መዱጎክ ነመፀ ገዴራ አል ዪሁዳ፥ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ ኖጎ ባሙንፀኮቆ ዶጎ ዪሁዳ ኮዎማኳ፤ አርገሸከሠንኼ ሜተል ከገጸፃኼ። 21ከለአ ካሤ ባከሎቆከሥ አራ? ሎቆሥ ደ በገሰኮቆ እገሻለም፤ ቢገምካ እማም ዳ ኤተ በርገሸከሣ።" 22ኖከ ቤከል ያሱስ ኤለአ፥ ቤፐሽ ነደ መዜስ ኸላ ኤተ ቤኢቾጎ ኖጎማ ሜታ ኩሰ ያሱስ፥ ቤከከልኳ፥ "ኤኤለኣኽ ከምኮላኣኮቆ ከጥስ መፀ ገዴራ ካል ዶጎ ዪሁዳ ከበቦቆማ?" 23ቤከኮሎቆ ያሱስ ቤከከልኳ፥ "ኤከመገሸርሥ መሸ ማ ከመዳ፥ እገሼሥ መገሸሠማለም፤ ኤከምዳ ኸገሻኸን፥ ካሤማ ባከፐሸካን አም አራ?" 24ነለአ ነቸቻ ኤያሥ ቢከፉንጫ፥ ቤትግ ሃናስ ያሱስ ከኸ ጥስ መፀ ገዴራ አል በቦቆማ ከቃያፋ። 25መከኢቾጎ ሲሞን ጴጥሮስ መከዸሥ ማንጃ፥ ቢከከል አጸጋ ጃጀንዳኳ፥ "አም ነደ መሁል ቾጎ አ ጸጋ ሜታኼያኽ?" ቤሽጥ አኳ ቤከል፥ "እምበአ አራኼ።" 26ነደ መደዳ አል ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ ሜታ፥ ሾከ ጸጋ ኤተ ቤያሮቆ አጴጥሮስ ፄማኳ፥ ቤከከል፥ "አርገምከሠንኼ አም ከመዣ ከአ ኒል መፐኽ ጃኼያኽ?" 27ቤተጽ ጴጥሮስኸን ቤሽጥ አ፤ ናሥ ኦካ ናኳ ቤእስ ጺ መታ። 28ነለአ ነቸቻ ቢሮቆ ያሱስ ኮጎ ቃያፋ ከመፀ ገፋሌ ዶጎ ሮማ፤ አንጅ ማኳ ኸማቱቋ ካል ገዳዱ፤ ከፄ ቤያኣጎ ዶጎ ዪሁዳ መሰ ጃጀ ፋዝጋ፥ ኤከምበፁዋ ማዉሠን ጸገማም፥ ኢኩነኼ ኪል መፀ ገፋሌያኼ። 29ካ ቤፐሥ ጵላጦስ ኮጎማም ቤሎቆሥ እማም ቤከል፥ "ኣሤ ዳ ኤተ በኸከተምበኮቆ መዣ አለአ?" 30ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "በማንዢገካ መሸ ሠማ፥ ቢልማተገርኬቆኼ ካምኼ።" 31ጵላጦስኳ ቤከል ከማም፥ "ኣሥ አኻ ርኾቆ ኪልቆኻ፥ ዻ ኸኸከሥ ኤያሥ መኢያለኻ።" ቢኮሎቆ ዶጎ ዪሁዳኳ ቢከል፥ "ኣኸከሠኼ ካይላ ኤከምኽልከሥ መሻ ከጸጋ ሜተልኼ።" 32ዳ ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ኤተ ቤከል ያሱስ፥ ኤበኢካ ከምሸካ ካሤያ። 33ጵላጦስ ቤኮል ቤኩ ኪል መፀ ገፋሌያ፥ ቢከኦዌ ያሱስ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ጥስ ዶጎ ዪሁዳ አማኽ?" 34ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ዳ ኤተ ባከለካ አም አለአ፥ አል እልቀኡዋኽ በላ በገሸኬሥ አጃጀንዳ ፄም ካማ?" 35ቤከል ጵላጦስኳ፥ "አራ ዶጎ ዪሁዳኽ? ኤተ ባተገርኬቆ አም በኸኬ ካራኳ አሾከኡ፥ አመጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማኳ፤ ኣሤ ባደካ አማ?" 36ያሱስ ቤኮሎቆ ቤከል፤ "ጥሳለም አል ኤበ እኔያ አለኣኼ፤ በርመድ ጥሳ አል ኤበ እኔያ አለአ፥ በምመኽ ሾከም ካራ፥ ኤከምበፁዋ መኹዋን አራ ከኤለ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ፤ ጥሳለምኸን አል ኤበ እኔያ አለኣኼ።" 37ቤከከል ጵላጦስ፥ "ካ አም ጥሳኽ?" ቤከል ያሱስኳ፥ "ኤያሥ ባከለካ አም፥ አራ ጥሳ። ኤከምደራን ከኸገሻ ሹዳ፥ በርፐኬኽ በርከዎኬሥ ከኤባ ካል እኔያኳ፤ ኤተ በደካ ነኸገሻ ኮዎማኳ፥ ከምገሶቆ ሰም።" 38ቤከከል ጵላጦስኳ፥ "ኣሤ ኸገሻ?" ነለአ ነቸቻ ቤፐሥ ቤኮል ኮጎ ዶጎ ዪሁዳ ቤከል ከማም፤ "አርገምከሠንኼ ነጸገማ መሸ ሠማ ሜተል ኤተ ከምኸርከሥ ካኼ። 39ባገምከኸንዥገን አኻኳ ኤከምጨገርስ ካኻ ኖከ ፋዝጋ ነደ ቢፉንጨካ ሜተል፤ አኻኣጎካ ኤከምጨገርስ ጥስ ዶጎ ዪሁዳ ካኻኽ?" 40ቢሉግ እማምኳ ቢከል፥ "መጨጋዬሰኼ አኼ! ጨጌስ ባርባ!" ቤኢ ባርባኸን ኤተ ገን።

will be added

X\