ወጌላ ዮሃንስ 16

1ያሱስ ቤከተጽ ቤከል፥ "በርከገሸከሥ ዳለአ ኮዎማ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ መሌኤኻን ነመገሚላለኻ። 2ከምፑቆ አኻ ነገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። ነለኣኳ፥ ከምዌ አንጅ ማ ኖከ ከምኢካ ከጸጋ ኤተ ከምሾቆ አኻ ኮዎማ ኤዳ ቤከድ ገሸል ዳ ከረባ። 3ዳ ኤተ ከምዱካ አለኣኳ፥ ከፄ ቢኤምካ ባብ አራኳ። 4ኤከምዌ አንጅ አለአ በርገሸከሠንዥገን አለአ ከኻ፥ ኤከምሳንዘኸሠን እገሻለም አለአ። ከፄ በርኢኬ ከአኻ፥ ካል ማጦሸማ አርገሸከሠንኼ አለአ ካኻኼ።" 5ያሱስ ቤከል፥ "ከምዸራ እኽላ ኮጎ ኤተ በትገኬ አራ፤ አኢካንኼ ናኻ ሜተል ኤተ ከምከላ 'ከጓብ ከምዻኣ?' ከምሎቆሥ አራ። 6ከፄ በርከገሸከሥ አለአ ካኻኳ፥ በሳንዘካ እልኻ። 7ከመገሸርሥ ኸማ ካኻ፥ ከምገሸላ አመዻለም ካኻ፤ ኤከምበፀራ መዸራ፥ ከምዌኼ ኤተ ከመንዥገሥ አኻ ኮጎኻኼ፤ ኤከምዸራኸን፥ ከምትገሬ አ ካኻ። 8ኖከ ከምዌ አኳ ከምትገከሥ ከጸጋ አል ኤበ እኔያ ኤበበፀካ ማኸሥ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ ገንሣ፥ ከፄ ዳ ኤተ በኦከሽ ረባ፥ ከመኸሣኳ። 9ኣኸከሠኼ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ ገንሣለማም፥ ዳ ቢከበፀካ መገሙዊል ካራ። 10ኣኸከሠኼ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ ዳ ኤተ በኦከሽ ረባ፥ ዳ ከምዸርከሥ አር ኮጎ ባብ፥ ከምገመኸሠኼ አኽኳ አራ። 11ኣኸከሠኼ አዳ ኤተ ቢሳንዘከሥ እማም ከፄ መኸሣኳ፥ ከፄ ቤከኻሠንዥገን ከገንሠ ሙሳ ኤተ ቤኢ ጥስ አል ኤበ እኔያ አለአ። 12"በርጨካ በበኽ ዳ ኤተ ከመገሸርሥ ካኻ፤ እኽላኸን ከምሂን ካኻ። 13ኖከ ከምዌ አኸገሸ ገፉጫ፥ ከምሮቆ አኻ ኮጎ ኸገሻ ኮዎማ፤ አ ከመገሸሥ ዳ ኤተ በገሰኮቋ፥ ከመገሸሠኼ አል እልቆማኼ፤ ከማቲስ ካኻ ዳ ኤተ በኢካ ከመዌያኳ። 14ከምሂንሥ አ አራ፥ ከፄ ከምሮቆ ነገሻለም ከማቲስ ካኻ። 15ኤተ በደካ አል ባብ ኮዎማ አለም፤ ከለአ በርከከለካ፥ 'ከምሮቆ ነገሻለም ከማቲስ ካኻ።"' 16ያሱስ ቤከል፥ "ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምኤምኸሥ አራ፤ እኽላኳ ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምኮለኻ ከምገመኸሥ አራ።" 17ቢከል ነደ መሁል ቾጎማኳ አችዳ ሜታ፥ "'ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምኤምኸሥ አራ፥ እኽላኳ ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምገመኸሥ አራኳ፥' መከላለማ አለአ ኣሤያ? ኤያሥ ኤያ መከላለማ 'ከምዸራ ኮጎ ባብኳ' ኣሤያ?" 18ቢከተጽኳ ቢከል፥ "መከላለማኳ 'ኦኪል ዱፀን' ኣሤያ? አኮገምካኼ ዳ ኤተ በገሸከሥ አኳ።" 19ያሱስ ቤገም፥ ኤቢያኣጎካ መሎቆሥ አ ቤከል ከማምኳ፥ "ዳ ኤተ በርከለካ ካኻ፥ 'ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምኤምኸሥ አራ፥ እኽላኳ ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ከምገመኸሥ አራኳ፥' ኤበደካ መከላለም ኣሤ፥ አኽኢካ ነማሎቆሣ አኽ? 20ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምእሰኻ አኽ ከምዎዌኻኳ፥ ኤበ እኔያኸን ከማገይል፤ ከምሳንዘኻኳ፥ ከማንዣይል ገሳንዛለኻኸን ከማገ ጓ። 21ጋፋ ኤበቀካ ዱዋ፥ በሳንዘኮጎ ከፄ ባርቸካዬቆ አንጅ መፖቋለማ፤ ኤበፖቆካ ነቸቻኸን፥ ባገ ካይል ከፄ በፖቆካ ዱዋ ነኤባ ናል እኔያ፥ አሳንዘከሠኼ ኦከ መቀ ዱዋኼ። 22ኤያሥ ኤያ በኸሳንዘካ አኻኳ እኽላ፤ አራኸን ከምኮለሬ ከምገመርሥ አኻ፤ ከማገ ኻይል ኖካ ና ፥ ከምቼሠኼ ጸጋ ሜተል ማገ ላለኻኳ ኖጎኻኼ። 23ኖካ ና  ከምሎቆኸከሠኼ አራ ሜታ ኤለኣኼ፤ ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኣሥ ዳ ከምሎቆኸሥ ኖጎ ባብ፥ ከምኻ ከፄያ ካለም ካኻ። 24ከደኽላ አኸሎቆከሠንኼ ዳ ሜተል ከፄያ ካለምኼ፤ ኤከምዳን ማገ ላለኻ መዪጮቆማ፥ ሎቆኸሥ ከምርኾቆኳ!" 25ያሱስኳ ቤከል፥ "በርገሸከሠንዥገን አለአ ኮዎማ ካኻ ከመኮሣ፤ ከምዌ ኦካ ኤተ ከምበፀራን መገሸርሥ ካኻ ከመኮሣ፤ ኖካ ና ከምዪዥርሥ መደ ባብ ከመገሸርሥ ካኻ። 26ኖካ ና ከምሎቆኸሥ ከፄያ ካለም፤ ከምከለራኼ አርኳ፥ 'ከምሎቆርሥ ባብ ካኻ።' 27ከፄ በኸሄከሽ አራ፥ በኸገምኪል መዌያለም ኖጎ ረባኳ፥ በሄከሽ ባብ ኪልቆማ አኻ። 28በርፐኬሥ ኖጎ ባብ በርዎኬ ከኤባ ካል እኔያ፤ ከምበፀርሽ እኽላኳ ኤባ አል እኔያ ከምዸራ ኮጎ ባብኳ።" 29ቢከል ደ መሁል ቾጎማኳ፥ "ባዪዥከሥ እኽላ ባገሸከሣ፥ ኣገሸከሠንኼ ከመኮሣኼ። 30ቢልገምካ እኽላ ኤባገምካ አም ኮዎማ፤ ኒከምሎቆሠን አምኳ፥ ባገምካ ዳ ኤተ በርካ ጸጋ ከምሎቆከሥ አም፤ ከለአ ቢልገምኪል ኤባዎኬ አም ኖጎ ረባ።" 31ቤኮሎቆ ያሱስኳ ከማም ቤከል፥ "አኸገምኪል እኽላኳኽ? 32ከምዌ አንጅ ኤተ ከምበፀኸሸን አራ ከጺም ከምዝልኻ ከመፃለኻ፥ በዎኬንዥገን ካሥ እኽላኳ፤ አራኸን ከጺምኼ፥ አባብ በኢካ ከአራ። 33በርገሸከሠንዥገን አለአ ካኻ፥ ኤከምኢኻ ከአራ ኤከምጨኻን መገማኳ። ነኤባ አል እኔያ በኸጨካ ማኣንሠሣ፤ ካ ዥገኻ፥ በርሙቸኮቆንዥገን አር ኤባ አል እኔያ።"

will be added

X\