ወጌላ ዮሃንስ 13

1ነገሲቆ ዚፈ ፋዝጋ፥ ቤገም ያሱስ ኤባርቸካዬቆ አንጅ ኤተ ከምፐሠን ነኤባ ናል እኔያ ነለአ ከምዻ ኮጎ በበማ። ከፄ በሄከሽ ደ በደካ ካለማ ነኤበ እኔያ ነለአ፥ ካሥ አል ኦከ መርሸማኳ በከትገከሥ ማሄሻለማ። 2ቢሰስ እምያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ እጋ፤ ቤጦሥ ሴጠና ነገሲቋ ገንሠ ዳ ኒል ዪሁዳ ዱ ሲሞን አስቆርቱ፥ ኤከማተገሮቆ ያሱስ ከምኻ። 3ቤገም ያሱስ፥ ኤበከኸኬ አረባ በባ ገፋሌያ ካ ነዳ ነኮዎማ፥ ኤበዎኬ አ ኖጎ ረባ፥ ከምኮላ ኮጎ ረባኳ። 4ካ ቤፈርሥ ኖቆ እጋ፥ ቤትሾቆ ኣለማ አል ቆማ፥ ቤሮቆ ማሽ ዱ ኣ ቤገት ነሸ እለማ። 5ቤቶቆ ኣያ ነንሤ ኣይ ቾጓ፥ ቤካጦሽ መኤፍ ቾጎ ደ መሁል ቾጎማ፤ ቤከኼኤሥ ከማሽ ዱ ኣ፥ ኤተ ቤገተኽ ነሸ እለማኳ። 6ኖከ ቤረበሥ ያሱስ ሲሞን ጴጥሮስ፥ ቤከከል አኳ፥ "ኤተም! አማኽ ከምኤፍ ቾጎ አራ?" 7ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከከል፥ "ከማምባላሠኼ እኽላ ዳ ኤተ በርኢካ አር ነመደማኼ፥ ነቸቻኸን ከማምባላሥ።" 8ቤከከል ጴጥሮስኳ፥ "ከምኤፋ ቾጎኼ አራ ሜተልኼ፤" ቤኮሎቆ ያሱስ፥ "ኤከምበፀራ መኤፈራ ካም፥ ከምኢያኣኼ ከአራ ሜተልኼ።" 9ቤከከል ሲሞን ጴጥሮስኳ፥ "ኤተም! ኤበደካ ኤያ፥ ነከምደን ኣሥ ቾጎም፥ ኤፍ ካራ ኤለም እልቆምኳ።" 10ቤከከል ያሱስኳ፥ "ኤተ ቤኤፈከሠንዥገና ከፄ በደካ ኮዎ ጸገማ መዪዥሠማ፥ ከምኤፉዋ ኣሥ ቾጎማ፥ ከምደካኼ ማኮሊለማኼ፤ አኻ መዪዥሠማ፥ ኮዎኻኸን መዪዥሠማኼ።" 11ከፄ ቤገም ያሱስ ኤተ ከማተገሮቆ አ ከምኻ ኤበደካ ዎዴ፥ ቤከከል፥ "ኮዎኻ መዪዥሠማኼ።" 12ያሱስ ኤቤኤፍ ቾጎማም ነቸቻ፥ ቤኢሰሥ ኣለማ ቤኮል ኮጎ መኢሻለማ፥ ቤከል ከማምኳ፥ "አኻምባለከሥ አኽ ዳ በርደካ አር ካኻ? 13በኸከለካ ካራ 'ኤተ መትገሠማ፥ ኤቶኳ፤' ኤያሥ በኸከለካ አኽ ኸገሻ፥ አራ አ። 14መርከድ ከኤተ መትገሥ ዳ ከኤተኻኳ፥ ኤበርኤፈካ ቾጎ አኻ፥ ከምዳ ካኻኳ ኤከማኤፈኽ ቾጎ። 15ኤያሥ በርደካ አር ካኻ፥ ኤከማንደኻን አኽኳ፥ በርደከንዥገን ካኻ ከመኮሣ። 16ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ከምሙቾቆኼ ዎደ ኤተማኼ፥ ከምሙቾቆኼ ኤተ ቢትገካኳ ኤተ መትገማኼ። 17ኤከምገመኻ አለአ ከማንደኻን ኤያሥ ኤያ፥ አኻ ደ ማገይላ። 18"አርገሸከሠኼ ዳለአ ከፄ ኮዎኻኼ፤ በርገምካ አር ደ በርሽለከሣ፤ ከምዳ አመትታቋ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ 'ኣሥ ዡምፓለም ባገልበኪል ካራ።' 19ነከምደን አለአ፥ ከምሲርሥ መገሸሠማ ካኻ ዳ ኤተ በኢካ ከመዳ። ኖከ ከምትታቆኳ፥ ገመኺል አኽ ኖካ ና ኤበርደካ አር ዎዴያኳ። 20ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤተ ከምሄሽ ኤተ በርትገካ አር፥ ከምሄሽ አራኳ፤ ኤተ ከምሄሽ አራኳ፥ ከምሄሽ ኤተ በትገኬ አራ።" 21ኤቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነቸቻ፥ ቤሳንዝ ኒለማኳ በቦቆ ቤድ ኸገሻ ቤከል፥ "ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፤ ናኻ ሜተል ከማተገሮቆ አራ ከምኻ።" 22ከፄ ቢያኤሚል ደ መሁል ቾጎማ ከዎዴ ኤበገሸካ፥ ቢያዪር እልኻ። 23ቤኢሽ ኪል ሶቆማ ነደ መሁል ቾጎማ ሜታ ኤተ ቤሄሽ አያሱስ። 24ከለአ ቤከቀልኽ ሲሞን ጴጥሮስ ከኤተ መሁል ቾጎማ ካ፥ ኤከምሎቆሠን ኤበገሸካ ያሱስ ከፄ ዎዴ። 25ቤጦ ጺ አኳ ኮጎ ያሱስ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኤተም፥ ዎዴ አ?" 26ቤከል ያሱስኳ፥ "ጸጋ ኤተ በርከደኮቆ እጋ ከኮ ኩሳ ሜተም በርከኸካ፥ አ።" ነለአ ቤከዶቆ እጋ ከኮ፥ ቤከኽ ኩሳ ሜተም ከዪሁዳ ዱ ሲሞን አስቆርቱኳ። 27ኤያሥ ቤሮቆ ዪሁዳኳ እጋ አ ከሰማ፥ ቤኩ አሴጠና ኪለማ። ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዳ ኤተ ባረካ ከምዳኣ፥ ዳ ፈላ።" 28ነደ ቤኢሽ ከመስ እጋኳ፥ ኤኢንኼ ሜተል ኤተ ቤያምባለሥ ካሤ ኤበከከለካ አያሱስ ኤያ። 29ከፄ ቤጹር ዪሁዳ ዠገደ ለማናለማም፥ ቢኦሥ ነደ መሁል ቾጎማ ችዳ ሜተም ኤበከከለካ ያሱስ፥ "ዻ ኮዴ ዳ ኤተ ከምዳ ካኳ ከዚፈ፥" ፌት በከገሸከሥ ኤከምኸካ ዳ ከደ ዢጋ። 30ቤሮቆ ዪሁዳኳ እጋ ኩሳ ሜታ አ ቤፐሥ ነጓ፤ አንጅ ማኳ መጎኳ። 31ኤቤፐሥ አዪሁዳ ነቸቻ ቤከል ያሱስ፥ "በሂንካሠንዥገን እኽላ ዱ በናደማ፤ በሂንካሠንዥገን ረባኳ ከአ። 32[ኤበሂንካሥ ረባ ከአ]፥ ከምሂንሥ ረባኳ ዱ በናደማ፥ ከምሂንሥ ፈላኳ። 33ኢዳለም! ካለን ከምፀ ራቆኼ ኖጎኻ ኦኪል በበኽ፥ ከማኣጎኻ አኽኳ አራ፤ 'ከምፈለኸሸኼ መዌያ ኮጎ ከምዸራ አርኼ' ኤተ በርከለካ ከዶጎ ዪሁዳ፥ እኽላኳ ኤያሥ ኤያ ከምከለራ ካኻኳ። 34ከምኸራ ማቶቋ አል ኽኻ ካኻ፥ አሄኸሽ! ኤያሥ በርሄከሽ አር አኻ፥ በርገሸከሥ ካኻ ኤከማሄኸሸን አኽኳ። 35ዳ ኤተ ከምገምካ አጸጋ ኮዎማ፥ ኤበኸደካ ከደ መሁል ቾጎምኳ፥ ከማሄሻለኻ።" 36ነለአ ነቸቻ ቤሎቆሥ ሲሞን ጴጥሮስ ያሱስ ቤከል፥ "ኤተም ከጓብ ባረካ ከምዻኣ?" ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ኮጎ ከምዸራ አር እኽላ፥ ከምፈላኣሸኼ መሁል ቾጎ አራኼ። ነቸቻኸን ከምሁሌ ቾጎ አራ።" 37ቤከከል ጴጥሮስኳ፥ "ኤተም፥ ከፄ ኣሤ ከማሃለርከሽ እኽላ መሁል ቾጎ አማ? አራ ከፄኡ በርገ ከሠንዥገን ከመኸ ጺም።" 38ቤከኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ከገሻ ከመኸ አም ጺኡ ከፄማኽ? ኸገሻ ከምከለራ ካም፥ ነከምእስ ጺን አመታ፥ ከምሽጣኣ አራ ኦኪል ኦካግ።"

will be added

X\