ወጌላ ዮሃንስ 12

1ከምሂንሥ ዚፈ ፋዝጋ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤያፀዬኽ መዥጋ ማያ። ኖካ ናኳ ቤዽ ያሱስ ከቢታንያ ኮጎ ቤኢሽ ኣልኣዛር፥ ኤተ ቤፈሮቆ ነመሻ። 2ቢከጦሥ እጋ ነጓኳ፤ ቤከድ ማርታ ዳ፥ ቤኢን ኣልኣዛርኸን ኖጎ ደ ቤኢሽ ከያሱስ ከመሰሳ። 3ቤሮቆ ማሪያምኳ ዳኺ መደሣ ዱ ሸፓ ሜታ መዪዥኸማ ኤተ መዥግ በና፥ ኤተ ቢገሥ ነት ጃ ኤተ ቢኦካ "ናርዶስ"፤ ቤከደሥ ቾጎ ያሱስ፥ ቤከንሱጸኽ ከቤቆማኳ፤ ቤያዪል መኺሥ ዳኺያኳ መፃ። 4ነደ መሁል ቾጎማ ሜታ ዪሁዳ አስቆርቱ፥ ኤተ ቤኢ ከማተገሮቆ ያሱስ ከመኸማ፥ ቤከል፥ 5"ካሤ ቢከበፀካ መኮዱኮ ዳኺያ አለአ ከኸ ለማና ግቸማ አሤር ኖቆማ ማቁስ (300) መኹዋ ከደ ዢጋ?" 6ዳ ቤከከል ኤያ ከፄ ቤድ ገልኳ፥ ከመሌአይላ ከደ ዢጋኼ፤ ቤጹር ዘገደ ለማናለማም ቤሎኲላኳ። 7ቤኮሎቆ ያሱስ ቤከል፥ "በፀኸሽ አ! በገ ካሥ ዳኺያ አለአ ካል ኦከ መሃንዦቋለም። 8ደ ዢጋ መዱጎክ ቢኢካ ኖጎኻ፤ አራኸን አርኢካኼ መዱጎክ ኖጎኻኼ።" 9ቢገሶቆ ነዶጎ ዪሁዳ አበበኽ ጸጋ መኢ ያሱስ ነጓ፤ ነከምደን ኣሥ ያሱስ፥ ቢዾ ከጓ ከመገመሥ ኣልኣዛር ኤተ ቤፈሮቆ ነመሻኳ። 10ቢሪል እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማኸን፥ ኤከምሻ ኣልኣዛርኳ። 11ዳ ቢከሪል አለኣኳ፥ ከፄ ቤዾዌ ነዶጎ ዪሁዳ አበበኽ ጸጋ ከፄማ፥ ቢከገሚል ከያሱስ። 12ነጀንደ ኸማቱቁማ ቢገሶቆ ኤማንጀ ጸጋ ደ ቢዌ ኪል ዚፈ፥ ኤከምዌ ያሱስ ከዬሩሳሌም። 13ካ ቢሬቆ ፄ ባበ  ቢከሁልል እኔያ ከያሱስ፥ ቢሉግ ከበቦቆ ሳኳ ቢከል፥ "ሆሳእና፥ ኤተ ከምዌ ከፄ ረባ ማሄሸማ፥ ማሄሸማ ጥሳ አል እስራኤል።" 14ቤዸቤ ያሱስ ዱ ናኑዋ ቤኢዬሸን ኖቆማ፤ አለኣኳ ኤያሥ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ 15"መጤያኣኼ፥ አም ኤዬባ አል ፂዮን፥ ዪር፥ ከምዌ ጥሳለኻ፥ ከምኢዬሽ ኖቆ ዱ ናኑዋ።" 16ኢያምባለሠንኼ ደ መሁል ቾጎማ ነማጦሸማ ዳለኣኼ፤ ኖከ ቤያፈራቆ ያሱስ ከገሂንለማ ነቸቻ፥ ቢሳንዘሥ ኤበቆተካንዥገን አለአ ከፄማ ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ ኤቢጦ አጸጋ አለአ ከአኳ። 17ቢከደከንዥገን ኸገሻ ከያሱስ ጸጋ ደ ቤኢ ኖጎማ፥ ኖከ ቤኦ ኣልኣዛር ኒል ሆዋ ቤፈሮቆ ነመሻኳ። 18ዳ ቤከሁልል ኤማንጀ ጸጋ እኔያ ካ፥ ከፄ ቢገሶቆ መደዳ አል ገተምዛ አለማ አለአ። 19ቢከል ደ ፋርስኳ፥ "በኸገምከሥ ኤበኮበፀካ አኮ መፈለኮሽ መደዳ ሜተል። ጸጋ ኮዎማኸን በሁለከንዥገን አ!" 20ነጸጋ ደ ቤዾ ከዬሩሳሌም ከመዴራ ኒል ዚፈ፥ ችዳ ሜተም ጸጋ አል ግሪክ። 21ቢዌ እማም አለአ ኮጎ ፍልጶስ፥ ጸጋ አል ቤተሳይዳ ካል ገሊላ ቢከከል፥ "ኤትላ! ቢላኣጎካ መገመሥ ያሱስ።" 22ቤዽ ፍልጶስ ቤገሸሥ ከኣንድራስ፤ ቢዽ እምኣንድራስ ከፍልጶስኳ፥ ቢገሸሥ ከያሱስ። 23ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል ከማም፥ "በዎኬንዥገን አንጅ ኤተ ከምሮቆን አዱ በናደማ ከገሂን። 24ኸገሻ ከመገሸርሥ ካኻ፥ ኤከምበፃ መፋታ ኸ ጋትጋ ኪል እኔያ መሻ፥ ከምዳ ኣሥ ኸማ ሜተል፤ ኤከምሻኸን ከምረቆ ኻ በበኽ። 25ጸጋ ኤተ ከምኢያሥ ከመኢያለማ፥ ከምቼያሥ መኢያለማ አ ነጸገማ፤ ጸጋ ኤተ ከምበፃ መኢያሥ ከመኢያለማ ነኤባ ናል እኔያ ነለኣኸን፥ ከምጦሥ አ ከመኢያ ካል ግዢ ግዥ። 26ኤተ ከማኣጓ መደማ ካራ፥ ነሁሌ ቾጎ አራ፤ ናሥ ጎ በርኢካ አር፥ ናሥ ጓ ከምኢያ ኤተ መደዳለምኳ፤ ከኤተ ከምዳ ዳ ካራ፥ ከምኸካ ባብኳ ገሂን።" 27ያሱስኳ ቤከል፥ "እኽላ በራሰሲካቁንዘንዥገን እለም ከገሳንዞጓ፤ ኣሤ ከምከለራ? ከምከለራ፥ 'ባብ፥ ብዶቆ አራ ነአንጅ ነለኣኽ?' ዳ ኤተ በርኮኬሣኳ፥ ካሥ አንጅ ማኣንሠሣ ከለአ። 28ባብ! ሂንሥ ፄኡ።" ኖካ ና ቤዌ ሳ ነጎዛ ቤከል፥ "በርሂንከሠንዥገና፥ ከምሂንርሥኳ።" 29በበኽ ጸጋ ደ ቤኢቾጎ ነጓ፥ ደ ቤገሶቆ ሳኳ፥ ቢከል፥ "ሆመ ደማ፤" ቢከል ጃጀንዳኳ፥ "አሰ ገትገ ረባ በከገሸኬያ።" 30ቤኮሎቆ ያሱስኸን ቤከል፥ "ከፄኻ በገሸኬ ሳ አለአ፥ እገሸኬንኼ ከፄምኼ። 31እኽላ ኖከ ከምኸከሥ ረባ ከኤባ ካል እኔያ፤ ከምፖቆ እኽላ ገንሠ ሙሳ ኤተ በደካ ጥስ አል ኤበ እኔያ አለአ። 32ኖከ ከማፈርዻቆ ነኔያ ከምቱዋ አራ ነጋገድ ጃኳ፥ ከምጅርዻ ጸጋ ኮዎማ ኮጎም።" 33ዳ ቤከገሸሥ ያሱስ አለአ፥ ከምቆሸኽ ኤበኢካ ኤከምሸካ ካሤኳ። 34ቢኮሎቆ ኤማንጀ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ፥ ቢከል፥ "ቢልገሰኮቆንዥገን ነሎርገ ሙሴ፥ ኤከምኢያ መሲያ ግዢ ግዥ፤ ኤያብ ባከከለካን አም፥ ከማፈራቆ ዱ በናደማ? ዱ በናደማ አለኣኳ ዎዴያ?" 35ቤከከል ያሱስኳ፥ "ካሥ አል ኦከ ዱፀን በኢካ መዪዦጓ ኖጎኻ፤ ኤከምበፃን አመጓ መደሥ አኻ፥ እንዸኻ ማከኢ መዪዦጓ። ጸጋ ኤተ በንዸካ ኒል መጓ፥ አገምኪልኼ ኤበዸካ ከጓብኼ። 36ካሥ አል በኢካ መዪዦጓ ኖጎኻ፥ ገመኸኪል ከመዪዦጓ፤ ኖካ ና ከምደኻ ከኢደ መዪዦጓ።" ቤገሸሥ ያሱስ አለአ፥ ቤፐሥ ኖጎማም ቤጸፆቆ ጸገማ። 37መከደን ያሱስ በበኽ ዳ አል ገተምዛ ነኸማምኳ፥ ኢከገሚለንኼ አዶጎ ዪሁዳ ከያሱስኼ። 38ዳ ቤከድ አለኣኳ፥ ኤከምትታቆን ኤተ ቤገሸሥ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ፤ ቤከል ኤለኣኳ፥ "ኤታ፥ ኦዴ በገምኪል ገትጋለምላ? ከዎዴ በካትገካሥ መዥግ ረባኳ?" 39ኢፈለሸንኼ እማም መገሚለማኼ፥ ከፄ ቤተጽ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ ቤገሸሥ እገሸ ረባ ኖጎ ጀንዳ፤ 40"ኤከምበፁዋ መገሙሥ ከኸማም፥ መሩቆ ከእለማምኳ፥ ኤከምበፁዋ መኮሉዌ ኮጎም መብደሮቆ እማም፥ በፐሸኮቆንዥገን ረባ ኸማም፥ በዥገከሠንዥገን እለማምኳ።" 41ቤከከል ኢሳያስ ኤለአ፥ ከፄ ቤገመሥ ገሂን ያሱስ፤ ኤተ ቤገሸሥ አ አለኣኳ፥ ከፄማ። 42ነደንኳ፥ ነደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ቢከገሚል ጎ በበኽ ከያሱስ፤ ከፄ ቢከጤ ከደ ፋርስ፥ ኤከምበፁዋ መፑቆን እማም ነገዴር ዶጎ ዪሁዳ፥ ከማገማሣ ኢደንኼ ኸገሻ ከያሱስኼ። 43ዳ ቢከበፀካ እማም መጦ አለኣኳ፥ ከመሄሽ ገሂን ኤተ በኸካ አረባ፥ ከፄ ቢሄሽ ገሂን ኤተ በኸካ ጸጋ። 44ያሱስ ቤፈሮቆ ሰማ ቤከል፥ "ጸጋ ኤተ ከምገሚል ካራ፥ ከምገሚል ከኤተ በትገኬ አራኳ፥ ከምገምኪልኼ ካሥ አራኼ። 45ኤተ ከምገመሥ አራ፥ ከምገመሥ ኤተ በትገኬ አራኳ። 46ኤተ ከምገሚል ካራ ኮዎማ፥ ኤከምበፃን መኢያ ኒል መጓ፥ በርደኬ ከመዪዦጓ በርዎኬንዥገን ከኤባ ካል እኔያ። 47ጸጋ ኤተ ከምገሶቆ እገሻለም፥ ከምበፃን መጦሥ ነመደዳ፥ አራኼ ከምኸከሥ፤ ዳ በርኮኬሥ አር፥ ከመብዶቆ ኤባ አል እኔያ፥ ኤከምኸርከሠኼ። 48ኤተ ከምሥ አራ ከምኮዎቆ መሮቆ እገሻለምኳ፥ በጨካ ኤተ ከምኸከሥ፤ ከምኸከሥ ኖከ መርሸማኳ ኣሥ እገሻ ኤተ በርከገሸከሣ። 49ዳ ኤተ በርገሸከሣ፥ አርገሸከሠንኼ አል እልቆምኼ። ኤተ በትገኬ አራ አባብ፥ በኸኬ ካራ ዳ ኤተ ከመገሸርሥ ከምከለራኳ። 50በርገምካ፥ እገሻለማ ኤተ በገሸኬሥ አ ካራ፥ ኤከምኻ መኢያ አል ግዢ ግዥ፤ ካ ዳ ኤተ በርገሸከሥ አርኳ፥ ኣሥ ኤተ በገሸኬሥ አባብ ካራ።"

will be added

X\