ወጌላ ዮሃንስ 11

1ነቢታንያ፥ ነኤበ ማሪያም ዱዌበማ ከማርታ፥ ቤኢ መዣ ሜታ ኤተ ቤንሳሥ ቢኦ ፄማ ኣልኣዛር። 2ማሪያም ኤተ ቤከደሥ ያሱስ ከዳኺያ፥ ቤከንሱጸኽ ቾጎማ ከቤቆማኳ፤ ኤተ ቤንሳሣ ኣልኣዛርኳ ዱዌበማ። 3ቢከትጎጎ ኢደ ዳጎን ኤበማኳ ከያሱስ ቢከከል፥ "ኤትላ! በንሰካሥ ኤተ ባሄከሽ አም።" 4ኖከ ቤገሶቆ ያሱስኳ አለአ ቤከል፥ "መንሰማ አለአ አል ኤተ ከምሸካ ኣልኣዛርኼ፤ ዳ በከደካ አለአ፥ ኤከማትገካሠን ገሂን ረባ፥ ኤከምሂንካሠን ዱ ረባኳ።" 5ቤሄሽ ያሱስ ማርታ ዱዌበማ ማሪያም፥ ከኣልኣዛርኳ። 6ኤቤገሶቆ ያሱስ በንሰካሥ ኣልኣዛርኸን፥ ቤፀዬቆ ኦኪል እምበንድ ናሥ ጎ ቤኢያ። 7ነለአ ነቸቻ ቤከል ያሱስ ከደ መሁል ቾጎማ፥ "ዎኼ፥ ዾኳ እኽላኳ ከኤበ ዪሁዳ!" 8ቤኮሎቆ ደ መሁል ቾጎማኳ ቢከከል፥ "ኤተ መትገሠማ! ኖካ ነዱፀን ነገሲቋ ቢያኣጎካ ዶጎ ዪሁዳ መኣምብካ አም ከግሻ መሹኮቆ፤ ኣኣጎካ አም እኽላኳ መኮላኣ ከጓኽ?" 9ያሱስኳ ቤኮሎቆ ከማም ቤከል፥ "ኖካ ሜታ አንጅ አሤር ኖቆማ እምበንደኼያኽ? ጸጋ ኤተ በንዸካ ኖካ፥ ከፄ በገምከሥ መዪዦጎ ኤባ አል እኔያ፥ ከማትርካኼ ከዳ ሜተልኼ። 10ኤከመንዻ ጸጋ ነመጎኳኸን፥ ከፄ በሜካ መዪዦጓ ኒለማ፥ ከማትርካ ከዳ።" 11ኤቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነቸቻ ቤተጽ ቤከል፥ "በዥገካ ጀንዶኳ ኣልኣዛር፥ አራኸን ከምዻ በነሮቆ።" 12ቤከከል ደ መሁል ቾጎማኳ፥ "ኤተምላ! ኤበደምታከሽ አኸ መዥጋ ከምዳ፥ ከምብዳ።" 13ኤተ ቤገሸሥ ያሱስ ከፄ መሸ ኣልኣዛር፤ እማምኸን ቢኦሥ ቤገሸሥ ከፄ ኸ መዥጋ። 14ከለአ ነከምጻፆቆን ቤገሸሥ ያሱስ ከማም ቤከል፥ "በሸከንዥገን ኣልኣዛር። 15ደገ ካ በርሜካ ነጓ፥ ኤከምፈለኸከሸን መገሚላ ካራ፤ እኽላኳ ዎኼ፥ ዾኳ ኮጎማ!" 16ቶማስ ኤተ ቢከከል "ድድሞስ፥" ቤከል ከደ መሁል ቾጎማ ጃጀንዳ፥ "ዎኼ ዾኳ፥ ዻ ሾኳ ከኤተ መትገሥ ዳ!" 17ኖከ ቤዳሽ ያሱስ ከጓ፥ ቤገም ኤቤሽ ኣልኣዛር፥ ካል ኦከ ቢከሃንዠኮቋ ኤበደካ ኦካ እንዝኽ። 18ቤሃታቆ ቢታንያ ነዬሩሳሌም ኤኪሎሜትሪያ ኦካግ ኤያሥ ኤያኳ ኤመንዻ ጋፂሥ አንጅ። 19ቢዾዌ በበኽ ዶጎ ዪሁዳ ኮጎ እምማርታ ከዱዌበማ ከማሪያም፥ ቢዪርጎ ከፄ መሸ ዱዌበማም ኣልኣዛር። 20ኖከ ቤገሶቆ ማርታ መዌ ያሱስ፥ ቤከሁልል እኔያ፤ ማሪያምኸን ቤያሻኽ ነመፃ። 21ቤከል ማርታኳ ከያሱስ፥ "ኤተም! ባምኢካ አም ነገአ፥ በምሸካንኼ አዱዌበምኼ። 22በርገምካ እኽላኳ ኤከምኼ ረባ ካም ኣሥ ዳ ኤተ ከምሎቋኣከሥ አም።" 23ቤከከል ያሱስኳ፥ "ዱዌበኡ ከምፈርሥ ነመሻ።" 24ቤኮሎቆ ማርታኳ ቤከል፥ "በርገምካ ኤከምፈርሥ ኖከ መርሸማ፥ ኖከ ከምፈርሥ አደ በሸሸካኳ።" 25ቤከል ያሱስኳ፥ "አራ ኤተ መፈሮቆ ጸጋ ነመሻ፥ መኢያኳ፤ ኤተ ከምገሚል ካራ ኤከምሻኳ፥ ከምኢያ። 26መከኢ ከኸማ ኤተ ከምገሚል ካራ ኮዎማኳ፥ ከምሻኼ ሜተልኼ፤ ኣገሚለን አም አለአ?" 27ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "ኣዬ ኤተም! በርገምኪለንዥገን አም መሲያ፥ ኤባደካ ዱ ረባ ኤተ በኢካ ከምዌ ከኤባ ካል እኔያ።" 28ኤቤገሸሥ ማርታኳ አለአ ነቸቻ፥ ቤዽ ቤኦ ዱዌበማ ማሪያም ከጺማ ቤከከልኳ፥ "ኤተ መትገሠማ ነገአ በኢካ፥ በኦካ አምኳ።" 29ማሪያምኳ ኤያሥ ቤገሶቆ አለአ፥ ቤፈርሥ ፈላ ቤዽ ኮጎ ያሱስ። 30ቤፀቆ ያሱስ ናሥ ጎ ቤያገማሥ ከማርታ፥ ኤኩኼ ኪል ኤባኼ። 31ዶጎ ዪሁዳ ደ ቢዾዌ ከመዪርቆ እማም፥ ቢኢ ከማሪያም ነመፃ፤ ኖከ ቢገመሥ ቤፐሥ ማሪያም ፈላ፥ ቢኦሥ በርካ ከመእሳ ከሸ ቆ እኔ ኣልኣዛር ቢሁላኳ። 32ቤዌ ማሪያምኳ ጎ በኢካ አያሱስ፤ ኖከ ቤገመሥ አ፥ ቤፋት ቾጎ ቤከከልኳ፥ "ኤተም! ባምኢካ አም ነገአ፥ በምሸካንኼ ዱዌበምኼ።" 33ኖከ ቤገመሥ ያሱስኳ መእሰ፤ ማሪያም ካል ዶጎ ዪሁዳ ደ ቢዎኬ ከአ፥ ቤሳንዝ ኒለማ ቤያሰሲያሥኳ፤ 34ቤከል፥ "ነጓብ በኸሃንዠኮቋ?" እማምኳ ቢኮሎቆ ቢከል፥ "ኤትላ! ዌ ገመሥ።" 35ቤእስ ያሱስኳ። 36ኖካ ና ቢከል ዶጎ ዪሁዳ፥ "ዪርኻሥ አኽ፥ ኤያላሥ በሄከሽ አ!" 37ቢከል ጃጀንዳኳ፥ "ኤተ በኮርከስ ኸ ፐሻ፥ በምፈለሸኼያኽ መጦማ ኤበምበፀን ኣልኣዛርኳ መሻ?" 38ያሱስ እኽላኳ ቤሳንዝ ኒለማ ቤዽ ከሸ ቆ እኔያ፤ ቆ እኔያኳ ሆ ታንተርሳ ኤተ ቢከሃንስ ከግሻ። 39ቤከል ያሱስኳ፥ "ቼኸሠን ግሻ አ።" ቤኮሎቆ ማርታ ዱዌበ ኤተ በሸካኳ፥ ቤከል፥ "ኤተም! አደምኽከንዥገና፥ ካል ቢከሃንዠኮቋ ኖካ ነለአ ኦካ እንዝኽ።" 40ቤከከል ያሱስኳ፥ "አርከለካንኼ አር ካም፥ ኤከምገማይላ ከምገማሥ ገሂን ረባኽ?" 41ቢቼሥ እማምኳ ግሻ ነሰ ሆዋ፤ ቤዪርጎ ያሱስኳ ከጎዛ ቤከል፥ "ባብ! ከፄ ባገሰኮቆ ካራ፥ ከምኸራ መገ ላ ካም። 42በርገምካ ኤባገሰኮቆ አም ካራ መዱጎክ፤ በርከገሸከሥ አለኣኳ፥ ኤከምገሚለን አጸጋ ደ በኢከቾጎ ነገአ፥ ኤባትገኬ አራ።" 43ኤቤገሸሥ ያሱስ አለአ ነቸቻ ቤሉግ ከበቦቆ ሳ ቤከል፥ "ኣልኣዛር! ዌ ፔሥ ነገአ!" 44ቤፔሥ ኤተ በሸካኳ። ቾጎማ ከኤለማ ኤያሥ ቢከገተከሥ ከተካ፥ እልኸማኳ ኤቢከገቶቆ ከዱ ኣ። ቤከል ያሱስኳ ከማም፥ "ጨገኸሠን ተካ፥ ዠኸስ ነዾኳ።" 45ነደ ቢዌ ከመዪርቆ ማሪያም በበኽ ዶጎ ዪሁዳ፥ ኖከ ቢገመሥ ዳ ኤተ ቤድ ያሱስ፥ ቢከገሚል ካ። 46ቢዽ ነማም ጃጀንዳኸን ኮጎ ደ ፋርስ፥ ቢከገሸሥ ዳ ኤተ ቤድ ያሱስ። 47ነለአ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስኳ ቢያኦዌ ደ ተምባ ቢከልኳ፥ "ኣሤ ከምገሸላ መደማ ካኳ? መዣ አለአ በደካ በበኽ ጋገሸል መደዳ። 48ኤከምበፆኮሽ አ ኤያሥ አለአ ከምገምኪል ጸጋ ኮዎማ፤ ከምዾዌ ለጋዪድ ዶጎ ሮማኳ፥ ከምቴዉሥ መዪዥሥ መፀ ገዴራሎኳ ከሾካሎኳኳ።" 49ነማም ጸጋ ሜታ፥ ኤተ ቤድ ነግዣ ና ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ፥ ቃያፋ፥ ቤከል ከማም፥ "አኸንገምኪልኼ ዳ ሜተልኼ። 50ከምከር ሾኮኳ ኮዎማ፥ ኤከምሻ ጸጋ ሜተል ከሾካ ከለአ ኤበደካ ገሸለማ፥ አኸሳንዘከሠኼያኽ?" 51ኤሬቆኼ አ እገሻ አለአ ኒልቆማኼ፤ ከፄ ቤድ ነግዣ ና በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤገሽ መዪርጓ ኤከምሻ ያሱስ ከሾከ ዪሁዳኳ። 52ነከምደን መሻለማ ካሥ ሾከ ዪሁዳ፥ ኤያሥ ኤያ ከምሙንፆቆ ኢደ ረባ ደ በዛለካኳ። 53ቢያጦሽ ካል ኦካ ና ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢሪል ኤከምሹቆ ያሱስ። 54ካል ኦካ ና ኤኮለኸንኼ ያሱስ ከማገማሣ ኖጎ ዶጎ ዪሁዳኼ፥ ቤበፀሽ ጓ ቤዽ ኪል ኤባ ኤተ ቢኦ ኤፍሬም፥ ኤተ ቤኢኽ ከሰ እጓ፤ ቤኢሽ ነጓኳ ከደ መሁል ቾጎማ። 55ቤያርቻዬቆ ዚፈ ፋዝጋ አል ዶጎ ዪሁዳ፤ ነመሲቆ ዚፈ ፋዝጋ ቤፐሥ በበኽ ጸጋ ነጡል ኤባ ከዬሩሳሌም ከመዪዥሥ ጸገማም። 56ኖከ ቢኢቾጎ እማም ኒል መዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢያኣጎ ማገመሣ ከያሱስ ቢከል ኣሥ እልኸማምኳ፥ "ኤያብ በኢካ ካኻ? ከምዌኼ ኪል ዚፈኽ?" 57ቢጦ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ ፋርስ ማገሸሣ፥ ኤከምፈሉከሸን መራቆሽ ያሱስ፥ ቢከል፥ "ነገሸሥ ጸጋ ኤተ በገምካ ኖጎ በኢካ አ።"

will be added

X\