ወጌላ ዮሃንስ 1

1ቤኢ ሳ ነኮዎማ አል ገሲቋ፤ ቤኢ ሳ ኖጎ ረባ፤ ቤኢ ሳ አለኣኳ እልቆማ ረባ። 2ቤኢ ሳ አለኣኳ ነገሲቋ ኖጎ ረባ። 3ቤዘዛሜ ዳ ኮዎማኳ ከንዶጎማ፤ ነዳ ኤተ ቤዘዛሜ ኮዎማ፥ ኤተ በበፀካ መዘዛማ ከንዶጎማኳ፥ አኢካንኼ ሜታ ኤለኣኼ። 4ቤኢ አመኢያ ኒለማ፤ ቤኢ መኢያ አኳ መዪዦጓ አል ጸጋ። 5መዪዦጓኳ በዪዥኮጎ ኒል መጓ፤ መጓኳ ኤፈለሸንኼ መሸኽ መዪዦጓኼ። 6ቤያገማሥ ጸጋ ሜተም ኤተ ቢኦ ዮሃንስ፥ ቤትጌ አረባ። 7አ አለአ ኤከምገሚለን አጸጋ ኮዎማ ከንዶጎ እገሻለማ፥ ቤዌ ከመደ ኸገሻ ከፄ መዪዦጓ። 8ዳ በከዌሥ አ ከመደ ኸገሻ ከፄ መዪዦጓ፤ ኤደንኼ አኳ እልቆማ መዪዦጓኼ። 9ቤዌ ኸገሸ መዪዦጓ ኤተ በዪዥከሥ ጸጋ ኮዎማ ከኤባ ካል እኔያ። 10ቤኢ ሳ ነኤባ ናል እኔያ፤ ቤድ ኤባ አል እኔያኳ ካሥ ከአ፤ ኢገመንኼ ጸጋ አል ኤበ እኔያኸን አኼ። 11ቤዌ ከኤበ ሾከማ፥ ሾከማኸን ኤሮቆንኼ አኼ። 12ነደንኳ፥ ደ በሄከሽ አ ከደ በገምኪል ከፄማኳ በካኸከሽ ኤከምዱዋን ከኢደ ረባ። 13እማም ቢፐካዬኽ ነረባ፤ ኢፐካዬኸንኼ ነመሃ ከማሄሽ በጫ ኤያሥ ኤያ ከማሄሽ ጉንዛኼ። 14ሳ አለኣኳ ቤድ ጸጋ ኤተ በጫ ቤኢ ኖጎኳ፤ ቤያኮገመሥ አኮኳ ገሂንለማ፤ ገሂን አለአ አል ዱማ ሜታ ኤተ በዸበካ ገሂን ኖጎ በበማ፥ ኤተ በከዪጨካቆ ከመገ ከኸገሻኳ። 15ቤድ ዮሃንስ ከፄማ ኸገሻ ቤከል ከበቦቆ ሳ፥ "ኤተ በርገሸከሥ ካኻ ከፄማ በርከለካ፥ 'ኤተ ከምዌ ነቸቸም ከፄ ቤሲቆ ካራ፥ ከምሙቾቆ አራ፥' አ አለአ።" 16ነመዪጮቆ መገለማ በኮዸበከንዥገን ኮዎኳ ነመገ መገ። 17ባኸካዬሽ ማቶቋ ከንዶጎ ሙሴ፥ በዎኬ መገ ከኸገሻኸን ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ። 18ኤተ በገምከሥ ረባ አኢካንኼ ሜታ ኤለኣኼ፤ ኣሥ ዱማ ሜተል ኤተ በደካ ረባ፥ ኤተ በኢከሽ ኖጎ በበማኳ፥ አና በትገከሥ ረባ። 19ቢትግ ደ ገፋሌ ዶጎ ዪሁዳ ነዬሩሳሌም እምጥስ መፀ ገዴራ ከዶጎ ሌዊ ኮጎ ዮሃንስ፥ ኤከምሎቁከሥ ከምከሉዋን "አም ዎዴያ?" 20ኖካ ና በላ መኮዎቆ መኮሎቆማ ቤድ ዮሃንስ ኸገሻ ቤከል፥ "አራ መሲያኼ።" 21ደ ቢትጋኳ ቢኮሎቆ ቢከል፥ "አምኽላ ዎዴያ? አም ኣሊያሳኽ?" ቤከል አኳ፥ "አራ አኼ።" እማምኳ፥ "ከምዌ ኤተ ቢከለካ ኤተ መዪርጓኽ?" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "አራ አኼኳ።" 22ቢከል እማምኳ፥ "ዎዴያ አማ? በኢካ ነጸገምላ አመዻ መኮሎቆማ ከደ በትገኬ አይላ፤ ዎዴኳ ከምከላኣን አም ከጸገኡዋ?" 23ቤኮሎቆ ዮሃንስ ቤከል፥ "ኤያሥ ቤገሸሥ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ፥ አራ 'ሰ ጸጋ ኤተ በሉገካ ነኸ እኔያ፥ ዦኸሽ እንዶዋ ኤተ ከምዻን አኤታ።"' 24ቤኢ ጸጋ ደ ቢትጋ አለአ ነደ ፋርስ። 25ቢሎቆሥ እማም አለአ ዮሃንስ ቢከከል፥ "ኤባበፀካ አም መዳኣ መሲያ፥ ኣሊያስ ኤያሥ ኤያ ኤተ ቢካጦኪል ኤተ መዪርጓኳ፥ ኤያብ ባከጩጸኮቆን አማ?" 26ቤከል ዮሃንስኳ ቤኮሎቆ ከማም፤ "አራ ከኣያ ከምጩጸርኮቆ አኻ፤ ኤተ በኸኤምካኽ ሜተልኸን በኢከቾጎ ኖጎኻ፤ 27አ ኤተ ከምዌ ነንም፤ አራ ጸጋ ኤተ ከምደራ ከምጨገስ ሲ ቻፓለማኼኳ።" 28ኖጎ ቤድ አለአ ኮዎማ፥ ነቢታንያ ከጋንደር ገቸ ዮርዳኖስ፥ ኖጎ ቤንጩጾቆ አዮሃንስ። 29ነኸማቱቁማ ቤገመሥ ዮሃንስ፥ ኤቤኢ ያሱስ ነመዌኻ ኮጎማ ቤከል፥ "አለአ ጃጀ ረባ፥ ኤተ ከምቼሥ ገንሣ አል ኤበ እኔያ። 30'ጸጋ ኤተ ከምዌ ነቸቸም ከፄ ቤሲቆ ካራ፥ ከምሙቾቆ አራ፥' ኤተ በርከለካ ካኻ በርገሸከሥ ከፄማ፥ አ አለአ። 31አራ ከጺምኳ ኤርገመንኼ አኼ፤ ኤከምገማን አጸጋ አል እስራኤል አኸን፥ በርኮኬል ከምጩጾቆማ ከኣያ።" 32ቤከተጽ አዮሃንስ ቤከድ ኸገሻ ቤከል፥ "በርገምከሥ መዪዥሥ ገፉጫ፥ ኤበብተኬ ነጎዛ ኤያል ዬርኩንዳ ኤበቤከሽ ነጸገማ። 33አራ ከጺም ኤርገመንኼ አኼ፤ ኤተ በትገኬ አራ ኤከምጩጸርኮቆን ከኣያ አኸን በከለካ ካራ፥ 'ኤተ ከምገማሥ ከምብቴ ገፉጫ፥ ከምኢሽ ነጸገማ፥ አ ኤተ ከምጩጸኮቆ ከመዪዥሥ ከገፉጫ።' 34በርገምከሠንዥገን አርኳ አለአ፤ ከለአ በርከደካ ኸገሻ ካኻ፥ አ መዳለማ ዱ ረባ።" 35ነኸማቱቁማ ቤኢቾጎ ዮሃንስ ናሥ ጓ፥ ቤኢቾጎ ነደ መሁል ቾጎማ ጸጋ እምበንድ ኖጎማ። 36መከተር ያሱስ ነጓ፥ ቤዪር ዮሃንስኳ አ ቤከል፥ "አለአ፥ ጃጀ ረባ!" 37ኤቤገሶቆ አደ መሁል ቾጎማ እምበንድ አለአ ዳ ቤከል ዮሃንስ፥ ቢሁል ቾጎ ያሱስ። 38ኤቤያገሌኽ አያሱስ ከቸቸማ፥ ቤገመሥ ኤቢሁል ቾጎ አ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኣሤ በኻኣጎካ?" ቢከኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ረቢ፥ ነጓብ ባኢከሻ?" መከላ "ረቢኳ፥" መጨገሰማ "ኤተ መትገሠማ።" 39ቤኮሎቆ ያሱስኳ ቤከል፥ "ዎኼ ገመኸሥ።" ደ መሁል ቾጓ አኳ ቢዽ ቢገመሥ ጎ በኢከሽ ያሱስ፤ ኖካ ናኳ ቢኢዬሽ ኖጎማ፤ ቤድ አንጅ ማኳ ኤአንጅ አሤር። 40ነደ መሁል ቾጓ ደ እምበንድ፥ ደ ቤገሶቆ እገሸ ዮሃንስ ቤሁል ቾጎ ያሱስኳ፥ ሜታ ኣንድራስ ዱዌበ ሲሞን ጴጥሮስ። 41ኣንድራስኳ ቤሲቆ ቢያኽ ከዱዌበማ ከሲሞን ቤከከል፥ "በኮገምከንዥገን መሲያ፤" መጨገስ መከላ "መሲያኳ" "ክርስቶስ።" 42ነለአ ነቸቻ ቤሮቆ ኣንድራስ ሲሞን ኮጎ ያሱስ፤ ቤዪር አያሱስኳ ቤከከል፥ "አም ሲሞን፥ ዱ ዮሃንስ፤ ካለን ከምከሉዋ 'ኬፋስ' ከምኦዉዋ አም፤" መከላ "ኬፋስኳ"መጨገሰማ "ጴጥሮስ" ኤያሥ ኤያ "ታንተርሳ።" 43ነኸማቱቁማ ቤርሽ ያሱስ እለማ ከምዻ ከገሊላ፥ ቢያኽ ከፍልጶስኳ ቤከከል፥ "ሁሌ ቾጎ አራ።" 44ቤድ ፍልጶስኳ ኤያሥ አል እምኣንድራስ ከጴጥሮስ ጸጋ አል ኤበ ቤተሳይዳ። 45ቢያኽ ፍልጶስኳ ከናተናኤል ቤከከል፥ "ኤተ በቆተካ አሙሴ ነሎርገ ማቶቋ፥ ቢቆተካ ደ መዪርጓኳ ከፄማ፥ ቢልገምከንዥገና አ፤ አኳ ያሱስ አል ናዘሬት፥ ዱ ዮሴፍኳ።" 46ቤሎቆሥ ናተናኤል ቤከል፥ "ከማፈላሻኽ ነናዘሬት መዌ ገሸል ዳ?" ቤከኮሎቆ ፍልጶስኳ ቤከከል፥ "ዌ ገመሥ።" 47ቤገመሥ ያሱስ ኤቤኢ ናተናኤል ነመዌያ ኮጎማ ቤገሽ ፄማ ቤከል፥ "አለአ ኸገሻ ሾከ እስራኤል፥ ኤተ ባንዢገካ ጎልጎዛ ኒለማ።" 48ቤሎቆሥ ናተናኤል ቤከከል፥ "ነጓብ ባገምካ አራ?" ቤከኮሎቆ ያሱስኳ፥ "ነከምኦን አፍልጶስ አም፥ በርሲኮቆ መገመሥ አም ነሸ ጅ ቦዋ።" 49ቤከከል ናተናኤልኳ፥ "ረቢ፥ አም ዱ ረባ፤ አም ጥስ ዶጎ እስራኤል።" 50ቤከል ያሱስኳ፥ "ከፄ በርከለካ ካም በርገምከሥ አም ነሸ ጅ ቦዋ፥ ኣገምኪላኽ? ከምገማሥ ዳ ኤተ ከመንተሮቆ ነለአ።" 51ቤከተጽ ቤከል ከማም፥ "ኸገሻ ከምከለራ ካኻ፥ ከምገመኸሥ ኤከምኮራስ ጎዛ፥ ኤከምቶኩዋ ኤከምብቱዋ ሰ ገትገ ረባ ነጸገ ዱ በናደማኳ።"

will be added

X\