ገትገ ያይቆብ 1

1አራ ያይቆብ ኤተ መደዳ አል ረባ አል ኤታ ያሱስ ክርስቶስኳ፥ በርኸካ ዳገለም ካኻ ከጸጋ አል ረባ ደ በዝለካ ነኤባ ናል እኔያ ኮዎማ። 2ኢዴበም! ኣገ ኻይል ዝንዜን ኤከምዳዬሽ ማዻምባ ሜታ ሜታ ከጸገኻ። 3ኤከምዻምብዋ መገሚላለኻ፥ ከማምባለኸሥ ኤከምዥገኸካ ከመቀሞቆማ። 4ነዥግ መዥጋለኻ ከመቀሞቆማ፥ መሌያኼ። ኖካ ና  ከምደኻ ደ መትቶቆማ፥ ደ ማንዢግ ቆቆማ፥ ከምፀቆሰኼ ዳ ሜተል ካኻኼ። 5ኤከምኢያን ናኻ ጸጋ ኤተ ከምሃለሥ መገመኻ፥ ነዴር ረባ፤ ረባ ነከማኤሠን ጸጋ፥ ከፄ በኸካ ከጸጋ ከኮዎማ ከመዪዥኽ እለማ፥ ከምኸካ ከአኳ። 6ነዴር ከመገሚላ ነከማጤያይለንኳ፤ ጸጋ ኤተ ባጤካይላ ኤመኸ ኣያ ኤተ ናኦቸኽ አዙባ ከገአ ከገት። 7መኦሠኼ ሾከ ጸጋ አለአ፥ ከምዸባ ዳ ሜታ ኖጎ ረባኼ። 8ሾከ ጸጋ አለአ እለማ እምበንድ፥ አኢከቾጎኼ ኖጎ ሜተልኼ። 9ናገይል ዢጋ ኤተ ገዴራ፥ ከፄ ከምፈጎቆ ነታሰ ረባ። 10ተቃ ኤተ ገዴራኸን ነሳንዘሥ መሃሎቋለማ ነታሰ ረባ፤ ከምቴያ አ ኤያል ቦለ ግዚያ። 11ኤበፐኬ ኦካ ከጎኮጓለማ በኼኤከሥ ግዚያ፥ በሃንቀካቆ ቦለማ በቴካ ማንደጎነማኳ፤ ኤያሥ ኤያ ከምቴካ ተቃኳ ከገሻምበ ደ መጫለማ። 12ናገይል ጸጋ ኤተ ከምቀሞቆ ማዻምባ ከመንዥጋሥ፤ ኤከምተራ ነማዻምባ ነቸቻ፥ ከምዸባ ኤያል ዠላ መኢያ ኤተ በከጦካ አረባ ሳ ከደ በሄከሽ አ። 13ኤከማዻምባ ጸጋ መከልዳኼ፥ "አረባ በዻምበካ አራኼ፤" አኢካንኼ ሜተል ኤተ ከምፈለሽ መዻምብ ረባ ኤከምዳን አን ገንሠማ፤ አዻምበካኼ ረባኳ ኪልቆማ ጸጋ ሜታ ከገንሠማኼ። 14በካራቆከሽ ጸጋ ኮዎማ ከመአጀባ አል እልቆማ ኤተ በጅርካ ጸጋ፥ ከማዻምበካ ከአኳ። 15ኤያሥ በፖቆካ አጋፋ ዱዋ፥ ከምፖቋ መአጀበ ገንሠማኳ ገንሣ፤ ኤከምትታቆ ገንሣኳ፥ ከምፖቋ መሻ። 16ማሄሽ ኢዴበም፥ ማጠኻኸኼ! 17ደ መኻ ገሸለማ ኤያሥ ኤያ ገብጃ ኮዎማ በዎኬ ነምጻ፥ ኖጎ ረባ ኤተ በዘዘኬ ዳ ኤተ በዪዥኮጎ ነጎዛ፤ አ አንዠካይልኼ፥ ከምፈለሸኼ መበፀሽ አኳ ነመጓኼኳ። 18ኤከምዶኳን ኤገትሳ ከደ መዘዛለማ ኮዎማ፥ በፐኬኽ አኳ ከማሄሻለማ ከገሻ ኤተ በደካ ኸማ። 19ማሄሽ ኢዴበም፥ ገመኻ! ነድ ጸጋ ኮዎማ ከመገሶቆማ መሲሠማ፥ ከመገሻ ከማመሣኳ መገ ። 20አፈለከሸኼ ጸጋ ኤተ በቱካ መደ ዳ ኤተ በኦከሽ ረባኼ። 21ከለኣኳ ሃተኾቆ ነጸገኻ መዦጓ ከገንሠ ዳ ኮዎማ፤ ርኾቆ ከመገ  እላ እገሸ ረባ ኤተ ከምፈለሽ መብዶቆ አኻ፥ ኤተ በኮካሽ ኒልኻኳ። 22ደኻ ከደ መጦሥ እገሸ ረባ ነመደዳ፥ መደኻኼ ከደ በንጠከኽ ጸገማ ካሥ ከመገሶቆማኼ! 23ጸጋ ኤተ በገሰኮቆ እገሸ ረባ በበፀካን መጦሥ ነመደዳኳ፥ አ ኤጸጋ ናዪር እልኸማ ነምፑ ሶ። 24ኤከምዪራ ጸገማ ከምዻን ነቸቻ፥ ከምኤመሥ ናሥ ኦካ ና ኤያላሥ ኤበኢካ ጸገማ። 25ጸጋ ኤተ በዪርካ ዝንዜን እገሸ ረባ ኤተ በንዢገካ ቆቆማ፥ ኤተ በፐኮቆ ጸጋ ነዎደኳ፥ ከምዳኼ ኤኤለኣኼ። በጦከሥ አ ነመደዳ፥ አኤምከሠኼ ዳ ኤተ በገሰኮቋኼ፤ ከማሄያሽ መዣ አ ከመደዳለማ። 26በላ መዜኸን ጠጠማ፥ ኤተ በከለካ "አራ ኤተ ገዴራ፥" በንጠከኽ ጸገማ፥ መገሚላለማኳ መገ ። 27መገሚላ ኤተ በበፀካ መጫ ማሸኸማ በደካ መዪዥሠማ ነታሰ ረባ በባኳ አለአ፡ መተጸሥ ኢዳ ደ በሸከሥ አበበማ ከኤዬማ፥ መዪር ጋፋ ደ በሸከሥ አጉንዛ ነማፉንጫቋ ናለማም፥ መዜኽ እልቋ ነገንሠ መደዳ አል ኤበ እኔያኳ።

will be added

X\