ከደ እብሮታ 9

1ቤጭ ማገሲላ አል ገሲቋ ማገሸሥ መንዳ አል መሮቆ ደ መኻ፤ ቤጭ ኤያሥ ኤያኳ ጎ መዪዥሥ እኔያ ኤተ ቤገሥ ኤለ ጸጋ ኖጎ ከምዴሩዋ ከረባ። 2ቢገሥ ደቤያ እምበንድ፤ ቢኦ አል ገሲቋ "ጎ መዪዥሠማ፤" ቤኢ ናሥ ጓኳ ቱጎ ጅ ከኣንዠ ኻ ኤተ ቢጦሸን እጋ ኤተ በዪዥካሥ ከረባ። 3ነቸቸ ማገርኻ አል እምበንድኳ ቤኢ ደቤያ ጀንዳ፥ ኤተ ቢኦ "ጎ በዪዥካሥ ነኮዎማ ዝንዜን።" 4ቤኢ ኒለማ አሸ ሲላ ኤተ ቢገሥ ነኣያ ቢንሱኸን ጎልጎላ፥ ኤያሥ ኤያ መረብ ጅ ማገሲላ ኤተ ቢከዱጎቆ ከኣያ፤ ቤኢን ኒል መረብ ማገሲላ ናኳ ሳረጃ ኤተ ቢገሥ ነኣያ ከማናኳ ኒለማ፤ ቤኢ ኤያሥ ኤያ ኒል መረብ ማገሲላኳ መቾቆ ዘጎለ ኣሮን፥ ማፐርቲል ግሻ እምበንድ ኤተ ቢቆተን ማቶቋ አል ረባ ነጸገማ። 5ኖቆ መረብ ማገሲላኳ ቤኢን ክሩቤል፥ ደ ቤትገሥ ኤቤኢን ገሂን ረባ ነጓ፥ ቢያሽ ኽ ከጸ ጸማም ጎ ማምበፀሽ ገንሣ አል ጸጋ። ከፄ ዳለአ ኮዎማኸን ካፈላሸኼ እኽላ መገሸሥ ሜታ ሜታማለማምኼ። 6ኤኤለአ በገ ካዬሥ ዳለአ ኮዎማ። ቢኩካ እምጥስ መፀ ገዴራ ኖካ ኖካ ኪል ደቤያ አል ቆሰማ፥ ቢትተኮቆ መደዳለማም። 7ኪል ደቤያ ካል እለማ በኩካ አበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ ከጺማ ነግዣ ኣሥ እል ሜታ። በከኩኬል አኳ ከመሃ ኤተ በከትገከኽ ከረባ ከማምበፀሽ ገንሣ አል እልቆማ ካል መምፑቆማ ኤተ በደካ ጸጋ በላ ማገሚለንኳ። 8ከለአ በትገከሥ አመዪዥሥ ገፉጫ፥ ካሥ አል ኦከ ከምፀቆ ደቤያ አል ቆሰማ አ፥ ኤከምበፃ መኮራስ እንዶዋ ከጸጋ ከምተራ ኮጎ ጎ በዪዥካሥ ነኮዎማ ዝንዜን። 9ደቤያ አል ቆሰማ አ መኮሥ አንጅ አል እኽላ። መከላ ኤለኣኳ፥ ደ መኻ ከለማን ደ መኻ ኤተ ቢኸካ ከረባ፥ ከምፈለሸኼ መዪዥኽ እል ጸጋ ደ በርኮቆ ደ መኻ አ ከመዪጮቆማኼ። 10ኤተ በርኮቆ ደ መኻ አለአ ከምደካ ካ አመዜኽ ማቶቋ ኣሥ አል ቆ ቤ ጸገጸጋ፤ እማም አለኣኳ ከፄ ደ መሳ፥ ከደ መፋ፥ ኤምኤፈሣ ከመዪዥሥ ጸገጸጋ። ቢኢ እማም አለአ ነመደዳ ካሥ አል ኦከ በከኸኬ አረባ ማገሸሥ ኽኻ። 11እኽላኸን በዎኬንዥገን ክርስቶስ። አ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ ኤተ መደ ኸገሸ ማገ። ደቤያ ኤተ በደካን አ ኒለማ በንተርኮቆ ናል ኤበ እኔያ በቦቆ፥ በደካ ከጺማ ባንዢገካ ቆቆማኳ። አ ኤተ ቤዶቆ ኤለ ጸጋኼ፥ አል ኤበ እኔያ አለኣኼኳ። 12በኩካ ክርስቶስ ሰ ሜተል ከኦካ ከኮዎማ ኮጎ ጎ በዪዥካሥ ነኮዎማ ዝንዜን። አከኩኬለንኼ አ ከመሃ ሜኣ ካል ዎደ ሙሳ ከምትግኸማ ከረባኼ። ባርከከኽ መሃ አል እልቆማ፥ በካንዠኪል አኳ ካል ግዢ ግዥኳ። 13ቢከዝተኮቆ ጸጋ ከመሃ ሜኣ ካል ዎደ ሙሳ ነጸገ ደ ባካሣ፥ ቢከዝለከሥ ከመፈ በጨ መኮተ ሙሳ። ኤበዪዥከሥ ሾከ አለአ ጸገጸጋ ደ ባካሣ፥ 14እንዘሥ በቦቆ ከምዪዥሠና መሃ ክርስቶስኳ። አ በከዪጨካቆ ከመዪዥሥ ገፉጫ በኸካ ጸገማ ከረባ ኤደ መኻ ኤተ ባንዢገካ ቆቆማ። ከመዪዥሥ መሃለማ እሎኳ ነመሸ ሠማ ኮዎማ፥ ኤከምበፆኳን መዶኳ መደዳ ኤተ ከምሮቆ ከመሻ። ከለአ ከምፈሎኮከሽ መደማ ከረባ ከኤተ በኸካ መኢያ። 15ካ በኩካ ክርስቶስ ከጂለማ፥ በጦካ ማገሲል ኽኻ ኖጎ ረባ ከጸጋ። በጦካ መሃለማ ከማምበፀሽ መምፑቆማ ኤተ ቤድ ጸጋ ነማገሲለማ አል ገፀ። እኽላኳ ከምፈለሽ ጸጋ አመኮል ጋገሸል ዳ አል ጎዛ፥ ኤተ ቤካጦዪል ረባ ከደ ቤኦ አ። 16ኤከምኢያን አመገሸሥ መኮል ዳ፥ ከምዳ ከጸጋ ኤከማገማይል መሸ መዣ አ። 17ከምጦዋሥ ነመደዳ አማገሸሥ መኮል ዳ ናሥ ኦከ መሻ መዣ አ፤ ኤከምኢያ አ ከኸማኸን፥ ከምጦዋሠኼ ነመደዳኼኳ። 18ካ ኤጦዋሠንኼ ማገሲለማ አል ገፀ በላ ማርካኸን መሃኼ። 19ቤከሎቆሥ ሙሴ ከጸጋ አል እስራኤል እገሸ ማቶቋ ሜታ ሜታ። ነለአ ነቸቻ ቤሮቆ መሃ ዎደ ሙሳ ካል ሜኣ፥ ቤካኽ ከኣያ። ቤሮቆ ቌለ ኢሶጵ ቤዪ ነመዌሥ ቤ ጃጃ፥ ቤከንዝቶቆ ሎርገ ማቶቋ ከጸጋ ኮዎማኳ። 20ቤከል ኤለአ፥ "አለአ መሃ ማገሲለማ፥ ኤተ በጦካ ረባ ካኻ።" 21ነለአ ነቸቻ ቤከዝተሥ ኤያሥ ኤያኳ ደቤያ ከዳ ኤተ ቢከንደኬል ኖከ ገዴራ ኮዎማ። 22ኸገሻ፥ ከማፈላሽ መከላ ከምዪዥካሥ ዳ ኮዎማ ከማርከኽ መሃ። በላ ማርካን መሃኸን፥ አኢካንኼ ማምበፀሽ ገንሣኼ። 23ከምደካ ከጸጋ ኤከምዪዥከሥ ከሾከ ደ መኻ ከለአ ፉሠ ዳ አል ጎዛ ነኔያ፤ ሚይኢ ዳ ኤተ በኢካን ነጎዛኸን ከምደካ አመዪዣሣ ከደ መኻ ኤተ በንተርኮቆ ነማም። 24በኩካ ክርስቶስ ኪል ጎዛ፥ ኤከመገሸኸን ነታሰ ረባ ካኳ፤ አኩካንኼ ኪል ጎ በዪዥካሥ ነኮዎማ ዝንዜን ኤተ በደኮቆ ኤለ ጸጋ፥ ኤተ በደካ ኣሥ መኮሥ ሚይኢ ዳ አል ጎዛኼኳ። 25በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ነግዣ ነግዣ በከኩኬል ከማሃ ለማና ኪል ጎ በዪዥካሥ ነኮዎማ ዝንዜን። አኩካንኼ ክርስቶስኸን ኦኪል በበኽ ከመሮቆ ጸገማ ኤደ መኻኼ። 26በምበፀካ መዳ ኤለአ፥ ነማጦሽ መዘዝ ኤበ እኔያ በምኢካ ካ አመሮቆ ማኣንሠሣ ከኦኪል በበኽ። እኽላኸን ባገምካሠንዥገን ሰ ሜተል ነመርሽ ኤበ እኔያ አለአ፥ ከመጦ ጸገማ ኤደ መኻ ኤከምቴሠን አ ገንሣ ከኦካ ከኮዎማ። 27ከምሻ ጸጋ ኮዎማ እል ሜታቆ፥ ነለአ ነቸቻ ከምኸከሥ አረባ። 28ቤጦ ክርስቶስ ኤያሥ ኤያኳ እል ሜታቆ ጸገማ ኤደ መኻ፥ ኤከምቴሥ ገንሣ አል በበኽ ጸጋ። ኖከ ከማገማሥ ኪል እምበንድኳ፥ በላ መዳን ከፄ ገንሣ፥ ከምዌ ኤከምብዶቆ ከመዪጮቆማ ደ በዜከኽ አ።

will be added

X\