ከደ እብሮታ 12

1ደ መደ ኸገሻ አለአ ቢያጉንደኮቆንዥገን አኳ ኤኩንዱ ኤተ በናጉንዶቆ እኔያ፥ ቢኸካ መኮሥ መገሚላ ካኳ። ከለአ ዎኼ፥ በፀኮሽ ዳ ኤተ በደካ ካኳ ከገጹራ፥ ቼኮሥ ነጸጎኳ ገንሣ ኤተ በዻቆከሽ አኳኳ። ዱጉኳ በላ መሌኤኳን መዱጓ ኤተ በኢካ ኮጎ እልኾኳ። 2ጦኮስ ኾኳ ነጸገ ያሱስ፤ አ ከንዶ መገሚላ ቤቼስ እንዶዋ ካኳ፥ ከምጦዋ አኳ ደ መትቶቆማ። ከፄ ማገ ጓ ኤተ ቤኢ ነታሰማ፥ ቤቀሞቆ ኖከ ቢቱ ነጋገድ ጃ፥ ኤዪረንኼ ኤደ ገዪፆቋኼ። በኢከሽ እኽላኳ ከኤላ ጉንዘ ለባበ ረባ። 3ራቆኸሥ ከእልኻ እንዘሥ ኤባፉንጨካቆ፥ እንዘሥ ኤቤቀሞቆ ማቸከኻ አል ደ ገንሣ። ከምተጸሥ አለአ አኻ፥ ኤከምበፀኻ መማዎኻ መበፀኸሸን መዱጓኳ። 4ነማቆራለኻ ከገንሣኳ አኸዸበከሠንኼ ከደኽላ ሾከ አለአ ካሥ አል ኦከ ከምሾቆ ጸጋ አኻኼ። 5አኸኤምከሣኽ ማገሸሣ ኤተ ቤገሸሥ ረባ ካኻ ኤያል ኢደማ? ቤከል አኳ፥ "አም ዱዋለም፥ መዪራኣኼ ኤመፐፐል ዳ ማገሸሣ አል ረባኼ፥ መራኣሠኼ እሉ ኖከ ከምመርተሥ አምኼ። 6ከፄ በከገሸካ ረባ ከኤተ በሄከሻ፥ በችለካ ከጋንችችላ ኤተ በርኮቆ ኤዱማኳ።" 7ከፄ በዪርካ ረባ አኻ ኤኢደማ፥ ቀመኾቆ መር በናለማ። ዎዴ ዱዋ ኤተ በበፀካ በበማኳ መርካ በና? 8ኤኤለአ በርካ አረባ በና ከደ በደካ ኢደማ ኮዎማ። ኤከምኢያ አኸዸበካንኼ አኽኳ አለአ፥ አኻ ኢደ ደ ገኤማ፥ አል ረባኼ። 9ደ በደካ ከምኢ በጫ እምበቦኳ ቢርካ በና ካኳ፥ በኮኸካ አኳኳ ገሂን ከማም። ከለአ ኤከምኢኳን አኮኳ ከማገሰኳሠኼ አኽ ከበቦቆ ከኤተ በደካ ከንዶጎ ገፉጫ ከበቦኳ? 10ደ በደካ ከምኢ በጫ እምበቦኳ ቢርካ በና ካኳ ከኦኪል ዱፀን ኤያሥ ባገ ከሥ ከማም። በከጦካ አረባ አለአ ኤከምገሸላ ካኳ፥ ኤከመንዞ ኲለን ነመዪዣሣለማኳ። 11መር በና ኮዎማ ከ አ ንጅማ ኤተ ከምቱሥ እል ደ ቢከርካ፥ አገ ኪልኼ እማምኼ። ኤከማገመኽ ጸጋ ከምፈጉካቆ ነቸቻኸን፥ ከምጫ ኸማ ከምዱዋ እማምኳ ከጸጋ ደ በደካ ገሸለማ ከደ መጦ ማገኳ። 12ከለኣኳ፥ ዥገኸሽ መሌኤሽ ኤለኻ፥ ከጃምፕልኻ ኤተ ባሰሲካይላ! 13ነድ መንዻለኻ ነመዦሽ እንዶዋ፤ ኖካ ና ኖጎ ጸገኻ ኤተ በሌኤካ፥ ከምኮላ ከምዥጋይል፥ ከምሌአይልኼ ነለአ ከበቦቆኼ። 14ሻምበኻ ነመኢያ ከኮዎ ጸጋ ከመገማ። ሻምበኻ ኤከምኢኻ ኤጸጋ ደ በዪዥካሥ ከረባ! ኤከምበፃ መዳ ከንዶጎ አለአ ከምገመሠኼ ጸጋ ሜተል ኤቶኳኼ። 15አዪርኸካ ናኻ ጸጋ ሜተል ኤከምበፃ መኮለኽ ነመገ አል ረባ ከን። መደዳኼ ናኻ ጸጋ ሜተል ኤመፐኽ ማንጨ ዳ! ኖከ ከምፈጋኳ ከምሸከሥ በበኽ ዳ ከማንጨለማ። 16መደኻኼ ኤያል ኤሳዉ፥ ኤተ ቤከኢ ከለሙራ ቤንስ መዪዥሥ ዳ ኮዎማ። ቤኮዶቆ አኳ መዳለማ ታጋ ከደ መሳ ከሜታ። 17በኸገምካ ኤቤያኣጎ አ መገሣ ኖጎ በበማ ነን ኤቤጀዳኽ ነበበማ። ኤቤያኣጎን ከሰ መእሳ መጻግ እንዶማኳ፥ ኤፈለሸንኼ መኮለናኼ። 18አኻርቸከሠንኼ አኽ ኤያሥ ቤዾዌ ጸጋ አል እስራኤል ከዶለ ሲና፥ ኤተ ቢፈለሽ መንዻቆሠማ ከኤላ፥ ኖጎ ቤበል ጠጠ ማንጃ። አኸዎኬንኼ ኮጎ መጎ ኩንዱ ኤተ ቤኢ ነጓ፥ ኮጎ መጓ ኮጎ ኤጎሌኳ። 19አኸዎኬንኼ ኮጎ ሰ ለብሩጂያ ከበቦቆ ሳ ኤተ ቤገሻ። ኖከ ቢገሶቆ ሳ ኤተ ቤገሻኳ፥ ቢሎቆሥ ጸጋ ኤከምበፃ ሳ አለኣኳ ማኮሊል ማገሻ ከማም። 20"ኤከምደሥ ኣሥ ለማና ሜተል ዶላ አ፥ ኒከኦች ከግሻ፥ ነሽ፥" ኤተ ቤከል ማቶቋ ከፄ ቤሂን ከማም፥ ኢፈለሸንኼ መጹረማኼ። 21ዳ ኤተ ቤያገማሥ ነጓኳ ከፄ ቤከጤ ጸጋ በቦቆ፥ ቤከል ሙሴኳ፥ "በርጤካ በቦቆ በራሰሲካሣኳ።" 22አኻኸን በኸደካሸንዥገን ከዶለ ፂዮን፥ ከኤዬባ አል ረባ መኢማ፥ ከዬሩሳሌም አል ጎዛ ጎ በሙንፀኮቆ አበበኽ ሰ ገትጋ አል ረባ ከማገ ላ። 23በኸደካሸንዥገን ኮጎ ገሙንፀ ታገ ኢደ ረባ ደ ቢቆተካን ፄማም ነጎዛ፤ በኸደካሸንዥገን ኮጎ ረባ ኤተ በኸከሥ ነጸጋ ነኮዎማ። በኸደካሽ ኮጎ ጋገሸል ጸጋ፥ ደ ቢሸሽ ቤጦ ያሱስ ከደ መትቶቆማ። 24በኸዾኬ ኮጎ ያሱስ ኤተ ቤኩ ነጂል ጸጋ ከረባ ቤጦ ማገሲል ኽኻ። በኸደካሸንዥገን ኮጎ መሃ ያሱስ ኤተ በዪዥከሥ ጸጋ፥ ኤተ በደካ በቦቆ ዳ ነመሃ ኣቤል። 25እኽላኳ፥ አዪርኸካ ኤከምበፀኻ መኮዎኺል ኤተ በኢካ ነመገሻ። ደ በኮዎኪልስ ኤተ ቤገሸሥ ማቶቋ አል ረባ ነኔያ ነገአ፥ ኢፈለሸንኼ መፐኽ መኸሣኼ። ኤከምጦኮኮ ቸቸ ከኤተ በገሸኬ ካኳ ነጎዛኳ፥ ከምፈለኮሸኼ ከበቦቆ መፐኸማኼ። 26ነአንጅ ና  ቤጂጅርሥ አሰማ እኔያ፤ እኽላኸን በጦካ ሳ በከለካ፥ "እኽላኳ በላ መዳን ኣሥ እኔያ፥ ከመንደርሽ ጎዛኳ።" 27ሳ ኤተ በከለካ "እኽላኳ" ከምትገሥ ዝንዜን፥ ኤከመንዳሽ ዳ ኤተ በዘዛመኬ ኮዎማ፥ ኤከምቼያሠን ኖጎ መኢማኳ። ዳ ከምደካ አለኣኳ፥ ኤከምፀቆ ዳ ኤተ በበፀካ መንዳሽ፥ ከምኢያንኳ። 28ዎኼ አኽኳ፥ ኾኳ መገ ላ ከረባ ከፄ ከምኩኳ ከገፋሌያ ኤተ በበፀካ መንደሽ። ዴሮኳ ከረባ ከንዶጎ ከማገ ል አ፥ ከገሂን ከገዪፆቋኳ። 29ረባሎኳ ኤማንጃ ኤተ በናጭ መዥጋ ከመቴሥ ዳ።

will be added

X\