ከደ እብሮታ 11

1ኤከምጮኳ መገሚላ፥ ከምራቆኮሽ ከእሎኳ ዳ ኤተ ቢካጦኪላ፥ ከምዪርኳ ዳ ኤተ ቢበፀካ መገሙሥ ከኻ ኤያሥ ዳ ናኢያ። 2ከንዶጎ መገሚላ ቤዸብ ጸጋ አል ገፀ መገ ላ ኖጎ ረባ። 3ከንዶጎ መገሚላ በኮካምባለከሥ ኤቤዘዜ ረባ ኤባ አል እኔያ ከገሻለማ፤ ነዳ ኤተ ቤበፅ ማገማሥ ከኻኳ ቤድ አዳ ኤተ በኮገምከሥ አኳ ከኾኳ። 4ከንዶጎ መገሚላ ቤሮቆ ኣቤል ደ መኻ ኤተ በንተርኮቆ ናል ቃይል ከረባ። ኤቤድ ኣቤል ከመገሚላ ከመዪዥሥ ጸጋ፥ ቤከድ ረባ ኸገሻ ኖከ ቤሮቆ ደ መኻለማ። ኤቤሸን ኣቤልኳ፥ ከንዶጎ መገሚላ በኢካ ከደኽላ ነመገሻ። 5ኤከምበፃ መሻን ቤያፈራቆ ሄኖክ ከጎዛ ከንዶጎ መገሚላ፤ ከፄ ቤሮቆ ረባ አ ከጎዛ፥ ኢገመሠንኼ ከማኮሊለማኼ። በላ ማራቆ ከጎዛ፥ ቤከድ ረባ ኸገሻ ኤቤያገ ል አመኢያለማ ረባ። 6በላ መገሙዊለን ካፈላሸኼ ማገ ል ረባኼ። ጸጋ ኤተ ከማኣጓ መዌያ ኮጎ ረባ፥ ከምደካ መገሚለማ ኤበኢካ ረባ፥ ኤከምኸካ አ በና ከደ በኣጎካ አኳ። 7ከንዶጎ መገሚላ ቤገሶቆ ኖህ ማገሸሣ አል ረባ ከፄ ዳ ኤተ ከምዶጎ ኮጎ እልኻ፥ ኤተ በበፀካ ማገማሥ ከጸጋ። ቤያገሳሥ ከረባ ቤገሥ ለማዲያ፥ ኤተ ቤከብድ አ ከደ መፃለማ። ከለአ ቤከትገሥ ኤበኢካ ኤበ እኔያ ነገንሠኽ እንዶዋ። ቤዸብ ኖህ ከንዶጎ መገሚላለማ ኤበዪርካ አረባ አ ከመዪዥሥ ጸጋ። 8ከንዶጎ መገሚላ ቤያገሳሥ ኣብራሃም ከማኦዋ አል ረባ ኤከምፐሥ ከኤባ ከጀንዳ ኤተ ቤካጦዪል ረባ ኤከምኸካ። ቤፐሥ ነኤበማ በላ ማገሚለን ኤባ ኤተ ከምዻና። 9ከንዶጎ መገሚላ ቤኢሽ ኤጀንደ ጸጋ ነኤባ ኤተ ቤካጦዪል ረባ። ቤኢሽ ኒል ደቤያ፥ ኤያሥ ኤያ ቤኢሽ እስያቅ ከያይቆብኳ፥ ደ ቤንዘ ል ነማጦዪላ ኤተ ቤኽ ረባ ከኣብራሃም። 10ቤዜኽ ኣብራሃምኳ ኤከምኢያን ኒል ኤዬባ አል ኤተ በዥገካሽ ሸማ፥ ኤተ ቤከገሥ ረባ ቾጎ መዶቆማ፥ ቤዶቋኳ። 11ከንዶጎ መገሚላ ቤፈለሽ ኣብራሃም መፐኽ ዱዋ መካጋዘን አ መካሰሪን ሳራኳ ቤገሚል ዝንዜን ኤተ ቤኽ ማጦዪላ አለኣኳ ኤበደካ መገሚለማ። 12ኤኤለአ መዣ ኤተ ቢዪር ኤዳ ቤሽ ጸገማ፥ ቤዸብ በበኽ ሾካ። ገንዘ  ሾካለማ ኤቢዣ አል ጎዛ፥ ኤሳሰም ሰ ኤያያ ኤተ በሃለከሽ ጸጋ መንዘ ኸማኳ። 13ሾከ ጸጋ አለአ ቢገሚል ከረባ ካሥ አል ኦከ መሻለማም። ኢሮቆንኼ እማም ኪልቆማም ዳ ኤተ ቤካጦዪል ረባኼ፥ ቢገመሥ ጸትኳ ቢካገይላ። ኢዪፃቆንኼ ከመገሸሠማ ነኸ ጸጋ ኤቢደካ ነኤበ እኔያ ነለአ ጀንደ ጸጋ፥ ኮዶኳ። 14ጸጋ ደ በገሸካ ኤኤለአ ቢትገከሥ ኤቢያኣጎካ ኤባ ኤተ ከምዳ ካለማም። 15ቢምሳንዘከሥ ኤበማም ኤተ ቢፔሠና፥ ቢምዸብ እንዶዋ ኤተ ቢምኮለን ከጓ። 16እኽላኸን ቢሻምበካ ከምዉዋ ከኤባ ኤተ በገሸለካ ና፤ አኳ አል ጎዛ። ካ ረባ ኤተ ቤከገ ሥ ኤዬባ ነጓ ከማም፥ ከምዪፀካቆኼ ከማም፥ ከምዪፀካቆኼ ኤከምከሉካ "ረባለምላኳ"። 17- 18ከንዶጎ መገሚላ ቤሮቆ ኣብራሃም ዱማ እስያቅ ከደ መኻ፥ ኖከ ቤዻምብ ቁንዘ ረባ አ። ቤካጦዪል ረባ አ ነገሲቋ ቤከከል፥ "ከምፈጋኽ ሾከኡ ከንዶጎ እስያቅ፤" ነደንኳ ቤገሥ ኣብራሃም ከመኸ ሜታኽ ዱማ ኤደ መኻ። 19ቤከራቆሥ ኣብራሃም ከእለማ፥ ኤበጨካ ረባ መዥጋ ከመፈሮቆ ደ በሸሸካ። ቤኮል ቤዸብ ዱማ ኤዳ ቤፈሬሥ ነመሻ። 20ከንዶጎ መገሚላ ቤገሥ እስያቅ እምያይቆብ ከኤሳዉ ከዳ ኤተ ከምዶጎ ኮጎ እልኻ። 21ኖከ ቤያርቻቆ ኦከ መሻለማ፥ ከመገሚላ ቤገሥ ያይቆብ ኢደ ዮሴፍ ሜታ ሜታማለማም። ቤያገጨርሥ ነዘጎላለማ፥ ቤከኽ ገሂን ከረባ። 22ኖከ ቤያርቻቆ ኦከ መሻለማ፥ ከመገሚላ ቤሳንዘሥ ዮሴፍ ከፄ መፐሥ ጸጋ አል እስራኤል ነግብፅ፤ ቤከድ ማገሸሣ ኤከምሃንዡቆ ዦኳለማ ነጓብኳ። 23ኤቢፖቆ ሙሴ ነን፥ ከመገሚላ ቤጻፆቆ ዶጎ ኤበማ አ ጽጃ ኦካግ ከፄ ቢያምባለሥ ኤበደካ አ ማገሸል ዱዋ። ኢከጤንኼ ከማቶቋ አል ጥሳኼ። 24ኤቤዥጋኽ ሙሴኳ፥ ከመገሚላ ቤኮዎቆ ኤከምከሉካ ዱ ጉንዘ ዱዋ አል ደጎነ ፋረኦን። 25በላ መኢዋን ነገንሣ ኦኪል ዱፀን ከማገይላኳ፥ ቤሽልሥ መሮቆ ማኣንሠሣ ከሾካ ካል ረባ። 26ቤከጦሥ ኪለማ በና ኤተ በደካ አረባ ከምኸካ ኮጎ እልኻ፤ ካ ነደ መጫ አል ኤበ ግብፅ ቤዪር ከበቦቆ ደ መጫ ኤከምዉሥ አ ኤያል መሲያ። 27ከንዶጎ መገሚላ ቤፔሥ ነግብፅ በላ መጤካን ከማመሥ ጥሳ፤ ኤዳ ቤገመሥ ረባ ኤተ ቢበፀካ መገሙሥ ከኻ፥ ቤከንዥገሥ እለማኳ። 28ከንዶጎ መገሚላ ቤከጦ ኤከማጦዉሽ ዚፈ ፋዝጋ። ቤገሸሥ ኤከምዱከሥ ከመሃ ግሰ መፃ አል ዶጎ እስራኤል ኮዎማ፥ ኤከምበፃ አገትጋ ኤተ ከምሬቆ መሻ መሸሾቆን ታገ ታገ ኢደ እስራኤልኳ። 29ከንዶጎ መገሚላ ቤያንደሪል ጸጋ አል እስራኤል መዌኽ ኤያያ ኤጸጋ ኤተ በናንዽ ነኸ እኔያ። ኖከ ቢያኣጎ ደ ግብፅ መጦማ ኤያሥ አለማምኳ፥ ቤንቶቆ ኣያ ኮዎማም። 30ከንዶጎ መገሚላ ኤቢያንደንጆቆ ጸጋ አል እስራኤል ኤዬበ ዬርኮ ኦካ ሥሠ በንድ ነቸቻ፥ ቤቼያሽ ኸለ ግሸማኳ። 31ከንዶጎ መገሚላ ቤሄሽ እገፈ ጎሲያ አራካብ ከመፃለማ ነጸጋ አል እስራኤል ደ መንዾቆ ኤባ። ካ ኤሸንኼ አ ከጸጋ ከደ ቤኮዎቆ ማገሳሣ ከረባኼ። 32ከመገሸራ ነለአ ከበቦቋኽ? አርጨካኼ ኦከማ ከመገሻኼ ከፄ ገዴዎን፥ ከባራቅ፥ ሳምሶን፥ ዬፍታ፥ ዳዊት፥ ሳሙኤል፥ ከፄ ደ መዪርጓኳ። 33ከንዶጎ መገሚላ ቢቲ ዶጎ ጥሳ ከምኤባለማም፥ ቢሙቾቋ። ቢድ ጋገሸል ዳ፥ ቢከዸብ ዳ ኤተ ቤካጦዪል ረባ። ቢቱ ሰ ጉምባ፥ 34ቢሸኽ መዥግ ማንጃ፥ ቢፐኽ መመስ ቻጋ፤ ቢዥግ ኖከ መሌኣለማም፥ ቢዥግ ነማሸማ ቢሙችሽ ለጋዪድ ጀንደ ጸጋኳ። 35ከንዶጎ መገሚላ ቢኮል ቢዸብ ጋፋ ጀንደማም ደ ቤፈሬሥ ነደ ቤሸሻ። በሸሸከንዥገን አጸጋ ጃጀንዳኳ ነኤለ ደ ባፉንጨኮቆ እማም፤ ኤከማፈሩዋቆን ነመሻ፥ ኤከምዸብዋን መኢያ ኤተ ከምገሸላ ናል ኤበ እኔያ ነለአ፥ ቢኮዎኮቆ ኤከምዡዋስ እማም። 36ቤድ ነጸገ ጃጀንዳኳ አማሲሠማ ከማኦቻ፤ ቢፉንጭ ጃጀንዳ ከስልካ፥ ቢከኣምብሽ ኪል መፀ ማፉንጫ። 37ቢከኦች እማም ከግሻ ቢሾቋ፥ ቢምጸቂል እማም ከምበንድ፥ ቢከሾቆ ከቻጋ፤ ቢከኢሰሥ ከቤ ጃጃ ከቤ ሜኣ ቢንጆላቆ ከገአ ከገት፥ ቢያንዢጋኳ፤ ቢያሙቾቆ እማም፥ ቢያቀዛሣኳ። 38ቢንጆላቆ ነኸ እኔያ ኖቆ ዶላ፥ ነሆ ታንተርሳ ከሃንዦኳ፤ ኤከምኢዋን እማም ነኤበ እኔያ ነለአ፥ ኤከገሸለንኼ አኤባ አል እኔያ ከማምኼ። 39እማም አለአ ኮዎማም ከፄ መገሚላለማም ቢዸብ መገ ላ ኖጎ ረባ። ነደንኳ፥ ኢሮቆንኼ ዳ ኤተ ቤካጦዪል ረባ፥ 40ከፄ ቤጦሥ አ ካኳ ዳ ኤተ ከምገሸላ። ዳ ኤተ ቤጦሥ ረባኳ፥ ኤከምበፃ መዶኳ ኮዎኳ፥ ከምዱዋኼ እማም ከጺማም ደ መትቶቆማኼ።

will be added

X\