ከደ ገላቲያ 4

1መከላለም አለአ፤ ዱዋ ኤተ ከምኮላ ደ መጫ አል በበማ፥ መከደን ነደ መጫ ና ኤተማኳ፥ ኢያሃቸካኼ ከዎደ ካሥ አል ኦከ ከመዥጋኽኳ። 2ነመኢያለማ ዱዋ፥ ካሥ አል ኦከ በከጦካ አበበማ ሳ ከምኢያ ናሥ ኤለ ደ በዱኮቆ አ፥ ከምኢያ ደ መጫለማኳ ናሥ ኤለ ችዳ ና። 3ኤያሥ ኤያ አኳኳ በላ መዥጎኳኸን፥ ቤያኮድ ዋደ መዥግ እምሙሳ አል ኤበ እኔያ አለአ። 4ኖከ በደኬሽ ኦካ ኤተ በከጦካ አረባ ሳኸን፥ በትገኬ ረባ ዱማ፤ በፐካዬኽ ነገፋ፥ ባገሰካሥ ከማቶቋኳ። 5ዳ በከደካ አለኣኳ፥ ከምጨገስ ደ በኢካ ኒል ኤለ ማቶቋ፥ ኤከምዶኳን አኳኳ ከኢደ ረባ። 6ከፄ በኮደካ ከኢደ ረባ፥ በትገኬ ረባ ገፉጫ አል ዱማ ከእሎኳ። ገፉጫ አለአ ኤተ ከምሉጎጎ ከምከላ፥ "ባብ፥ ባብ!" 7ካ ነለአ ከገት አም ዱ ረባ፥ ዎደኼ፤ ኤባደካ ዱማኳ ከምኮላኣ ደ መጫ አል በበኡ። 8አኻ ገፀ ነኸከምገመን ረባ፥ ቤያኽኢ ዋደ እምሙሳ ደ በበፀካ መዳ ረባ ኸማ። 9እኽላኸን ኤበኸገምካ ረባ፥ ከበቦቆኳ ኤበገምካ አረባ አኻ፥ ኤያበማ በኸኮኮለካና አኽ ኮጎ እምሙሳ ደ በማዎካ ባንዢገካ በናኳ። አኻኣጎካ መኮለኻ መደኻ ዋደ አል እማማኽ? 10ካሤ በኸካጤከሽ በኸከዜኸና አኽ ኦከ ዚፈ ሜታ ሜታ ኤያሥ ኤያ መሌኤኽ ጽጃ፥ ኦከ ዚፈ መደማ ከግዣ ሜታ ሜታኳ? 11በርጤኮጎ ካኻ ነመከላ መደዳ ኤተ በርሌኤከን ካኻ ከምዳ መገ ። 12ኢዴበም፥ ከምሎቆርሥ አኻ፥ አራ ኤያሥ በርደካ ኤያለኻ፥ ደኻ አኽኳ ኤያለም፤ አኸሸከሠንኼ ሜተል ካራኼ። 13በኸገምካ ነማጦሸማ ኖከ ቤራቲስ ሰ ማገ ላ አል ረባ ካኻ፥ ኤቤርድ መንሰሠማ ኤተ ገማዋኳ። 14ኤከምዻምባን አመንሰሣለም አለአ አኻኳ፥ በኸሄከሽ አራ ኤሰ ገትገ ረባ፥ ኤያሱስ ክርስቶስኳ፥ አኸዪፀኮቆንኼ አራ አኸ ከሠንኼኳ። 15ኤያብ በደካ ማገ ላ ኤተ በኸጨካ ካል ገሲቋ? ከምደራ ኸገሻ ካኻ፥ ኤበማፈላሻ በኸመቼቆ ቆኸኻ በኸመኼ ካራ። 16እኽላኳ ኤከመገሸርሥ ኸገሻ ካኻ፥ አርደካ ከለአ ብታለኻኽ? 17ጸጋ ጃጀንዳ አኸን ቢከጦከሠንዥገን አኻ ከእለማም ከገሸል ዳኼ፤ ኤከምጦኸሥ አኽኳ እልኻ ነጸገማም፥ ቢካኣጎካ መቢቆ አኻ። 18ኤከምዳ እንዶማ ገሸለማ፥ መጦሠን እላ ገሸለማ፤ ከምዳ አለኣኳ መዱጎክ ካኻ፥ ናሥ ኦከ ከምኢራ ኖጎኻኼ። 19ማሄሸማ ኢዳለም! ካሥ አል ኦከ ከምፈጋቆ እል ክርስቶስ ኒልኻ፥ ከምተጸራ ከፄኻ ከማቀቀሪል ቆሰም ኤጋፋ ኤተ ናዌሥ አመፖቋ። 20ዳ በርከኤምካ እኽላ ዳ ኤተ በርመድ ከፄኻ፥ በርመኢ ኖጎኻ በርሄከሽ ኤበርመገሸሥ ካኻ ከሰም። 21አኻ ደ በኣጎካ መኢያ ኒል ኤለ ማቶቋ አል ሙሴ፥ አኸገሰኮቆንኼ ዳ ኤተ በከለካ አማቶቋኽ? 22በከለካ ሎርጋኳ፥ ኤቤጭ ኣብራሃም ጉንዘ ኢዳ እምበንድ፤ ሜታ ነገፈ ዎደ፥ ሜተምኳ ነገፈ ዶቆ ኤባ። 23ቤፐኽ ዱ እገፈ ዎደ ኤያሥ መኢያ አል በጫ፥ ቤፐኽ ዱ እገፈ ዶቆ ኤባኸን ከሰ ማጦዪል ረባ። 24አለኣኳ መኮሣ፤ ጋፋ እምበንድ አ መኮሣ አል ማገሲለማ እምበንድ። እገፋ አል ገሲቋ አጋር ኤተ ቤፖቆ ኢደማ ከሲ ዎደ፥ በኮከሥ ማገሲላ ኤተ ቢያገሲል ኖቆ ዶለ ሲና። 25አጋር ኤተ በደካ መኮሥ ዶለ ሲና አል ኤበ ባ አ፥ በኮከሥ ኤዬበ ዬሩሳሌም አል እኽላ ኤተ በኢካ ከሺደማ ነዎደኳ። 26ዬሩሳሌም ኤተ በደካ ነጎዛ ዎደኼ፤ አኳ ኤዬኳ። 27ከፄ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ "ኣገይል አም ሰሪያ፥ ኤተ ባበፀካ መፖቋኣን ዱዋ፥ አም ኤተ ባበፀካ መቀኣን ዱዋ፥ ኣገይል ልል ናገሳቆ ሰኡ፥ ነገፋ ኤተ በጨካ ጉንዛ በጨካ ኤተ ባንዢገካ ጉንዛ ኢዳ በበኽ።" 28ኢዴበም፥ አኻኳ እኽላ ኤያሥ እስያቅ፥ ኢደ ሰ ማጦዪላ። 29ነደንኳ፥ ኖካ ና ዱዋ ኤተ ቢፐኽ ከማሄሽ በጫ ኤያሥ ቤያሙቾቆ ዱዋ ኤተ ቢፐኽ ከማሄሽ ገፉጫ፥ ኤያሥ ኤያ ከምዳ ኖካ ነለኣኳ። 30በከለካ መዪዥሥ ሎርጋኸን ኤለአ፥ "ሙችሽ እገፈ ዎደ አ ከዱማ፤ ከምኮሉዋኼ ዱ እገፈ ዎደ ደ መጫ ከዱ እገፈ ዶቆ ኤባኼ።" 31ከለአ ኢዴበም፤ አኳ ኢደ እገፈ ዶቆ ኤባ፥ ኢደ እገፈ ዎደኼ።

will be added

X\