ከደ ገላቲያ 3

1አኻ ተሞ ዶጎ ገላቲያ! ኦዴ በንጠከኽ አኻ? ኢትገሠንኼ ካኻ ያሱስ ክርስቶስ ኤተ ቢቱካ ነጋገድ ጃ፥ ኒል ኸኻ ኤመኮሣኽ? 2ዳ ኤተ በራኣጎካ መገመማ ኖጎኻ ኣሥ ዳ ሜተል፤ መሮቆ መዪዥሥ ገፉጫለኻ ከመትቶቆ ማቶቋኽ በላ ከመገሶቆ ሰ ማገ ላ አል ረባ ከመገሚለማ? 3ኤያብ በኸከንተሞካቆና አኽ? ኤተ ባጦከሽ አገፉጨ ረባ ኒልኻ፥ አኻኣጎና አኽ እኽላኳ መትቶቆማ ከገሳንዘ በጫኽ? 4በቦቆ ዳ ኤተ በደካ ኖጎኻ አለአ፥ መገ  ኤለኣኽ? አኢከኼ ኤዳ ቤድ አ ካራ መገ  ኤለአ። 5ረባ በኸኬ ገፉጫለማ ካኻ በደካ ጋገሸል ዳ ኖጎኻ፤ በከደካ አለአ ከፄ በኸገሰኮቆ ሰ ማገ ላ አለማ በኸገምኪለና፥ ዳ በኸከትተኮቆ ማቶቋ አል ሙሴኼ። 6በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ ከፄ ኣብራሃም፥ "በከገምኪል ከረባ፤ ካ በዪርካ አረባ አ ከመዪዥሠማ።" 7ከለአ በኸከገምካ፥ ኤበደካ ደ በከገምኪል ከረባ ከኢደ ኣብራሃም ኸማ። 8ባገሸካሠንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ፥ ኤበዪርካ ረባ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ከመዪዥሠማ ከመገሚላ። በሲኮቆ መዪዥሥ ሎርጋ መገሸሥ ሰ ማገ ላ ከኣብራሃም በከለካ፥ "ከመገሥ ረባ ከንዶገኡ ሾካ ኮዎማ።" 9ካ በገ ከሥ ረባ ደ በከገምኪል ከአ ኮዎማ ከኣብራሃም ከኤተ በከገምኪላ ከአ። 10ማሆተማ ደ በከለካ፥ "ከምዪዥልካሥ ነታሰ ረባ ከመትቶቆ ማቶቋ አል ሙሴ፤" ከፄ በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ማሆተማ ጸጋ ኤተ ከምበፃ መዜኽ ዳ ኤተ ቢቆተካ ነሎርገ ማቶቋ ነለአ ኮዎማ።" 11ማገሚለማ፥ ኤከምበፃ መዪራ አረባ ጸጋ ሜተል ከመዪዥሠማ ከፄ መትቶቆ ማቶቋ፤ ከፄ በከለካ መዪዥሥ ሎርጋ፥ "ከምኢያ ጸጋ ኤተ በጦካ አረባ ከመዪዥሠማ ከመገሚላ።" 12ኢያዪርካኼ አማ ቶቋ ከመገሚላኼ፤ በቆተካንዥገን በከለካ፥ "ከምኢያ ጸጋ ኤተ ከምትቶቆ ዳ ኤተ በከለካ አማቶቋ ኮዎማ።" 13ከመደ ክርስቶስ ማሆተማ ከፄኳ፥ በጨገከስ አኳ ነጎታ ኤተ ቤሬቆ አማቶቋ ነጸጎኳ፤ ከፄ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ "ማሆተማ ጸጋ ኤተ ቢቱካ ነጋገድ ጃ።" 14ማገሣ ኤተ በዸበካ ኣብራሃም ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ፥ ኤከማቆን ሾካ ኮዎማ፥ በጨገከሰንዥገን ክርስቶስ አኳ፥ ኤከምርኮቆን ከመገሚላ ገፉጫ ኤተ በካጦኪል ረባ ካኳ። 15ኢዴበም፥ ዪርኳና መኮሥ ዳ ኤተ በኢካ ነኤቦኳ፤ ኤከማገሲል ጸጋ እምበንድ ነዳ ነሜታ ኤከምቆቱዋ ነሎርጋ ከምጦዉዋን ቆሥሥ ኤለማምኳ፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜታ መከተጸማ ማፂሠነማኳ። 16ረባ በኸኬ ሰ ማጦዪላ ከኣብራሃም ከሾከ ኣብራሃም፤ ኤዳ ቤገሸሥ ከኤማንጀ ጸጋ፥ አከለካኼ መዪዥሥ ሎርጋ "ሾካለማኼ፤" ኤከመገሻሠን ከጸጋ ሜታ በከለካ "ሾከ ኣብራሃም።" ሾካ አኳ ክርስቶስ። 17መከላለም አለኣኳ፥ ማቶቋ ኤተ ባኸካዬሽ ነግዣ ግቸማ እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ግቸማ ሜታ ከአሤር (430) ነቸቻ፥ ከምፈለሸኼ መብቆ ማገሲለማ ኤተ ቤከዠገት አረባ ነገሲቋ፥ ከምፈለሸኼ መቴሥ ሰ ማጦዪላኼኳ። 18ኤከምኢካ መኮል ዳ ከንዶጎ ማቶቋ አል ሙሴ ከምዳ፥ ከምፈለሸኼ መኢካ ከንዶጎ ሰ ማጦዪላኼ፤ ነደንኳ፥ በኸኬ ረባ ማገለማ ከኣብራሃም ከንዶጎ ሰ ማጦዪላለማ። 19ካ በነ ማቶቋ አል ሙሴ ኣሤያ? በከተጸካሥ ከመትገሥ ኤበደካ አመምፑቆ ማቶቋ ኣሤያ፤ አኳ ካሥ አል ኦከ ከምዌ ሾከ ኣብራሃም ኤተ ቤከኼ አረባ ማጦዪላ። ባኸካዬሽ ማቶቋ ከሰ ገትጋ አል ጎዛ፥ ባቲኬሥ ከንዶጎ ጸጋ ኤተ በዪርካ ጎዛ ከኔያኳ። 20ከምዳኼ ኤከምዪርካ ኤተ መዪረማ ካሥ ጸጋ ከሜታኼ፤ ረባኸን ኣሥ ሜታ። 21ካ፥ አኸኬ አረባ ማቶቋ ኤተ ከምንሳ ማጦዪላኽ? እምበአ፥ ከምዳኼ ኤለኣኼ! በማኸካዬሽ ማቶቋ ኤተ ከምኢቆ ጸጋ ኤበምደካ፥ ቢመድ ጸጋ ከመዪዥሠማ ነታሰ ረባ ከመትቶቆ ማቶቋ። 22በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ፥ ኤከምኢዋን ጸጋ ኮዎማ ነገፋሌ ገንሣ። ካ በኣጎካ ረባ፥ ኤከምኹካን ከደ በገምኪላ ኮዎማ ሰ ማጦዪላ ኤተ በኸኬ አ ከመገሚላ ከያሱስ ክርስቶስ። 23ነከምዌን እንዶ መገሚላ ነገሲቋ፥ ቤያከፉንጫሽ ነኤለ ማቶቋ ካሥ አል ኦከ ቤያገማሥ እንዶ መገሚላ። 24ቤያኮዜያኽ ዝንዜን ነኤለ ማቶቋ ኤከምዶኳን ኖጎ ረባ ከመዪዥሠማ ከመገሚላ። ቤድ አለኣኳ ካሥ አል ኦከ በዎኬ ክርስቶስ። 25እኽላኸን ኤበዎኬ እንዶ መገሚላ፥ ከምኢኳኼ ነለአ ከገት ነኤለ ማቶቋ ኤተ ቤዜኽ አኳኼ። 26ከመገሚላ ከያሱስ ክርስቶስ አኻ ኮዎኻ ኢደ ረባ። 27ደ በኸጩጸካቆ ከክርስቶስ ኮዎኻ፥ በኽኢሰከሠንዥገን ክርስቶስ ኤያል ኣ። 28አኻ ኮዎኻ ከያሱስ ክርስቶስ ሜተም፤ አኢካንኼ መከላ ዶጎ ዪሁዳ ሾካ ጀንዳ፥ ዎደ ኤያሥ ኤያ ዶቆ ኤባ፥ ጉንዛ ጋፋኳ። 29ኤበኸደካ ካል ክርስቶስ፥ አኻ ሾከ ኣብራሃም፥ ከምኮለኻ ዳ ኤተ በካጦኪል አረባኳ።

will be added

X\