ከደ ገላቲያ 2

1ነግዣ አሤር ኖቆማ እንዝኽ ነቸቻ፥ ቤርኮሌ ቢልቶኮ አይላ ከባርናባስ ከዬሩሳሌም፤ ቤርካኮርቾጎ ከቲቶስኳ። 2መዻለም ከጓ ፥ ከፄ ቤትጌሥ ረባ ካራ ከመጎሎጓ፤ ቤርዪዥሥ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ከደ ቢከለካ እምበቦቆማ መትገሣ ኤተ ቤርገሸሥ ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። ዳ ቤርከድ አለአ፥ ኤከምበፃ መዳ መሌኣለም መገ  አል ገፀ አል እኽላኳ። 3ማኮርቾጓለም ቲቶስ መከድ ጸጋ አል ግሪክኳ፥ ኢተገኸንኼ ኤከምሹሠኼ። 4ቤኢ ኢዴባ ደ ጎልጎዛኸን ደ ቢያኣጎ አለአ፤ ቢኩ እማም አለአ ኤደጎጉያ ከገጸፃ ኮጎምላ፥ ከምዘሎቆ ኤያላሥ ኤቢልፐከሥ ነዎደ ከንዶጎ ያሱስ ክርስቶስ፥ ቢያኣጎ መኮሎቆ አይላ ከዎደኳ። 5ኤከምዜልኽ ኸገሻ አል ሰ ማገ ላ አል ረባ ካኻኳ፥ ኢልዠሰንኼ አይል ጸገምላ ከመገሶቆማ ከማም ሜተልኼ። 6ጸጋ ደ ቢከከለካ እምበቦቆማ -- ከፄ በበፀካ ረባ መዪራ ኸ ጸጋ፥ አዪርከኼ አራ ኤቢድ እማም ገፀ እምዎዴያ -- እማም አለአ ኢከተጸንኼ ሜተል ነመትገሣ ኤተ ቤራቲሳኼ። 7ኤያሥ ቤኦ ረባ ጴጥሮስ ከማቲስ ሰ ማገ ላ ከፄ ክርስቶስ ከዶጎ ዪሁዳ፥ ቢያምባለከሠንዥገን እማም ኤቤኦ አራኳ፥ ኤከማቲርሰን ሰ ማገ ላ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 8ካ ረባ ኤተ በኸካ መዥጋ ከጴጥሮስ ከመደ ሰ ገትጋ ኖጎ ደ ዪሁዳ፥ በኸኬንዥገን መዥጋ ካራኳ ከመደ ሰ ገትጋ ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 9ኖከ ቢያምባለሥ እምያይቆብ፥ ከጴጥሮስ፥ ዮሃንስኳ፥ ደ ቢዪር ኤሙችና፥ ኤቤኼ አረባ መደዳ አለአ ካራ፥ ከመትገሥ ማገሲላለምላ ቢኸኬ ኤለማም ካራ ከባርናባስ። ቢለገሰኪለንዥገን ኤከምዽላ አይል ኮጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ኤከምዹዋን እማምኳ ኮጎ ዶጎ ዪሁዳ። 10ዳ ኤተ ቢከሎቆሥ እማም፥ ኤከምተጺልሥ ደ ዢጋ፤ ዳ ኤተ በርሻምበካ አር ከምደማኳ፥ ኣሥ አለአ። 11ኖከ ቤዌ አጴጥሮስ ከኣንፆቂያኸን፥ ከፄ ቤያምበደዞቋ ቤርኮዎቆ ነኸ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 12ችዳ ሜታ ደ ቢኢ ከምያይቆብ በላ መዎዌን ነገሲቋ፥ ቤሶጎ ከደ ገዴራ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፤ ኤቢዌ እማምኸን፥ ከፄ ቤከጤ ከዶጎ ዪሁዳ ደ መዜኽ መሸሣ፥ ቤኮል ቤያሰ ነደ ቢሶጎ ኮዎማም። 13ቢሁል ደ ገዴረ ዶጎ ዪሁዳ ጃጀንዳ መንጠቆሣ አል ጴጥሮስ፤ ቤካጣኽ ባርናባስኳ ከመንጠቆሣለማም። 14ኖከ በርዪርካ ኤበበፀካ ማዪራ መንዻለማም አለአ ከኸገሸ መትገሣ አል ክርስቶስ፥ በርገሸካ ነኸ ኮዎማም ከጴጥሮስ፥ "ማከድ አም ሾከ ዪሁዳ፥ ባንደካ ኤጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፤ ኤያበማ ባከተገከኸን አም ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ኤከምዜዉኸን መኢያለምላ አል ዶጎ ዪሁዳ?" 15አይላ ማፖቋለምላ ሾከ ዪሁዳ፥ ደ ቢዪርካ ኤደ ገንሣ ደ በበፀካ መዳ ሾካ አል ረባኼ። 16ነደንኳ፥ ከመገሚላ ከያሱስ ክርስቶስ ኤከምዳ፥ ቢልገምካ ኤበበፀካ አረባ መዪራ ጸጋ ሜተል ከመዪዥሠማ ከመትቶቆ ማቶቋ አል ሙሴ። በላ መዪዥላሠን አይልኳ ከመትቶቆ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ቢልገምኪለንዥገን ከያሱስ ክርስቶስ፥ ኤከምዪራን አረባ አይላ ከመዪዥሠማ ከመገሚላ ከያሱስ ክርስቶስ፥ ከመትቶቆ ማቶቋ አል ሙሴኼ። 17ሚልከኢ አይል ነማኣጎ መዪዥሣ ከንዶጎ ክርስቶስ፥ ኤከማገማሥ ኤቢልደካ አይል ደ ገንሣ፥ ኤተ በጦካ ኤከምድላን አይል ደ ገንሣ አክርስቶሳኽ? እምበአ ኤለኣኼ። 18ኤመኮለራ ከመኮርሽ ዳ ኤተ በርብካኸን፥ በርትገከሥ ኤበርምፑኮቆ ማቶቋ። 19ኤያሥ በራሰካ ከመሻ፥ በራሰከንዥገን ከማቶቋ፥ ኤከምደራን ዳ ከረባ። ቢያርቱከንዥገን አር ከክርስቶስ ነጋገድ ጃ። 20ካ እኽላ አክርስቶስ በኢካ ኒለም፥ ከምኢራኼ ኪልቆምኼ። መኢ በጫ ኤተ በርኢከን አር እኽላኳ፥ በርከኢካ ከመገሚላ ከዱ ረባ ኤተ በሄከሽ አራ፥ ባተገርኮቆ ጺማ በኸካ ከፄምኳ። 21አር ከሠኼ አር መገ አል ረባ ሜተልኼ፤ ኤበምዪር ረባ ጸጋ ከመዪዥሠማ ከመትቶቆ ማቶቋ አል ሙሴ፥ በምሸካ ክርስቶስ መገ  ኤለአ።

will be added

X\