መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 9

1ሳኦል ከደኽላ ከመሾቆ ደ መሁል ቾጎ ኤታ ያሱስ ቤከንተጾቆ መከቆቆሮቆ ጃ ዝንዜን። ካ ቤዽ ኮጎ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ 2ቤሎቆሥ ኤከምኹካን ሎርጋ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ነኤዬባ ደማስቆ። ዳ ቤከጦ ኤለአ፥ ኤከምገመሥ ነጓ ጸጋ ደ በሁለካ እንዶ ገዴረ ኽኻ አ፥ ነድ ጋጉንዛ ጋፋኳ፥ ኤከምዻቆሸን ከመሮቆ ከዬሩሳሌም። 3መከኢ ነመዻ ነንዶዋ፥ ኤቤያርቻቆ ከደማስቆ፥ ቤዪዤጎ ታፕ መዪዦጓ ነጎዛ ነጋንዲለማ። 4ቤፋት ከኔያ ቤገሶቆ ሳ ኤተ ቤከከል፥ "ሳኦል፥ ሳኦል! ካሤ ባካሙቸኪል አራ?" 5ቤከል ሳኦልኳ፥ "ኤተም፥ ዎዴያሲቆ አማ?" ቤከል ሳ አኳ፥ "አራ ያሱስ ኤተ ባሙቸኪላ። 6ፈርሥ፥ ዻ ኩ ከኤዬባ፤ ከመገሹሥ ካም ነጓ ዳ ኤተ በኢካ መደማ ካም።" 7ጸጋ ደ ቢኮርሽ ከምሳኦልኸን ቢኢቾጎ ትል፤ ቢገሶቆ ኣሥ ሳ፥ ኢገመሠንኼ ጸጋ ሜተልኼ። 8ቤፈርሥ ሳኦልኳ ነኔያ፤ ኖከ ቤበርስ ኸማኳ፥ ኤገመሠንኼ ዳ ሜተልኼ። ካኽላ ቢዻቆ ጸጋ ኤለማ፥ ቢከኩ ከደማስቆ። 9ቤኢሽ ኦካ ኦካግ በላ መገመሥ ዳ ሜተል፤ ኤሰንኼ ዳ ሜታ፥ ኤፈኼኳ። 10ቤኢሽ ነደማስቆ ኤተ መሁል ቾጎ ያሱስ ሜታ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ሃናኒያስ። ቤከገሽ ያሱስ ከመጎሎጓ ቤኦ ቤከል፥ "ሃናኒያስ!" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል "ኤተም፥ ነገአ በርኢካ!" 11ቤከከል ያሱስኳ፥ "ፈርሥ፥ ዻ ከንዶዋ ኤተ ቢኦካ ፄማ 'መዘር እንዶዋ፤' ዻ ሎቊል ነመፀ ዪሁዳ ጸጋ አል ጠርሰስ ኤተ ቢኦካ ፄማ ሳኦል፤ በኢካ አኳ እኽላ ነገዴራ። 12በገምከሥ አኳ ከመጎሎጓ፥ ኤከምዌ አጸጋ ኤተ ቢኦካ ፄማ ሃናኒያስ ኮጎማ፥ ከምጦሠን ኤለማ ነጸገማ ኤከምተጻን መገሞጓ።" 13ሃናኒያስኸን ቤከኮሎቆ ቤከል፥ "ኤተም፥ በርገሰኮቆንዥገን ነሰ ኤማንጀ ጸጋ ከፄ መዣ አ፥ ኤበደካ በበኽ ገንሠ ዳ ነጸገ፥ ደ በዪዥካሥ ካም ነዬሩሳሌም። 14በጨካ ነገኣኳ ገፋሌያ፥ ኖጎ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤከምፉንጫ ጸጋ ደ በኦከፄ አም ኮዎማ።" 15ቤከከል ኤታ ያሱስኸን፥ "ዻ አም፤ በርሽለከሠንዥገን አ ከኤተ መደዳለም፥ ኤከምጦዋን ኤከማገማይል ፄም ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ኖጎ ዶጎ ጥሳ፥ ኖጎ ጸጋ አል እስራኤልኳ። 16ከምትገርከሥ እንዘሥ ኤበኢካ ካ አመሮቆ ማኣንሠሣ ከፄያ ካለም።" 17ቤዽ ሃናኒያስኳ ቤኩ ከመፃ፥ ቤጦ ኤለማ ነጸገ ሳኦል ቤከል፥ "ዱዌበም ሳኦል! ኤታ ያሱስ ኤተ ባገምካዬሥ ካም፥ ነንዶዋ ኖከ ባዎኬ ከገአ፥ በትገኬ አራ ኮገኡ ኤከምተጻኣን መገሞጓ፥ ኤከማዪጫካቆን ከመዪዥሥ ገፉጫኳ።" 18ናሥ ኦካ ና ቤምፋት ዳ አመኢማ ኤጨገራ ኒል ኸማ፥ ቤተጽ መገሞጓ፤ ቤፈርሥ ቤያጩጻቋ። 19ቤስ ደ መሳ ቤንዥጋሥኳ። ቤኢሽ ሳኦል ኦካ ሜታ ሜታ ኖጎ ደ መሁል ቾጎ ያሱስ ናል ደማስቆ። 20ናሥ ኦካ ና ቤያጦሽ መገሸሥ ፄ ያሱስ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቤከል "አ ዱ ረባ።" 21ጸጋ ደ ቤገሶቆ አለአ ኮዎማኳ ቢተምዝ ቢከል፥ "መዣ አለአ ጸጋ ኤተ በናኣጎ ነዬሩሳሌም መቴሥ ጸጋ ደ በኦካ ፄያ አለኣኼያኽ? ዳ በከዎኬሥ ከገኣኳ፥ ከመፉንጭ እማም ከመሮቆማ ከኸ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ ካል ዶጎ ዪሁዳኼያኽ?" 22ቤከደሽ እገሸ ሳኦልኸን ካሥ መዥጋ፤ ቤያኤሚል በበኽ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቤኢሽ ነደማስቆ እልቆማም፥ ከፄ ቤዪዥሥ ሳኦል ቤትገሥ ዝንዜን ኤበደካ ያሱስ መሲያ። 23ነኦኪል በበኽ ነቸቻ ቤሪል ዶጎ ዪሁዳ ኤከምሹቆ ሳኦል። 24ቤዳሽ መገሸሣለማም አኳ ኮጎ ሳኦል፤ ኤከምቴዉሥ አ ነኔያ፥ ቢዜስ ጸጋ ኸለ ኤዬባ አ ነመጎኳ ከኦካ። 25ቤዡቆ አደ መሁል ቾጎማኳ ሳኦል ነከቻ፥ ቢካፑቆ ነመጎኳ ኸላ ቢብቶቆ ከኔያ። 26ኖከ ቤዽ ሳኦል ከዬሩሳሌም፥ ቤያኣጎ መተጻ ጸገማ ኮጎ ደ መሁል ቾጎ ያሱስ፤ ቢከጤ እማም ኮዎማምኸን ከሳኦል፥ ኢገሚለንኼ መዳለማ ከኤተ መሁል ቾጎ ያሱስኼ። 27ባርናባስኸን ቤሮቆ አ ከጸገማ፥ ቤከዽ ኮጎ ሰ ገትገ ክርስቶስ። ቤከገሸሥ ሳኦልኳ ከሰ ገትገ ክርስቶስ ካ፥ መከኢ ነመዻ ኤያላሥ ኤቤገመሥ ያሱስ፥ ኤቤከገሼ ያሱስኳ። ቤተጽ ቤከገሸሥ ኤቤትገሥ ፄ ያሱስ ነደማስቆ ከመንዢቆ እታ። 28ከለአ ቤኢሽ ሳኦል ኖጎማም፥ ቤያንዲ ነዬሩሳሌም ቤያቲስ ከፄያ ካል ያሱስ ከመንዢቆ እታ። 29ቢገሽ ከጸጋ አል ዪሁዳ ደ ቤገሽ ሳ አል ግሪክ፥ ቢያከለማኳ፤ እማምኸን ቢያኣጎ መሾቆ አ። 30ኖከ ቢያገሚል ኢዴበማ ደ ገዴራ አለአ ቢሮቆ ከቄሳሪያ፤ ቢትግ ነጓኳ ከጠርሰስ። 31ኖካ ና ቤካገጎ ከገሙንፀ ደ ገዴራ አል ኤበ ዪሁዳ ኮዎማ፥ ካል ገሊላ ካል ሰማሪያኳ፤ ቤንዥጋሥ ቤኢ ከመኸ ገሂን ከኤታ፥ ቤፈጋኽ ገንዘለማኳ ከማተጸሣ አል መዪዥሥ ገፉጫ። 32ኖከ ቤኢ ጴጥሮስ ነማንዲ ነኤባ ነኮዎማ፥ ቤዌ ኦካ ሜታቆ ኮጎ ገሙንፀ ደ ገዴራ አል ሊዳ። 33ቤገመሥ ነጓኳ መዣ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ኤኔያስ፤ አኳ ቤሽ ጋቸቸ ጸገማ ጎ ሜታ፥ ቤሶስ ግዣ ዬሰናኮ ነንተላ። 34ቤከከል ጴጥሮስኳ፥ "አም ኤኔያስ! ከምብዶቆ ያሱስ ክርስቶስ አም፥ ፈርሥ ለጭ እንተላሉ!" ቤፈርሥ አኳ ናሥ ኦካ ና። 35ቢገመሥ ጸጋ አል ሊዳ ከደ ቤኢሽ ነሳሮን ኮዎማ መዣ አ፥ ቢከገሚል ከኤታ ያሱስ። 36ቤኢ ነዮጴ እገፋ ኤተ መሁል ቾጎ ያሱስ ኤተ ቢኦ ፄማ ጣቢታ። ፄማ ከሳ አል ደ ግሪክ "ዶርቃስ፥" መጨገሰማኳ መከላ "ዬጓንጃ።" ቤድ አኳ በበኽ መገ  ዳ ቤተጸሥ ደ ዢጋኳ። 37ቤንሳሥ ኖካ ና ቤሻ፤ ቢኤፈሥ ጸጋ መሻለማ፥ ቢጹር ቢጦሥ ነመፀ ጎዛ። 38ዮጴኳ ከሊዳ ማሃቶቆማኼ፤ ኖከ ቤገሶቆ ደ መሁል ቾጎ ያሱስ ደ ቤኢ ነዮጴ መኢ ጴጥሮስ ነሊዳ፥ ቢከትግ ጸጋ እምበንድ ቢከከል፥ "ዌ ኮጎምላ ካሥ ዚያለአ።" 39ካኽላ ቤፈርሥ ጴጥሮስ ቤዽ ነቾጎማም፤ ኖከ ቢዳሻኳ፥ ቢቼስ ከመፀ ጎዛ። ቢችድሽ ጋፈ ዢጋ ኮዎማ ደ ቤሙንፆቆ ነጓ ኮጎማ፥ ቢእስ ቢከትገሥ ኣ አል ቆማ ካል እለማ ኤተ ቤገሥ ዬጓንጃ አ መከኢ ኖጎማም ከኸማ። 40ጴጥሮስኸን ቤፔቆ እማም ኮዎማም ከጃጻ፥ ቤያኩኩን ቤዴራ፤ ነለአ ነን ቤያገለኽ ኮጎ መሻ ቤከል "ጣቢታ፥ ፈርሥ!" አኳ ቤበርስ ኸማ፥ ቤገመሥ ጴጥሮስ ቤፈርሥ ቤኢሻ። 41ቤዻቆ ጴጥሮስኳ ኤለማ ቤፈሮቆ ከጎዛ፤ ነለአ ነን ቤኦ ደ ገዴራ ከጋፈ ዢጋ ቤሂእቆ ኻምብደማ ኒልኸማም። 42ቤያገማ ቾጎ እገሻ አኳ ነኤባ ናል ዮጴ ኮዎማ፤ ቤከገሚል በበኽ ጸጋኳ ከኤታ ያሱስ። 43ቤኢሽ ጴጥሮስኳ ከኦካ በበኽ ነዮጴ ኖጎ መዣ ኤተ መቁ ቤያ ኤተ ቢኦ ፄማ ሲሞን።

will be added

X\