መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 8

1ቤከገ  አመሻ እስጠፋኖስ ከሳኦል። ቤያጦሽ ኖካ ና ቤድ በቦቆ ማሙችሻ ነገሙንፀ ደ ገዴራ አል ነዬሩሳሌም። በላ መዳን ሰ ገትገ ክርስቶስ፥ ቤዛል ደ ገዴራ ኮዎማ ከኤበ ዪሁዳ ከኤበ ሰማሪያኳ። 2ጸጋ ሜታ ሜታ ደ ቤከገሚል ከረባ ዝንዜን፥ ቢከኢሰሥ ከእስጠፋኖስ በቦቆ ቢሃንዦቆኳ። 3ቤያኣጎ ሳኦልኸን መቴሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ ነኔያ፤ ካ ቤኩ ከመፃ ከመፃ፥ ቤንጅር ደ ገዴራ ጋጉንዛ ከጋፋ ቤኩቆ ከመፀ ማፉንጫኳ። 4ደ ገዴራ ደ ቢዛለኻኳ ቢንዾ ኒል ኤባ፥ ቢገሸሥ ሰ ማገ ላ አል ረባ ከጸጋ። 5ቤብት ፍልጶስኳ ከኤዬቆ ኤባ አል ሰማሪያ፥ ቤገሸሥ ኤበደካ ያሱስ መሲያ ኤተ በካጦኪል ረባ ጸጋ። 6ቤያጦዪል ፄ በበኽ ጸጋኳ ከእላ ሜታ ከገሸ ፍልጶስ፤ ቢገሶቆ፥ ቢገመሥ ዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤጦ አኳ። 7ቤምፐሥ ጋገንሠ ሙሳኳ ከገሉጓ ነጸገ በበኽ ጸጋ፤ ቤምብድ አበበኽ ጸጋ ደ ቤሽ አጋቸቸ ጸገማ ከደ ቤሙኳ። 8ካ ቤድ በቦቆ ማገ ላ ነኤዬባ ና። 9ቤኢሽ ነኤዬባ ናኳ መዣ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ሲሞን፤ ቤከተምዞቆ አኳ ከመንደ ሙሳለማ እል ጸጋ አል ሰማሪያ፥ ቤከል ኪልቆማ፥ "አራ በቦቆ ጸጋ።" 10ቢካጦዪል ፄ አጸጋ አል ኤባ አ ካ ኮዎማ፥ ኢዳ ከደ እምፈጋ፥ ቢከል፤ "መዣ አለአ መዥጋ አል ረባ፥ ኤተ ቢከለካ በቦቆማ።" 11ቢሁል አ፥ ከፄ ቤከተምዞቆ እል ጸጋ ከመዥግ ሙሳለማ ካል ገፀ ካሥ አል ኦካ አለአ። 12ኖከ ቢከገሚል ከገሸ ፍልጶስ ኤተ ቤገሸሥ ሰ ማገ ላ ከፄ ገፋሌ ረባ ከፄያ አል ያሱስ ክርስቶስኳ፥ ቤያጩጻቆ ጋፋ ጋጉንዛኳ። 13ቤገሚል ሲሞንኳ ኪልቆማ፥ ቤያጩጻቆ ቤንዽ መዱጎክ ነቾጎ ፍልጶስ፤ ኖከ ቤገመሥ ጋገሸል ዳ ከምበቦቆ ዳ አል ገተምዛኳ፥ ቤሰሥ እለማ በቦቆ። 14ኖከ ቤገሶቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ ደ ቤኢ ነዬሩሳሌም፥ ኤበርኮቆ ደ ሰማሪያ እገሸ ረባ፥ ቢከትጌ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ። 15ኖከ ቢብት እማም ከሰማሪያኳ፥ ቢከጦ ገዴራ ኤከምሩቆን አደ በኩካ ነንዶ ገዴራ መዪዥሥ ገፉጫ። 16ዳ ቢከጦ ኤለአ፥ ከፄ ቢያጩጻቆ ደ ሰማሪያ ካሥ ፄያ አል ኤታ ያሱስ፥ ኢሮቆንኼ መዪዥሥ ገፉጫኼ። 17ቤጦ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ ኤለማም ነጸገማም፤ ቢሮቆ እማምኳ መዪዥሥ ገፉጫ። 18ኖከ ቤገመሥ ሲሞንኳ፥ ኤባኸካሽ መዪዥሥ ገፉጫ ከምጦሥ ሰ ገትገ ክርስቶስ ኤለማም ነጸገጸጋ፥ ቤሬቆ ኸ ለማና ከማም፥ 19ቤከል፥ "ኸካሬ መዥጋ አለአ፥ ኤከምሮቆን ኣሥ ጸጋ ኤተ ከምጦርሠን ኤለም ነጸገማ መዪዥሥ ገፉጫ።" 20ቤከኮሎቆ ጴጥሮስኸን ቤከል፥ "ቴካ ከለማና ካሉ፥ ከፄ ባኣጎካ አም መኮዳኣ ደ መኻ አል ረባ ከኸ ለማና። 21ከፄ በበፀካ መዪዣኽ እሉ ነኸ ረባ፥ ኣጨከሠንኼ አም ነገሻለምላ ከምኢያኣንኼኳ። 22ኮሌ ነገንሠኽ እንዶዋሉ፥ ዴር ከረባ፤ ኢገም ከምበፀሸን ረባ ሾከ ገሳንዛ አል እሉ አለአ ካም። 23በርገምከሥ ኤበዪጨኪል አማንጨ ከገንሠ እልኻ አም።" 24ቤኮሎቆ ሲሞንኳ ቤከል፥ "ዴረኻ ረባ ካራ፥ ኤከምበፃ መዸበሠን ነዳ ኤተ በኸገሸካ አኽ አራ ሜታ ኤለአ።" 25ኤቢድ ኸገሻ ቢያቲስ እገሸ ኤታ ነቸቻ፥ ቢኮል እምጴጥሮስ ከዮሃንስ ከዬሩሳሌም፤ ቢገሸሥ ነቾጎ እንዶዋኳ ሰ ማገ ላ አል ረባ ነበኽ እሌበ ደ ሰማሪያ። 26ሰ ገትገ አል ረባ ቤከል ከፍልጶስ፥ "ፈርሥ፥ ዻ ከንዶ ኤላ ጉንዛ ኤተ ከምሮቆ ነዬሩሳሌም ከጋዛ!" በተርካ እንዶዋ አኳ ከንዶ ኸ እኔያ። 27ቤፈርሥ ፍልጶስኳ ቤዻ። ናሥ ኦካ ና ቤኢ በቦቆ ጸጋ አል ኢጦጽያ ሜታ ኤተ ቤዽ ከገዴራ ከዬሩሳሌም ነንዶዋ። ቤድ አኳ ኤተ መዪር ደ መጫ ኮዎማ አል ማጥሶቆ እገፋ አል ኢጦጽያ ኤተ ቢኦ ፄማ "ካንዳኬ"። 28ኖከ ቤኮሌ ከኤበማ፥ ቤኢሽ ኖቆ ዬኳኴያ ኤተ ቤጅር አፈዛ፥ ቤኢ ነመሎቆሥ ሎርጋ አል ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ። 29ቤከል መዪዥሥ ገፉጫ ከፍልጶስ፥ "ዻ ኮጎ ዬኳኴያ ካ፥ ሁልሽ።" 30ቤዱጎ ፍልጶስኳ ከጓ  ቤገሶቆ፥ ኤቤኢ መዣ አ ነመሎቆሥ ሎርጋ አል ኢሳያስ፤ ቤከከልኳ፥ "ኣምባለከሥ አማኽ መጨገስ ዳ ኤተ ባሎቆከሣ አ?" 31ቤኮሎቆ መዣ አኳ ቤከል፥ "በላ መኢያን ጸጋ ኤተ መትገሥ ካራ፥ ኤያብ ከምፈለርሽ ማምባለሠማ?" ቤኦ ፍልጶስ ኤከምቶኳን ነዬኳኴያ ከምኢሸን ነትገነማ። 32እገሸ ሎርጋ ኤተ ቤሎቆሥ አኳ፥ ኤተ ቤከል ኤለአ፤ "አ ኤያል ጃጃ ኤተ ቢርኮቆ ከመሾቆማ፥ ኤያል ዱ ጃጃ ኤተ በበፀካ መእሳ ኖከ ቢንርካ ቤማ፤ አጨገኪለንኼ ሰማኼ። 33አ ጸጋ ኤተ ቢቱጉኮቆ፥ ቢካዬከሥ ከመዪዥሥ መኸሣ፥ ከፄ ከምቼዉሥ መኢያለማ ነኤበ እኔያ፥ አኢካንኼ ጸጋ ሜተል ኤተ ከመንዘ ኽ ሾከማኳ።" 34ቤከል መዣ አል ኢጦጽያ አ ከፍልጶስ፤ "እገሼሠና ካራ፥ ከፄ ኦዴ በገሸካ ኤተ መዪርጓ አለአ? ከፄ እልቆማኽ በላ ከፄ ጸጋ ጀንዳ?" 35ቤያጦሽ ፍልጶስኳ መገሻ፤ ቤካጦሽ ነሎርጋ ና ቤከገሸሥ ሰ ማገ ላ ከፄ ያሱስ። 36ሚከኢ ነመዻ ነንዶዋ ቢዳሽ ኮጎ ቤኢ ኣያ፤ ቤከል በቦቆ ጸጋ አኳ ከፍልጶስ፥ "ሀና ኣያ አለአ፤ ኣሤ ከምጻንዶቆ አራ፥ ኤከማጩጸራቆና?" [ 37ቤከከል ፍልጶስኳ፥ "ኤከምገማይል ከትጭ እሉ፥ ከማፈላሽ።" ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "በርገምኪል ያሱስ ክርስቶስ ኤበደካ ዱ ረባ።"] 38ቤጦ መዣ አኳ ኤከምኢቾጎን ዬኳኴያ፤ ቤኩ ፍልጶስ ከመዣ ከበቦቆማ ከአ ከምበንደማ ኪል ኣያ፥ ቤጩጾቆ አፍልጶስኳ አ። 39ኖከ ቢፔሥ ኒል ኣያ፥ ቤሦ አመዪዥሥ ገፉጫ ፍልጶስ፤ ኤተጸንኼ አመዣ በቦቆማ አኳ መገመሥ ፍልጶስ፥ ቤያተተስ እንዶዋለማ ከማገ ላ። 40ፍልጶስኸን ቤያገማሥ ከኣዝጦን፥ ቤንዽ ነኤባ ና ቤገሸሥ ሰ ማገ ላ አል ረባ ነኤዬባ ነኮዎማ ካሥ ቤዳሽ ከቄሳሪያ።

will be added

X\