መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 7

1ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ በቦቆማ ቤሎቆሥ እስጠፋኖስ ቤከል፥ "አለአ ኸገሻኽ?" 2ቤኮሎቆ እስጠፋኖስኳ ቤከል፥ "አኻ ኢዴበም እምባብኳ፥ ገሰኸካሮቆ፤ በቦኳ ኣብራሃም በላ መኢሸን ነካራን፥ ኖከ ቤኢ ነሜሶጶጣሚያኳ፥ ቤካትጋሥ ረባ አል ገሂን፥ 3ቤከከል ካ፤ 'ፐሥ ነኤበኡ፥ በፀሽ ደሌበኡ፤ ዻ ከኤባ ኤተ ከምትገርሥ ካም።' 4ከለአ ቤበፀሽ ኣብራሃም ኤባ አል ዶጎ ከላዳ ቤዽ ቤኢሽ ነካራን፤ ኤቤሽ በበማ ነቸቻ፥ ቤቦዎቆ ረባ አ ነጓ፥ ቤያተገሮቆ ከኤባ ከኤተ በኽኢካን አኽ ዚያለአ። 5ኤከኸንኼ ረባ ካ ነጓ እኔያ ኤተ ከምዳ ካለማ፥ ከምጦሠን ኣሥ ቾጎማኳ። ነደንኳ፥ ኤቤያንዢገን አ ኢዳኳ፥ ቤከጦ ረባ ሳ ቤከል፤ 'ከምኸራ እኔያ አለአ ካም ከሾከኡኳ።' 6ቤከከል ረባኸን ኤለአ፥ 'ከምኢሽ ሾከኡ ነኤበ ጀንደ ጸጋ፤ ከምዱዋ ነጓኳ ከዋደ፥ ከምቱጉቆ እማም ግዣ ግቸማ ሜታ እል ግቸማ (400)። 7አራኸን ከምኸርሥ ነጸገ ሾካ ደ ቢከደካ እማም ከዋደ፤ ነለአ ነቸቻ ከምፑሥ ነኤባ ና፥ ከምዴሩዋ ካራ ነገአ።' 8ቤከኽ ረባኳ ማገሲል መሸሣ፤ ኤኤለአ ቤፐኽ ኣብራሃም ዱማ እስያቅ ቤሸሥ ነኦኪል ሰናኮ። ቤሸሥ እስያቅኳ ዱማ ያይቆብ፥ ቤሸሥ ያይቆብኳ ኢደማ አሤር ኖቆማ እምበንድ፥ ደ ቢድ እምበፈጎኳ። 9"ቢንሣይል እምበፈጎኳ አኳ ነጸገ ዮሴፍ ቢኮዶቆ ከግብፅ፤ ረባኸን ቤኢ ከአ። 10ቤፖቆ ረባ አ ኒል ማኣንሠሣ ነኮዎማ። ቤከኽ መገ ከመገመኻ ነታሰ ጥሳ አል ግብፅ ነኸ ፋረኦን። ቤጦ ፋረኦንኳ አ ከጥሳ ካል ኤበ ግብፅ፥ ከኤተ መጨ ገፋሌያ ነመፃለማ ነኮዎማኳ። 11ኖካ ናኳ ቤድ ኤዴበና ነኤባ ናል ግብፅ ከኤበ ካናኣንኳ፥ ቤድ በቦቆ ማፉንጫቋ፤ ቤያንዢግ እምበፈጎኳኳ ዳ ኤተ ከምሱዋ። 12ኖከ ቤገሶቆ ያይቆብኳ ኤቤኢ ጋትጋ ነግብፅኳ፥ ቤትግ እምበፈጎኳ እል ሜታቆ። 13ኤቤተጽ መትግ እማም ከግብፅ፥ ቤትገሥ ዮሴፍ ጸገማ ከማም፤ ቤያገማይል ሾከ ዮሴፍኳ ኖጎ ፋረኦን። 14ነለአ ነቸቻ ቤትግ ዮሴፍ ቢከኦዌ በበማ ያይቆብ ከሾከማ ከደ ቤኢ ነጓ ኮዎማ፤ ገንዘለማምኳ ጸጋ ግቸማ ኦካግ ኖቆማ አሤር ኖቆማ ማቁስ (75)። 15ያይቆብኳ ቤብት ከግብፅ፥ ቤሽ ናሥ ጓ ፤ ቢሸሽ እምበፈጎኳኳ ናሥ ጓ። 16ቢሮቆ መሻለማምኳ ከሺከም፥ ቢሃንዦቆ ነሆ መሻ ኤተ ቤኮደሥ ኣብራሃም ኖጎ ኢደ ሄሞር ከለማና። 17"ኖከ ቤያርቻዬቆ ኦካ፥ ኤተ ቤያኣጎ ረባ መጦሠማ ነመደዳ ሳ ኤተ ቤካጦዪል ኣብራሃም፥ ቤፈጋቆ ገንዘ ሾካሎኳ ቤፈጋኽ ነግብፅኳ። 18ኖካ ና ቤሙቾቆ ነግብፅ ጥሳ ጀንዳ ኤተ ቤኤም ከፄ ዮሴፍ። 19ቤንጠኽ አኳ ሾካሎኳ፥ ቤድ ገንሠ ዳ ነጸገ እምበፈጎኳ፥ ቤጦ ቢፖቆ ኢዳለማም ከጃጻ ኤከምሹዋን እማም። 20ነመዶጓ ና ቢፖቆ ሙሴ፤ አኳ ዱዋ ኤተ ቤካገይል ረባ። ቢዱዉቆ ጽጃ ኦካግ ነመፀ በበማ። 21ኖከ ቢያምብሽ ከጃጻ፥ ቤዌ ዱ ፋረኦን እገፈማ፥ ቤሮቆ ቤዱዉቆ ኤያል ዱማ። 22ቢከትገሥ ከሙሴ መገመኻ አል ደ ግብፅ ኮዎማ፥ ቤዥጋኽ ከገሻ ከመደዳኳ። 23"ኖከ ቤዪጮቆ ግዠ ሙሴ ግዣ ግቸማ እምበንድ፥ ቤፈር ኒለማ ኤከምዻ ዪርቆ ኢዴበማ ሾከ እስራኤል። 24ኖካ ናኳ ቤገመሥ ኤቤኦች አጸጋ አል ግብፅ ነሾካ አል እስራኤል ጸጋ ሜታ፤ ቤተጸሥ መዣ ኤተ ቢኦቸካ አ፥ ከመሾቆ ጸጋ አል ግብፅ ቤያ ስ ዦኮማ። 25ቤኦሥ ሙሴ፥ ኤቢያምባለሥ ሾከማ፥ ኤከምጨገስ ረባ እማም ከንዶጎማ፤ እማምኸን ኢያምባለሠንኼ። 26ቤዸቦቆ ነጀንደ ኸማቱቁማ ሾከ እስራኤል እምበንድ ነማሻ፤ ቤያኣጎ ማገኽ እማም ከምጽኽ እገሻለማም ቤከል፤ 'አኻ ጸጋ አለአ፥ ኢዴባ፥ ካሤ በኸካሸካ?' 27ቤልገተሽ አመዣ ኤተ ቤኦች ዱ ኤበማ አ ሙሴ ቤከከል፤ 'ኦድ በጦካ አም ከኤተ መቼስ እንዶዋ ከኤተ መር እገሻኳ ካይላ? 28ኤያሥ ባሸኬቆ ነጋዥግ መዣ አል ግብፅ፥ ኣኣጎካ አም መሾቆ አራኽ?' 29ነገሻ ነለኣኳ ቤዱጎ ሙሴ፥ ቤኢሽ ኤጀንደ ጉንዛ ነኤበ ሚዲያም፤ ቤፐኽ ነጓኳ ኢዳ ጋጉንዘማ እምበንድ። 30"ነግዣ ግቸማ እምበንድ ነቸቻ፥ ቤካገማሥ ሰ ገትገ ረባ ነመበል ማንጀ ኽኻ ነኸ እኔያ ናል ትገን ዶለ ሲና። 31ኖከ ቤገመሥ አሙሴኳ አለአ፥ ቤሰሥ እለማ። ኤቤችድሽ ከመዪረማኳ፥ ቤገሶቆ ሰ ረባ ኤተ ቤከከል፤ 32'አራ ረባ አል እምበፈገኡ፥ ረባ አል ኣብራሃም፥ አል እስያቅ፥ አል ያይቆብኳ፤' ቤሲ ጸጋ ሙሴኳ ከገጤያ፥ ኤዥጋቆኸንኼ ከመዪረማኼ። 33ቤከከል ረባኳ ከሙሴ፤ 'ትሾቆ ቻፓ ነቾገኡ፥ እኔያ ጎ ባኢከቾጓ አም አለአ መዪዥሠማ። 34በርገምኬሠንዥገን ማፉንጮቋ ኤተ በደካ ነጸገ ሾካለም ነግብፅ፥ በርገሰኮቆንዥገን ገሉጓለማም። ካኽላ በርብተኬ ከምጨገስ እማም፤ ዚያለኣኳ ዌ፥ ከምትገራ አም ከግብፅ።' 35"ሙሴ አለአ ኤተ ቤኮዎቆ አጸጋ አል እስራኤል ኤተ ቢከከል፥ 'ኦድ በጦካ አም ከኤተ መቼስ እንዶዋ ከኤተ መር እገሻኳ ካይላ?' ቤጦ ረባኳ አ ከንዶጎ ሰ ገትጋ ከኤተ ቤካገማሥ ኒል ኽኻ ከኤተ መቼስ እንዶዋ ከኤተ መጨገስ እማምኳ። 36ኤተ ቤፔቆ እማም ነግብፅ አ፤ መከፖቆ እማምኳ፥ ቤጦ ዳ አል ገተምዛ ከጋገሸል ዳ ነግብፅ፥ ነመዌኽ ኤያያ፥ ነኸ እኔያኳ ከግዣ ግቸማ እምበንድ። 37ሙሴ አለአ ኤተ ቤከል ከሾካ አል እስራኤል፥ 'ኤያሥ ቤጦ አረባ አራ፥ ከምጦራ ነኢዳለኻኳ ኤተ መዪርጓ ሜታ።' 38ኤተ ቤኢ ከጸጋ አል እስራኤል ኖከ ቢሙንፆቆ ነኸ እኔያ ኣሥ አ፤ ኤተ ቤኩ ነጂል እምበፈጎኳ ካል ሰ ገትገ ረባ ኤተ ቤከገሼ ኖቆ ዶለ ሲና፥ ኣሥ አ፤ ቤሬቆ አኳ እገሻ አል መኢያ ኤከማተገሬቆ ከምኼ ካኳ። 39"እምበፈጎኳኸን ቢኮዎቆ መገሲልስ ሙሴ፤ ቢልግተሽ አ፥ ቤኮል እለማም ከግብፅ። 40ቢከል እማምኳ ከኣሮን፤ 'እገ ካይሌሥ መኮሥ እምረባ፥ ደ ከመንዻ ነታሰምላ፤ አኮገምካኼ ዳ ኤተ በደካ ነጸገ ሙሴ ኤተ በፐኬቆ አኳ ነግብፅኼ።' 41ቢገሥ እማምኳ ኖካ ና መኮሥ ዱ ሙሳ ኤያል ረባ፥ ቢከሾቆ ለማና፥ ቢካገይል ከዳ ኤተ ቢገሥ ከኤለማም። 42ረባኸን ቤጦ ቸቸ ከማም፥ ቤጦ ኤከምዴሩዋ ከቢዣ ካል ጎዛ ኤያሥ ቢቆት ነሎርጋ ናል ደ መዪርጓ፤ ቤከል ረባ፥ 'አኻ ጸጋ አል እስራኤል፥ ግዣ ግቸማ እምበንድ ኖከ ቤያኽኢ ነኸ እኔያ፥ ኤያኸሾቆን ለማና ካራ፥ ኤያኸኸን ደ መኻ ካራኽ? 43ቤያኽጹር ደቤ ሞሎክ፥ ከመኮሥ ቢዣ ኤተ ቤያኽከዴር አኽ ኤረባ ሬፋን፥ እማም አለአ ሚይኢ ዳ ኤተ ቤያኸገሥ አኽ ኤከምዴረኸካ፤ ከምቦሮቆ አርኳ አኻ ነኤዬበ ባቢሎን ከገት።' 44"ቢጭ እምበፈጎኳ ነኸ እኔያ ደቤ ማገሲላ፤ ደቤያ አኳ ኤያሥ ቤከገሸሥ ረባ ከሙሴ፥ ኤከመገሠን ኤያሥ ሚይኢ ዳ ኤተ ቤገመሣ። 45ቤሮቆ እምበፈጎኳ ደቤያ አ ኖጎ እምበበማም፥ ቢጹር እማምኳ ደቤያ አ፥ ኖከ ቢኩ ከምዬሹዋ ከኤበ ሾካ ደ በበፀካ መዳ አል ረባ፥ ደ ቤፖቆ ረባ ነታሰማም፤ ቤኢሽ ደቤያ አኳ ናሥ ጓ ካሥ ግዥ ዳዊት። 46ቤዸብ ዳዊትኳ መገ ነታሰ ረባ፥ ቤሎቆሥ ኤከምደኮቆን መፃ ከረባ አል ያይቆብ። 47ኤተ ቤዶቆ መፃ ከረባኸን፥ አሶሎሞን። 48ነደንኳ፥ ረባ ኤተ በሙቸኮቆ ኮዎማ፥ ከምፋለሸኼ መኢሻ ነመፃ ኤተ በደኮቆ ኤለ ጸጋኼ። ቤከል ረባ ከንዶጎ ኤተ መዪርጓ ኤኤለአ፤ 49'ጎዛ ለባበለም፥ እኔያኳ ደ መጦ ቾጎም፤ ኤያብ ከምኢያ መፃ ኤተ ከምደኾቆ ካራ፥ ኣበማ ጎ ማፉጮቋ ኤተ ከምዳ ካራኳ? 50ኤተ በዘዘካ አለአ ኮዎማ ኤለምኼያኽ?' 51"አኻ ደ መዥግ እልቋ አለአ! ፄኻ እልኻኳ ከመሮቆ እገሸ ረባ መኖቆማ፤ ኤያሥ ቤጦ እምበፈገኻ ገፀ፥ በኸንሰካ አኽኳ መዱጎክ መዪዥሥ ገፉጫ። 52አኢካናኽ ነደ መዪርጓ ሜተል ኤተ ቤበፅ እምበፈገኻ ማሙችላ? ቢሾቆ ደ ቤሲቆ መገሸሥ መዌ ኤተ መዪዥሣ አ፥ ኤተ በኻተገርኮቆ አኽ እኽላ በኸሸኮቋ። 53አኻ፥ ደ በርኮቆ ማቶቋ አል ረባ ከንዶጎ ሰ ገትጋ፤ ነደንኳ አኸካገሰካሠንኼ።" 54ኖከ ቢገሶቆ እማምኳ እገሻ አለአ፥ ቢም ዝንዜን ቢከቀ ቆቤሰማም። 55እስጠፋኖስኸን ቤከዪጫቆ ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ቤተገሽ ኸማ ከጎዛ፥ ቤገመሥ ገሂን አል ረባ ከያሱስኳ መከኢቾጎ ነጅ ኤለ ረባ ከንዶ ኤላ ጉንዛ። 56ቤከል፤ "ዪርኻ አኽ፥ በርገምከሥ አበኮርካስ ጎዛ፤ በርገምከሥ ዱ በናደማኳ መከኢቾጎ ነጅ ኤለ ረባ ከንዶ ኤላ ጉንዛ።" 57ቢሉግ እማምኸን ከበቦቆ ሳ ቢነ ስ ፄማም፥ ቢዱጎ ቾጓ ሜተም ኮጎማ፥ 58ቢፖቆ ኒል ኤዬባ ከኸ እኔያ ቢከኣምብ ከግሻ፤ ጸጋ ደ መደ ኸገሻኳ ቢጦሥ ኣለማም ኖጎ ቾጎ ገሸላ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ሳኦል። 59ቢከኢ ነምኣምብ እስጠፋኖስ ከግሻኸን፥ ቤዴር አኳ ቤከል፤ "ኤተም ያሱስ፥ ሮቆ ፉሣለም።" 60ቤፋት ከቆኽኽኮማ ከኔያ ቤከል ከመዥግ ሳ፥ "አም ረባ፥ በፀከሽ ገንሣ አለአ ከማም።" ኤቤከል ኤለአ ነቸቻ ቤሱማ።

will be added

X\