መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 5

1ቤያገሲል መዣ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ሃናኒያስ ከገፈማ ከሳጲራ እገሻ፥ ቢኮዶቆ እኔያ። 2ቢያገሲል ከገፈማ፥ ቤያኤሸን ነለማና ና ኪልቆማ። ቤከዌ ከጀንዳኸን ቤጦሥ ነኸ ሰ ገትገ ክርስቶስ። 3ጴጥሮስኸን ቤከል፥ "አም ሃናኒያስ፥ ኤከሜንጣኸን መዪዥሥ ገፉጫ፥ ካሤ በከዪጨኪል ሴጠና አም? ካሤ ባካዬከሽ ኪልቀኡ ነበን እኔያ ነኤተ ባኮደኮቋ? 4እኔያ አለአ በላ መኮዳቆን አሉኼያኽ? ኖከ ባኮደኮቆ ነቸቻኳ፥ ለማነማ ነኤሉኼያኽ? ኤያበማ ባከርካ ኒሉ ኤከምጦዋኣ ሾከ አለአ? አም ከረባ ባለጎጎዘካ፥ ከጸጋኼ።" 5ኖከ ቤገሶቆ ሃናኒያስኳ እገሻ አለአ፥ ቤፋት ከኔያ ቤሻ፤ ቤድ በቦቆ ገጤያ ኖጎ ጸጋ ኮዎማ፥ ደ ቤገሶቆ እገሻ አለአ። 6ቤዾዌ ጋሸላኳ፥ ቢከገት መሸማ ከኣ ቢፖቆ ከጃጻ፥ ቢሃንዦቋ። 7ነአንጅ ኦካግ ነቸቻኳ፥ ከፄያ አፅጃ ዳ ኤተ ቤዶጓ፥ ቤኩ እገፈ ሃናኒያስኳ ከመፃ። 8ቤከል ጴጥሮስኳ፥ "እገሼሠናሱቆ ካራ፥ ለማን እኔያ ኤተ በኸኮደኬቋ ኮዎማ ኣሥ አለኣኽ?" ቤከል አኳ "ኣዬ፥ ለማነማ ኣሥ አለአ።" 9ኖካ ና ቤከከል ጴጥሮስ፥ "ካሤ በኻገሰኪል ከመዻምብ ገፉጫ አል ረባ? ገሶቆ፥ ቾጎ ጸጋ ደ በሃንዠኮቆ ርኸኡ ቢኢካ ነግሰ መፃ፥ ከምፑቆ አምኳ ከጃጻ።" 10ቤፋት አኳ ናሥ ኦካ ና ነቾጎ ጴጥሮስ ቤሻ፤ ቤኩ ጋሸላኳ ከመፃ፥ ቢገመሥ መሸማ ቢፖቆ ከጃጻ፥ ቢሃንዦቆ ነትገን ርኸማ። 11ቤድ በቦቆ ገጤያኳ ነጸገ ገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማ፥ ኖጎ ጸጋ ደ ቤገሶቆ እገሻ አለአ ኮዎማኳ። 12ቤድ ከንዶጎ ኤለ ሰ ገትገ ክርስቶስ በበኽ ጋገሸል ዳ ከዳ አል ገተምዛ ኖጎ ጸጋ አል ዪሁዳ። ቢሙንፆቆ ደ ገዴራኳ ኮዎማ ጎ ሜታ ነበዝልኽ ሶሎሞን። 13ኤንዥጋይልኸንኼ ነጸጋ ነጃጀንዳ ሜታ ኤለአ ከምተጸኽ እማምኼ። ነደንኳ፥ ቢጭ መገ ፄያ ኖጎ ጸጋ። 14ደ ቤገሚል ከኤታ ያሱስ፥ ጋጉንዛ ከጋፋኳ፥ ቤከረሽ አገንዘለማም ከምፈጋኻ። 15ቤፖቆ ጸጋኳ ደ መንሰሣ ከሰ ኸ እንዶዋ፥ ቢንዥጉቆ ነንተላ ከኣንዠ ኻ። ዳ ቢከጦ ኤለአ፥ ኤከምተራ ጴጥሮስ ነንዶዋ ና፥ ኤከማጉንዶቆን ኣሥ ፉሠማ ደ መንሰሣ አ። 16ቢብቄሥ በበኽ ጸጋ ደ ቤኢሽ ነኤዬባ ናል ጋንዲ ዬሩሳሌም፥ ቢሬቆ ደ መንሰሣ ከደ ቤያፉንጮቆ አገንሠ ሙሳ፤ ቢምብድ ኮዎማምኳ። 17ኖካ ና ቢከንሣይል በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከጸጋ አል ሳዱቃ ደ ቤኢኽ ኮጎማ። ቢሪል ኤከምዱዋ ዳ ነጸገ ሰ ገትገ ክርስቶስ። 18ቢዻቆ እማም ቢኩቆ ከመፀ ማፉንጫ። 19ቤዌ ሰ ገትገ ረባኸን ነመጎኳ፥ ቤንኮርስ ግሰ መፀ ማፉንጫ፥ ቤፖቆ እማም ከጃጻ፥ ቤከል፥ 20"ዸኻ፥ ዻ ኢኸቾጎ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ እገሸኸሥ እገሻ አል መኢያ አለአ ኮዎማ ከጸጋ።" 21ቢገሶቆ እማምኳ እገሻ አ፥ ቢዽ ካል ገዳዱ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቢያጦሽ መትገሠማ። ኖካ ና ቢዌ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ ቤኢኽ ኮጎማ፥ ቢያኦዌ ደ ተምባ ከደ እምፈጋ አል ሾከ እስራኤል ኮዎማ። ነጓ ነቸቻ ቢትግ ጸጋ ከመሮቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ ነመፀ ማፉንጫ። 22ኖከ ቢዳሽ ደ ቢትጋኳ ከመፀ ማፉንጫ፥ ኢዸበቆንኼ እማም ኒለማኼ። ቢኮሌ ቢገሸሥ ከደ ቤትግ እማም፥ ቢከል፥ 23"ቢልዸበኮቆ ግሰ መፀ ማፉንጫ ኮዎማ ካሥ ማሃንሰማ ዝንዜን፥ በኢከቾጎ አደ መዜማኳ ነግሰማ፤ ኖከ ቢልኮርከስ መፃኸን፥ ኢልዸበኮቆንኼ ጸጋ ሜተል ኤለአ ኒለማኼ።" 24ኖከ ቢገሶቆ አጥስ ደ መዜ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ከምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እገሻ አለኣኳ፥ ቢያኤሚል ዳ ኤተ በደካ ነጸገ ሰ ገትገ ክርስቶስ። 25ኖካ ና ቤኩ ጸጋ ሜታ ኮጎማም ቤከከል፥ "ገሰኾቆ፥ ጸጋ ደ በኸኩኮቆ አኽ ከመፀ ማፉንጫ ቢኢከቾጎ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ ቢኢካ ነመትገሠማ ከጸጋ።" 26ናሥ ኦካ ና ቢዽ ጥስ ደ መዜ መዪዥሥ መፀ ገዴራ ከጸጋ ካለማ ቢኮሌቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ፤ ነደንኳ፥ ከፄ ቢከጤ ከምኦቸካ አጸጋ እማም ከግሻ፥ ኢሬቆንኼ ከመደ መዥጋ ነጸገማምኼ። 27ቢሬቆ እማምኳ ሰ ገትገ ክርስቶስ ቢሂኢቆ ነኸ ተምባ፤ ቤሎቆሥ ጥስ መፀ ገዴራ በቦቆማኳ እማም ቤከከል፤ 28"ቢልጻንደኮቆንዥገን አኻ ዝንዜን ኤከምበፀኻን መትገኸሥ ከፄያ ከለአ፤ አኻኸን በኸከዪጨኪል ከመትገሣለኻ ኤዬባ አል ዬሩሳሌም። በኻኣጎካ ማጦኸከሥ አይላ ከመሃ መዣ ከአ።" 29ቢኮሎቆ እምጴጥሮስ ከሰ ገትገ ጃጀንዳ ቢከል፤ "ከመገሶቆ እገሸ ጸጋ ከምዳ ከጸጋ መገሶቆ እገሸ ረባ። 30ረባ አል እምበፈጎኳ በፈርኬቆ ነመሻ ያሱስ ኤተ ቤያኽቱ አኽ ነጋገድ ጃ ቤያኽሾቋ። 31በጦካ ረባ አ ከኤተ መቼስ እንዶዋ ከኤተ መብዶቆማ፥ በፈርኬቆ ከኤላ ጉንዛለማ፥ ኤከምዸባን ሾከ እስራኤል እንዶዋ ከማንዠሥ እለማም ኤከማምበፀካሸን ገንሣለማምኳ። 32ደ ቢደካ ከለአ ደ መደ ኸገሻ፥ አይላ ኤያሥ ኤያ መዪዥሥ ገፉጫኳ፥ ኤተ በኸኬ አረባ ከጸጋ ደ በገሰኪልስ አ።" 33ኖከ ቢገሶቆ ደ ተምባ እገሻ አለአ፥ ቢም ዝንዜን ቢሪል ኤከምሹቆ ሰ ገትጋ አ። 34ኖካ ና ቤፈርሥ ኒል ተምባ ነደ ፋርስ ጸጋ ሜታ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ገማልኤል። አኳ ኤተ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ኤተ ቤጭ ገሂን ኖጎ ሾከ እስራኤል ኮዎማ። ቤጦ ኤከምፑቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ እል ሜታቆ ከጃጻ። 35ነለአ ነቸቻ ቤከል፥ "አኻ ጸጋ አል እስራኤል፥ አዪርኸካ ዳ ኤተ ከማኣጎኻ መደማ ነጸገ ችዳ ነለአ። 36ኖካ ነሜታቆ ቤፈርሥ መዣ ኤተ ቢኦ ፄማ ቴዴዎስ ቤከል፥ 'አራ በቦቆ ጸጋ፥' ቤሁል ቾጎ ጸጋ ግቸማ ሜታ እል ግቸማ ሜታ (400) አ። ቢሾቆ አ፥ ቤዛል ጸጋለማ፥ ቤጽይል መንዳለማምኳ። 37ነለአ ነቸቻ ኖከ ቤድ መንዘ ኽ ጸጋ፥ ቤፈርሥ መዣ አል ገሊላ ኤተ ቢኦ ፄማ ዪሁዳ፥ ቤካኮርቾጎ ከበበኽ ጸጋ፤ ቢሾቆ አ፥ ቤዛል ጸጋለማ ኮዎማኳ። 38ከለአ ከመገሸርሥ ካኻ ከፄ አል እኽላ፤ መደኸሠኼ ጸጋ አኼ፥ በፀኸሽ እማም። ካሤ? ኤከምዳ ቾጎ መንዳለማም ከመደዳለማም ካል ጸጋ፥ ከምቴያ፤ 39ኤከምዌ ከንዶጎ ረባኸን፥ ከምፋለኸሸኼ መቴሥ እማምኼ፤ ከምደኻ ከደ ማቱሣ ከረባኳ።" ቤሄሽ ደ ተምባኳ እገሸ ገማልኤል። 40ቢኦ ሰ ገትገ ክርስቶስ ኮጎማም፥ ቢጦ ቢኦች ከቢሳጓ፥ ቢጻንዶቆ እማም ቢከል፥ "ማኮለኺልኼ መገሸሠማ ከፄ ያሱስኼ።" ነለአ ነቸቻ ቢዠስ እማም። 41ቢፐሥ ሰ ገትጋ ኒል ተምባ፥ ቢያገይል ከፄ ቤከኽ ረባ ገሂን ኤከምሩቆ ገ ያ ከፄ ያሱስ። 42ኢያርርሸንኼ መትገሠማ ኖካ ኖካ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ነመፃ ነመፃኳ፥ ቢያታስ ሰ ማገ ላ ከፄ ያሱስ ኤበደካ መሲያ።

will be added

X\