መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 4

1ሚከኢ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ ነመገሻ ከጸጋ፥ ቢዌ ኮጎማ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ደ መዜስ መዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ ከጸጋ አል ሳዱቃኳ። 2ቢመሥ ሰ ገትገ ክርስቶስ እምበንድ አለአ፥ ከፄ ቢትገሥ እማም ከጸጋ፥ ቢገሸከሥ መፈርሥ ያሱስ ነመሻ በትገከሥ ኤበኢካ አመፈርሣ ነመሻኳ። 3ካኽላ ቢዻቆሽ እማም ነሸጋዥጋ ካሥ ኸማቱቋ፥ ቢኩቆ ነመፀ ማፉንጫ። 4ነጸጋ ደ ቤገሶቆ እገሻለማም ቤገሚል ኤማንጀማ፤ ጸጋ ደ ቤገሚላኳ ጋጉንዛ መፈገኻለማም ግቸማ አሤር እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ ማቁስ (5000)። 5ነኸማቱቋ ቢሙንፆቆ እምበቦቆ ዶጎ ዪሁዳ፥ ደ እምፈጋ፥ ከደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ነዬሩሳሌም። 6ቢሙንፆቆ ከማም ሃናስ ኤተ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ከምቃያፋ፥ ዮሃንስ ከእስከንድር ከደ ቤዌ ነሾከ እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ ኮዎማ። 7ቢሂኢቆ እማምኳ ሰ ገትገ ክርስቶስ እምበንድ አለአ ነኸ ተምባ ቢሎቆሥ ቢከል፥ "ከመዥጋ ኣሤ ከፄያ አል ዎዴኳ በኸከጦካ ዳ አለአ?" 8ናሥ ኦካ ና ቤከዪጫቆ ጴጥሮስ ከመዪዥሥ ገፉጫ ቤኮሎቆ ቤከል ከማም፥ "አኻ እምበቦቆ ጸጋ ከደ እምፈጋ! 9ኤከምዳ ኖካ ነለአ ማሎቆሣ ነጸገምላ ከፄ ገሸል መደዳ ኤተ ቢልደካ ከመዣ ከኤተ ገሙ፥ ኤተ በከብደካ አ፥ 10ገመኻ አኻ ኮዎኻ አለአ ከሾከ እስራኤል ኮዎማ፥ ኤበደካ አለአ ከፄያ ካል ኤታ ያሱስ ክርስቶስ ጸጋ አል ናዘሬት፥ ኤተ ቤያኽቱ አኽ ነጋገድ ጃ፥ ኤተ ቤፈሮቆ ረባ ነመሻ። ኤተ በኢከቾጎ መዣ አለአ ከኻምብደማ ነኸኻ፥ ከፄያ ካለማ። 11ያሱስ አለአ ኤተ በከለካ አመዪዥሥ ሎርጋ ከፄማ፥ 'ግሻ ኤተ በኸ ከሥ አኽ አደ መዶቆ መፃ፥ አ በደካ ከዞዳ።' 12መብዳ ካሥ እንዶጎማ፥ ከንዶጎ ጀንዳ እምሜን፤ ከንዶጎ ከምፋለኮሽ አኮ መብዳ፥ ፄያ ኤተ በኸኬ አረባ ነኔያ ነኮዎማ ከጸጋ ኣሥ አ ሜታ፥ አኢካንኼ ጀንዳኼ።" 13ኖከ ቤዪር አደ ተምባ ኤቢገሽ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ ከመንዢቆ እታ፥ ኤቢያገሚል መዳለማም ጸጋ ደ በበፀካ መገመሸን ኸ ያኳ፥ ቤሰሥ እለማም። ቢያምባለሥ ኤቢደካ እማም ደ መሁል ቾጎ ያሱስ። 14ቢገመሥ ኤቤኢቾጎ መዣ ኤተ ቤብድ አኳ ኖጎ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ። ከለአ ቢያንዢግ ዳ ኤተ ከመገሹሥ ነጸገማም። 15ቢፖቆ እማም ኖጎ ደ ተምባ፥ ቢያጦሽ ማገሺለማ ኣሥ እልኸማም። 16ቢከል፥ "ኤያብ ከምጦኳ ጸጋ አለአ?" " ባገምካይል ኖጎ ጸጋ ናል ዬሩሳሌም ኮዎማ፥ ኤበደካ ዳ አል ገተምዛ ከንዶጎ ኤለማም፤ ከምፈለኮሸኼ መሽጥ አለኣኼ።" " 17ካኽላ፥ ኤከምበፃን እገሻ አለአ ማቲያስ ነለአ በቦቆ ኖጎ ጸጋ፥ ቆቆሮኮቆ ጃ ከማም ዝንዜን ኤከምበፁዋ ነለአ ከገት መገሹሥ ከፄያ ከለአ ከጸጋ ሜተም።" 18ነለአ ነቸቻ ቢኦ እማም ኮጎማም፥ ቢጻንዶቆ እማም ኤከምበፁሸን ከፄያ ካል ያሱስ ሜተል ማቲዩስ መትጉሥኳ። 19ቢከኮሎቆ እምጴጥሮስ ከዮሃንስኸን ቢከል ከማም፤ "ዪርኻና ኣሥ አኻ ኪልቆኻ፥ ከመገሶቆ አል ረባ ኤከምዳ መገሶቆ አል አኻ መዪዥሠማ ነታሰ ረባ።" " 20አይላኸን ከምበፂለሸኼ መገሸሥ ዳ ኤተ ቢልገምከሣ ከኤተ ቢልገሰኮቆኳ።" 21ቤከቆቆሮቆ ደ ተምባኳ ጃ ከማም ከመዥግ ሳ፤ ነለአ ነቸቻ ቢዠስ እማም። ነዳ ኤተ ቤዶጓ ከፄ ቤከኽ ጸጋ መገ ላ ከረባ፥ ቢያንዢግ እንዶዋ ኤተ ከምሩካ በና ከማም። 22መዣ ኤተ ቤከብድ ከዳ አል ገተምዛ አለአ፥ ግዣለማ ነግቸማ እምበንድ ከምጻ። 23ኤያሥ ቢዠስ እማም ቢኮሌ እምጴጥሮስ ከዮሃንስ ኮጎ ደ ገዴራ ከጀንዳ፥ ቢከገሸሥ ዳ ኤተ ቢከከል እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ እምፈጋ ኮዎማ። 24ኖከ ቢገሶቆ እማምኳ አለአ፥ ቢፈሮቆ ሰማም ከሳ ሜተል ቢኦ ረባ ቢከል፤ "አም ኤተምላ፥ ኤተ መዘዝ ጎዛ ከኔያ፥ ባዘዘኬ መዪጮቆ ኣያ ከዳ ኤተ በኢካ ኒለማ ኮዎማኳ። 25ቤያገሼ ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ከንዶጎ ኤተ መደዳሉ በፈገምላ ዳዊት፥ ቤያከል ኤለአ፤ 'ካሤ ቢከንጥጠካቆ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ከማመሣ? ካሤ ቢከሻምበካ ሾካ አል ኤበ እኔያ መገ  ኤለአ ከመጦ ገንሠማ? 26ቢፈርከሥ እምጥሳ አል ኤበ ነኔያ ከማሻ፥ በሙንፀከሥ ደ ገፋሌያኳ ጎ ሜታ፥ ቢደከሥ ከብታ ረባ ከመሲያለማኳ።' 27"ኸገሻ ነኤዬባ ነለአ፥ ቢሙንፀኮቆ እምሄሮድስ ከጴንጦስ ጵላጦስ ከምጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ከሾከ እስራኤልኳ፥ ቢገሰኪል ኮዎማም ቢደከሥ ከብታ መዪዥሥ ዱኡ ያሱስ ኤተ ባጦካ አም ከመሲያ። 28በከደካ አለኣኳ፥ ኤከምትቱቆን ዳ ኤተ ቤያር ነገሲቋ ከገፋሌያ ካሉ ከመኦሻ ካሉኳ። 29እኽላኳ፥ አም ረባ፥ ዪር መቆቆሮቆ ጃለማም፤ ኸካ መዥጋ ከደ መደዳሉ ኤከማቲዩሰን እገሻሉ ከመንዢቆ እታ። 30ትጌሥ መዥጋሉ፥ ከፄያ አል መዪዥሥ ዱኡ ያሱስ፥ ኤከምብዳን ጸጋ፥ ኤከምዳን ዳ አል ገተምዛ ከጋገሸል ዳኳ።" 31ኤቢትቶቆ እማም ገዴራ ነቸቻ፥ ቤያንዙባሽ እኔያ ኖጎ ቢሙንፆቆኳ። ቢከዪጫቆ ኮዎማም ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ቢያቲስ እገሸ ረባ ከመንዢቆ እታ። 32ቤጭ ገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማ እላ ሜታ ከገሳንዛ ሜተልኳ። ዳ ኤተ ቢጫ ኮዎማኳ አል ኮዎማም፥ ኤኢንኼ ጸጋ ሜተል ኤተ ቤከል ከደ መጫለማ "ኣሥ አለምኼ።" 33ቤድ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከበቦቆ መዥጋ ኸገሻ ከፄ መፈርሣ አል ያሱስ ነመሻ፤ ቤኢ መገ አል ረባ ነጸገማም። 34ኤኢንኼ ነማም ኤተ ዢጋ ሜተልኼ፥ ከፄ ቤኮዶቆ አደ ቤጭ እኔያ ከመፃኳ ደ መጫለማም፥ ቢሬቆ ለማን ዳ ኤተ ቢኮዶቋኳ፥ 35ቢጦሥ ነኸ ሰ ገትገ ክርስቶስ። ቤንዘይል ለማና ኤያሥ ቤያኣጎ አጸገ ደ ገዴራ። 36ቤኢ ነሾከ ሌዊ ጸጋ ሜታ ኤተ ቢፖቆ ነቆጵሮስ ቢኦ ዮሴፍ። ቢካንዠሥ አሰ ገትገ ክርስቶስኸን ፄያ ቢከከል "ባርናባስ።" መከላ ኤያኳ "ኤተ መንዥገሥ ጸጋ።" 37ቤኮዶቆ አኳ ቼለማ፥ ቤሬቆ ለማነማ ቤጦሥ ነኸ ሰ ገትገ ክርስቶስ።

will be added

X\