መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 28

1ኖከ ቢልፐሥ አይል ኒል መሻ ነን፥ ቢልገም ኤቢኦ ፄ ኤባ አል እል ኣያ አ ማሊቴ። 2ጸጋ አል ኤበ እል ኣያ አ ቢድ ገሸል ዳ ካይላ፤ ከፄ ቤች ደማ ኖካ ና ቤሽ ገድዳኳ፥ ቢግሰኽ ማንጃ ቢኦ አይላ ኮዎምላ ኮጎማም። 3ኖከ ቤሙንፆቆ ጳዉሎስ ሥሠ ጃ ቤጦ ከማንጃ፥ ቤትሼሥ ጎከ ማንጃ ገንሠ ሆላ ሜታ፥ ቤያኮታስ ነኤለማ። 4ኖከ ቤገመሥ ጸጋ አል ማሊቴ ሆላ ኤተ ቤሥስ ነኤለ ጳዉሎስ፥ ቢከል፤ "ኸገሻ መዣ አለአ ኤተ መሾቆ ጸጋ፤ ኤበበፀኬ መሼ ነመዪጮቆ ኣያ፥ ከምኢቆኼ ዦኮ ጸጋ አኼ።" 5ቤዝት ጳዉሎስኸን ሆላ አ ነኤለማ ከማንጃ፤ ኤደንኼ ገንሠ ዳ ሜተል ነጸገማኼ። 6ቢኢ ጸጋ ነመዜኸማ፥ ኤከምዥጣ ጸገማ ከምፋታ ከኔያ ከመሻ። ኖከ ቢዜ በበኽኳ ቢገመሥ ኤበበፀካ አዳ ሜተል መዳ ነጸገማ፥ ቢያንዢል ገሳንዛለማም ቢከል፥ "አ ነረባ ሜታ።" 7መዣ ኤተ እኔያ ኤተ ቢኦ ፑፕሎስ፥ ቤጭ እኔያ ነጓ ርች። ቤሄሽ አኳ አይላ ነመፃለማ ከመሌአይላ፥ ቢላኮዶ መዥጋ ኦካግ ቢልኢሽ ነጓ። 8ኖካ ናኳ ቤድ ጎከሣ በበማ ከፑፕሎስ፥ ቤጥ ቤኢ ኖጎ መዥጋ። ቤኩ ጳዉሎስ ኮጎማ፥ ቤከድ ገዴራ ቤጦሠን ኤለማ ነጸገማ፥ ቤብዶቋ። 9ኤቤድ አለአ ነን፥ ቢዾዌ ነጸጋ ደ ቤኢ ነኤበ እል ኣያ ና አደ መንሰሣ ጃጀንዳኳ፥ ቢምብዳ። 10ቢድ እማምኳ በቦቆ ማገኻ ካይላ። ኖከ ቢልፈርሥ ከምዻኳ፥ ቢኽ ካይላ ዳ ኤተ ከማኣጓ አጸገምላ ነንዶዋ ኮዎማ። 11ነጽጃ ኦካግ ነን ቢልፈርሥ ቢልከዽ ከለማዲያ ኤተ ቤዌ ነእስከንዴሪያ፥ ኤተ ቤፒል መደማ ነማሊቴ። ቤጭ ለማዲያ አኳ ነታሰማ መቆታ ኤተ ቤከል፥ "ጓጉጀ እምረባ።" 12ኖከ ቢልዳሽ አይል ከኤዬበ ሴራኩስ፥ ቢልኢሽ ነጓ ኦካ ኦካግ። 13ቢላንዲ ቢልዳሽ ነጓኳ ከሬግዮም፤ ነጀንደ ኸማቱቁማኳ ከፄ ቤያሽ ዙባ ነኤላ ጉንዛ፥ ቢልዳሽ ኖካ ነምበንድ ከፑቶሊ። 14ነጓ ቢለገመሥ ከደ ገዴራ። ቢኦ እማምኳ አይላ ኤከምኢልሽ ኖጎማም መዥጋ ሥሠ በንድ፤ ቢልጦ ኤያ ቢልዳሽ ከሮማ። 15ኖከ ቤገሶቆ ኢዴባ ደ ገዴራ አል ሮማ ፄምላ፥ ቢዌ ነጓ  ቢሁልል እኔያ ካይላ ካሥ ጎ ሱጋ አል ኣፒዮስ፥ ጀንዳኳ ካሥ ጎ ቢኦ "ጎ መዥጋ ኦካግ።" ኖከ ቤገመሥ ጳዉሎስ እማም፥ ቤያገይል ከረባ ቤንዥጋሣኳ። 16ኖከ ቢልኩ ከሮማ፥ ቢከኸሥ ከጳዉሎስ ኤከምኢዩሸን ካሥ ለጋዪዳ ኤተ ቤዜኽ አ ከጺማም። 17ነኦኪል ኦካግ ነን፥ ቤያኦ ጳዉሎስ እምበቦቆ ጸጋ አል ዪሁዳ ኮጎማ። ኖከ ቢሙንፆቆ እማምኳ፥ ቤከከል ጳዉሎስ ከማም፥ "አኻ ኢዴበም! በላ መሸ ርሠን ዳ ሜታ ነጸገ ሾካሎኳ ነመኢያ አል እምበፈጎኳኳ፥ ቢያርፉንጬ ነዬሩሳሌም፥ ቢያተገሬቆ አራ ከኤለ ዶጎ ሮማ። 18ቢሎቆሥ ዶጎ ሮማኳ አራ። ከፄ ቢያንዢግ ነጸገም ዳ ሜተል ኤተ ከምኹከሥ መሻ ካራ፥ ቢያኣጎ መጨገስ አራ። 19ከፄ ቤኮዎቆ ዶጎ ዪሁዳኸን መጨጋሳለም፥ ቢተገኽ አራ ኤከምከለራ፥ 'ናተገር እገሸማ ካራ ኮጎ በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ፤' ነደንኳ፥ አርከለካንኼ ከምተምበርኮቆ ከለአ ሾካለምኼ። 20ከፄ አለአ በርከሎቆከሥ ኤከምገመርሥ አኻ ኤከመገሾኳን ኮዎኳ። ዳ ኤተ ቢያርከፉንጨካ ከሲያ፥ ከፄ በርዜከኽ ዳ ኤተ በካጦኪል ሾከ እስራኤል።" 21ቢከከል ጸጋ ደ ቤገሶቆ እገሻለማኳ፥ "ኢልዸበካንኼ አይል ነኤበ ዪሁዳ መቆት ሎርጋ ከፄኡኼ። አኢካንኼ ነኢዴባ ደ በዾኬ ነጓ ሜተል፥ ኤተ በገሸካ ገንሠማ ከፄኡ በገሸከሥ ካይላኳ። 22ነደንኳ፥ ባመገሸሥ ዳ ኤተ ባጨካ ኒሉ፥ ቢልመገሶቆ ነሰኡ በመገ ካይላ። ዳ ቢልከሎቆከሥ አም ከለአ፥ ከፄ ቢልገምካ ኤቢንሰካ በበኽ ጸጋ ሾከ ገዴራ ኤተ ባኢካን አም።" 23ቢንጦ ጸጋ አኳ ሳ ከምጳዉሎስ፥ ቢፈጋዬኽ ቢዌ ከመፃ ኮጎ ቤኢሻ። ቤያጦሽ አኳ ነኸማቱቋ ካሥ ሸጋዥጋ፥ ቤትገሥ እንዶ ገፋሌያ አል ረባ ቤድ ኸገሻ። ቤማሎቆ ነሎርጋ ናል ሙሴ ካል ደ መዪርጓ መጦማ፥ ኤከምገሚለን ጸጋ ከያሱስ። 24ነማም ሜታ ሜታ ቢሄሽ እገሸ ጳዉሎስ፥ ጀንዳኸን ኢገሚለንኼ። 25ቢፈርሥ እማም ቢንሰ በላ ማገሱዊለን። ቤገሸሥ ጳዉሎስ እገሻ ሜታ ከማም ቤከል፥ "ኤተ ቤገሼ መዪዥሥ ገፉጫ ከንዶጎ ኢሳያስ ኤተ መዪርጓ ከምበፈገኻ፥ ኸገሻ። 26ቤከል ኤለአ፤ 'ዻ ኮጎ ጸጋ ከለአ፥ ከል፤ መኸካጦዪል ፄ፥ አኸገሰኪልኼ፤ መኸከዪርኳ፥ አኻምባለከሠኼ። 27ከፄ በተተሸከንዥገን ቁንዘ ጸጋ አለአ፥ በነካቆ ፄማም፥ ቢሙፀኮቆንዥገን ኸማምኳ፤ በምበፀካ መዳ ኤለአ ቢምገመሥ ከኸማም፥ ቢምገሶቆ ከፄማምኳ፥ ቢማምባለሥ ከቁንዘማምኳ ቢምኮሌ ኮጎም፤ በርምብዶቆ አርኳ እማም።' 28ገመኻ፥ ኤቢትገኬ ገትጋ አል መብዶቆማ አል ረባ አለአ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፤ ከምገሱቆ እማምኳ።" [ 29ኤቤከል አ ኤለአ ነን፥ ቤንቱሥ ዶጎ ዪሁዳ ቢፐሥ ኖጎማ።] 30ቤኢሽ ጳዉሎስኳ ግዣ እምበንድ ነመፃ ኤተ ቤኮደሣ። ቤሄሽ ጸጋ ደ ቤዌ ኮጎማ ኮዎማኳ። 31ቤያቲስ ገፋሌያ አል ረባ፤ በላ ማጻንዳቆን ቤትገሥ ከበቦቆ መንዢቆ እታ ዳ ኮዎማ ከፄ ኤቶኳ ያሱስ ክርስቶስ።

will be added

X\