መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 27

1ኖከ ቢር መዻ ካይላ ከለማዲያ ከኤበ ትሊያና፥ ቢኽ እምጳዉሎስ ከደ ማፉንጫ ከጀንዳ ከጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ ኤተ ቢኦ ፄማ ዩሊዮስ። አኳ ነጋሮቆ ለጋዪዳ ዶጎ ሮማ አል አዉጎስጦስ ጸጋ ሜታ። 2ቢልቶኮ ቢልዽ ከለማዲያ ኤተ ቤዌ ነኣድርማቲዮስ፥ ኤተ ቤገሥ ከምዻ ኮጎ መኢሽ ለማዲያ ካል እሲያ፤ ቤዽ ነቾጎምላ መዣ አል ማቀዶኒያ ፄማ ኣርስጥሮቆስ፥ ኤተ ቤኢሽ ነተሳሎቄ። 3ነጀንደ ኸማቱቁማ ቢልዳሽ ከሲዶና፤ ቤሌአይል ዩሊዮስኳ ከጳዉሎስ፥ ኤከምዻን ከመዪርቆ ጀንደማ፥ ቤከኺል ኤከምዸባ ኖጎማም ዳ ኤተ በኣጎካ ጸገማ። 4ቢልፈርሥ ነሲዶን፤ ከፄ ቤያሼኽ ዙባኳ ከንዶ ታሰምላ፥ ቢላንዲ ቢልዽ ከኤባ አል እል ኣይ ቆጵሮስ። 5ቢልተር ነትገን ክልቂያ ከጳምፊሊያ፥ ቢላንደሪል መዪጮቆ ኣያ፥ ቢልዌ ከኤበ ሚራ ካል ሊቂያ። 6ነጓ ቤዸብ አጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ ለማዲያ ኤተ ቤዌ ነእስከንዴሪያ ቤዽ ከኤበ ትሊያና፥ ቤጦ ቢልቶኮሥ ቢልከዻ። 7ቢልዽ መገ  ኦካ በበኽ ቢልዳሽ ከበቦቆ ማኣንሠሣ ከትገን ኤባ አል ክኒዮስ፤ ከፄ ቤካዬሥ ዙባ አይላ ከምዻ ኮጎ እልኽላ፥ ቢልበ ኽ ኤባ አል እል ኣይ ቀርጠስ፥ ቢልፐሥ ከትገን ሳልሞና። 8ቢልካርቸሥ ከሰ ጋንደራ፥ ቢልዳሽ ከበቦቆ ማኣንሠሣ ከኤባ ኤተ ቤያርቻቆ ከላሴያ፥ ጎ መኢሻ ኤተ ቢኦ "ገሸል ጎ መኢሽ ለማዲያ።" 9ኤቢላሻኽ ነጓ ኦኪል በበኽ፥ ቤተር ኦከ መኮዋ። ኖካ ና ቤጤ ጸጋ ኮዎማ ከምዻ ኖቆ ኣያ፤ ካኽላ ቤቶቆ ጳዉሎስኳ ጸጋ ቤከል፥ 10"አኻ ጸጋ አለአ፥ በርገምከሥ ኤከምኩቆ አመተጽ መዻሎኳ አለአ አኳ ከማኣንሠሣ። ባገምካሥ ካራ፥ በላ መዳ ከምቴያ ኣሥ ለማዲያ ከገጹራ፥ ኤከምቴያን መኢያ አል ጸጋኳ።" 11ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስኸን ቤገሶቆ ነገሸ ጳዉሎስ ኣሥ እገሸ ኤተ መቆ ለማዲያ ካል ኤተ ለማዲያኳ። 12ጎ መኢሽ ለማዲያ አኳ ከማፉጫቋ ነመደማ ማኣንሠሰማ። ካኽላ ቢፈርሥ ጎ በበኻለማም ኖጎ ጎ መኢሽ ለማዲያ ና፥ ቢሪል ኤማፈላሻ ኤከምዱዋሽ ከፍክስ ከመፒል መደማ ነጓ። ጎ መኢሽ ለማዲያ አል ፍክስ አኳ፥ ነኤበ እል ኣይ ቀርጠስ ኤተ ቤኢኽ አሰማ ኮጎ መልም ኦካ፥ ኤዱፀን ከኤላ ረ ኤዱፀንኳ ከኤላ ጉንዛ። 13ኖከ ቤጡቄ ዱ ኤጎሌ ከንዶ ኤላ ጉንዛ፥ ቢኦሥ እማም በዠካስ እኔያ፥ ቢጨገስ ለማዲያ ቢፐ ስ ኣያ ነትገን ቀርጠስ። 14በላ መኢዩሸን ፐትፐት፥ ቤፈር መዥግ ኤጎሌ ኤተ ቢኦ ፄማ "ዋራቂሎን" ነቀርጠስ፥ ቤያኦቸኽ ኣያ። 15ቤፉጭ ኤጎሌ ለማዲያ ቤንተል ቤከዽ፤ ከፄ ቢልቱነሥ መኮሎቆ ለማዲያ ኮጎ ኤጎሌ፥ ቢልበፀሽ ቤከጹር አይላ። 16ቢልበ ኽ ዱ ኤባ አል እል ኣያ ኤተ ቢኦ ፄማ ካዉዳ፥ ከመንሶቋ ቢልጅር ዱ ለማዲያ ኤተ ቢፉንጭ ነኤዬቆማ ኮጎምላ። 17ቤጅር አደ መቆ ለማዲያ ዱ ለማዲያ አ ቢኩቆ ኪል ኤዬቆማ፤ ኤከምበፃን አዙባ መጼቂል ኤዬቆ ለማዲያ ቢከገት ከሲያ፤ ቢከጤ እማም ከለማዲያ ከምትራ አኸ ሳሰማ አል ሊቢያ፥ ቢከዤል ከሶ ኪል ኣያ ኤተ ከምሌአቾጎ ለማዲያ። 18ከፄ ቤዽ ኤጎሌ ካሥ መዥጋ፥ ቢያታቆ ነኸማቱቋ ገጹራ ኤተ ቤኢ ኒል ለማዲያ፥ ቢያጦሽ መኣምብሸማ ኪል ኣያ። 19ነኦኪል ኦካግ፥ ቢዋሾቆ ከኤለማም ነዳ ኤተ ቢኮቆ ለማዲያ ሜታ ሜታ ኪል ኣያ። 20በላ መገሚልሠን ቆኸ ኦካ ከቢዣ፥ ቤተር መዥጋ በበኽ። ከፄ ቤዥግ ኤጎሌ አ፥ ኮጎ መርሸማ ቢልርሥ እለምላ ቢልከል፥ "መብዳ እምሜን።" 21ቢኢሽ ጸጋኳ ኦካ በበኽ በላ መሱሰን። ካኽላ ቤኢቾጎ ጳዉሎስ ነጂል ጸጋ ቤከል፥ "አኻ ጸጋ አለአ! በኸመገሰኮቆ እገሻለም ነገሲቋ በምደካ፥ በኮምፐኬሠኼ ነቀርጠስኼ፥ በኸመገምካንኼ ማኣንሠሣ ከምቴያ ከለኣኼኳ። 22እኽላኳ ከምከለራ ካኻ፥ ዥገኻ፤ ኣሥ ለማዲያ ከምሸ፥ ከምሻኼ ናኻ ጸጋ ሜታ ኤለኣኼ። 23ነመጎኳ ነኤተ በተርካ በዎኬ ሰ ገትጋ አል ረባ ኤተ በርደካ አለማ፥ ኤተ በርከዴረካ። በኢከቾጎ ነትገነም 24በከለካ ካራ፥ 'ጳዉሎስ መጤያኣኼ፥ ከምኢያቾጎ ነኸ በቦቆ ጥሳ ዶጎ ሮማ፤ ከምገማሥ ኤከምገርዘኽ ረባ ከመሌአይላለማ ጸጋ ደ በኢካ ካም ነመሻ።' 25ካኽላ አኻ ጸጋ፥ እንዥገኻሥ። ኤያሥ በገሸከሥ አረባ ካራ፥ በርገምኪል ኤከምዳ ኤያሥ አለአ። 26ነደንኳ፥ ከምሸኼ ማትርካ ለማዲያ ከኔያ ነኤባ አል እል ኣያ ሜተል።" 27ኖከ ቤጎ ጺ ዙባ ለማዲያ ከአይላ ኖቆ ኤያይ ሜደትራኒያ፥ እኽላ መዥጋ አሤር ኖቆማ እንዝኽ፤ ቤኦሥ አደ መቆ ለማዲያኳ ከኸ መጎኳ፥ ቢያርቸከሥ ከሰ ኸ እኔያ። 28ካኽላ ቢያምብ ሲያ ኤተ ቢከዻምብ መሃቲል ኣያ ኪል ኣያ፤ ቤድ መሃቲለማኳ መዻምብ ኤላ ግቸማ ኦካግ ከአሤር ኖቆማ እንዝኽ (74)፤ ቢዽ ዱፀን ቢተጽ መኣምብ ሲያ ኪል ኣያ፤ ቤድ መሃቲለማ መዻምብ ኤላ ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር ከማያ (56)። 29ቢካጤሽ ኤከማትርካ አለማዲያ ከግሻ። ካኽላ ቢያምብ ከንዶ ጎ እንማ ሶ ኤተ ቢከዻቆሽ ለማዲያ ኪል ኣያ፥ ቢሆት መጅቦጓ። 30ቢያኣጎ ደ መቆ ለማዲያ መፐሣ ኒለማ። ካኽላ ቤኮሥ ጸጋ ደ መኣምብ ሶ ከንዶ ታሰማ ኤተ ከምዻቁከሽ ለማዲያ፥ ቢብቶቆ ዱ ለማዲያኳ ኪል ኣያ። 31ቤከል ጳዉሎስኸን ከጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ ከለጋዪዳኳ፥ "ኤከምበፃ ጸጋ አለአ መፀቆ ኒል ለማዲያ፥ ከምፈለኸሸኼ መብዳኼ።" 32ካ ቢያሪል ለጋዪዳ ሲያ ኤተ ቢከፉንጭ ዱ ለማዲያ፥ ቢበፀሽ ዱ ለማዲያ ኒል ኣያ። 33ኖከ ቤዽ ከመጅባጎኳ፥ ቤገሽ ጳዉሎስ ከጸጋ ከኮዎማ፥ ኤከምሱዋን ዳ ቤከል፥ "በደከንዥገን መኢሻለኻ በላ መሰኸሰን ካል ኦካ አለአ መዥጋ አሤር ኖቆማ እንዝኽ። 34ካ በርገሸካ ካኻ ኤከምሰኻን ዳ። አለአ ከመንዥገሥ አኻ፤ ከምደሠኼ ዳ ሜታ ኤለአ አኻኼ።" 35ኖከ ቤከል ጳዉሎስ ኤለአ ነን፥ ቤሮቆ እጋ ቤከኽ መገ ላ ከረባ ነኸ ኮዎማ፥ ቤፂቆ ቤያጦሽ መሰማ። 36ና ቢንዥጋሥ ኮዎማም ቢሰስ ዳ። 37አይላ ደ ቤኢ ኒል ለማዲያ ኮዎምላ ጸጋ ግቸማ አሤር ኖቆማ ግቸማ ኦካግ ከአሤር ኖቆማ ማያ (276)። 38ኖከ ቢሰስ ቢኖቋ ነን፥ ኤከምፐፐላን አለማዲያ ቢያሂተሽ ጋትጋ ኤተ ቤኢ ኒለማ ኪል ኣያ። 39ኖከ ቤጅባጎኳ፥ ቢኤም ደ መቆ ለማዲያ ኮጎ ቢዳሻ። ኤቢገመሥ ኸ ሳሰማ ከሸ ጓጉርቋኸን፥ ቢያኣጎ ኤቢምፈለሻ ቢምኮሎቆ ለማዲያ ከኸ ሳሰማ። 40ቢያሪል ሲያ ነሶ ኤተ ቢከዻቆሽ ለማዲያ፥ ቢከበፀሽ ሶ ናሥ እል ኣያ። ናሥ ኦካ ና ቢጨገስ ሲ ፓፔያ ኤተ ቢከቆ ለማዲያ፤ ነለአ ነን ቢፈሮቆ ኣ ነታሰማ ኤተ ቤፉጭ ዙባ ቤደሽ ለማዲያ፥ ቢከዽ ከዙባ ከሰ ኸ እኔያ። 41ቤኩ ለማዲያኸን ቤያገርታስ ነኸ ሳሰማ አል እል ኣያ፤ ከፄ ቤቆሽ ታሰ ለማዲያ ሳሰማ ቤያሃለሽ መንደሣ፤ ከንዶ እንማኸን ቤኦች አመዥግ መኸ ኣያ፥ ቤያጦሽ ለማዲያ መንፂያ። 42ቤሪል ለጋዪዳ ኤከምሸሹቆ ነጸጋ ደ ቢምፉንጫ፥ ኤከምበፃ ነማም መፀላ ጸጋ ሜተል መቴያ ከኸ እኔያ። 43ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስኸን ቤያኣጎ መገርኽ ጳዉሎስ ቤጻንዶቆ መንዳለማም አለአ። ቤገሸሥ ቤከል፥ "ኒሲሥ ደ በገምከሽ ገፀላ መኩ ከኣያ፥ ኒፐሥ ከኸ እኔያ። 44ኒከፀል ጸጋ ጃጀንዳኸን ከመንፂ ለማዲያ ከምቸች ጅ ለማዲያኳ፥ ኒከሁል።" ቢጦ ኤያሥ ኤያ፥ ቢፐሥ ኬያኮዎማም ከኸ እኔያ ከኻምብዳ።

will be added

X\