መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 25

1ኤቤዳሽ ፌስጦስ ከጋጦቆ ኤባ ኤተ ከምሙቾቆን አ፥ ነመዥጋ ኦካግ ነን ቤፈርሥ ነቄሳሪያ ቤቶኮ ከዬሩሳሌም። 2ነጓኳ ቢተምቦቆ እምጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ እምበቦቆማ ከደ እምፈጋ ጳዉሎስ ነኸ ፌስጦስ ቢሎቆሥ 3ኤከምጦዋ ዳ ሜተል ከማም ቢከል፥ "ትጌ ጳዉሎስ ኮጎምላ ከዬሩሳሌም።" ዳ ቢከሎቆሥ እማም አለአ፥ ከፄ ቢያኣጎ መሹቆ አ ከገጸፃ ነንዶዋ። 4ቤኮሎቆ ፌስጦስኳ እገሻ ከማም ቤከል፥ "ጳዉሎስ በኢካ ነመዜማ ነመፀ ማፉንጫ ነቄሳሪያ፤ ከምኮለራ አርኳ ካሥ ዚያለአ ከጓ ። 5ነብት ደ እምፈጋለኻኳ ነቾጎም ከቄሳሪያ፤ ኤከምኢያን ዳ ኤተ በሸከሥ ጳዉሎስኳ፥ ኒተምብ ነጓ።" 6ቤኢሽ ፌስጦስ መዥጋ ዬሰናኮ ኤመዥጋ አሤርኳ ነኤበማም፥ ቤብት ነን ከቄሳሪያ። ቤኢሽ ነኸማቱቁማ ነቱገ መኸሣ ናለማ፥ ቤጦ ቢሬቆ ጳዉሎስኳ ኮጎማ። 7ኖከ ቤዌ ጳዉሎስ፥ ቤያልምቆ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቤዾዌ ነዬሩሳሌም አ፥ ቢሬቆ ተምባ መንሶቆማ በበኽ ነጸገ ጳዉሎስ፤ መፖቆ ኸማኸን ኢፈለሸንኼ። 8ጳዉሎስኸን ቤጻንዶቆ እገሻ ነጸገማ ቤከል፥ "አርሸከሠንኼ ነማቶቋ ናል ዶጎ ዪሁዳ፥ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራለማም፥ ነጥስ ዶጎ ሮማ ናል በቦቆማኳ።" 9ቤያኣጎ ፌስጦስ ማገ ል ዶጎ ዪሁዳ ቤከል ከጳዉሎስ፥ "ኣኣጎካ አም መቶኳኣ መዻ ከዬሩሳሌም፥ መኸሬሥ እገሸ ተምባሉ ካም ነጓኽ?" 10ጳዉሎስኸን ቤኮሎቆ ቤከል፥ "ኖከ በርኢከቾጎ አር አለኣኳ፥ ነኸ ቱጎ መኸሣ ናል በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ፥ ኖጎ ከምዳ አመኸሠማ ካራ። ኤያሥ ባገምካ አም ኪልቀኡ ዝንዜን፥ አርሸ ከሠንኼ ነጸገ ዶጎ ዪሁዳኼ። 11ኤበርደመምፑኮቆ ማቶቋ፥ በርደመሸከሠን ዳ ኤተ መኸሥ መሻ ካራ፥ ከምኮዎሮቆኼ መሻኼ፤ ኤከምዳ እገሻ ኤተ ቢከተምበኮቆ አራ መገኸን፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜተል ማተገሮቆ አራ መኻ ከኤለማምኼ፤ ናተገር እገሸማ ካራ ኮጎ በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ።" 12ኤቤገሸሥ ፌስጦስ ከደ መኸ ማገሸሣ አለማም ነን ቤከል ከጳዉሎስ፥ "ባከለካ፥ 'ናተገር እገሻ ካራ ኮጎ በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ።' ካኽላ ከምዻኣ ኮጎ በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማኳ።" 13ነኦኪል ዱፀን ነቸቻ ቢዌ ኣግሪጳ፥ ኤተ ቤድ ጥሳ ነጋጦቆ ኤበ እስራኤል ኖጎ ሜታ፥ ከዱዌበማ ከዱ እገፈማ ኤተ ቢኦ ፄማ በርኒቄ። ቢዽ እማምኳ ከመኸ ዳገ ከፌስጦስ ነቄሳሪያ። 14ኤቢኢሽ እማምኳ ነጓ መዥጋ በበኽ ነን፥ ቤገሸሥ ፌስጦስ ቾጎ እገሻ አል ጳዉሎስ ሜታ ሜታ ከኣግሪጳ ቤከል፥ "በኢካን መዣ ሜታ ኤተ በፉንጨካ አፍልክስ፥ በበፀከሽ ነመፀ ማፉንጫ። 15ኖከ በርዎኬ ከዬሩሳሌም፥ ቢተምበኮቆ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ እምፈጋ አ፥ ቢመከሥ አራ ኤከምርዸካን በና ካ። 16በርኮለኮቆ አራኸን በርከለካ ከማም፥ 'ጸጋ ሜተም በላ መኢቾጎን ነኸ ጸጋ ደ በተምበኮቆ አ፥ በላ መኹኪለን ኤከምኮሎቆ እገሸማ፥ አኸከሠኼ ኖጎ ዶጎ ሮማ አማተገሮቆማ አመኸማ ከጸጋኼ።' 17ኖከ ቢዾኬ አጸጋ ደ በጨካ ተምባ ነጸገማ ከገአ፥ በርኢከሽ አርኳ ነጀንደ ኸማቱቁማ ፈላ ነቱጓ ናል መኸሣ ናለም፥ በርትገካ ገትጋ ኤከምሩዌቆን ጳዉሎስ። 18ኖከ በፈርከሥ ጸጋ ደ በተምበኮቆ አ ከገሻ፥ ኢተምበካንኼ ሾከ መሸ ሠማ እምበቦቆማ ኤተ በርሳንዘከሣ አር። 19ዳ ኤተ ቢያከለማካን እማም፥ ነማሎቆሣ አል እንዶ ገዴራለማም፥ ከፄ መዣ ኤተ ቢኦካ ያሱስ ኤተ ቤሻ። በከለካ ጳዉሎስኸን፥ 'በካኢከሽ መዣ አ።' 20ማገሚል ቾጎ እገሻ አለኣኸን በንሰኪልቆ አራ፤ ካኽላ በርሎቆከሥ ጳዉሎስ ኤከምዳ ማሄሻለማ ነዽ ከዬሩሳሌም ኒከኸሥ እገሻለማ ነጓ። 21ጳዉሎስኸን በከለካ፥ 'ናተገር እገሸማ ኮጎ በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ። ኒጦ ጸጋ ደ ከምዜኽ አራ ካሥ አል፤ ኦከ ከምኸሥ አበቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ ካራ።' ካኽላ ካሥ አል ኦከ ከምትገራ አ ኮጎ በቦቆ ጥሳ ካል ዶጎ ሮማኳ፥ በርጦካ ኤከምዜኽ ለጋዪዳ።" 22ቤከል ኣግሪጳኳ ከፌስጦስ፥ "አራ ኪልቆም በራኣጎካ መገሶቆ እገሻለማ ነሰማ፤" ቤከከል ፌስጦስኳ፥ "ከምገሳቆ ከማቱቆ።" 23ነኸማቱቁማ ቢዾዌ እምኣግሪጳ ከበርኒቄ ከማቁጥና፥ ቢካኮሬቾጎ እምበቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ከምበቦቆ ጸጋ አል ኤባ፥ ቢኩ ከመፃ ኮጎ ቢኸሥ እገሻ። ቤጦ ፌስጦስኳ፥ ቢኩቆ ጳዉሎስ ከመፃ፥ 24ቤከልኳ፤ "አም ጥስ ኣግሪጳ! አኻ ጸጋ ደ በኢካ ነጌለአ ኮዎኻኳ! መዣ ኤተ በኸገምከሥ አኽ አለአ፥ ኤተ ቢያርከተርቀከሥ ዶጎ ዪሁዳ ኮዎማ ነዬሩሳሌም ነገኣኳ። ቢሉገካ ቢከለካ፥ 'ከምዳኼ አመኢያለማ ነለአ ከገትኼ።' 25አራኸን አርገምከሠንኼ መሸ ሠማ ሜተል ነጸገማ፥ ኤተ ከምጦዋ አ ከምሻኼ። ከፄ በከለካ አ እልቆማ፥ 'ናተገር እገሸማ ካራ ከበቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ፥' በርርካ ኤከምትገራ አ ከጓ። 26ነደንኳ፥ አኢካንኼ ዳ ኤተ በራገሚል ከፄ መዣ ከለአ ዝንዜን ኤተ ከምፈለርሽ መቆተማ ከኤተምኳ። ካኽላ በርከጦካ ኤከምሩዌቆ ከታሰኸ ኮዎኻ፥ ከበቦቆኳ ከታሰኡ አም ጥስ ኣግሪጳ። በርከጦካ አለአ፥ ኤከምሎቊል እገሻ አለአ ማ ገማይል ነን፥ ኤከምገመራን ዳ ኤተ ከምቆተራ። 27ከፄ በበፀካ መዪዣሥ ካራ፥ ማተገርዾቆ ጸጋ ኤተ ቢፉንጨካ፥ በላ መቆተራን ቾጎ ተምባለማ።"

will be added

X\