መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 24

1ነመዥጋ ማቁስ ነን፥ ቢያኮሬሽ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ሃናኒያስ፥ ከደ እምፈጋ ሜታ ሜታ፥ ከመዣ ኤተ መገመሽ እንዶ ተምባ ጠርጠሎስ። ቢተምቦቆ እማምኳ ጳዉሎስ ነኸ ኤተ ኤበ ነኸ ፍልክስ። 2ኖከ ቢኦ ጳዉሎስ፥ ቤያጦሽ ጠርጠሎስ እገሸ ተምባ ቤከል፤ "መሂንቆማ ፍልክስ! ከኤተ ባካጦከሽ መዳ ካይላ ከኤተ ኤባ ከመገመኻ፥ ቢልዸበካ መገማ ዝንዜን በገካ፥ በበኽ ዳ ከሾካለምላኳ። 3ቢልርኮቆ መደማ ኤለኣኳ ኦኪል በበኽ ከንዶጎ ዳ ኮዎማ ከበቦቆ መገ ላ። 4ነዚያ አለኣኳ በላ ማሸርኸን አም፥ በርሎቆከሥ አም ኤከምገሳቆ ካይላ ከምጸለማ ከመሌእላሉ። 5ቢላምባለከሥ ኤበደካ መዣ አለአ ኤገንሠ መዹማ ኤተ በንደልከሥ ጸጋ፤ በንጦከኽ ዶጎ ዪሁዳ ነኤበ እኔያ ኮዎማ፥ በደካ ከኤተ መቼስ እንዶዋ ከጸጋ ከል ናዘሬትኳ ደ በምፑኮቆ ማቶቋለምላ። 6ቢልዻቆከሽ ኖከ በዸካ ከማሥ መዪዥሥ መፀ ገዴራለምላ። [ቢልዸካ ከምኽልከሥ ኤመኢያለምላ፤ 7ጥስ ለጋዪዳ በቦቆማ ሉሲዩስኸን፥ በኩኬ ነገሸማ በቼከሥ አ ከመዥጋ ነኤለምላ። 8በከለካ ነን ኤከምዎዉዌ ኮገኡ ደ በጨካ ተምባ ነጸገ ጳዉሎስ፤] ኤከምሎቋሥ አምኳ ኪልቀኡ መዣ አለአ፥ ከምፈላሽ ማምባለሥ ዳ ኤተ ቢልከተምበኮቆ አይል አ ኮዎማ።" 9ቤካንደሥ ዶጎ ዪሁዳ ተምባ ከጀንዳ ቢከል፥ "እገሻ አለአ ኮዎማ ኸማ።" 10ቤከኺል ኤተ ኤባ ፍልክስ እገሻ ከጳዉሎስ፤ ቤኮሎቆ አኳ ቤከል፥ "በርገምካ ኤባደካ ግዣ በበኽ ኤተ መኸሠማ ኒልቆ ሾካ ነለአ፤ ካኽላ በራገካይል ኤከምጻንደሮቆ ነኸኡ እገሻ ኤተ በኢካ ነጸገም። 11ከምፈላሽ ማምባለሠማ ከኤተ በርከዸካ ከዬሩሳሌም ከገዴራ፥ ኤበደካ ኣሥ መዥጋ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 12አገምከሠንኼ ዶጎ ዪሁዳ ማከለማለም ከጸጋ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፤ ኤያሥ ኤያ ኢገምከሠንኼ ኤበራጦከኽ ጸጋ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ነጀንዳ፥ ነኤዬባኳ። 13ዳ ኤተ ቢከተምበኮቆ አራ ነኸኡኳ፥ ከምፈሉሸኼ መፖቆ ኸማኼ። 14ነደንኳ፥ ከመገሸርሥ ኸማ ካም፤ በርሁለካ ከንዶጎ ገዴራ ኤተ ቢከለካ እማም 'ባፑኮቆ ማቶቋለምላ፥' በርደካ ከንዶጎ አለአ ከረባ ካል እምበፈገምላ፤ ነደንኳ፥ በርገምኪል ዳ ኤተ በቆተካ ነማቶቋ ናል ሙሴ፥ ነሎርጋ ናል ደ መዪርጓ ኮዎማኳ። 15ኤያሥ ቢጦ እማም፥ በርጦከሥ አርኳ ማጦዪላለም ነጸገ ረባ፥ ኤከምዳ ማፈራቋ ነመሻ አል ደ መዪዥሣ ካል ደ ገንሣኳ። ቢካጦ ኪለማም፥ አራኳ ኤያሥ ኤያ በርጨካ ማጦዪላ አ፥ መዜማ ኖጎ ረባ። 16ካኽላ በርሻምበካ፥ ኤከምጨራን መዱጎክ መዪዥኽ እላ ነኸ ረባ ነኸ ጸጋኳ። 17"ኤቤርሃታቆ ነዬሩሳሌም ቤርፀዬቆ ግዣ በበኽ፥ በርዸካ እኽላኳ ከጓ፥ ኤከምርዾቆ ማተጸሣ ከጸጋ ካል ኤበም ኤከምኸራ ደ መኻ ከረባኳ። 18ኖከ ቢገመሥ አራ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራለማም፥ ኖከ ቤርትቶቆ መንደ መዪዥሥ ጸገጸጋ፥ ኤኢንኼ አበበኽ ጸጋ ኖጎም፥ ኤኢንኼ ማከለማኳ። 19ቢኢ ነጓኳ ዶጎ ዪሁዳ ሜታ ሜታ፥ ደ ቤዾዌ ነእሲያ። ኤከምጩዋ እማም ተምባ ነጸገም፥ በመገ  ኤቢምዌ እማም ኪልቆማም ቢመገሸሥ ነኸኡ። 20ፌት ነገሸሥ ጸጋ ደ በኢካ ነገአ፥ ኖከ በርኢከቾጎ ነኸ ደ ተምባ፥ ኤቢደማምባለከሥ መሸ ሠማ ኣሤ ነጸገም። 21ኢገም ከምዳ ከገሻ ኤተ በርገሸከሥ ኖከ በርኢከቾጎ ኖጎማም፥ በርፈርኮቆ ሰም በርከለካ፥ 'ዳ በርከኢከቾጎ ነኸ ተምባለኻ ኖካ ነለአ፥ ከፄ በርከለካ በኢካ ማፈራቋ ነመሻ።' ከምዳ አለአ ካራ ከመሸሠማኽ?" 22ፍልክስኸን ከፄ ቤያገሚል ቾጎ እንዶ ገዴራ አ ዝንዜን፥ ቤከል፥ "ኖከ ከምዌ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ሉሲዩስ፥ ከምኸርሥ እገሸማ ካኻ፥" ቤያተገሮቆ ኦከማኳ። 23ቤከከል ከጥስ ለጋዪዳ ካል ግቸማ ማቁስ ኤተ ቤዜ ጳዉሎስኳ፥ "ዜ ካሥ ከኸኡ፤ ኤከምዌ ዶጎ ኤበማ ከመዪርቆማ፥ መካያከሠኼ ኤከምሩኬቆ ዳ ኤተ በኣጎካ ጸገማ።" 24ነመዥጋ ዱፀን ነን ቢዌ እምፍልክስ ከገፋለማ ኤተ ቤድ ሾከ ዪሁዳ ቢኦ ፄማ ድሩስላ። ቢከኦ ጳዉሎስ ኮጎማ፥ ቤካጦዪል ፄ ከኤተ ቤገሸሥ ጳዉሎስ ከፄ መገሚል ያሱስ ክርስቶስ። 25ኖከ ቤገሸሥ ጳዉሎስ ነገሻ ናለማ እንዶ መዪዥሣ፥ እንዶ መኮዋ፥ እንዶ መኸሣ ኤተ ከምዌያኳ፥ ቤጤ ፍልክስ ቤከል ከጳዉሎስ፥ "ከምፋለሽ መዻ ካል ዚያለአ፤ ኖከ ከማገሥ ካራኸን፥ ከምኦራ አም።" 26ቤካጦዪል ኤያሥ ኤያ ኤከምነኪልስ አጳዉሎስ አ ከለማና፤ ካ ቤጦ ቢሬቆ ኮጎማ ኦኪል በበኽ፥ ቢያገሻኳ። 27ኖከ ቤተር አግዣ እምበንድ ነን፥ ቢጦን ነቱገ ፍልክስ ኤተ ኤባ ጶርኪዮስ ፌስጦስ፤ ከፄ ቤያኣጎ ፍልክስኳ ማገ ል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤከበፀሽ ጳዉሎስ ናሥ መፀ ማፉንጫ።

will be added

X\