መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 23

1ቤተገሽ ጳዉሎስ ኸማ ኒል ኸ ደ ተምባ ቤከል፥ "ኢዴበም፥ አራ ካሥ አል ኦካ ከለአ መኢያለም ነኸ ረባ ከመዪዥኽ እላ።" 2ቤጦ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ሃናኒያስኸን፥ ቢኦች ጸጋ አደ ቤኢቾጎ ነትገን ጳዉሎስ ሰማ። 3ቤከል ጳዉሎስኳ፥ "አም ጸገ መፃ ኤተ ቢከደከሥ ከቦላሌያ፥ ከምኦቻ አረባ አም፤ ማከኢሽ ነጓ ከመኸሠማ ካራ ኤማቶቋ፥ ከኤተ ባጦካ ቢኦቸካ አራ ባፑኮቆ ማቶቋ።" 4ቤከል ጸጋ ደ ቤኢቾጎ ነጓ ከጳዉሎስ፥ "ኣካ አም በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ረባኽ?" 5ቤኮሎቆ ጳዉሎስኳ ቤከል ከማም፥ "ኢዴበም፥ አርገምካኼ መዳለማ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራኼ፤ በቆተካንዥገን ነመዪዥሥ ሎርጋ በከለካ፥ 'መገሻሠኼ ገንሠማ ነጸገ ጥስ ሾካሉኼ።"' 6ከፄ ቤገም ጳዉሎስ ነጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ጋጹሺለማ ሜታ ጸጋ አል ሳዱቃ፥ ጀንዳኳ መዳለማም ጸጋ አል ፋርስ፥ ቤፈሮቆ ሰማ ነኸ ተምባ ቤከል፤ "ኢዴበም፥ አራ ጸጋ አል ፋርስ፥ ሾከ ደ ፋርስኳ፤ ዳ ኤተ ቢከተምበኮቆ አራ ነኸ ተምባ ነለአ፥ ከፄ በርካጦኪል ኤከምፈሩሥ ደ በሸሸካ ነመሻ።" 7ኖከ ቤገሽ ኤለአ፥ ቤፈር ማከለማ ነጂል ጸጋ አል ፋርስ ካል ደ ሳዱቃ፤ ቤምጹሻይል ደ ተምባኳ፥ 8ከፄ ቢከል ጸጋ አል ሳዱቃ፥ "መፈርሣ ነመሻ፥ ሰ ገትገ ረባ፥ እምሙሳኳ እምሜን፤" ቢከል ጸጋ አል ፋርስኸን፥ "በኢካን አለአ ኮዎማ።" 9ቤድ በበኽ ገላኳ ኖጎማም፤ ቤፈርሥ ነጸጋ አል ፋርስ አደ መትገሥ ማቶቋ አል ሙሴ ጎ ሜታ ቢዥጋ ቆስ ቢከል፥ "ኢልዸበካንኼ አይል መሸ ሠማ ሜተል ነጸገ መዣ ነለኣኼ። ኢገም በከገሸካ አገፉጫ ፌት አሰ ገትገ ረባ ሜተም።" 10ኖከ ቤከረሽ ማከለማ ከምፈጋኻ፥ ቤጤ አበቦቆ ጥስ ለጋዪዳ፥ ኤከመንፂዩሥ ጳዉሎስ ቤከል ከለጋዪዳ፤ "ዻ ቼኼሥ ጳዉሎስ ነጂል ጸጋ ና፥ ኩኾቆ ኪል ኸላኳ።" 11ነመጎኳ ና ቤችድሽ ኤታ ያሱስ ኮጎ ጳዉሎስ ቤከከል፥ "ዥግ፥ ኤያሥ ባደኬ ነዬሩሳሌም ከኤተ መደ ኸገሻ ካራ፥ ኤያሥ ኤያ በኢካ ነጸገኡ ኤከምዳኣ ከኤተ መደ ኸገሻ ካራ ነሮማኳ።" 12ነኸማቱቋ ቤያገሸሥ ዶጎ ዪሁዳ ኣሥ እልኸማም ቢኩ ነገዠገታ ቢከል፥ ካሥ አል ኦከ ከምሹቆ ጳዉሎስ ኤከምበፁዋ መሱዋ እጋ፥ መፉዋ ኣያኳ። 13ጸጋ ደ ቤገሲል እገሻ አ፥ ቤሙቾቆ ገንዘለማም ጸጋ ግቸማ እምበንድ። 14ቢዽ እማምኳ ኮጎ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ እምፈጋ ቢከከል፥ "ቢልዠገተከንዥገን አይል ዝንዜን ኤከምበፅላ መስላ ዳ በላ መሽሎቆን ጳዉሎስ። 15ካኽላ፥ አኻ ከደ ተምባኳ፥ ትገኸካ ከጥስ ለጋዪዳ ከበቦቆማ፥ ሎቆኸሥ ኤከምፔቆ ጳዉሎስ ካኻ ኤዳ ቤያኻኣጎ መሎቆሠማ ከገሻለማ ዝንዜን። አይልኸን ቢለገከሥ ኤከምሽሎቆ በላ መዳዬሸን አ ከገአ።" 16ዱ ዳደማ ከጳዉሎስኸን ቤገሶቆ ማገሸሣ ኤተ ቤድ ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤዽ ቤኩ ኪል ኸለ ለጋዪዳ፥ ቤከገሸሥ ከጳዉሎስ። 17ቤኦ ጳዉሎስኳ ነጥስ ለጋዪዳ ናል ግቸማ ማቁስ ሜታ ኮጎማ ቤከከል፥ "ሮቆ ጉንዘ ዱዋ አለአ፥ ዸካ ኮጎ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ፥ በኢካ ዳ ኤተ ከመገሸከሣ።" 18ቤሮቆ ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስኳ ጉንዘ ዱዋ አ፥ ቤከዽ ኮጎ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ቤከል፥ "አጳዉሎስ ኤተ ባፉንጨካ በኦካ አራ ኮጎማ በከለካ፥ 'በጨካ ዱዋ አለአ ዳ ኤተ ከመገሸሣ፥' በሎቆከሥ አራ ኤከምርዼቆ ኮገኡ።" 19ቤዻቆ ኤል በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ አኳ ዱዋ፥ ቤፖቆ ከጺማ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "ኣሤ ዳ ባኣጎካ አም መገሸሠማ ካራ?" 20ቤከል ዱዋ አለኣኳ፥ "ቢያገሰኪል ዶጎ ዪሁዳ እገሻ፥ ኤከምኩዌኽ ኤዳ ቢያኣጎ መሎቆሥ ጳዉሎስ ዝንዜን። ቢኢካ ከምትጌ ገትጋ ካም፥ ኤከምሩቆ አ ከማቱቆ ከኸ ደ ተምባ። 21አምኸን መገሳቆኼ፥ ከፄ በኢካ ነማም ጸጋ ደ በሙቸኮቆ ግቸማ እምበንድ፥ ደ ቢጸፀከሥ ከመሾቆ ጳዉሎስ፤ ቢኩከንዥገን እማም ከገዠገታ ቢከለካ፥ ካሥ አል ኦከ ከምሹቆ ጳዉሎስ ኤከምበፁዋ መሱዋ እጋ፥ መፉዋ ኣያኳ። ኤተ ቢዜከኽ እማም ዚያለአ ኣሥ መከላሉ 'ኣዬ ነድ።"' 22ቤከል በቦቆ ጥስ ለጋዪዳኳ፥ "ማገሻሠኼ ከጸጋ ሜታ ኤለአ ኤባገሸከሥ እገሻ አለአ ካራ።" ነለአ ነቸቻ ቤጦ ቾጎ ዱዋ አ። 23ጥስ ለጋዪዳ በቦቆማ ቤኦ ነጥስ ለጋዪዳ ናል ግቸማ ማቁስ ጸጋ እምበንድ ቤከል፥ "ኣጦኸሽ ነሸጋዥጋ ነአንጅ ነኦካግ፥ ኤከምዹዋን ከቄሳሪያ እገ ኸሥ ለጋዪዳ ግቸማ አሤር (200)፥ ደ መቶኮ ፈዛ ግቸማ ኦካግ ኖቆማ አሤር (70)፥ ደ መቆሽ ሙኳ ግቸማ አሤር (200)። 24ጦኻ ኤከምቶኳን ጳዉሎስ በገላ፥ ኤከምዳሸን ከገሸለማ ኮጎ ኤተ ኤባ ፍልክስ።" 25ከንዶጎማኸን ኤለአ ቤከል ቤቆት ሎርጋ፤ 26"አራ ቀላዴዎስ ሉሲዩስ ከመሂንቆማ ከኤተ ኤባ ከፍልክስ፥ ነድ ዳገ ካም። 27ዶጎ ዪሁዳ ቢዻቆከሽ መዣ አለአ ቢያኣጎካ መሾቆማ፤ አራኸን በራምባለከሥ መዳለማ ሾከ ደ ሮማ፥ በርከዸካ ከለጋዪዳ በርቼኬሥ ነኤለማም። 28በራኣጎካ ማምባለሥ ዳ ኤተ በከተምበኮቆ ዶጎ ዪሁዳ መዣ አለአ፥ በርርኮቆ ከኸ ተምባ ካለማም። 29ዳ ኤተ ቢከተምበኮቆ አኳ ካሥ ፄ ማቶቋ አል በፈገማም፤ በራምባለከሥ ኤባንዢገካ ነጸገማ ዳ ኤተ ከምጦዋ አ ከመሻ ከማፉንጫኳ። 30ከፄ በገሸከሥ አጸጋ ካራ፥ ኤቢያገሰኪል ዶጎ ዪሁዳ እገሻ ኤከምሹኮቆ አ፥ በርትገካ ናሥ ኦካ ና ኮገኡ፤ በርከገሸከሥ ከጸጋ ደ በተምበኮቆ አኳ፥ ኤከመገሹሥ ነኸኡ ዳ ኤተ ቢጨካ ነጸገማ።" 31ቤሮቆ ለጋዪዳ ኤያሥ ቢገሸሥ ከማም ጳዉሎስ ናሥ መጎኳ ና፥ ቢከዳሽ ከኣንትጳጥርስ። 32ነኸማቱቋ ቤኮሌ ለጋዪዳ ደ ቢዾ ከቾጎማ ኮጎ መኢሻ ካለማም፤ ቤዪቶቆ ደ ፈዛኸን ጳዉሎስ። 33ቢዳሽ ከቄሳሪያ፥ ቢኽ ሎርጋ ከኤተ ኤባ፥ ቢሂኢቆ ጳዉሎስኳ ነኸማ። 34ኤቤዪር አኳ ሎርጋ ነን፥ ቤሎቆሥ ጳዉሎስ ቤከል፥ "ነጓብ ኤበኡዋ?" ኖከ ቤገሶቆ ኤበደካ ጳዉሎስ ጸጋ አል ክልቂያኳ ቤከከል፤ 35"ከምዪርዻ እገሻሉ ኖከ ከምዱዋዬሽ ጸጋ ደ በጨካ ተምባ ነጸገኡ ከገአ።" ቤጦ ቢዜ ነመፀ ግሻ ኤተ ቤዶቆ አሄሮድስኳ።

will be added

X\