መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 22

1"ኢዳሌበም ከምባብ፥ ገሰኾቆ እገሻለም ኤተ በርከጻንደኮቆ አር ነጸገም ነኸኻ አለአ!" 2ኖከ ቢገሶቆ እማም፥ ኤቤከገሽ ጳዉሎስ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢካጦዪል ፄ ናል ገሲቋ በቦቆ፤ ቤተጽ ጳዉሎስ ቤከል፤ 3"አራ ሾከ ዪሁዳ፥ ኤተ ቢፖቆካ ነኤዬባ ናል ጠርሰስ ካል ክልቂያ፤ መፈጋለምኸን ነኤዬበ ነዬሩሳሌም ነለአ፤ ኤተ ቤትገሥ መገመሸማ ካራኸን አገማልኤል፤ በርገምከሽ መኢያ አል እምበፈጎኳ ዝንዜን። ኤያሥ በኸጦካ አኽኳ ነዚያ አለአ፥ ቤርጥጣይል አርኳ ከረባ። 4ቤራሙች ጸጋ ደ በሁለካ እንዶ ገዴራ አል ኽኻ አለአ ካሥ መሾቆ እማም። ቤርንዻቆ ጋፋ ከጋጉንዛ፥ ቤርኩቆ ከመፀ ማፉንጫ። 5ከምፈሉሽ መደ ኸገሻ ካራ እምጥስ መፀ ገዴራ እምበቦቆማ፥ ከደ ተምባ ኮዎማ፤ ቤርሮቆ ኖጎማም ሎርጋ፥ ኤተ ቤርከዽ ከደማስቆ ኮጎ ጸጋ ደ በሁለካ እንዶ ገዴራ አ። ቤርከጦ አለአ፥ ኤከምፉንጨራ ደ ገዴራ ደ ቤኢ ነጓ ፥ ከምርዼቆ እማም ከዬሩሳሌም ኤከምኹከሠን በነ መሸ ሠማለማም።" 6"መርከኢ ነመዻ፥ ኤቤርኣርቻቆ ከደማስቆ፥ ቤበል ታፕ መዥግ ጅ ኒል ኦካ ነጎዛ ቤዪዦጎ ነትገነም፤ 7ቤፋቶቆ አራ ከኔያ፥ ቤርገሶቆ እገሻ ኤተ ቤከል ካራ፥ 'ሳኦል! ሳኦል! ኣሥ ባካሙቸኪል አራ?' 8ቤርከል አርኳ ቤርሎቆሥ፥ 'ኤተም ዎዴያሲቆ አማ?' ቤከል አኳ ካራ፥ 'አራ ኤተ ባሙቸኪል አም፥ አራ ያሱስ ጸጋ አል ናዘሬት።' 9ቢገመሥ ጸጋ ደ ቤኢ ኖጎም ኣሥ መዪዦጓ፤ ነደንኳ፥ ኢገሰቆንኼ እገሻ ኤተ ቤገሽ ካራኼ። 10ቤርከል አርኳ ቤርሎቆሥ፥ 'ኤተም፥ ኣሥ ከምደራ?' ቤከል ኤተምኳ ካራ፥ 'ፈርሥ፥ ዻ ኩ ከደማስቆ፥ ነጓ ከመገሹሥ ካም ዳ ኤተ በርካ አረባ ካም ኮዎማ።' 11ዳ ቤርከሃለሽ መገመሥ እኔያ ከፄ ማንደኽ መዪዦጓኳ፥ ቤዻቆ ኤለ ጸጋ አደ ቢልዾዋ አራ፥ ቢከዳሽ ከደማስቆ። 12"ቤኢሽ ነጓ መዣ ኤተ ቢኦ ፄማ ሃናኒያስ፥ ኤተ ቤጭ መገ  ፄያ ኖጎ ዶጎ ዪሁዳ ኮዎማ። አ ጸጋ ኤተ መገሚል ረባ ኤተ መዜኽ ማቶቋ አል ሙሴኳ። 13ቤዌ ቤችዴሽ ከትገነም ቤከል ካራ፥ 'ዱዌበም ሳኦል፥ ነኮል ነገመሥ ኸኡ እኽላኳ።' ናሥ ኦካ ና ቤኮሌ ኸምኳ ቤርገመሥ አ። 14ቤከል ሃናኒያስኳ፥ 'ቤጦ ረባ አል እምበፈጎኳ ነገሲቋ፥ ኤከምገማን መኦሻለማ፥ ኤከምገማሠን መዪዥሥ ዱማ፥ ከምገሳቆን ሰማኳ። 15በከጦካ አለአ፥ ኤከምዳን ኸገሻ ነኸ ጸጋ ኮዎማ ከዳ ኤተ ባገምከሥ ከኤተ ባገሰኮቆኳ። 16ነዚያ አለአ ኣሥ ባካንደከኻ? ፈርሥ ኦ ፄማ፥ ኣጫጻቆ አኤፋቆ ነገንሣሉ።' 17"ነጓ ቤርኮሌ ከዬሩሳሌም፤ ኖከ ቤርኢ ነገዴራ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ ቤርገሞጎ ከመጎሎጓ፤ 18ቤያገማሥ ያሱስ ካራ ቤከል፥ 'ፈርሥ ፈላ፥ ፐሥ ነዬሩሳሌም፥ ከፄ በፅጀኮቆ ጸጋ አል ኤዬባ አለአ ዳ ኤተ ባደካ አም ኸገሻ ከፄም።' 19ቤርከል አርኳ፥ 'ኤተም፥ ቢገምካ ኪልቆማም ኤቤርጦ ቢኩቆ ከመፀ ማፉንጫ ጸጋ ደ በገምኪል ካም፥ ኤቤርጦ ቢኦች እማም ነመፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ። 20ኖከ ቢያርከኽ መሃ አል ኤተ መደ ኸገሻ ከፄኡ አል እስጠፋኖስ፥ ቤገ  ካራ ቤርኢቾጎ ነጓ፥ ቤርዜ ኣ አል ጸጋ ደ ቤሾቆ አ።' 21ቤከል ኤተምኳ ካራ፥ 'ዻ ኮጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፤ ከምትገራ አም ከመሃት እኔያ።"' 22ካሥ አል ኦከ ቤገሸሥ ጳዉሎስ እገሻ አለአ፥ ቤኢ ጸጋ ኮዎማ ነማጦዪል ፄያ ከገሻለማ፤ ነለአ ነቸቻ ቢሉግ ከበቦቆ ሳ ቢከል፤ "ነቴ ሾከ ጸጋ አለአ ነኔያ፤ መገ ዳኼ መኢያለማኼ።" 23ቢሉግ እማም፥ ቢንቱዊል ኣለማም ከገቱዋ፥ ቢዝል ርረ እኔያ ከጎዛ። 24ቤጦ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ቢሮቆ ጳዉሎስ ኪል ኸላለማም። ቤገሸሥ ኤከምኦቹዋ ከቤ እንኻ፥ ኤከማምባለሠን አ ቾጎ ዳ ቢከሉገካ ዶጎ ዪሁዳኳ። 25ኖከ ቢፉንጭ አ ከሲያ ከመኦቸማ፥ ቤከል ጳዉሎስ ከጥስ ለጋዪዳ ካል ግቸማ ማቁስ ኤተ ቤኢቾጎ ነጓ፤ "ኢኸከሥ ካኻኽ መኦች ሾከ ዶጎ ሮማ በላ መዪሩዋን እገሻለማ?" 26ኖከ ቤገሶቆ ጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ አለአ፥ ቤዽ ኮጎ በቦቆ ጥሳለማም ቤከል፥ "ኣሥ ባዸካ ከመደ አማ? መዣ አለአ ሾከ ዶጎ ሮማ።" 27ከለአ ቤዌ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ኮጎ ጳዉሎስ ቤሎቆሥ ቤከል፥ "እገሼሠና ካራ፥ አም ሾከ ዶጎ ሮማኽ?" ቤከል አኳ፥ "ኣዬ።" 28ቤኮሎቆ ጥስ ለጋዪዳ አኳ ቤከል፥ "አራ መዳለም ሾከ ዶጎ ሮማ በርከኮደከሥ ከበቦቆ ለማና፤" ቤከል ጳዉሎስኳ፥ "አራኸን ቢካፖቆኬሣ።" 29ናሥ ኦካ ና ቤኮል ጸጋ ከን ደ ቤኢ ከመሎቆሥ ጳዉሎስ፤ ቤጤ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳኳ፥ ኖከ ቤያምባለሥ መዣ ኤተ ቤጦ አ ቢፉንጫ ኤበደካ ሾከ ዶጎ ሮማ። 30ነኸማቱቁማ ቤያኣጎ አበቦቆ ጥስ ለጋዪዳ መገመማ ዝንዜን፥ ዳ ቤከተምቦቆ አዶጎ ዪሁዳ ጳዉሎስ። ካኽላ ቤከጦ ቢሙንፆቆ እምበቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ ተምባ ኮዎማ። ቤጦ ቢጨጌስ ጳዉሎስ፥ ቤሮቆ ኪል ኸማም።

will be added

X\