መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 21

1ኖከ ቢለንሰ ነቸቻ ቢልከፈርሥ ከለማዲያ፥ ቢልዳሽ በላ ሞኮልልኸን ከኤባ አል እል ኣያ ኤተ ቢኦ ፄማ ቆስ፤ ቢልዳሽ ነጀንደ ኸማቱቁማ ከኤባ አል እል ኣይ ሮዶስ፤ ቢልፈርሥ ነጓ ቢልዽ ከኤባ ካል ጳጥራ። 2ቢልጻግ ነጓኳ ለማዲያ ኤተ ቤዽ ከፊቄ፥ ቢልቶኮ ቢልከዻ። 3ቢልገመሥ ኤባ አል እል ኣይ ቆጵሮስ ነታሰምላ፥ ቢልጦኽ ከንዶ ኤላ ረ፥ ቢልዽ ከሶሪያ ቢልዳሽ ከጥሮስ፤ ቢያኣጎ ነጓ መብቶቆ ገጹራ ነለማዲያ። 4ቢልዸብ ደ ገዴራ ደ ቤኢ ነጓ፥ ቢልኢሽ ኖጎማም መዥጋ ሥሠ በንድ፤ ቢከገሽ እማምኳ ከመዪዥሥ ገፉጫ ከጳዉሎስ፥ ኤከምበፃን አ መዻ ከዬሩሳሌም። 5ኖከ ቤራሽ ኦከ መኢሻለምላ፥ ቢልፈርሥ ነጓ ቢልዽ ነንዶዋለምላ፤ ቢዪቶቆ ኬያኮዎማም ከጋፋለማም ከኢዳለማምኳ አይላ፥ ቢከተሪል ኤዬባ ከኸ እኔያ፤ ቢላኩኩን ኬያኮዎምላ ነሰ ኣያ፥ ቢልዴራ። 6ኤቢለንሰ ነቸቻ ቢልቶኮሥ አይል ለማዲያ፤ ቢኮሌ እማምኸን ቢዊዩ ከመፃ ካለማም። 7ቢልፈርሥ ከለማዲያ ነጥሮስ፥ ቢልዳሽ ከጰጤለማእስ ቢልርሽ መዻ ከለማዲያ። ነጓ ቢለንኽ ዳገ ከደ ገዴራ፥ ቢልኢሽ ኖጎማም መዥጋ ሜታ። 8ነኸማቱቋ ቢልፈርሥ ነጓ፥ ቢልዾዌ ከቄሳሪያ ከመፀ ፍልጶስ ኤተ ማቲስ ሰ ማገ ላ አል ረባ፤ አ ነደ ቢሽልሥ ነዬሩሳሌም ከመደዳ ነገሙንፀ ደ ገዴራ፥ ነጸጋ ሥሠ በንድ ጸጋ ሜታ። ቢልኢሽ ነጓኳ ዱፀን። 9ቤጭ ፍልጶስ ዳጎና እንዝኽ፤ ቢገሸሥ እማምኳ ዳ ኤተ ቤከትገሥ አረባ ከማም ከመዪዥሥ ገፉጫ። 10ኖከ ቢልኢሽ ነቄሳሪያ መዥጋ በበኽ፥ ቤዌ ነኤበ ዪሁዳ ኤተ መዪርጓ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ኣጋቦስ። 11አኳ ቤዌ ኮጎምላ፥ ቤሮቆ ለከፈ ጳዉሎስ፥ ቤከፉንጭ ከሲ ጺማ ቾጎማ ከኤለማ ቤከል፥ "በገሸከሥ አመዪዥሥ ገፉጫ በከለካ፥ 'ኤያሥ አለአ ከምፉንጫ አዶጎ ዪሁዳ ነዬሩሳሌም ኤተ ለከፋ አለአ፥ ከማተገሩቆ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ።"' 12ኖከ ቢልገሶቆ አይላ እገሻ አ፥ ቢልሻ ኽ አይል ከጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ጳዉሎስ፥ ኤከምበፃን መዻ ከዬሩሳሌም። 13ቤኮሎቆ ጳዉሎስኸን ቤከል፥ "ካሤ በኸከእሰካ በኸከንጀንደኪል አራ? አራ በላ መዳን ካሥ ማፉንጫ፥ በርገ ከሠንዥገን ኤከምሸራ ከፄ ያሱስ ነዬሩሳሌም።" 14ኖከ ቤኮዎቆ አኳ እገሻለምላ፥ ቢልጦ ፄ ትል፥ ቢልከል፥ "ነድሜ እኽላ ኤያሥ ማሄሸማ አል ረባ።" 15ኤቢልኢሽ ነጓ መዥጋ ዱፀን፥ ቢልገሥ ዳ አለምላ ቢልቶኮ ከዬሩሳሌም። 16ደ ገዴራ ደ ቤኢ ነቄሳሪያ ሜታ ሜታ ቢዌ ነቾጎምላ፥ ቢዪቶቆ አይላ ከመፀ ምናሶን ኤከምኢልሸን ነጓ፤ አኳ ጸጋ አል ቆጵሮስ፥ ነደ ቤሲቆ መገሚላ ጸጋ ሜታ። 17ኖከ ቢልዳሽ ከዬሩሳሌም፥ ቤሄሽ ደ ገዴራ አይላ ከማገ ላ ከመፃለማም። 18ነኸማቱቁማ ቤዽ ጳዉሎስ ነቾጎምላ ኮጎ ያይቆብ፤ ቤኢ ደ እምፈጋ አል ገሙንፀ ደ ገዴራኳ ኬያኮዎማም ነጓ። 19ቤከኽ ጳዉሎስ ዳገ ከማም፥ ቤገሸሥ ሜታ ሜታ ዳ ኤተ ቤጦዌ አረባ ከንዶጎ መደዳለማ ኖጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 20ጸጋ ደ ቤገሶቆ አለአ ኮዎማ ቢያገይል ከረባ፤ ነቸቻ ቢከል ከጳዉሎስ፥ "ዱዌበምላ፥ ባገምከሥ አምኳ እንዘሥ ኤበፈገካኽ ገንዘ  ደ ገዴራ ነሾከ ዪሁዳ። ቢጥጠካይል ኬያኮዎማም ከመትገሣ አል ሙሴ። 21ቢገሸከሥ ከማም ከፄ መትገሣሉ ኤባከለካ አም ባገሸካ፥ 'ኒበፀሽ ጸጋ ዶጎ ዪሁዳ ደ በኢከሽ ነኤበ ጀንደ ጉንዛ ኮዎማ መትገሣ አል ሙሴ፥ መሹሠኼ ኢዳለማም፥ መሁሉዋኼ መኢያ አል እምበፈገማምኼ።' 22ኤከምገሱቆ መዌያሉ ከገአ፥ ኤያብ ከምጦዪላን አይላ? 23ካኽላ፥ ጦ ዳ ኤተ ከምከልላ ካም፤ በኢካን ጸጋ እንዝኽ ኖጎምላ፥ ደ በዻቆከቾጎ ገዴራ ከረባ። 24ኣኮርከቾጎ አምኳ ከማም፥ አዪዥኸሥ ጸገኻ ኮዎኻ፥ ኻ በነማ ኤከምፈሉሸን እማም መደሥ ቤቆማም። ኤከምጦዋ ኤለአ፥ ከማምባለሥ ጸጋ ኮዎማ፥ ኤባዜከኽ አም ኪልቀኡ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ኤበደካ ዳ ኤተ ቢገሸከሥ ከፄኡ ጎልጎዛኳ። 25ነጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ደ በደካ ደ ገዴራኸን፥ ቢልርካ እገሸማ ቢልትገካ፥ ኤከምበፁዋ መሰማ ነበጨ ለማና ኤተ ቢሸኮቆ ከምሙሳ፥ ኤከምበፁዋን ሜተል መሰ መሃ ከበጨ ለማና ኤተ በበፀካ ማርካ መሃማ፥ ኤከምበፁሸን ጎሲያኳ።" 26ነጀንደ ኸማቱቁማ ቤካኮርቾጎ ጳዉሎስኳ ከጸጋ አ ቤዪዥሥ ጸገማ፤ ቤኩ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ፥ ቤሲሥ መገሸሠማ ከማሥ ኤከምራሽ ኦከ መዪዥሣለማም፥ ኖከ ከምኹዋ ከሜታ ሜታማለማም ደ መኻ ከረባኳ። 27ኖከ ቤያሲያኽ መከር ኦካ ሥሠ በንድ አለአ፥ ቤገመሥ ጸጋ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቢዾዌ ነእሲያ፥ ጳዉሎስ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ። ቢበሬኽ ጸጋ ኮዎማ ቢከዻቆሽ አ፤ 28ቢሉግኳ፥ "ጸጋ አል እስራኤል፥ ዎኼ ተጸኸሥ አይላ፤ ሀና አለአ መዣ ኤተ በንዸኪል ኤባ ኮዎማ፥ ኤተ በንሰካ አመትገሣለማ ሾካሎኳ፥ ማቶቋ አል ሙሴ፥ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ አለአ፤ በርኬቆ እኽላኳ ጸጋ አል ግሪክ፥ በኩኮቆ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራሎኳ፥ በካከሥ መዪዥሣለማ።" 29ዳ ቢከከል ኤለአ፥ ከፄ ቢገመሥ ነገሲቋ እምጳዉሎስ ከጥሮፊሞስ ጸጋ አል ኤፌሶን ኒል ኤዬባ፤ ቢኦሥ በኩኮቆ አጳዉሎስ መዣ አ ከመዪዥሥ መፀ ገዴራ ካለማም። 30ቤያኦካይል ኤዬባ ኮዎማ፥ ቤዱጔ ጸጋ ኮዎማኳ ቾጓ ሜታ፥ ቢዻቆሽ ጳዉሎስ ቢጅር ቢፔቆ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ፤ ቤያሃንስ ግሰ መዪዥሥ መፀ ገዴራኳ ናሥ ኦካ ና። 31ኖከ ቢያኣጎ ጸጋ መሾቆ ጳዉሎስ፥ ቤዳሽ ገትጋ ኤተ በከለካ "ባኦከካይል ኤዬበ ዬሩሳሌም ኮዎማ" ኮጎ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ ካል ዶጎ ሮማ። 32ቤካኮሬቾጎ አኳ ናትሥ ኦካ ና ከለጋዪዳ ከጥስ ለጋዪዳ አል ግቸማ ማቁስ፥ ቤከዱጔ ፈላ ኮጎ በበኽ ጸጋ ካ፤ ኖከ ቤገመሥ ጸጋኳ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳ አል ዶጎ ሮማ ከለጋዪዳለማኳ፥ ቢበፀሽ መኦች ጳዉሎስ። 33ቤችድሽ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳኳ ኮጎ ጳዉሎስ፥ ቤዻቆሽ ቤጦ ቢከፉንጭ ከባኮዋ ከምበንድ፤ ነጓ ነቸቻ ቤሎቆሥ ጸጋ ቤከል፥ "ዎዴ መዣ አለአ? ኣሥ በሸከሣ?" 34ኤቤሉጎ ጸጋ ሜታ ከዳ ከጀንዳ፥ ጃጀንዳኸን ቤሉገሥ ዳ ጀንዳ። ኤፈለሸንኼ ጥስ ለጋዪዳ በቦቆማኸን ማገሚል ቾጎ እገሻ አ ከፄ ገላኮ ጸጋ። ካኽላ ቤገሸሥ ኤከምሩቆን አ ኪል ኸለ ለጋዪዳ። 35ኖከ ቤዳሽ ጳዉሎስ ከዳገዛ፥ ቤያሃለሽ መዻ ከፄ ማልግትሽ ጸጋ፥ ቢኪልቆ አለጋዪዳኳ ቢጹራ። 36ቤሁል በበኽ ጸጋኳ ከሰ ገሉጓ ቢከል፥ "ሸኾቆ አ።" 37ኖከ ቤዽ ለጋዪዳ ከምኩቆ ጳዉሎስ ኪል ኸላለማም፥ ቤከከል ጳዉሎስ ከበቦቆ ጥስ ለጋዪዳ፥ "ከምፈለርሸኼያኽ መገሸሥ ዳ ሜተል ካማ?" ቤሎቆሥ በቦቆ ጥስ ለጋዪዳኳ ቤከል፥ "ኣገምከሽ አም ሰ ደ ግሪካኽ? 38ኖካ ና አምኼ መዣ አል ግብፅ ኤተ ቤደንዝ ማንጃ ኖካ ነሜታ፥ ቤፖቆ ጸጋ ግቸማ አሤር እል ግቸማ (4000)፥ ደ ቤፉንጪል ቻጋ ከማሸማ፥ ከኸ እኔያ?" 39ቤከል ጳዉሎስኳ፥ "አራ ሾከ ዪሁዳ፥ ኖጎ ቢፖቆካ አራኸን ነኤዬባ ኤተ ባገምካይላ፥ ናል ጠርሰስ ካል ክልቂያ፤ ኼሥ ካራ፥ ኤከመገሸራን እገሻ ከጸጋ ከለአ።" 40ቤከኺል አጥስ ለጋዪዳ በቦቆማኳ፤ ቤቶኮሥ ጳዉሎስኳ ዳገዛ፥ ኤከምጦዉፄን ጸጋ ቤጻንዶቆ ከኤለማ፤ ኖከ ቢጦ ፄ ጸጋ ትል ነቸቻኳ፥ ቤያጦሽ እገሻ ከሰ ዶጎ ዪሁዳ ቤከከል፤

will be added

X\