መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 2

1ኖከ ቤድ ዚፈ ጴንጠቆስጤ፥ ቢሙንፆቆ አደ ገዴራ ኮዎማ ጎ ሜታ። 2ቤብቴ አመእሰ ጺ ዳ፥ ኤተ ቤኮሥ መዥግ ኤጎሌ ታፕ ነጎዛ፤ ቤዪጮቆ ኒል መፃ ኤተ ቢሙንፆቆን እማም። 3ቤያገማሥ ከማም ዳ ኤተ ቤኮሥ ጠጠ ማንጃ፥ ቤንራቆ ከጺማ ከጺማ፥ ቤማኢሽ ኒልቆ ሜታ ሜታማለማም። 4ቢካይጫቆ ኮዎማም ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ቢያጦሽ መገሻ ከሳ ከጀንዳ ኤያሥ ቤከኼ አገፉጫ ከማም። 5ቤኢ ነዬሩሳሌም ዶጎ ዪሁዳ፥ ደ ቤገሲልስ ረባ፥ ደ ቢዾዌ ነኤባ ነኮዎማ። 6ኖከ ቢገሶቆ እማም በቦቆ ሳ አኳ፥ ቢሙንፆቆ ኮዎማም ኮጎ ሜታ። ቤተምዞቆ እለማም ዝንዜን፥ ከፄ ቢገሶቆ ኤቤገሽ ጸጋ አ ከሳ ከሳ ካል ኤበማም። 7ቢተምዝ ቤሰሥ እለማም ቢከል፤ "ጸጋ ደ በገሸካ አለአ ኮዎማም ዶጎ ገሊላኼያኽ? 8ኤያበማ በኮከፈለሸን አኮ መገሰኮቆ ኖጎማም ሳ ከሳ ኤተ ቢካፖቆኬሥ አኳ? 9አኳ ጸጋ ደ በዾኬ ነጳርቴ፥ ነሜዲያ፥ ነኤላም፥ ደ በዾኬ ነሜሶጶጣሚያ፥ ነኤበ ዪሁዳ፥ ነቃጳዶቂያ፤ አይላ ጸጋ ደ በዾኬ ነጶንጦስ፥ ነእሲያ፤ 10ነፍርጊያ፥ ነጳምፊሊያ፥ ነግብፅ፥ ነጋጦቆ ኤበ ሊቢያ ኤተ ባርቸካቆ ከቀሬና፤ ናኳ ደ በዾኬ ነሮማ ሜታ ሜታ። 11አኳ ዶጎ ዪሁዳ ከደ በኮኩካ ከገዴረ ዶጎ ዪሁዳኳ፤ ናኳ ደ በዾኬ ነቀርጠስ ሜታ ሜታ፥ ኤያሥ ኤያ ነኤበ ባ፤ በኮገሰኮቆ ኤበገሸካ ጸጋ አለአ ከሳ አል ኤቦኳ እምበቦቆ መደዳ አል ረባ።" 12ቢንተምዝ ኬያኮዎማም፥ ቢኤም ዳ ኤተ ከመገሹሥ፥ ቢከል ኣሥ እልኸማምኳ፥ "ኣሤ ሾከ እገሻ አለአ?" 13ቢከልሥ ጸጋ ጃጀንዳኸን ቢከል፤ "ቢፈካ ማንጨ ኬያ፥ በደከኽ እማም።" 14ኖካ ና ቢኢቾጎ እምጴጥሮስ ከጸጋ ከአሤር ኖቆማ ሜታ ከአ፥ ቤፈሮቆ ሰማ ከጎዛ ቤገሽ ከጸጋ ቤከል፤ "አኻ ጸጋ አል እስራኤል ከጸጋ ደ በኢካ ነዬሩሳሌም ኮዎኻ፤ ጦኽ ፄ ከገሻ ካለም፤ ከመገሸርሥ ካኻ ዳ ኤተ በደኮጓ አለአ። 15አደከኸኼ ኤበኽኦከሥ አኽ አማንጨ ኬያ ጸጋ አለኣኼ፤ እኽላ ካል ኸማቱቋ አንጅ ኦካግ። 16ዳ ኤተ በደኮጓ አለአ፥ ኤተ ቤገሸሥ ኤተ መዪርጓ ዮኤል። 17ቤከል ረባ ከንዶጎ ኤተ መዪርጓ አ፥ 'ነመርሽ ኦከማ ከምዳ ኤኤለአ፥ ከምጦርሥ ገፉጫለም ነጸገጸጋ ኮዎማ፤ ከመገሹሥ እገሻለም ኢዳለኻ ጓጉንዘማ ከጋፈማ፥ ከምጎሎጎ ጋሸላለኻ፥ ከምኢስ መዥግ ደ እምፈጋለኻኳ። 18ከምጦርሥ ኖካ ና ገፉጫለም ነጸገ ደ መደዳለም፥ ነጸገ ጋጉንዛ ከጋፋ፥ ከመገሹዋ እማምኳ መዪርጓ። 19ከምጦራ ኤከማገማሥ ዳ አል ገተምዛ ነምጻ ነጎዛ፥ ማቲሣ ከኔያ ከገቻ፥ ከምዳ መሃ፥ ማንጃ፥ ከምኩሉ ሱ ማንጃኳ። 20በላ መዌን በበሥ ኦካ አል ኤታ ኤተ መጨ ገሂን፥ ከምሻኽ ኦካ፥ ከምዌያኽ ጽጃኳ ኤያል መሃ። 21ኖካ ና ከምገርዘኽ ኤታ ገንሠ ዳ ነጸገጸጋ ደ ከምኦ ፄ አ፥ ከምኸካ መኢያኳ።' 22"አኻ ጸጋ አል እስራኤል፥ ገሰኾቆ እገሻ አለአ፤ ዳ ኤተ ከምገምኮኮሥ መዌ ያሱስ ጸጋ አል ናዘሬት ኖጎ ረባ፥ ከፄ በጦኬ አረባ ከንዶጎ ኤለማ መዥግ መደዳ፥ ዳ አል ገተምዛ ከጋገሸል ዳ፤ ዳ በከደካ አለአ ኖጎኻ፥ በኸገምካ አኽኳ ኪልቆኻ። 23ቤሪል ረባ ነገሲቋ ኤመኦሻለማ፥ ኤከማተገርኾቆ አ ከምኸኻ፤ ቤያኽጦ አኽኳ ኤከምቱዋ ነጋገድ ጃ ከንዶጎ ኤለ ደ ገንሣ፥ በኸቴከሠንዥገን አ። 24ቤፈሮቆ ረባኸን አ ነመሻ ቤፖቆ አ ነመዥግ መሻ፤ ኤፋለሸንኼ መሻኳ መዻቆሽ አ መሸ ከኤለኼ። 25ቤከል ዳዊትኳ ከፄማ፤ 'በርገምከሥ ኤታ መዱጎክ ነኸም፥ ከፄ በኢካ ነጅ ኤለም ነኤላ ጉንዛ፥ ከምኢያንኼ ዳ ከማፉንጮቆ አራኼ። 26ካ በገ ካይል እለም በልለካ ጠጠምኳ፥ በጦከሥ በጨ ጸገምኳ ማጦዪላ ነጸገ ረባ። 27ከፄ ከምበፃኣሸኼ ፉሣለም ኖጎ ደ በሸሸካኼ፥ ከምበፃኣሸኼ መዪዥሥ ጸጋሉ ኤከምያአ ኒል ሆ መሻኼ። 28ባትገከሥ ካራ እንዶዋ ኤተ በርኮቆ ኮጎ መኢያ፥ መኢያሉ ኖጎምኳ ባገ ኪል አራ ዝንዜን።' 29"ኢዴበም፥ ከምፈለርሽ መዪዥርሥ መገሸርሥ ካኻ ከፄ በፈጎኳ ዳዊት። በሸከንዥገን አ ቢሃንዠኮቋ፤ በኢካ ቆዳ መሻለማ ከደኽላ ኖጎኳ። 30ከፄ ቤድ ዳዊትኳ ኤተ መዪርጓ፥ ቤገም ኤቤከዠገት ረባ ገዠገታ ቤከከል፤ 'ከምጦርሥ ነሾከኡ ጸጋ ሜታ ነቱገ ጥሳሉ።' 31አ ቤሲቆ ቤገሸሥ ከፄ ማፈርሥ ክርስቶስ ነመሻ ቤከል፥ 'ከምበፀሸኼ አ ኖጎ ደ በሸሸካኼ፥ ከምበፀሸኼ ኤከምያአ በጨ ጸገማኳ ኒል ሆ መሻኼ።' 32ቤፈሮቆ አረባ ያሱስ አለአ ነመሻ፤ አይላኳ ኮዎምላ ከዳ ካ ደ መደ ኸገሻ። 33ቤፈሮቆ ረባ አ ከኤላ ጉንዛለማ፤ ቤሮቆ ያሱስኳ መዪዥሥ ገፉጫ ኤተ ቤከጦ አበማ ሳ፤ ኤተ በኸገምከሥ ከኤተ በኸገሰኮቆ አኽ አለአ ደ መኻ አል መዪዥሥ ገፉጫ፥ ኤተ በኸኬ አ ካኳ። 34ኤተ ቤቶኮ ከጎዛ ዳዊትኼ። ቤከል ዳዊትኳ ኪልቆማ፥ 'ረባ ቤከል ከኤተም፥ ኢሽ ነጅ ኤለም ከኤላ ጉንዛ፥ 35ካሥ አል ኦከ ከምጦራ ብታሉ ከደ መጦ ቾጓሉ።' 36ናምባለሥ ሾከ እስራኤል ኮዎማ ዝንዜን አለአ፡ ያሱስ ኤተ ቤያኽቱ አኽ ነጋገድ ጃ፥ ኤተ ቤጦ አረባ ከኤቶኳ ከመሲያኳ።" 37ኖከ ቢገሶቆ ጸጋ አለኣኳ፥ ቤያጸቅ እለማም ቢከል ከምጴጥሮስ ከሰ ገትገ ክርስቶስ ጃጀንዳ፤ "ኢዴበም፥ አመዳ ኣሤ ከምዳ ካይላ?" 38ቤከል ጴጥሮስኳ ከማም፤ "ኣንዠኺል እልኻ፤ ነለአ ነቸቻ ኤከማምበፃሸን ገንሣለኻ ካኻ፥ ኣጩጸኻቆ ኬያኮዎኻ ከፄ ያሱስ፤ ኖካ ና ከምርኾቆ መዪዥሥ ገፉጫ። 39ሳ ኤተ ቤጦ አረባ ከምዳ ካኻ፥ ከኢዳለኻ፥ ከጸጋ ደ በኢካ ነመሃት እኔያ፥ ከጸጋ ደ በኦካ አረባ ኮጎማ ኮዎማ።" 40ቤገሸሥ ጴጥሮስኳ እገሻ ጀንዳ በበኽ፥ ቤንዥገሥ እማም ቤከል፤ "ብደኾቆ እልቆኻ ነመኸሣ ነኤተ ከምዌ ነጸገ ሾካ ኤተ በበከኽ እንዶዋ አለአ!" 41ቤያጩጻቆ ጸጋ ደ ቤሮቆ እገሸ ጴጥሮስ፤ ቢተጻሥ ኖካ ናኳ ጸጋ ግቸማ አሤር ኖቆማ ግቸማ ማቁስ እል አሤር (3000) ከደ ገዴራ። 42ደ ገዴራኳ ቤካራቋሽ ከመትገሣ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ፥ ከመዳለማም ሜታ፥ ከመንፂል እጋ፥ ከመጦ ገዴራኳ። 43ቦጦ ሰ ገትገ ክርስቶስ ዳ አል ገተምዛ ከበበኽ ጋገሸል ዳ፤ ቤተምዚል ጸጋ ኮዎማ ከፄ አለአ። 44ቤገመሥ ደ ገዴራኳ መዱጎክ፥ ቢምጹሺል ዳ ኤተ ቢጭ ኮዎማኳ። 45ቢኮዶቆ እኔያለማም፥ ደ መጫለማምኳ፤ ቢንዘ ል ለማነማ ኤያሥ ቤድ ማኣጎማ ከጸጋ ሜታ ሜታ። 46ቢሙንፆቆ ኖካ ኖካ ነመዪዥሥ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢንፂል እጋ ነመፃ ነመፃ ናለማም ከማገ ጓ ከመዪዥኽ እላኳ። 47ቢከኽ መገ ላ ከረባ፥ ቢጭ መገ  ፄያ ኖጎ ጸጋ ኮዎማ። ቤተጽ ረባኳ ኖካ ኖካ ጸጋ ደ ቤምብዳ ከጸገ ደ ገዴራ።

will be added

X\