መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 19

1ኖከ ቤኢሽ አጶሎስ ነቆሮንቶስ፥ ቤተር ጳዉሎስኳ ኮቆ እምጻ ቤዌ ከኤፌሶን፤ ቤገመሥ ነጓኳ መሃለኽ ደ ገዴራ። 2ቤሎቆሥ እማም ቤከል፥ "ኖከ በኸርኮቆ አኽ መገሚላ፥ ኣኸርኮቆ መዪዥሥ ገፉጫኽ?" ቢከል እማምኳ፥ "ኢልገሰኮቆንኼ አይል ኤበኢካ መዪዥሥ ገፉጫኼ።" 3ቤከል ጳዉሎስኳ ከማም፥ "ኖካ ና ከሾከ ማጩጻቋ ካል ኣሤ በኸካጩጻቆን አኻ?" ቢኮሎቆ እማምኳ ቢከል፥ "ከማጩጾቋ ኤተ ቤጩጾቆ ዮሃንስ።" 4ቤከል ጳዉሎስኳ "ቤጩጾቆ ዮሃንስ ኤከማንዠሥ ጸጋ እለማ፥ ቤከትገሥ ከጸጋ ካል እስራኤል ቤከል፥ 'ገመኺል ኤተ ከምዌ ነንም፤' አኳ ያሱስ።" 5ኖከ ቢገሶቆ ጸጋኳ እገሻ አለአ፥ ቢያጩጻቆ ከፄያ ካል ኤቶኳ ያሱስ። 6ኖከ ቤጦ አጳዉሎስ ኤለማ ነጸገማም፥ ቤብቴ መዪዥሥ ገፉጫ ኪልቆማም፥ ቢገሽ ከሳ ካል ኽኻ፥ ቢገሸሥ ሰ መዪርጓኳ። 7ቤኢ ገንዘ  ጸጋ አኳ ኬያኮዎማም ኤጸጋ አሤር ኖቆማ እምበንድ። 8ቤዽ ጳዉሎስ ቤኩ ከመፀ ገዴራ ካል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤትገሥ ከመንዢቆ እታ ጽጃ ኦካግ፥ ቤያኣጎ መጦማ ኤከምገሚል ጸጋ ከገፋሌያ አል ረባ። 9ከፄ በተተሸከንዥገን ነማም ቁንዘ ጃጀንዳ፥ ቢንስ ጳዉሎስ፥ ቢ እንዶ ክርስታናኳ፥ ቢያሰ እምጳዉሎስ ከደ ገዴራ ነጸገማም። ቤትገሥ ጳዉሎስ ከማም ኖካ ኖካ ነመፀ መትገሣ ናል ጥራኖስ። 10ቤጦ ጳዉሎስኳ አለአ ኤግዣ እምበንድ፤ ኤኤለአ ቤገሶቆ ጸጋ ደ ቤኢሽ ነእሲያ ኮዎማ፥ ሾከ ዪሁዳ ሾከ ግሪክኳ፥ እገሸ ረባ። 11ቤጦ ረባኳ ዳ አል ገተምዛ ኤተ በሰከሥ እላ በቦቆ ከንዶጎ ጳዉሎስ። 12ካኽላ ቤቼሥ ጸጋ ነጸገ ጳዉሎስ ዱ ኣ ኤተ ቤከቀርሥ ማኮጓ ከኤተ ቤከች እታኳ ቢንጦሥ ነጸገ ደ መንሰሣ፤ ቤበፀሽ መንሰሣኳ እማም፥ ቤምፐሥ ጋገንሠ ሙሳኳ። 13ቤንዺል ኤባ ጸጋ አል ዪሁዳ ሜታ ሜታ፥ ደ ቤምፖቆ ገንሠ ሙሳ ነጸገጸጋ። ኖከ ቢጎት እማም ገንሠ ሙሳ፥ ቢኦ ፄ ያሱስ ቢከል ከጋገንሠ ሙሳ ካ፥ "ቢልጎተከንዥገን አኻ ከፄያ ካል ያሱስ፥ ኤተ በገሸከሥ ጳዉሎስ።" 14ቢጦ አለአ ኢደ በቦቆ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዪሁዳ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ አስቄዋ፤ ኢደማኳ ሥሠ በንድ። 15ቤከል ገንሠ ሙሳኸን ከማም፥ "በርገምካ ያሱስ፥ በርገምካ ጳዉሎስኳ፤ አኻኸን እምዎዴያ?" 16መዣ ኤተ ቤኢን ገንሠ ሙሳ አ ኒለማ፥ ቤቆል ኮጎማም፥ ቤሙቾቆ እማም ኮዎማም ቤያምብሰሥ ጸገማም፤ ቢያምቤ እማም ከመከለኻ ኒል መፃ ከጸጋና ከጃጻ። 17ቤያገማ ቾጎ እገሸማኳ ኖጎ ጸጋ አል ዪሁዳ ከጸጋ አል ግሪክ ደ ቤኢ ነኤፌሶን ኮዎማ። ቤድ ገጤያ ነጸገማም፥ ቢከኽ በቦቆ ገሂን ከፄ ኤቶኳ ያሱስኳ። 18ቤዾዌ ኤማንጀ ጸጋ ደ ቤኩ ነንዶ ገዴራኳ፥ ቢገሸሥ ነኸ ጸጋ ገንሣ ኤተ ቢድ ነገሲቋ። 19ቤዾዌ ነደ በከደካ ጸጋ ከገንሠ ሽጃ ጸጋ በበኽ፥ ቢቆፄ ሎርገ ገንሠ ሽጃለማም ቢከጥጦቆ ከማንጃ ነኸ ጸጋ ኮዎማ። ቢንዘ ኽ በነ ሎርጋ አኳ፥ ቤድ ኸ ለማና ግቸማ አሤር እል ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤር እል ግቸማ እምበንድ ኖቆማ አሤርኳ (50000)። 20ኤኤለአ ቤከደሽ እገሸ ኤታ ከመዥጋ፥ ቤዥጋኳ። 21ኖከ ቤድ አለአ ነን ቤር ጳዉሎስ ኒለማ መተራ ከንዶ ማቀዶኒያ ከንዶ ኣካያኳ ከዬሩሳሌም ቤከል፥ "ኖከ ከምደራሽ ከጓ፥ በኢካ ነጸገም አመዻ ከሮማኳ።" 22ካ ቤትግ ነደ ማተጸሣለማ ጸጋ እምበንድ እምጢሞቴዎስ ከኤራስጦስ ከማቀዶኒያ፤ አኸን ቤኢሽ ዱፀን ነእሲያ። 23ኖካ ና ቤፈር ነኤዬባ ናል ኤፌሶን በቦቆ ማከላ ቆሳ ከፄ እንዶ ክርስታና። 24ቤኢ ነጓኳ መዣ ሜታ ኤተ ቢኦ ፄማ ደሜጥሮስ፥ ኤተ መጮቆ ሶ መዥግ በና። ቤጮቆ አኳ ሶ ኤመኮሥ መፀ ሙሳ አል ኤዬቆ ረባለማም፥ አል ኣርጠምስ፥ ቤከጭ በቦቆ በናኳ ከደ መገሜላ ነመቆት ሶ። 25ካኽላ ቤሙንፆቆ መዣ አ ደ መገሜላ ነመቆት ሶ፥ ከጸጋ ደ ቤኮ መገሜላ ኤያለማም ኮዎማ ቤከል ከማም፤ "አኻ ጸጋ፥ በኸገምካ ኤበኮፈገካቆ አኳ ከንዶጎ መገሜላ አለአ። 26በኸገምከሥ በኸገሰኮቆኳ ኤበንጠከኽ መዣ ኤተ ቢኦካ ፄማ ጳዉሎስ ጸጋ፥ ባንዠኪል ቁንዘማም በከለካ፥ 'እምረባ ኤተ ቢዘዘኬ ከኤላ አጨካኼ በናኼ።' በላ መዳን አለኣኳ ናሥ ኤዬበ ኤፌሶን፥ በጦካ አለአ ነኤበ እሲያ ኖጎ በበኽ። 27በኮካጤከሽ እኽላኳ ከምዸባ አመደዳሎኳ ገንሠ ፄያ። በላ መዳን ኣሥ አለአ፥ ከመሮቆ ኮጎ መዪር መፀ ሙሳ አል ኤዬቆ ኣርጠምስ ኤዳ ኤተ በናንዢግ በና። ከምቴያ አመፈጋቋ አል ኤዬቆ ረባ ኤተ በከዴረካ ጸጋ አል እሲያ ካል ኤበ እኔያ ኮዎማ።" 28ኖከ ቢገሶቆ ጸጋኳ አለአ፥ ቢም ዝንዜን ቢሉግ ቢከል፥ "በቦቆማ ኣርጠምስ ኤዬቆ ረባ አል ኤፌሶን።" 29ቤያኦካይል ኤዬባ አ ኮዎማ፤ ቢጅር ጸጋ ደ ቤላኳ አኳ እምመዠ ጳዉሎስ ደ ቤዾዌ ነማቀዶኒያ፥ እምጋዮስ ከኣርስጥሮቆስ፥ ቢከዱጎ ኮጎ ቤሙንፆቆ ጸጋ። 30ቤያኣጎ ጳዉሎስ መዻ ኪል ኤማንጀ ጸጋ ካ፤ ቢጻንዶቆ ደ ገዴራኸን አ። 31ነምበቦቆ ጸጋ አል እሲያ፥ ደ ቢድ ጀንደማ፥ ቢትጌ ጸጋ ኮጎ ጳዉሎስ ቢከገሽ ኤከምበፃ መዻን ኮጎ ቤሙንፆቆ ጸጋ አ። 32ቤድ ኖካ ና  ኖጎ ጸጋ በቦቆ ማከላ ቆሳ፤ ቤሉጉሥ ሜታ ጀንዳ፥ ቤሉገሥ ጀንዳኳ ዳ ጀንዳ። ኤያገሚለንኼ ጎ በበኻለማም ዳ ኤተ ቢከሙንፆቋኼ። 33ቢንትር ጸጋ አል ዪሁዳ መዣ ኤተ ቢኦ ፄማ እስከንድር፥ ቢጦ ኤከምዻን ኮጎ እልኽ ጸጋ፥ ቤካጦዪል ፄ ጸጋ ሜታ ሜተምኳ አኳ ከገሸማ። ቤከጻንዶቆ አኳ ጸጋ ከኤለማ ኤከምጦዉፄን ትል፥ ቤያኣጎ መኮሎቆ እገሻ ነጸገማ ነኸ ጸጋ። 34ኖከ ቢያምባለሥ ጸጋኳ፥ ኤበደካ እስከንድር ሾከ ዪሁዳ፥ ቢሉግ ኬያኮዎማም ሳ ሜተል ካሥ አንጅ እምበንድ ቢከል፥ "በቦቆማ ኣርጠምስ ኤዬቆ ረባ አል ኤፌሶን።" 35ነለአ ነን ቤጻንዶቆ ኤተ መቆት ሎርጋ አል ኤዬባ አ ጸጋ ቤከል፥ "አኻ ጸጋ አል ኤፌሶን፤ ኦዴ በኤምካ ኤከምዜዉኽ ኤዬበ ኤፌሶን መፀ ሙሳ አል ኤዬቆ ኣርጠምስ፥ መኮሣ ኣርጠምስ ኤተ በፋተኬ ነጎዛኳ? 36ከፄ በሜካ ጸጋ ኤተ ከምኮዎቆ አለአ፥ ጦኽ ፄ ትል! በላ መሳንዙሠን አገሸልካኼ መደዳ ሜተልኼ። 37በኸጅርኬ ከጌለአ ጸጋ ደ በበፀካ ማጎዥ ዳ አል መፀ ሙሳ፥ ደ በበፀካ መያ ፄ ኤዬቆ ረባኳ። 38ኤከምጩዋ እምደሜጥሮስ ከደ መገሜላ ኤያለማ ተምባ ነጸገጸጋ፥ በኢካን ኦከ መኸሥ እገሻ፥ ቢኢካን ደ በኸከሥ እገሻ አል ኤዬባኳ። ኒያተምብ ነጓ። 39ኤከምኢያን ዳ ጀንዳ ኤተ ከማኣጎኻ፥ ኒዪር አገሙንፀ ደ በዜካ ኤባ ካኻ። 40ኤከምሎቆከሥ ዶጎ ሮማ አይላ ከማከላ ቆሳ ኤተ በደካ ኖካ አለአ፥ ኢልጨካኼ ሜተል ዳ ኤተ ከምኮሊልቆኼ። ቢልከጤካ ኤከምተምብቆ እማም አይላ ከፄ ማመሣ አለአ።" 41ቤገሽ ኤለአ፥ ቤጦ ኤከመንሰ ጸጋ ደ ቤሙንፆቋ አ።

will be added

X\