መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 18

1ነለአ ነቸቻ ቤፐሥ ጳዉሎስ ነኤዬባ ናል ኣቴና፥ ቤዽ ከኤዬበ ቆሮንቶስ። 2ነጓኳ ቢያገመሥ ከጸጋ አል ዪሁዳ ሜታ ኤተ ቢፖቆ ነጶንጦስ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ኣቂላ። መዣ አኳ ከገፈማ ኤተ ቢኦ ፄማ ጵሪስቂላ መዌያለማም ነኤበ ትሊያና ኣሥ ቾጓ አ። ካሤኳ? ከፄ ቤጦ አበቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ ኤተ ቢኦ ፄማ ቀላዴዎስ እገሻ ቤከል፥ "ነፐሥ ጸጋ ኤተ በደካ ሾከ ዪሁዳ ኮዎማ ነሮማ።" ቤዽ ጳዉሎስኳ ኮጎ እምኣቂላ። 3ከፄ ቤድ መደዳለማም ኣሥ ሜታ፥ ቤኢሽ ኖጎማም ቢድ ኮዎማም። ቤድ መደዳለማምኳ መቹም ቱኳና። 4ነዱ ሙሳ ዱ ሙሳ ቤገሽ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤያኣጎ መጦማ ኤከምገሚል ጸጋ አል ዪሁዳ ካል ግሪክኳ። 5ኖከ ቢዌ እምሲላስ ከጢሞቴዎስ ነማቀዶኒያ ከቆሮንቶስ፥ ቤኽ ጳዉሎስኳ ጸገማ ከመትገሠማ፥ ቤድ ኸገሻ ከጸጋ አል ዪሁዳ ኤበደካ ያሱስ መሲያ። 6ኖከ ቤኮዎቆ ጸጋ እገሻለማ ቢያኳ፥ ቤብሪል ኣለማ ቤከል፥ "ኤከምኸሠን ረባ ካኻኳ፥ አኻ በሸከሣ፤ አርጨከሠንኼ አራ ነለኣኼ። ከማጦርሽ እኽላ ከምዸራ ኮጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ።" 7ቤፐሥ አኳ ነጓ፥ ቤዽ ከመፀ ቲቶስ ዩስጦስ መዣ ኤተ መገሲልስ ረባ፤ ቤኢ መፃለማኳ ነትገን መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 8ቤከገሚል ክርስጶስ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ ከደ መፃለማ ኮዎማ ከኤታ ያሱስ። ቤገሶቆ ኤማንጀ ጸጋ አል ቆሮንቶስ እገሸ ጳዉሎስ፥ ቢከገሚል ከያሱስ፥ ቢያጩጻቋ። 9ቤገሽ ኤታኳ ነመጎኳ ነሜታ ከመእሰ መዥጋ ከጳዉሎስ ቤከከል፥ "መጤያኣኼ፥ እገሸ፥ መጦዋኣ ፄኼ ትልኼ። 10አራ ነጉ በርኢካ፥ አኢካንኼ ጸጋ ሜታ ኤተ ከማቀዘሥ አማኼ። ጸጋለም ነኤዬባ ነለአ በበኸማ።" 11ቤኢ ጳዉሎስኳ ነመትገሥ እገሸ ረባ፥ ቤኢሽ ኖጎማም ግዣ ሜታ ከጽጃ ማያ። 12ነግዣ ኤተ ቤደን አጋሊዮን ከጥሳ ነኣካያ፥ ቤያገሲል ጸጋ አል ዪሁዳ እገሻ፥ ቢዻቆ ጳዉሎስ ቢሮቆ ከኸ ተምባ፥ ቢከል፤ 13"መዣ አለአ በንጠከኽ ጸጋ፥ በጦካ ኤከምዴሩዋ ጸጋ ከረባ ከንዶጎ መምፑቆ መኢያለምላ።" 14ኖከ ቤገሥ ጳዉሎስ ከምኮሎቆ እገሻ፥ ቤከል ጋሊዮን ከዶጎ ዪሁዳ፥ "አኻ ጸጋ አል ዪሁዳ፥ ኤበመድ እገሻ አለአ አል መሸ ሠማ ካል መደ ገንሠማኳ፥ በምደካ ካራ ኤበርማጦዪል ፄ ካኻ። 15ኤከምዳ ማመሣለኻ ከፄ መትገሣ፥ ከፄ እገሻ ኤተ በገሸካ ጸጋ፥ ከፄ መኢያለኻኳ፥ ኣኸስ ኪልቆኻ፤ አራኣጎካኼ አር መዳ ከኤተ መኸሥ እገሻ ከለኣኼ።" 16ቤዘልኽ እማም ነኸ ተምባ። 17ቢዻቆ ጸጋ ደ ቤኢ ነጓ ኬያኮዎማም መዣ ጥስ መፀ ገሙንፃ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ሶስቴኔስ፥ ቢኦች ነኸ ተምባ። ጋሊዮንኸን ኤጨሠንኼ ነለአ ኮዎማ እገሻኼ። 18ኖከ ቤኢሽ ጳዉሎስ ኖጎ ኢዴባ ደ ገዴራ ናል ቆሮንቶስ መዥጋ በበኽ ነቸቻ፥ ቤኽ ዳገ ከማም፥ ቢከፈርሥ ከምጵሪስቂላ ከኣቂላ ከለማዲያ ቢከዽ ከሶሪያ። በላ መፈርከሠን ነከንሬያ ከለማዲያ፥ ቢደሥ ቤቆማ ከፄ ቤጭ መዻቆ ቾጎ ገዴራ። 19ኖከ ቢዳሽ ከኤፌሶን፥ ቤበፀሽ ችዳ እምበንድ አለአ ነጓ፤ ቤዽ ቤኩ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ቢያገሽ ከጸጋ ነጓ። 20ቢሎቆሥ እማምኳ ጳዉሎስ፥ ኤከምኢሸን ኖጎማም ፐትፐት፤ አኸን ኤሄሸንኼ፥ 21ቤከል፥ "ኤከምዳ ማሄሸማ አል ረባ፥ ከምኮለሬ ኖካ ነጀንዳ ኮጎኻ፥" ቤኽ ዳገ ከማም ቤቶኮሥ ለማዲያ፥ ቤፐሥ ነኤፌሶን። 22ቤዳሽ ከቄሳሪያ፤ ነለአ ነቸቻ ቤቶኮ ከዬሩሳሌም ቢያሎቆሥ ዳገ ከደ ገዴራ፥ ቤኮሌ ቤብት ከኣንፆቂያ አል ሶሪያ። 23ቤኢሽ ነጓኳ እል ሜታቆ፥ ቤፈርሥ ቤተሪል ኤበ ገላቲያ ከፍርጊያ፥ ቤንዥገሥ ደ ገዴራ ኮዎማ። 24ጸጋ አል ዪሁዳ ኤተ ቢፖቆ ነእስከንዴሪያ ቢኦ ፄማ አጶሎስ ቤዌ ከኤፌሶን፤ አ ኤተ መገመሽ እገሻ፥ ከኤተ መገመሽ መዪዥሥ ሎርጋኳ ዝንዜን። 25ቢከትገሠንዥገን እንዶ ኤታ ያሱስ፤ ቤገሸሥ አ ቤትገሥ ከፄ ያሱስ ከጎከሣ፤ ነደንኳ፥ ቤገም ኣሥ ማጩጾቋ ኤተ ቤጩጾቆ ኤተ መጩጾቆማ ዮሃንስ። 26ቤያጦሽ አኳ መገሸሠማ ከመንዢቆ እታ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። ኖከ ቢገሶቆ እምጵሪስቂላ ከኣቂላ እገሻለማ፥ ቢሮቆ አፖሎስ ከመፃ ካለማም፥ ቢከዪዥሥ እንዶዋ አል ረባ ናል ገሲቋ ዝንዜን። 27ኖከ ቤያኣጎ አፖሎስ መተራ ከኤበ ኣካያ፥ ቢከቆት ደ ገዴራ ሎርጋ ከደ መሁል ቾጎ ያሱስ ካል ኣካያ ቢከከል፥ "ርኾቆ አ ከመፃ ካለኻ።" ኖከ ቤዳሽ አኳ ከጓ፥ ቤተጸሥ ደ መሮቆ መገሚላ ከመገ አል ረባ። 28ቤሙቾቆ ዶጎ ዪሁዳ ከመዥግ እገሻ፥ ቤዪዥሥ ቤትገሥ ነኸ ጸጋኳ ኤበደካ ያሱስ መሲያ።

will be added

X\