መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 17

1እምጳዉሎስ ከሲላስ ቢተሪል ኤባ አል ኣምፊጶልስ ከኣጶሎኒያ ቢዳሽ ከተሳሎቄ፤ ቤኢ ነጓኳ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ። 2ቤኩ ጳዉሎስ ኤያሥ ቤያገመኻ ኪል መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቤገሸሥ ከማም ኦከ ዱ ሙሳ ኦካግ ነመዪዥሥ ሎርጋ። 3ቤከጨገስ መዪዥሥ ሎርጋ ቤከዪዥሥ ቤከል፥ "በኢካ ነጸገ መሲያ አመሮቆ በቦቆ ማኣንሠሣ ከማፈራቋ ነደ በሸሸካ።" ቤከል ኤያሥ ኤያኳ፥ "ያሱስ ኤተ በራቲከስ አር ካኻኳ ኣሥ መሲያ አለአ።" 4ነማም ጀንዳ ቢሄሽ እገሻ አ ቢኮለኽ ኮጎ እምጳዉሎስ ከሲላስ፤ ቢገሚል ኤያሥ ኤያኳ ነጸጋ አል ግሪክ ደ ቤገሲልስ ረባ ጸጋ በበኽ፥ ከምበቦቆ ጋፋ መሃለኸማኼ። 5ቤከንሣይል ጸጋ አል ዪሁዳኸን ቢካንደሥ ጸገማም ከጋገንሠ ጸጋ ደ መንዾዋ መገ  ኒል ኤንዶዋ፤ ቢንተጸሥ ኬያኮዎማም ቢያኦኪል ኤባ ቢበረኽ ጸጋ። ቢያልምቆ መፀ ጸጋ ኤተ ቢኦ ፄማ ያሶን፥ ኤከምፑቆ እምጳዉሎስ ከምሩቆ ከኸ ኤማንጀ ጸጋ ካ። 6ኖከ ቢኤመሥ እምጳዉሎስ ነጓ፥ ቢዻቆ ያሶን ከጸጋ ደ ገዴራ ሜታ ሜታ ቢጅር ከኸ ደ ገፋሌያ ካል ኤዬባ ቢሉግ ቢከል፥ "ጸጋ አለአ ካሥ ጎ ቢዸካ ቢያኦከኪል ኤባ፤ እኽላኸን ቢከዎኬኽ ከኤበምላ። 7በርኮቆንዥገን ያሶንኳ እማም ከመፃለማ፤ ከምከላ 'በኢካን ጸጋ ጀንዳ ያሱስ ጥሳ' ቢከምፑኮቆ ኬያኮዎማም መኢያ አል በቦቆ ጥስ ዶጎ ሮማ።" 8ከምከላ ኤያ ቢከበረኽ ጸጋ አል ኤዬባ ከደ ገፋሌያ ደ ቤገሶቆ እገሻ አለአ። 9ቢጦ ደ ገፋሌያኳ፥ ቢጦሥ እምያሶን ኸ ለማና ኖጎማም ካሥ አል ኦከ ከምከራ እገሻለማም፤ ነለአ ነቸቻ ቢዠስ እማም። 10ናሥ መጎኳ ና ቢትግ ኢዴባ ደ ገዴራ እምጳዉሎስ ከሲላስ ከቤሪያ፤ ኖከ ቢዳሽ ከጓኳ፥ ቢኩ ከመፀ ገዴራ ካል ዶጎ ዪሁዳ። 11ጸጋ አል ቤሪያ ነደ ተሳሎቄ መፉጨኸማ፤ ቢካገ ካኽ እማም ዝንዜን ከመገሶቆ እገሻ፥ ቢላቂል ኖካ ኖካ መዪዥሥ ሎርጋ ከማምባለሥ ኤበደካ አዳ ኤተ ቢገሸከሣ ኸገሻ። 12ነማምኳ ቤገሚል ኤማንጀማ፥ ኤያሥ ኤያኳ ነምበቦቆ ጸጋ አል ግሪክ፥ ጋፋ ከጋጉንዛ መሃለኽ ጸጋኼ። 13ኖከ ቢገሶቆ ጸጋ አል ዪሁዳ ደ ቤኢ ነተሳሎቄ፥ በኢካ እምጳዉሎስ ነማቲስ እገሸ ረባ ነቤሪያኳ፥ ቢዌ ከጓ ቢያንድ ሳ ቢበረኽ ጸጋ። 14ናሥ ኦካ ና ቢትግ ኢዴባ ደ ገዴራ ጳዉሎስ ከሰ ኤያያ፤ እምሲላስ ከጢሞቴዎስኸን ቢፀቆ ናሥ ቤሪያ። 15ቢከዳሽ ጸጋ ደ ቤዪቶቆ ጳዉሎስኳ ካሥ ኣቴና። ቢከኮሌስ ከገትጋ ኤተ ቤከሌ አጳዉሎስ "ኒዌ እምሲላስ ከጢሞቴዎስ ፈላ ኮጎም።" 16ኖከ ቤኢ ጳዉሎስኳ ነመዜኽ እምሲላስ ከጢሞቴዎስ ነኤዬባ ናል ኣቴና፥ ቤንጥጣቆ ከገቱዋ ከፄ ቤገመሥ ኤበዪጨኮቆ ሚይኢ ሙሳ ነኤዬባ ና። 17ቢያገሽ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከዶጎ ዪሁዳ ከደ በገሰኪልስ ረባ፥ ነሱጋኳ ኖካ ኖካ ካሥ ከጸጋ ኤተ ቢያገምከሣ። 18ደ መትገሥ መገመኻ ሜታ ሜታ፥ ደ ቢኦ ፄማ ኢጲኩሪዮስ ኤያሥ ኤያኳ እስጦኮስ፥ ቢያገሽ ከጳዉሎስ ቢያከለም፤ ቤከል ነማም ሜታ ሜታ፥ "ኣሥ በኣጎካ ኤተ መሽሎቆ እገሻ አለአ?" ቢከል ጃጀንዳኳ፥ "አ ኤተ ማቲስ እምረባ አል ጀንደ ጉንዛ።" ዳ ቢከከል ኤለኣኳ፥ ከፄ ቤያቲስ ጳዉሎስ ሰ ማገ ላ አል ያሱስ ክርስቶስ ከመፈርሣለማ ነመሻኳ። 19ካኽላ ቢሬቆ ጳዉሎስ ነቾጎማም፥ ቢከዽ ኮጎ ገሙንፃ ኤተ ቢኦ ፄማ ኣርዮጳጎስ፥ ቢሎቆሥ ቢከል፥ "ከምፈልለሸን አይል ማምባለሠማ ነጸገኡ መትገሥ ኽኻ ኤተ ባትገከሥ አም አለአ? 20ኤተ ቢልገሰኮቆ ነጉ በደካ ነፄምላ ኽኻ፤ ካ ቢላኣጎካ መገመማ ኤበደካ አ ኣሤ።" 21ዳ ቤከከል ኤለአ፥ ከፄ ቢሄሽ ደ ኣቴና ኮዎማ፥ ከጀንደ ጉንዛ ደ ቤኢሽ ነጓኳ፥ ማትሾቆ አንጅለማም ከመገሸሥ ገበፀን ኽኻ ከመገሶቆማኳ። 22ቤኢቾጎ ጳዉሎስኳ ነጂል ኣርዮጳጎስ ቤገሽ ቤከል፥ "አኻ ጸጋ አል ኣቴና፥ በርገምከሥ ኤበኸዥገካ አኽ ከንዶጎ ኮዎማ ነገዴራ። 23ኖከ በርንዸካ ኒል ኤዬበኻ፥ ኤበርገምከሥ ጎ ገዴራለኻ፥ በርዸበካ ሸ ሲላ ሜታ ኤተ ቢቆተን መቆታ ኤተ በከለካ፥ 'ከረባ ኤተ ባኤምካይላ።' ዳ ኤተ በኸከዴረካ አኽ በላ ማገመኺለን፥ ከመገሸርሥ ካኻ እኽላ። 24ረባ ኤተ በዘዘኬ እኔያ ከዳ ኤተ በኢካ ኒለማ ኮዎማ፥ ኤተ በደካ ኤተ ጎዛ ከኔያኳ፥ ከምኢሸኼ ነመፃ ነኤተ በደኮቆ ኤለ ጸጋኼ። 25አ ኤተ መኸ መኢያ ከጸጋ ገሾኳ ከዳ ከኮዎማኳ፤ ካኽላ አኢካንኼ ዳ ኤተ በሜካ ካ፥ አኣጎካኼ ማተጸሣ አል ጸጋኳ። 26ቤዘዜ አ ነጸጋ ነሜታ ሾከ ጸጋ ኮዎማ፥ ቤጦ ቢኢሽ ነኔያ ኖጎ ነኮዎማ። ቤሪል ገፀ ግዣ ኤተ ከምኢዋና፥ ቤከርሸንዥገን ጎ መኢሻ ከማምኳ። 27ቤከጦ አለአ፥ ኤከማኣጉዋን ጸጋ ረባ፥ ኤከምሻምብዋን ከምዸብ አኳ። አ ኖጎ ሜታ ሜታማሎኳ መሃቶቆማኼ። 28ከአ በኮከኢካ፥ በኮከንደከሣ፥ በኮከኢከሻኳ፤ ኤያሥ በገሸከሥ አደ ጌኣለኻኳ ቢከለካ፥ 'አኳኳ ሾካለማ።' 29ካኽላ፥ ኤበኮደካ ሾካ አል ረባ፥ ከምዳኼ ካኳ መኦሠማ ኤበደካ ረባ ዳ አል ኣያ፥ አል ሶ መዥግ በና፥ አል ግሻ ኤተ በገከሥ ኤለ ዳጓ ከገሳንዘ ጸጋ። 30ነግዠ መኤመሸማለማም በተርከሠንዥገን ረባ ከጸጋ ዳ ኤተ ቢደካ እማም፤ እኽላኸን በገሸካ ከጸጋ ከኮዎማ ኤከማንዡዊለን እለማም፥ 31ከፄ ቤሪል ኦካ ሜታቆ፥ ኖከ ከምኸከሥ መዪዥሥ መኸሣ ከኤባ ካል እኔያ ኮዎማ ከንዶጎ መዣ ሜታ፥ ኤተ ቤሽልሥ አ። ዳ ኤተ በከዪዥከሥ አ በከትገከሥ ቾጎ መደዳለማ አለአ፥ ከመፈሮቆ መዣ አ ነመሻ።" 32ኖከ ቢገሶቆ እማም ከፄ መፈርሣ ነመሻ፥ ቢያሲሥ ጸጋ ሜታ ሜታ፤ ቢከል ጃጀንዳኸን፥ "ቢላኣጎካ መተጽ መገሶቆ እገሻ አለአ ኖካ ነጀንዳ ነሰኡ።" 33ቤፐሥ ጳዉሎስኳ ኒል ገሙንፃ ቤዻ። 34ቤኮለኽ ጸጋ ጀንዳኳ ኮጎ ጳዉሎስ ቢገሚል ሰ ማገ ላ አል ረባ፤ ቤኢን ነማምኳ ዲዮኖሲዮስ ነደ መዪር ኤባ ጸጋ ሜታ፥ ኤያሥ ኤያኳ እገፋ ኤተ ቢኦ ፄማ ደማሪስ፥ ከጸጋ ጀንዳ ሜታ ሜታኳ።

will be added

X\