መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 16

1ጳዉሎስ ቤዽ ቤዳሽ ከደርቤ ቤተር ከልስጥራ፤ ቤኢ ነጓኳ ኤተ መሁል ቾጎ ያሱስ ኤተ ቢኦ ፄማ ጢሞቴዎስ። ኤዬማ ሾከ ዪሁዳ ኤተ ቤከገሚል ከኤታ፥ በበማኸን ጸጋ አል ግሪክ። 2ቤጭ ጢሞቴዎስኳ ገሸል ፄያ ኖጎ ደ ገዴራ ደ ቤኢ ነልስጥራ ከኢቆኒዮን። 3ቤያኣጎ ጳዉሎስ ማኮርከቾጎ ከጢሞቴዎስ፥ ቤሸሥ አ ከፄ ዶጎ ዪሁዳ ደ ቤኢ ነኤባ ና፤ ቢገመንዥገን ዶጎ ዪሁዳ ኤበደካ በበማ ከጢሞቴዎስ ሾከ ግሪክ። 4ኖከ ቢንተሪል እምጳዉሎስ ኤዬባ አ፥ ቢከኽ ከደ ገዴራ መር እገሻ፥ ኤተ ቤድ ነዬሩሳሌም ከንዶጎ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋ፥ ቢከገሽ ኤከምዜዉኸን እገሻ አኳ። 5ቤዥግ ገሙንፀ ደ ገዴራኳ ነመገሚላ፥ ቤከረሽ ገንዘለማምኳ ኖካ ኖካ ከመፈጋቋ። 6ከፄ ቤጻንዶቆ መዪዥሥ ገፉጫ እማም ኤከምበፁዋ ማቲዩስ ሰ ማገ ላ አል ረባ ነእሲያ፥ ቢተሪል ኤበ ፍርጊያ ከኤበ ገላቲያ። 7ኖከ ቢዳሽ ከጋንዘ ል ኤበ ሚሲያ፥ ቢያኣጎ መዻ ከኤባ ካል ቢቲንያ፤ ኤኸሠንኼ አገፉጨ ያሱስኸን መዻ ከማም ከጓኼ። 8ከለአ ቢተሪል ኤበ ሚሲያ፥ ቢብት ከጥሮኣስ። 9ነጓ ቤገመሥ ጳዉሎስ ነመጎኳ ከመጎሎጓ ጸጋ አል ማቀዶኒያ ሜታ፤ ቤኢቾጎ መዣ ቤሎቆሥ ጳዉሎስ ቤከከል፥ "ኣንድሬ ከማቀዶኒያ፥ ተጸሥ አይላ።" 10ኖከ ቤጎሎጎ አጳዉሎስ ነን፥ ቢላኣጎ ናሥ ኦካ ና መዻ ከማቀዶኒያ፥ ከፄ ቢልገምኪል ዝንዜን፥ ኤበኦካ ረባ አይላ ከመገሸሥ ሰ ማገ ላ ከፄ ክርስቶስ ከጸጋ ደ በኢካ ነጓ። 11ቢልቶኮ ለማዲያ ነጥሮኣስ፥ ቢልሪል ቢልዳሽ ከሳሞጥራቄ፤ ቢልዽ ነኸማቱቁማ ከኔያፖሊስ። 12ነጓኳ ቢልዳሽ ከኤባ ካል ፊሊጲሲዩስ፤ አኳ ማኦ ፄ ኤበ ማቀዶኒያ፥ ኤተ ቤዻቆሽ ለጋዪድ ዶጎ ሮማ፤ ቢልኢሽ ነጓኳ ዱፀን። 13ቢላፐሥ ኖከ ዱ ሙሳኳ ኒል ኸለ ኤዬባ ና  ቢልዽ ከሰ ኣያ። ቢልኦሥ ጎ ቤሙንፆቆ አጸጋ አል ዪሁዳ ከገዴራ፥ ቢልኢሽ ቢለገሽ ከጋፋ ደ ቤሙንፆቆ ነጓ። 14ቤያጦዪል ፄ እገፋ ኤተ ቤዌ ነኤዬባ ናል ቲያቲራ፥ ኤተ ቤኮዶቆ መዌኽ ኣ አል መዥግ በና፤ አኳ ኤተ ቤገሲልስ ረባ፥ ፄማኳ ሌዲያ። ቤከኮርስ ረባ እለማ ኤከምጦኪል ፄን ከገሸ ጳዉሎስ ዝንዜን። 15ቢያጩጻቆ አኳ ከደ መፃለማ ከኮዎማ። ነለአ ነን ቤሎቆሥ አይላ ቤከል፥ "ኤበኸደማምባለከሥ፥ ኤበርከገምኪል አር ከኤታ ዝንዜን፥ ዎኼ ዥገኻ ነመፃለም።" ቤተገኽ አይላ ኤከምዽላንኳ። 16ኦካ ሜታቆ፥ ኖከ ቢልኢ ነመዻ ኮጎ ቢጦካ ገዴራ፥ ቢልኽ ከዱ ጋፈ ዎደ ሜታ ኤተ ቤዻቆሥ አገንሠ ሙሳ ኤተ መገሸሥ ዳ ኤተ ከምዶጓ። ቤጻግ አኳ ከመዪርጓለማ በበኽ ኸ ለማና ከዶጎ ኤተማ። 17ቤሁልሽ አኳ አይላ ከምጳዉሎስ ከሰ ገሉጓ ቤከል፤ "ጸጋ አለአ ደ መደዳ አል ረባ አል ጎዛ፥ ከመገሹሥ እንዶ መብዳ ካኻ።" 18ቤኮሊል አለኣኳ ኦኪል በበኽ። ኖካ ና ቤም ጳዉሎስኳ፥ ቤያገለኽ ኮጎማ ቤከል ከሙሳ ካ፥ "በር ተኮቆ አም ከፄ ያሱስ ክርስቶስ፥ ፐሠን ነጸገማ፤" ቤፐሥ ሙሳ አኳ ናሥ ኦካ ና ነጸገማ። 19ኖከ ቢገመሥ አዶጎ ኤተማኳ፥ ኤበርካ እንዶ መጻግ ለማና ከማም፥ ቢዻቆ እምጳዉሎስ ከሲላስ፥ ቢጅር ከሱጋ ከኸ እምጥሳ አል ኤዬባኳ። 20ቢሮቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከኸ ጥስ ገፋሌያ አል ዶጎ ሮማ ቢከከል፤ "ጸጋ አለአ ሾከ ዪሁዳ፥ ቢፈርኮቆ ማከላቆሳ ነኤዬባ ነለአ። 21ዳ ቢከኢካ እማም ነመትገሠማ ካይላ፥ መኢያ ኤተ ቢልበፀካ አይላ አደ ሮማ መሮቆማ መደማኳ።" 22ቤፈርሥ በበኽ ጸጋ ቢመሥ እምጳዉሎስ ከሲላስ። ቢጦ ደ ገፋሌ ሮማኳ፥ ቢንሺል ኣ ነጸገማም፥ ቢጦ ቢኦች ከቢሳጓ። 23ኖከ ቢጦ ቢኦች እማም በበኽ ነን፥ ቢጦ ቢኩቆ ከመፀ ማፉንጫ። ነጓኳ ቢኽ እገሻ ከኤተ መዜኽ ጸጋ ነመፀ ማፉንጫ፥ ኤከምዜኽ ዝንዜን። 24ነገሻ ነለአ ቤኩቆ ኤተ መዜጓ እማም ከመፀ ማፉንጫ ካል እለማ፥ ቤፉንጭ ቾጎማም ነበቦቆ ማሮቆ ጃ። 25ኒል መጎኳ እምጳዉሎስ ከሲላስ ቢዴር ከረባ ቢዬኤ፤ ቤያጦዪል ፄ ጸጋ ደ ቢፉንጨካኳ ከማም። 26ቤድ ታፕኳ አበቦቆ መንደሽ እኔያ፥ ቤንደሽ ሸ መፃኳ። ናሥ ኦካ ና ቤኮራስ ግሰ መፀ ማፉንጫ ኮዎማ፥ ቤንትሻቆ ባኮዋ ኤተ ቢከፉንጭ እማምኳ። 27ቤያምበናሥ ኤተ መዜስ መፃ ማፉንጫ፤ ኖከ ቤገመሥ ኤበኮርካስ ግሰ መፀ ማፉንጫ፥ ቤኦሥ በቴካ ጸጋ ደ ቢፉንጨካ ቤቼኽ ቻጋ ከመሾቆ ጸገማ። 28ጳዉሎስኸን ቤሉጉሥ ከመዥግ ሳ ቤከል፥ "መሸሠኼ ጸገኡኼ፥ አይላ ኮዎምላ ነገአ ቢልኢካ።" 29ቤኦ መዣ ኤተ መዜ መፀ ማፉንጫኳ ጅ ቤከዱግ ኪል መፃ፥ ቤሲ ጸገማ ቤፋት ነታተብ ቾጎ እምጳዉሎስ ከሲላስ። 30ቤፖቆ እማም ከጃጻ ቤከል፥ "ዶጎ ኤተም፥ ኤከምብደራና ኣሤ በኢካ አመደማ ካራ?" 31ቢከኮሎቆ እምጳዉሎስኳ ቢከከል፥ "ገሚል ኤታ ያሱስ፥ ከምብዳኣ፥ ከምብዱዋ ደ መፃሉኳ።" 32ቢከገሸሥ እማምኳ እገሻ አል ረባ ከመዣ ካ ከደ መፃለማ ኮዎማ። 33ናሥ መጎኳ ና ቤሮቆ እማም ኮጎማ፥ ቤኤፍ ብሰ ቆስ ቢሳጓ ነጸገማም፤ ቤያጩጻቆ አኳ ናሥ ኦካ ና ከደ መፃ ካለማ። 34ና ነቸቻ ቤሮቆ እምጳዉሎስ ከሲላስ ከመፃለማ፥ ቤጦ ኤከመገከሥ ከማም ደ መሳ፤ ከፄ ቤኩ ከመገሚላ ከረባ፥ ቢያገይል ከደ መፃለማ ኮዎማ። 35ኖከ ቤጅባጓ ቢከትጌ ደ ገፋሌያ አል ዶጎ ሮማ ለጋዪዳ ከኤተ መዜ መፀ ማፉንጫ ቢከከል፥ "ዠኸስ ጸጋ አ።" 36ቤገሸሥ ኤተ መዜስ መፀ ማፉንጫ እገሻ አለአ ከጳዉሎስ ቤከል፥ "ደ ገፋሌያ አል ዶጎ ሮማ፥ ቢትገኬ ጸጋ ቢከለካ፥ 'ኒዠስ፤' ካ ዚያለአ ፐኸሥ፥ ዸኻ ከመገማ።" 37ቤኮሎቆ ጳዉሎስኸን ቤከል፥ "ሚልከድ ሾከ ደ ሮማ፥ በላ መኹሠን ካይላ፥ ቢጦካ ቢኦቸካ አይላ ከቢሳጓ ነኸ ጸጋ፥ ቢጦካ ቢኩቆ አይላ ነመፃ ማፉንጫ። ኢያኣጎካ እኽላኳ መፖቆ አይላ ከገ ጸፃኽ? ከምዳኼ ኤለኣኼ፥ ኒዌ ኪልቆማም ኒፖቆ አይላ።" 38ቤዽ ጸጋ ደ ቢትጌያኳ፥ ቢገሸሥ እገሻ አ ከደ ገፋሌያ አል ዶጎ ሮማ፤ ኖከ ቢገሶቆ እማምኳ መደ ጳዉሎስ ከሲላስ ሾከ ሮማ፥ ቢጤያ። 39ካኽላ ቢዌ ቢሻ ኽ እማም፥ ቢፖቆ ነመፀ ማፉንጫ፥ ቢሎቆሥ ኤከምፑሠን ነኤዬበማምኳ። 40ኖከ ቢፐሥ እምጳዉሎስ ከሲላስ ነመፀ ማፉንጫ፥ ቢዽ ከመፀ ሌዲያ። ቢገመሥ ከኢዴባ ደ ገዴራ ነጓ፥ ቢንዥገሥ እማም ቢዸና።

will be added

X\