መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 15

1ጸጋ ሜታ ሜታ ደ ቤዾዌ ነኤበ ዪሁዳ ከኣንፆቂያ ቢትገሥ ከደ ገዴራ ቢከል፥ "ኤከምበፁዋ መሹሥ አኻ ኤመኢያ አል ሙሴ፥ ከምፈለኸሸኼ መብዳኼ።" 2ኤቢያከል እማም በቦቆ ከምጳዉሎስ ከባርናባስ ቢያኮዎቋኳ፥ ቢሪል ደ ገዴራ፥ ኤከምዹዋ እምጳዉሎስ ከባርናባስ ከጸጋ አል ኣንፆቂያ ሜታ ሜታ ከዬሩሳሌም ኮጎ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋ ከፄ ማከለማ ከለአ። 3ቢዪቶቆ ገሙንፀ ደ ገዴራኳ እማም ቢጦ ቾጎ ነንዶዋ። ቢተር እማምኳ ነፊቄ ከሰማሪያ፥ ቢገሽ ነንዶዋኳ ኤከምኮሉዋን ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ኮጎ ረባ፤ ቤያገ ል እገሻ አለኣኳ ዝንዜን ደ ገዴራ ኮዎማ። 4ኖከ ቢዳሽ ከዬሩሳሌም፥ ቤሄሽ ገሙንፀ ደ ገዴራ፥ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋ እማም ከመፃለማም፤ ቢገሸሥ እምጳዉሎስኳ፥ ዳ ኤተ ቤጦ አረባ ከንዶጎ ኤለማም ኮዎማ። 5ቢፈርሥ ነጸጋ ናል ፋርስ ጸጋ ደ ቤኩ ነንዶ መገሚላ ቢከል፥ "ከምትገልኽ ኤከምሹሥ እማም፥ ኤከምዜዉኽ ማቶቋ አል ሙሴኳ።" 6ቤሙንፆቆ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋኳ ከመዪር እገሻ አ። 7ኤቤድ በቦቆ ማከለማ ነን፥ ቤፈርሥ ጴጥሮስ ቤከል ከማም፥ "ኢዴበም፥ በኸገምካ ዝንዜን፥ ኤቤር ረባ ነገሲቋ ነጂለኻ፥ ኤከምገሶቆ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ነሰም ሰ ማገ ላ ከፄ ክርስቶስ፥ ኤከምገሙኪለንኳ። 8ረባ፥ ኤተ በገምካ እል ጸጋ፥ ከመኸ መዪዥሥ ገፉጫ ከማም ኤያሥ አሎኳ፥ በከደካ ከለአ ኸገሻ። 9ከፄ ቤዪዥከኽ እለማም ከመገሚላ፥ ከማሃቾቆኼ አኳ ከማምኼ። 10እኽላኳ፥ ከፄ ከምዻምቦኮካ ረባ ከመጦ ገ ጹራ ነቌለ ደ መሁል ቾጎ ያሱስ፥ ኤተ ቤያሃለሽ እምበፈጎኳ ቤያኳሃለሽ አኳኳ መጹረማ። 11በኮገምኪል አኳኸን፥ ኤከምብዶቋ ከመገ አል ኤታ ያሱስ፤ ኤኤለአ ከምብዱዋ እማምኳ።" 12ኖካ ና  ቢኢሽ ጸጋ ኮዎማ ትል። ቢያጦዪል ፄ ኮጎ እምባርናባስ ከጳዉሎስ ኖከ ቢገሸሥ እማም በቦቆ ጋገሸል ዳ ከዳ አል ገተምዛ ኤተ ቤጦ ረባ ከንዶጎማም ነጂል ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 13ኤቢርሽ እማም እገሻ ነን፥ ቤፈርሥ ያይቆብ ቤከል፤ "ኢዴበም፥ ኣጦኽ ካሪል ፄ። 14በገሸከንዥገን ሲሞን፥ ኤቤያጦሽ ረባ እልቆማ ከመሙንፆቆ ሾካላማ ነጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 15ባገሰኪልስ እገሸ ደ መዪርጓኳ ከገሻ ከለአ፤ ቢቆተከንዥገን ቢከለካ ኤለአ፤ 16'ነለአ ነን ከምኮለሬ፥ ከምኮለሮቆ ገፋሌ ዳዊት ኤተ በፂካቋ፥ ከምፈርዾቆ መንፂማ፥ ከምኮለሮቆ መዥጋለማኳ። 17ከምጦራ አለአ፥ ኤከማኣጓን አጸጋ ጃጀንዳኳ አራ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ደ በርኦካ ኤከምዱዋ ካለም። 18ኤተ በገሸካ አለአ፥ አረባ፥ ኤተ ከምጦሥ ነኸማ ዳ ኤተ ቤር ገፀ ገፀ።' 19"ካኽላ ኤበኢካ ካራ ከምገኼ አማፉንጮቆ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ ደ ቢኮለካ ኮጎ ረባ። 20በኢካን ኣሥ ዳ ሜተል ኤተ ከምጻንድልቆን እማም፤ አኳ፥ ኤከምበፁዋ ማዉከሥ ጸገማም ከመስ በጨ ለማና ኤተ ቢሸኮቆ ከምሙሳ፥ ኤከምበፁሸን መደ ጎሲያ ከመስ በጨ ለማና ኤተ በበፀካ አመሃማ ማርካ፥ መሱዋ መሃኳ። 21ካሤኳ? ከፄ ቤያገማይል ማቶቋ አል ሙሴ ገፀ ገፀኳ ነኤዬባ ነኮዎማ። ቤሎቋሥ ኖከ ዱ ሙሳ ዱ ሙሳ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ነኮዎማ።" 22ነገሻ ነለአ ነን ቢሪል ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋ ከገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማ፥ ኤከምሽሉሥ ናሥ እማም ጸጋ ደ ከምትጉዋ ከምጳዉሎስ ከባርናባስ ከኣንፆቂያ። ቢሽልሥ ደ መቼስ እንዶዋ ነደ ገዴራ፤ እማምኳ ዪሁዳ ኤተ ቢኦ "ባርሳባስ፥" ከሲላስ። 23ቢከትግ እማም ከሎርጋ ኤተ ቤከል ኤለአ፤ "አይላ ሰ ገትገ ክርስቶስ ከደ እምፈጋ፥ ደ ቢልደካ ኮዊላ ኢዴበኻ፥ ከምኽልሽ ዳገለምላ ካኻ ከኢዴበምላ ደ በኸደካ ነሾከ ጸጋ ነጀንዳ፥ ደ በኽኢከሽ ነኤባ ናል ኣንፆቂያ ከሶሪያ ከክልቂያኳ። 24ቢልገሰኮቆ፥ ኤቢፐከሥ ጸጋ ሜታ ሜታ ናይላ በላ መትግላን እማም፥ ኤቢንተገኽ አኻ ከገሻ፥ ቢደከሽ እልኻኳ። 25ካኽላ ቢለገሰኪል እገሻ ቢልርኪል፥ ኤከምሽልልሥ ጸጋ ከምትግላ ካኻ፥ ኤከምዎዉዌ እማም ከማሄሽ ኢዴባ ከምባርናባስ ከምጳዉሎስኳ። 26እማም እምበንድ አለአ ጸጋ ደ በኸካ ጺማም ከፄ ኤቶኳ ያሱስ ክርስቶስ። 27ቢልትገካ እምዪሁዳ ከሲላስ ኮጎኻ፥ ኤከመገሹሠን ከሰማም ኣሥ አ ካኻ። 28በኢካ መዪዥሥ ገፉጫ ካይላኳ ኤገሸለማ፥ ነማቶቋ ኤተ በኢካ መዜኸማ ካኻ፥ ኤከምበፅላ መጦዪልሥ ገጹራ ጀንዳ ነጸገኻ። ኤተ በኢካ አመዜኸማ ካኻ፥ ኣሥ አለአ፡ 29ሃተኻቆ ነለማና ኤተ ቢሸኮቆ ከምሙሳ፥ ነመስ መሃ፥ ነመስ በጨ ለማና ኤተ በበፀካ አመሀማ ማርካ፥ ነመደ ጎሲያኳ። ኤከምዜኸኽ እልቆኻ ነለአ፥ ገሸለማ በኸደካ፤ ኢኸሽ ከመገማ!" 30ቢጦ ቾጎ ደ ቢትጋ፥ ቤብት ደ ገትጋኳ ከኣንፆቂያ፤ ቢሙንፆቆ እማምኳ ነጓ ገሙንፀ ደ ገዴራ ቢከኽ ሎርጋ። 31ቤሎቆሥ ደ ገዴራኳ ሎርጋ አ፥ ቢያገይል ነገሸ መንዥጋሣ ና። 32እምዪሁዳ ከሲላስ፥ ደ ቢድ ኪልቆማም ደ መዪርጓ፥ ቢዥገሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ ከገሻ፥ ቢንዥገሣኳ። 33ኤቢኢሽ ኖጎማም እል ሜታቆ፥ ቤጦ ቾጎ ደ ገዴራ እማም ከመገማ ኮጎ ጸጋ ደ ቤትጌ እማም። [ 34ቤሪል ሲላስኸን ኤከምፀቆ ነጓ፤ ከለአ ቤኮሌ ዪሁዳ ከጺማ ከዬሩሳሌም።] 35ቢፀቆ እምጳዉሎስ ከባርናባስ ነኣንፆቂያ፥ ቢትገሥ ሰ ማገ ላ አል ረባ፥ ቢገሸሥ ከበበኽ ጸጋ ከጀንዳኳ እገሸ ኤታ። 36ኖከ ቢኢሽ ነጓ እል ሜታቆ ነን፥ ቤከል ጳዉሎስ ከባርናባስ፥ "ዌ፥ ኮሎኳ ከኤዬባ ከኮዎማ ኮጎ በኮገሸኬሥ እገሻ አል ረባ ከጸጋ፥ ዻ ዪርኴሥ ኣሤ ኤቢደምደካ።" 37ቤያኣጎ ባርናባስ ማኮርከቾጎ ከዮሃንስ ኤተ ቢኦ ማርቆስ። 38ጳዉሎስኸን ኤሄሸንኼ፥ ከፄ ቤበፀሽ እማም ከጺማም ነጳምፊሊያ፥ ኤዸንኼ ነቾጎማም፥ ኤንዘ ለንኼ ነመደዳለማምኼኳ። 39ከፄ አለአ ቢያከለም በቦቆ ቢያሰ፤ ቤካኮርቾጎ ባርናባስኳ ከማርቆስ፥ ቢከዽ ከለማዲያ ከቆጵሮስ። 40ጳዉሎስኸን ቤሽልሥ ሲላስ፤ ኖከ ቢከኽ ደ ገዴራ እማም ከመገ ካል ረባ ነን ቢድ እምበንድ፥ ቢዻ። 41ቤተር ጳዉሎስኳ ነኤባ ናል ሶሪያ ከክልቂያ፥ ቤንዥገሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ።

will be added

X\