መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 13

1ነገሙንፀ ደ ገዴራ ናል ኣንፆቂያ ቤኢ ደ መዪርጓ ከደ መትገሠማ። እማምኳ እምባርናባስ፥ ከስሚኦን ኤተ ቢከከል መማ፥ ሉኪዮስ ጸጋ አል ቀሬና፥ መናኤን ኤተ ቢፈግ ከጥስ ጋጦቆ ኤባ ከሄሮድስ፥ ከምሳኦልኳ። 2ኖከ ቢኢ እማም አለአ ነመጦ ገዴራ ከያሱስ ቢኮዎጓኳ፥ ቤገሽ መዪዥሥ ገፉጫ ከማም ቤከል፥ "ፐኸካሮቆ እምባርናባስ ከሳኦል ከጺማም ከመደዳ ኤተ በርከኦከሥ እማም።" 3ቢኮዎጎ ቢከዴር ከማም፥ ቢጦ ኤለማም ነጸገማም ቢጦ ቾጎ እማም ከመደዳ። 4ቤትግ አመዪዥሥ ገፉጫ እማም፥ ቢብት ከኤበ ከሰሎይቂያ፤ ነጓኳ ቢከዽ ከለማዲያ ከኤባ ካል እል ኣይ ቆጵሮስ። 5ኖከ ቢዳሽ ከኤባ ካል ሰላሚስ፥ ቢያቲስ እገሻ አል ረባ ነመፀ ገዴራ ናል ዶጎ ዪሁዳ። ቢከንዸቾጎ ከዮሃንስኳ ኤከምተጸሠን እማም። 6ኖከ ቢዺል ኤባ አል እል ኣይ ቆጵሮስ ቢዳሽ ከጳፉ። ቢያኽ ነጓ ከመዣ ኤተ ሙሳ ሜታ፥ ኤተ መዪርጎ ከጎልጎዛኳ፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ባርያሱስ። አኳ ሾከ ዪሁዳ። 7ቤኢሽ ኤተ ሙሳ አኳ ከጥሳ ካል ኤባ አል እል ኣያ አ። ጥሳ አኳ ኤተ መገመሽ እገሻ፥ ቢኦ ፄማኳ ሴርጊዮስ ጳዉሎስ። ቤኦ አኳ እምባርናባስ ከሳኦል ኮጎማ፥ ቤያኣጎ መገሶቆ እገሸ ረባ ኖጎማም። 8መዣ ኤተ ሙሳ አኸን፥ ኤተ ቢኦ ፄማ ከሰ ግሪክ "ኤሊማስ፥" ቤኮዎቆ እማም ከፄ ቤያኣጎ መጻንዶቆ ጥሳ ነመገሚላ። 9ኖካ ና ሳኦል ኤተ ቢኦ ፄማ ኤያሥ ኤያ ጳዉሎስኳ፥ ቤከዪጫቆ ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ቤተገሽ ኸማ ነኸ ኤታ ሙሳ ና ቤከከል፤ 10"አም ዱ ሴጠና አለአ፥ ኤተ ባከዪጨካቆ ከኻንዥዣ ከገንሠ እልኻ፥ አም ብተ መዪዥሥ ዳ ኮዎማ! ኣበፀከሸኼ አማኽ ማንዢል መዘር እንዶዋ አል ኤታ ከጎልጎዛ። 11እኽላኳ ከምኦቻ ኤለ ረባ አም፤ ከምፐሻቆ ኸኡ ከምገማሠኼ መዪዦጎ ኦካ እል ሜታቆኼ።" ናሥ ኦካ ና ቤሱቆ ኸማ ቤከያጎ፥ በተተጸዞጎ ቤያኣጎ ጸጋ ኤተ ከምዻቆ ኤለ አ። 12ኖከ ቤገመሥ ጥስ ኤባ አኳ ዳ ኤተ ቤዶጓ፥ ቤገሚል፥ ከፄ ቤሰሥ አመትገሣ አል ኤታ እለማ። 13ቢፈርሥ እምጳዉሎስ ከጸጋ ደ ቢዾ ቾጓ ሜታ ከለማዲያ ነጳፉ፥ ቢከዳሽ ከጴርጌ አል ኤበ ጳምፊሊያ። ቤበፀሽ ዮሃንስ ኤተ ቢኦ ፄማ ማርቆስ እማም ነጓ፥ ቤኮሌ ከዬሩሳሌም። 14እማምኸን ቢፈርሥ ነጴርጌ፥ ቢካተተስ ቢዌ ከኣንፆቂያ አል ኤበ ፒሲዲያ፤ ቢኩ ኖከ ዱ ሙሳ ከመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢኢሻ። 15ኤቤሎቋሥ ነሎርጋ ናል ሙሴ ካል ደ መዪርጓ ነቸቻ፥ ቤከትግ ጥስ መፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ ከማም ቤከል፥ "ኢዳሌበም፥ ኤከምጨኻ እገሻ ኤተ ከመንዥገሥ ጸጋ፥ እገሸኸሥ።" 16ኖካ ና ቤፈርሥ ጳዉሎስ፥ ቤጻንዶቆ ጸጋ ከኤለማ ቤከል፥ "ገሰኾቆ አኻ ጸጋ አል እስራኤል፥ አኻኳ ደ በዾኬ ነሾከ ጸጋ ጃጀንዳ ደ በኸገሰኪልስ ረባ ኮዎኻ! 17ረባ አል ሾከ እስራኤል አለአ ቤሽልሥ እምበፈገ ሾከ እስራኤል፥ ኤተ በርደካ ሾከማም፤ ኖከ ቢኢ ጀንደ ጉንዛ ነግብፅ፥ ቤጦ እማም መፈገኽ ጸጋ፤ ና ነን ቤፖቆ እማም ነጓ ከበቦቆ መዥጋ። 18ቤከቀሞቆ መገሺል ሰማም ነኸ እኔያ ግዣ ግቸማ እምበንድ። 19ቤቴሥ ነኤበ ካናኣንኳ ሾካ ሥሠ በንድ፥ ቤቼሥ እኔያለማም ቤከኽ ከሾከ እስራኤል 20ከግዣ ግቸማ እል ግቸማ እምበንድ ኖቆማ ግቸማ እምበንድ ከአሤርኳ (450)። "ና ነን ካሥ ግዠ ሳሙኤል ኤተ መዪርጓ ቤኽ ደ መኸሣ ደ መዪር ኤባ ከማም። 21ኖከ ቢያኣጎ መራቆ ጥሳ፥ ቤከኽ ረባ ሳኦል ዱ ክሽ፥ ኤተ ቤድ ነሾከ ቤንያም። ቤያጥስ አኳ ግዣ ግቸማ እምበንድ። 22ኖከ ቤብቶቆ ረባ ሳኦል፥ ቤጦ ዳዊት ከማም ከጥሳ። ቤከድ ኸገሻ ከፄ ዳዊትኳ ቤከል፥ 'በርዸበካ ኤበደካ ዳዊት ዱ እሴይ ጸጋ ኤተ በደካ ኤእለም፤ አኳ ከምዳ መኦሻለም ኮዎማ።' 23ኤያሥ ቤካጦዪላ፥ በትገኬንዥገን ረባ ከጸጋ ካል እስራኤል ነሾከ ዳዊት ያሱስ ኤተ መብዶቆማ። 24ነከማጦሸን ያሱስ መደዳ ነገሲቋ፥ ቤያቲስ ዮሃንስ ከጸጋ ካል እስራኤል ኮዎማ፥ ኤከምኮሉዋ ነገንሣለማም ኤከማጩጹዋቆንኳ። 25ኤቤዽ ዮሃንስ ከመትቶቆ መደዳለማ፥ ቤከል ከጸጋ፥ 'ዎዴ በኽኦከሥ አራ? አራ መዣ ኤተ በኽኢካ ነመዜኸማኼ፤ ዪርኻ፥ ከምዌ ጸጋ ሜታ ነንም፤ አራ ጸጋ ኤተ ከምደራ ከምጨገስ ኣሥ ሲ ቻፐ ቾጎማኼኳ።' 26"ኢዴበም ሾከ ኣብራሃም፥ አኻኳ ሾከ ጸጋ ጀንዳ ደ በኸገሰኪልስ ረባ፥ ካኳ በትገኬ ረባ እገሻ አል መብዳ ከለአ፤ 27ከፄ በበፀካ ማምባለሥ ጸጋ ደ በኢካ ነዬሩሳሌም ከደ መቼስ እንዶዋለማምኳ ያሱስ፤ ነደንኳ፥ ቢከትተኮቆንዥገን ከመኸሠማለማም ካ ሰ ደ መዪርጓ፥ ኤተ በሎቆካሥ ኖከ ሙሳ ኖከ ሙሳ። 28በላ መዸብዋን ዳ ኤተ ከምኸከሥ መሻ፥ ቢያኣጎ ኤከምሮቆ መኸሥ መሻ ከንዶጎ ጵላጦስ። 29ኤቢትቶቆ ዳ ኤተ ቢቆት ነመዪዥሥ ሎርጋ ከፄማ ኮዎማ፥ ቢብቴቆ ነጋገድ ጃ ቢጦሥ ኪል ሆ መሻ። 30ረባኸን ቤፈሬቆ አ ነደ በሸሸካ። 31ቤያገማሥ አኳ ኦኪል በበኽ ከደ ቤዾዌ ነቾጎማ ነገሊላ ከዬሩሳሌም፤ እማም ከጸጋ ካል እስራኤል ደ መደ ኸገሻ ካ። 32ኤኤለአ ከማቲልስ ሰ ማገ ላ አል ረባ ካኻ፤ ማጦዪላ ኤተ ቤኽ ረባ ከምበፈገ ሾከ እስራኤል፥ 33በትተኮቆንዥገን ካኳ ደ በኮደካ ኢዳለማም፤ በከጦካ አለአ ከመፈሮቆ ያሱስ ነመሻ፥ ኤያሥ ቢቆተካ ነማኮሊል ጌኣ በከለካ፥ 'አም ዱዋለም፥ በርፐከኸንዥገን አም ኖካ አለአ።' 34ከመፈሮቆ አ ነመሻ ኤበፐኮቆ አ ከኦካ ከኮዎማ ነመዥግ መሻኳ፥ ቤሲቆ ረባ ቤገሽ ቤከል ኤለአ፤ 'ከምኸራ ካኻ መዪዥሥ ደ መኻ ኤተ በበፀካ መተራ፥ ኤተ ቤርካጦዪል ዳዊት።' 35ከመተጸማኳ በከለካ ኖጎ ጀንዳ፥ 'ከምበፃኣሸኼ መዪዥሥ ጸጋሉ ኤከምያአ ኒል ሆ መሻኼ።' 36"ኤቤድ ዳዊት መደዳ ነግዣለማ ኤማሄሻ አል ረባ፥ ቤሻ፤ ቢሃንዦቆ ኖጎ ቆዳ መሸ እምበፈገማ፥ ቤያኣኳ። 37ያሱስ ኤተ ቤፈሮቆ አረባ ነመሻኸን፥ ኤያኣንኼ። 38ከለአ ኢዴበም፥ ገመኻ አለአ፤ ከንዶጎ ያሱስ ኤተ በፈርኮቆ ነመሻ ከመገሹሥ ካኻ ማምበፀሽ ገንሣ፥ ከማምበፀሽ መምፑቆማ ኤተ ቤያሃለሽ ማቶቋ አል ሙሴ መዪዥሠን አኻ። 39ገመኻ፥ ኤተ በከገምኪል ከያሱስ ኮዎማ፥ ኤከምዪርካ አረባ አ ከለአ ከመዪዥሠማ። 40ከለአ፥ አዪርኸካ ኤከምበፃ መዸበሠን አኻ ዳ ኤተ ቤገሸሥ አደ መዪርጓ። ቢከል እማም፥ 41'ዪርኻ አኻ ደ ማሲሳ ከጸጋ፥ ነሰሥ እልኻ፥ ሸኻኳ፥ ከምደራ ነአንጅለኻ መደዳ ሜተል፥ ኤበመገሸሠን ጸጋ ሜተል ከፄማ ካኻኳ፥ ከምገመኺልኼ።"' 42ኖከ ቢፐሥ እምጳዉሎስ ከባርናባስ ነመፀ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ቢሎቆሥ ጸጋ እማም፥ ኤከምተጹዋን ኖከ ዱ ሙሳ ኤተ ከምዌያ መገሸሠማ ከፄ እገሻ አለአ። 43ነገዴራ ነን ኤቤንሰ ጸጋ፥ ቢሁል በበኽ ዶጎ ዪሁዳ ኤያሥ ኤያ ሾከ ጸጋ ጀንዳ ደ ቤኩ ከንዶ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ጳዉሎስ ከባርናባስ። ቢያገሽ እምጳዉሎስ ከባርናባስ ከማም ቢከገሽ፥ ኤከማራቁካሽ ከመገ ካል ረባ። 44ነጋጎ ዱ ሙሳ ቤሙንፄቆ ጸጋ አል እል ኤዬባ አ ጎ በበኸማ ከመገሶቆ እገሸ ኤታ። 45ኖከ ቤገመሥ ሾከ ዪሁዳ ኤቤዾኬ በበኽ ጸጋ፥ ቤዪጮቆ ገንሠ እላ ኒለማም፥ ቢኮዎቆ እገሸ ጳዉሎስ ቢያኳ። 46ቢከል እምጳዉሎስ ከባርናባስ ከመንዢቆ እታ፥ "በኢካ ነጸገምላ መሲልቆ መገሽልሥ እገሸ ረባ ካኻ ከሾካ ካል እስራኤል። እኽላኸን ከፄ በኸኮዎኮቆ፥ ከፄ በኸዪርካ ጸገኻ ከጸጋ ደ ከምበፀካ መደካ አመኩ ከመኢያ አል ግዢ ግዥኳ፥ ከምዽልኽ ኮጎ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ። 47ዳ ኤተ ከምጦዪልካ አለአ፥ ከፄ ቤገሼሥ ኤታ ካይላ ቤከል፥ 'ከምጦራ አም ከመዪዦጓ ከጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ፥ ከምዳ ካም አመሮቆ ገትጋ ኤተ ከምብዶቆ ጸጋ ካሥ መርሽ ኤባ አል እኔያ።"' 48ኖከ ቢገሶቆ ጸጋ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳ እገሻ አለአ፥ ቢያገይላ፥ ቢኽ መገ ላ ከገሸ ኤታኳ። ቢሮቆ መገሚላ ጸጋ ደ ቤሽልሥ ረባ ኤከምኩዋ ከመኢያ ካል ግዢ ግዥ ኮዎማ። 49ቤፈጋይል እገሸ ኤታኳ ነኤባ ና ኖጎ ኮዎማ። 50ጸጋ አል ዪሁዳኸን ቢከደሽ ነሾከ ጸጋ ነጀንዳ ጋፋ ደ መጨ ለማና ደ ቤኩ ከንዶ ገዴራ አል ዶጎ ዪሁዳ፥ ኤያሥ ኤያኳ እምበቦቆ ጸጋ አል ኤዬባ አ፤ ቢጦ ቢያሙችል እምጳዉሎስ ከባርናባስ ቢፖቆ ነኤባ ና። 51ከመትገሥ ኤከምዌ መኸሣ አል ረባ ነጸገማም ቢከንተሥ እምጳዉሎስ ከባርናባስ ርረ እኔያ አል ኤባ አ ነቾጎማም፥ ቢዽ ከኤባ ኤተ ቢኦ ፄማ ኢቆኒዮን። 52ደ ገዴራ አል ኣንፆቂያኳ ቢያገይል በቦቆ፥ ቢከዪጫቆ ከመዪዥሥ ገፉጫኳ።

will be added

X\