መደዳ አል ሰ ገትገ ክርስቶስ 12

1ነአንጅ ና ቤጦ ጥስ ሄሮድስ፥ ቢያቅርጨኽ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ጸጋ ሜታ ሜታ። 2ቤጦ ቢያሮቆ ጺ ያይቆብ፥ ዱዌበማ ከዮሃንስ ከቻጋ። 3ኖከ ቤገመሥ ኤበከገ ካ ከጸጋ አል ዪሁዳ፥ ቤተጽ ቤጦ ኤከምዻቁሽ ጴጥሮስኳ። ኖከ ቤድ አለኣኳ ነዚፈ መሰ ገቻንዳ። 4ቤጦ ቢከዻቆሽ ጴጥሮስ፥ ቢከኩቆ ከመፀ ማፉንጫ። ቤጦሥ ጋሮቆ ለጋዪዳ እንዝኽ፥ ቤጦ እማም ጸጋ እንዝኽ እንዝኽ ኤከምዜዉኸን ጴጥሮስ። ኖከ ከምተራ ዚፈ ፋዝጋ ነቸቻ ቤያኣጎ ማሮቆማ ከኸ ጸጋ አል ዪሁዳ። 5ኤኤለአ ቢዜኽ ጴጥሮስ ነመፀ ማፉንጫ። ገሙንፀ ደ ገዴራኸን መዱጎክ ቢከዴር ረባ ከአ። 6ነመጎኳ ኤተ ቤዸን አሄሮድስ ከመሮቆ ጴጥሮስ ነኻቱቁማ ከኸ ጸጋ፥ ቢከፉንጭ ጴጥሮስ ከደ ባኮዋ ከምበንድ ቤዥግ ነጂል ለጋዪዳ እምበንድ። ቤዜኽ ለጋዪዳ ጃጀንዳኳ ግሰ መፀ ማፉንጫ። 7ቤኩ ሰ ገትገ ረባ ታፕ፥ ቤዪዦጎ በቦቆ መዪዦጓ ነጋሪል መፀ ማፉንጫ ጎ ቤኢ ጴጥሮስ፤ ቤዝሥ ሰ ገትገ ረባ ትገን ጴጥሮስ ቤበኖቆ ቤከከል፥ "ፈርሥ ፈላ!" ናሥ ኦካ ና ቤትሻቆ ባኮዋ ኤተ ቢከፉንጭ አ ነኤለማ። 8ቤከከል ሰ ገትጋኳ፥ "ፉንጭ ለከፋሉ፥ እሰቾጎ ቻፓሉኳ።" ቤጦ ጴጥሮስኳ ኤያሥ ኤያ። ቤከከል ሰ ገትጋኳ፥ "ኣምብሥ ኣሉ፥ ዌን ቾጎም።" 9ነለአ ነቸቻ ቤፐሣ፤ ቤዽ ጴጥሮስኳ ነቾጎማ በላ ማገሚለን ዳ ኤተ በደካ ከንዶጎ ሰ ገትጋ ኸገሻ። ቤኦሥ አኳ ኤመጎሎጓ። 10ቢተርሥ እማም ደ መዜጓ አል ገሲቋ፥ አል እምበንድኳ፥ ቢዳሽ ከሰ ኸለ ሶ ኤተ በፐከሥ ከኤዬባ፤ ቤኮራስ አኩድደ ኸላ አኳ ከማም ከጺማ። ቢፐሥ እማምኳ ከጃጻ፥ ቢኩ ነንዶዋ ነሜታ፤ ቤፐሥ ሰ ገትጋ አል ረባኳ ናሥ ኦካ ና ኖጎ ከጴጥሮስ። 11ቤያገሚል ጴጥሮስኳ ጸገማ ቤከል፥ "በርገምካ እኽላ ኸገሻ ኤበትገኬ ረባ ሰ ገትጋለማ፥ ኤበገርከኽ አራ ነኤለ ሄሮድስ፥ ነዳ ኤተ በኣጎካ አዶጎ ዪሁዳ መጦማ ነጸገም ኮዎማ።" 12ኖከ ቤያገሚል ጴጥሮስ ጸገማ ነቸቻ፥ ቤዽ ከመፀ ማሪያም ኤዬማ ከዮሃንስ ኤተ ቢኦ ማርቆስ፤ ነጓኳ ቤሙንፆቆ ጸጋ በበኽ ቢኢ ነገዴራ። 13ቤኦቸሥ ጴጥሮስኳ ግሰ ኸላ፤ ቤዌ እገፈ ዱዋ ኤተ ቢንትጋ ኤተ ቢኦ ፄማ ሮዳ ከመኮርሰማ። 14ቤገሲልስ አኳ ኤበደካ ጴጥሮስ፥ ኤተ ቤድ ከማገ ላኳ ቤያኤመሥ መኮርስ መፃ። ቤኮል ኪል መፃ ቤገሸሥ ቤከል፥ "በኢካ ጴጥሮስ ነመኢቾጓ ነሰ ኸላ።" 15ቢከከል እማምኳ፥ "ኣደኮቆ አመላኽ!" ቤዥጋ ቆስ እገፈ ዱዋ አኸን ቤከል፥ "ኸገሻ ዳማ ኣሥ አ፤" ቢከል እማምኸን፥ "ከምዳ ሰ ገትጋለማ።" 16ቤኢ ጴጥሮስኸን ከደኽላ ናሥ መኦቸሠማ፤ ኖከ ቢኮርስ ኸላ ቢገመሥ አ፥ ቢተምዛ። 17ኤከምጦዉሤን ትል ቤትገሥ ከኤለማ፥ ቤገሸሥ ከማም ኤበከፐኬቆ ኤታ አ ነመፀ ማፉንጫ። ቤከልኳ፥ "ኣቲኸስ እገሻ አለአ ከምያይቆብ ከኢዴባ ደ ገዴራ።" ቤፐሥ ነጓ፥ ቤዽ ኮጎ ሜታ። 18ነኸማቱቁማ ቤያኦቸሥ ለጋዪዳ ኸማም ቢከል፥ "ኤያብ በደካ አጴጥሮሳ?" 19ቤጦ ሄሮድስኳ ጸጋ ቢያኣጎ ጴጥሮስ፤ ኖከ ቢኤማኳ፥ ቤጦ ቢሎቆሥ ደ መዜጓ ቢከሸሾቆ እማም። ና ነቸቻ ቤፐሥ ሄሮድስ ነኤበ ዪሁዳ፥ ቤብት ቤኢሽ ነቄሳሪያ። 20ቤከደርሥ ሄሮድስ ጸጋ አል ጥሮስ ካል ሲዶና ከማመሣ። ቢኮሬሽ እማምኳ ኮጎማ፥ ቢሻ ኽ ብላስቶስ ኤተ መዪር ደ መጫ አል ጥሳ፥ ኤከምዻ ሎቌሠን አ ማገ ከማም። ዳ ቢከጦ ኤለአ፥ ከፄ ቢዸብ እማም ጋትጋ ነኤበ ሄሮድስ። 21ኖካ ኤተ ቢያጦን እማም ሳ ቤኢሰሥ ሄሮድስ ኣ ጥሳለማ፥ ቤከኢሽ ነለባበለማ፥ ቤጦ እገሻ ከጸጋ። 22ቤሉግ ሾከ እስራኤል ቢከል፥ "ሳ አለአ ሰ ረባ፥ ሰ ጸጋኼ።" 23ከፄ ቤበፅ ሄሮድስኳ መኸካ ገሂን ከረባ፥ ቤዌ ናሥ ኦካ ና ሰ ገትገ ረባ፥ ቤኦቸሽ አ፤ ቤስ እጫኳ አ፥ ቤሻ። 24ቤከዸሽ እገሸ ረባኸን ካሥ ከመፈጋይላ ከመፈጋቋኳ። 25ኖከ ቢትቴቆ እምባርናባስ ከሳኦል መደዳ አል ማተጸሣ ኤተ ቢከትግ እማም፥ ቢኮሌ ነዬሩሳሌም ከኣንፆቂያ፥ ቢካኮሬቾጎ ከዮሃንስ ኤተ ቢኦ ማርቆስ።

will be added

X\