2 ከደ ቆሮንቶስ 5

1ኤከምቼያሽ ደቤያ ኤተ ቢልኢከን አይል ካል እኽላ አለአ፥ መከላለምኳ ኤከምቴያ ጸግላ ነኔያ፥ ቢልገምካ ኤቢልጨካ ጎ መኢያ ኖጎ ረባ። ቢልጨካ መፃ ነጎዛ ኤተ በበፀካ መዶቆ ኤለ ጸጋ፥ ኤተ ከምኢያ ግዢ ግዥኳ። 2ካሥ አል ኦከ ቢልኢካ ነኤባ ናል እኔያ ነለአ፥ ቢለከለከኽ ቢልአጀበካ ከምኢሰሥ መፃለምላ አል ጎዛ ኤያል ኣ። 3ኤከምኢስልሥ አለኣኳ፥ ከማገማሠኼ መዳለምላ ከጸጋናኼ። 4ኖከ ቢልኢከሽ ነጸገምላ ነለአ፥ ቢለከለከኽ ዝንዜን፤ ዳ ኤተ ቢልከከለከኻኳ፥ ከፄ ቢላኣጎካ መተጽልካ መኢስልሥ ጸገምላ አል ግዢ ግዥ፥ ኢላኣጎካኼ መትሺልቆ ጸገምላ ኤተ ከምሻኼ። ቢልኦከሽ ኤከማንዣይል ከመኢያ ዳ ኤተ በኢካ ነጸገምላ ከመሻ። 5ኤተ በጦከሥ አይላ ከማንዣይላ ከለአ፥ አረባ ኤተ በኸኬ ገፉጫለማኳ ካኳ። ከምትገሥ ገፉጫ አለኣኳ፥ ኤከምኻ አረባ ነለአ ከገት በበኽ ዳ ካኳ። 6ከለአ መዱጎክ ቢልጨካ ማጦዪላ ነጸገ ኤታ፤ ነደንኳ፥ ካሥ አል ኦከ ከምኢላ ነበጨ ጸገምላ፥ ቢልገምካ ኤከምሃትላሥ ነኤታ ከምኢላ። 7አኳ በኮኢካ ነገአ ከመገሚላ፥ አኮኢካኼ ከመገመሥ ዳ ኮዎማ ከኻኼ። 8ከፄ ቢልጨካ ማጦዪላ ነጸገ ኤታ፥ በኢካ ካይላ ኤገሸለማ፥ መኣምብልሽ ጸገምላ አለአ መኢላ ኖጎ ኤታ። 9ኤከምኢላ ነበጨ ጸገምላ፥ ኤከምኢስልሥ ጸገምላ አል ጎዛኳ፥ ቢልሻምበካ ኤከማገ ኲለን ኤቶኳ። 10በኢካ ከኮዎኳ አመኢቾጓ ነቱገ መኸሣ አል ክርስቶስ። ኖካ ና ከምሮቆ ጸጋ ኮዎማ በነ መደዳለማ፥ ኤመደዳ ኤተ በደካ ነኤበ እኔያ ነለአ፥ ነድ ገሸለማ፥ ገንሠማኳ። 11ከፄ ቢልከጤካ ከረባ፥ ቢለገሸካ ኤከምሮቆን አጸጋ ሰ ማገ ላ አል ረባ ከፄ ክርስቶስ፤ በገምካ አረባ ዝንዜን ኤቢልደካ አይልኳ ኣሤያ፥ በራጦኪል ኤበኸገምካ አኽኳ አይላ ከእለኻ። 12ቢልኸኪል ካኻ ኤከምሸኸኮጎን ከአይላ፥ ኢላኮለኪልኼ አይላ ኪልቆምላ መሾጓ ኖጎኻኼ፤ ኤከምሸኸኮጎ አኽ ከአይላ ከምፈለኸከሽ መኮሎቆማ ከደ በሸኮጎ ካል ጸገማም። እማም አለአ በላ መሹኮጎን ካል እለማም፥ ቢከሸኮጎ ካሥ አል ጸገማም። 13ኤቢልሜለካ፥ ከረባ ቢልከሜለካ፤ ኤቢዪዥካይል እልቆምላኳ፥ ካኻ። 14ከፄ በሸካ ጸጋ ሜታ ከኮዎማ፥ ቢንዘ ኪል ኮዎማም ነመሻለማ፤ ከፄ ቢልገምካ አለአ፥ በተገከኽ ማሄሻ አል ክርስቶስ አይላ ነመደዳ። 15ዳ በከሸካ ክርስቶስ ከኮዎማ፥ ኤከምኢዋ አደ በኢካኳ ከአ ከኤተ በሸካ ከማም በፈርኬሥ ነመሻኳ። መኢዩዳኼ እማም ነለአ ከገት ኪልቆማምኼ። 16ካ ከማጦዪልሽ እኽላ ከምዪርላኼ ጸጋ ሜተል ኤመዪር ጸጋ አል በጫኼ፤ ኤቢልዪርካን ክርስቶስ ገፀ ኤመዪር ጸጋ አል በጫኳ፥ እኽላኸን ከምዪርላኼ አ ኤለኣኼ። 17ካ ጸጋ ሜታ ኤበኢካ ከክርስቶስ ሜተም፥ አ ጸጋ አል ኽኻ፤ በተርካ ገደገና፥ በዎኬንዥገን አኽኻኳ። 18ዳለአ ኮዎማ በዎኬ ኖጎ ረባ ኤተ ባገ ከኽ አኳ ከንዶጎ ክርስቶስ ከጸገማ፥ በጦከሠንዥገን አይላ ነመደዳ አል ማገ አለአ። 19ከንዶጎ ክርስቶስ ባገ ከኽ ረባ ጸጋ አል ኤበ እኔያ ከጸገማ፤ በኸኬ ካይላ ሰ ማገለማ፥ አንዘከኸንኼ መሸ ሠማለማም ከጸጋኼ። 20አይላ ሰ ገትገ ክርስቶስ፥ በኦካ አረባ ጸጋ ከንዶጎምላኳ። ኤክርስቶስ ቢልሎቆከሥ ጸጋ ቢልከለካ "ኣገኻ ከረባ።" 21በጦከንዥገን ረባ ክርስቶስ ኤተ በበፀካ መጫ ገንሣ ሜተል ከኤተ መጹር ገንሣሎኳ። ዳ በከጦካ አለኣኳ፥ ኤከመንዞኲለን ከንዶጎማ መዪዥሣ አል ረባ።

will be added

X\