2 ከደ ቆሮንቶስ 11

1ኤከማጠራኸን ኤዱላኳ በራኣጎካ ኤከምቀመኾቆ ካራ፤ ኸገሻ በኸቀመኮቆ ካራኳ። 2ኤያሥ በሄከሽ አረባ በጥጠካይል ካኻ፥ በርጥጠካይል አርኳ ካኻ፤ ካ በርዪርከሠንዥገን አኻ ኤደጎና መገሚለማ ኤተ ከማንጂዩቆ ከጉንዛ ከሜተል፤ አኳ ክርስቶስ። 3ኤያሥ ቤያጣኽ ሄዋን ከኻንዥዣ አል ሆላ፥ በርካጤከሽ ኤከማገልል ገሳንዛለኻ ነመኸ ጸገኻ ከክርስቶስ ከመዪዥኽ እላ ከምቴያ። 4ኤከምዌ ጸጋ ሜተል፥ በላ መዳን ኤተ ቢላቲከስ አይል ካኻ፥ ኤከማቲስ ያሱስ ጀንዳ ካኻ፥ በላ መዳን ኤተ በኸርኮቆ ነገሲቋ፥ ኤከምርኾቆ ገፉጫ ጀንዳ ኤያሥ ኤያ ናል ገሲቋ ኤከምርኾቆ መትገሣ ጀንዳ፥ በኸርኮቆ ትል። 5አራ ነሰ ገትጋ ነደ በንተርኮቆ ኮዎማ ና፥ አርኢካኼ ነማም ከገቻኼ። 6ኤከምኤመርሸን እገሻ ገሸልኳ፥ ነመገመሸማ መሌኤኸማኼ፤ መገመሸማ አለኣኳ መዱጎክ ቢልትገከሠንዥገን ካኻ ከንዶጎ ኮዎማ። 7ኤርድ ገንሣኽ ኖከ ቤራቲስ ሰ ማገ ላ አል ረባ ካኻ በላ መርዾቆን በና? መጦኽ ጸገም ከገቻኳ በደካ ከበናለኻ። 8ከምደማ ካኻ ቤረንሽሌቆ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ነጃጀንዳ፥ ቤርሬቆ ማተጸሣ ኖጎማም። 9ኖከ ቤርኢ ኖጎኻ ቤራንዢግ ዳኳ፥ ከፄ ቢነ ኽ ኢዴባ ደ ቤዌ ነማቀዶኒያ ዢጋለም፥ ኤርደንኼ ገጹራ ከጸጋ ሜተልኼ። ከለአ ከንዶጎ ኮዎማ ኤከምበፀራ መዳ ከጹራ ካኻ ቤርዜኽ ጸገም፥ ከምዜረኽ ጸገም ነለአ ከገትኳ። 10ካ ከፄ በኢካ አኸገሸ ክርስቶስ ኒለም፥ አኢከንኼ ጸጋ ሜተል ነኤባ ኣካያ ኤተ ከምጻንዶቆ መሾጓለም አለኣኼ። 11በርከከለካ ኤያ ከፄ በርበፀካ መሄረሽ አኻኽ? በገምካ አረባ ኤበርሄከሽ አኻ። 12ኤያሥ በርኢካ እኽላ ነመደማ፥ ከምደራ ኮጎ እልኻኳ። ሰ ገትጋ ጃጀንዳ አ ደ በኣጎካ ማዉከሥ፥ ከመር ዳ ኤከምበፁዋ ማዉከሥ መከሉዋ መሹኮጎን "አይላ ቢልደካ ኤያል እምጳዉሎስ።" 13ችዳ አለአ ጎልጎዘ ሰ ገትጋ፥ ደ መደዳ ደ በንጠከኽ ጸጋ ከመኮ ሰ ገትጋ አል ክርስቶስኳ። 14አለኣኳ ኤተ ከምሰሥ እላኼ፥ ከፄ በንጠከኽ ሴጠና ኪልቆማ ከመኮ ሰ ገትገ መዪዦጓ። 15ካ ኤከመንጠኸን ደ መደዳ አል ሴጠና ጸጋ ከመኮ ደ መደዳ አል መዪዥሣ፥ ከምሰሠኼ እላኼ። ከመሩቆ በነ መደዳለማም ነመርሸማ። 16በርከለካ ከመተጸማኳ፥ "መኦሠኼ ጸጋ ሜተል አራ ኤተሞኼ፤" ኤከምዪርኻ አራ ኤኤለኣኸን፥ ኤከምፈለርከሸን መሾጓ ዱፀን፥ ርኾቆ አራ ኤተሞ። 17ዳ ኤተ ከመገሸርሣ፥ ከመገሸራ ኤተሞ፥ ኤጸጋ ኤተ ናሾጎ ከመገሚል ጸገማ፥ ከመገሸራኼ ኤኤተ በኸኬሥ ኤታ ካራኼ። 18ኤበሸኮጎ ኤማንጀ ጸጋ ከምኢ በጫ፥ ከምሸሮጎ አርኳ። 19አኻ ደ መገመሸማ፥ ከማገ ላኼያኽ በኸከቀመኮቆ ከደ ባንዢገካ መገመሸማኳ? 20በኸከቀመኮቆ ኤከምጦዋ ጸጋ አኻ ከዎደ፥ ኤከማጎዠሥ አኻ፥ ኤከምጦሥ አኻ ኪል ኤለማ፥ ኤያሥ ኤያ ኤከምዪርኽ አኻ ከገቻ ከምፐሻ ኩሰኻኳ። 21አራኸን ከገዪፆቋ በርደካ ኸገሻ፥ ኤበርደካ መሌኤማ ከመደ ሾከ ዳለአ ነጸገጸጋ። ካሥ ዳ ኤተ በከንዥገካይልኽ ጸጋ ሜታ ከመሾጓ፥ ከመንዥገርካይልኽ አርኳ ካሥ አ፤ እኽላኳ ከመገሸራ ኤተሞ። 22እማም ዶጎ እብሮታኽ? አራኳ ኤያሥ ኤያ፤ እማም ዶጎ እስራኤላኽ? አራኳ ኤያሥ ኤያ፤ እማም ሾከ ኣብራሃማኽ? አራኳ ሾከ ኣብራሃም። 23እማም ደ መደዳ አል ክርስቶሳኽ? አራ በርገሸካ ኤገሜላ፥ በቦቆ በርሙቸኮቆ እማም፤ አራ ነማም በቦቆ በርሌኤካ ነመደዳ፥ በርኢኬ ነመፀ ማፉንጫ ነማም ከኦኪል በበኽኳ፥ ቢንተርኮቆ ነማምኳ ቢያርኦቸካ፥ መዱጎኮኳ በርኮለኬ ነሰ ሆ መሻ። 24ኦኪል ማቁስኳ ቤኦች አዶጎ ዪሁዳ አራ ከቢሳጓ እል ግቸማ ሜታ ኖቆማ አሤር ኖቆማ ሰናኮ (39)። 25ኦኪል ኦካግ ቤኦች ጸጋ አራ ከዘጎላ፥ ኦኪል ሜተም ቢያርኣምብ ከግሻ፥ ኦኪል ኦካግኳ ቤንፂንዥግ ለማዲያ አራ፥ መጎኳ ሜታ ከኦካ ሜተምኳ ቤርኢ ኖቆ ትል ኣያ። 26ነበበኽ መንዻለም ቤድ አበቦቆ ማፉንጮቋ ነጸገም ነኣያ፥ ከደ ገን፥ ነሾካለም ዶጎ ዪሁዳ፥ ነደ በበፀካ መዳ ሾካ አል ረባኳ፥ ኒል ኤዬባ፥ ነኸ እኔያኳ፥ ኒል ትል ኣያ፥ ከንዶጎ ኢዴባ ደ ጎልጎዛኳ። 27ቤድ መሻምባ ከገማዋ ነጸገም፥ ኤያሥ ኤያ ማንዢግ ኸ መዥጋ፥ ቤራፉንጫቆ ከኤዴበና ከመብ ኣያኳ፤ ኦኪል በበኽ ቤርኢ ከሰ ያ፥ ነኸ ገድዳ ከጸጋናኳ። 28ነለአ ነኮዎማኳ፥ በርኢካ ኖካ ኖካ ነማፉንጫቋ ከመሳንዘሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 29ኤበሌኤካ ጸጋ ሜተም፥ ቢልሌኤካ አይላ እምበንድ፤ ኤበሥካ ጸጋ ሜታ ከገንሣኳ፥ በጥጠከሥ እለም። 30ኤከምዳ መሾጓ ካራ፥ ከምሸርኮጎ ከመሌአለም። 31ረባ፥ በበ ኤታ ያሱስ፥ ኤተ በከደካ አመገ ላ ግዢ ግዥ፥ በገምካ ኤበርበፀካ አር መለጎዘራ። 32ኖከ ቤርኢዬ ነኤዬበ ደማስቆ፥ ቤጦ ጅኤለ ጥስ ኣሬጣስ ኤከምዜዉዋን ኤዬበ ደ ደማስቆ ከምዻቆሽ አራ። 33ቢጦ ጸጋኸን አራ ኪል ከቻ፥ ቢያፖቆ አራ ከንዶጎ ጋምቦቆ ኸለ ግሻ ኤተ ባንዲኮቆ ኤዬባ አ፤ ኤኤለአ ቤርፈለሽ መትሽ ኤለማም።

will be added

X\