1 ገትገ ዮሃንስ 2

1ኢዳለም፥ በርቆተካ አለአ ካኻ፥ ኤከምበፀኻ መደኻን ገንሣ። ኤከምዳ ጸጋ ሜተል ገንሣኸን፥ በኮጨካ ኤተ ከመገሸኽ ካኳ ኖጎ ረባ፤ አኳ ኤተ መዪዥሣ ያሱስ ክርስቶስ። 2አ ጋንዢል ገንሣሎኳ፤ በላ መዳን ካሥ ገንሣሎኳ፥ ኤያሥ ኤያ ጋንዢል ገንሣ አል ጸጋ ኮዎማኳ። 3ኤከምዜኮኽ ማቶቆ ረባ፥ ከለአ ከማምባለኮከሥ ኤበኮገምካ አ። 4ኤከምከላ ጸጋ "በርገምካ ረባ፥" ኤከምበፃን መዜኽ ማቶቋለማኳ፥ ኤተ ጎልጎዛ፥ አኢካንኼ አኸገሻኳ ኒለማኼ። 5ጸጋ ኤተ ከምዜኽ እገሻለማ፥ ከምትገሥ ኤበሄከሽ ረባ ዝንዜን፤ ከለአ ከምገሞኮካ ኤበኮኢካ ከአ ሜተም። 6ነኢ ጸጋ ኤተ በከለካ "በርኢካ ከአ፥" ኤያሥ ቤኢ ያሱስ ክርስቶስ። 7ኢዴበም! ኤተ በርቆተካ ካኻ ኣሥ ማገሸሣ ገፀ ማ ኤተ ቤኢ ኖጎኻ ነማጦሸማ፥ አርቆተካኼ ማገሸሥ ኽኻ ካኻኼ፤ ማገሸሣ አል ገፀ አኳ ኣሥ እገሻ ኤተ በኸገሰኮቆን አኽ። 8ነደንኳ፥ በርኢካ እኽላ ነመቆት ማገሸሥ ኽኻ ካኻ፤ ባገምካሥ ኸገሻለማ ኖጎ ክርስቶስ ኖጎኻኳ፥ ከፄ በኢካ መጓ ከምተራ፥ ቢዪዥኮጎ እኽላኳ አመዪዦጎ ኸገሻ። 9ኤተ በከለካ "በርኢካ ነመዪዦጓ፥" በካቸከካኸን ከዱዌበማኳ፥ ከደኽላኳ በኢካ ኒል መጓ። 10ኤተ ከምሄሽ ዱዌበማ፥ ከምኢያ ነመዪዦጓ፤ ከምሥኼ ጸጋኳ ከፄማ ከገንሣኼ። 11ጸጋ ኤተ በካቸከካ ከዱዌበማኸን፥ በኢካ ኒል መጓ በኮለከኽ ኒል መጓኳ፤ ከፄ በፐሸኮቆ መጓ ኸማኳ፥ አገምካኼ ኮጎ በዸከኻኼ። 12ኢዳለም፥ በርኢካ ነመቆተማ ካኻ ከፄ ባምበፀካሽ ገንሣለኻ ከፄያ ካል ክርስቶስ። 13አኻ እምበባ! በርኢካ ነመቆተማ ካኻ፥ ከፄ በኸገምካ ኤተ በኢካ ካል ማጦሸማ፤ አኻ ጋሸላ አለአ! በርኢካ ነመቆተማ ካኻ ከፄ በኸሙቸኮቆ ሴጠና። 14ኢዳለም! በርቆተካ ካኻ ከፄ በኸገምካ ረባ በባ፤ አኻ እምበባኳ! በርቆተካ ካኻ ከፄ በኸገምካ ኤተ በኢካ ካል ማጦሸማ። አኻ ጋሸላ አለአ! በርቆተካ ካኻ ከፄ በኸዥገካ፥ ከፄ በኢካ እገሸ ረባኳ ኖጎኻ፥ በኸሙቸኮቆ ሴጠናኳ። 15መሄኸሸኼ ኤበ እኔያ ከዳ አል ኤበ እኔያኼ፤ ጸጋ ኤተ ከምሄሽ ኤበ እኔያ፥ ከምሄሸኼ ረባ በባኼ። 16ዳ ኤተ በኢካ ነኤበ እኔያ ኮዎማ፥ መአጀባ አል በጫ፥ መአጀበ ኻኳ፥ መባቻ ከደ መጫኳ፥ በፐከሥ ነኤባ አል እኔያ፥ አፐኬሠኼ ኖጎ ረባኼ። 17ከምተራ ኤባ አል እኔያ ከመአጀባለማኳ፤ ኤተ ከምዳ መኦሽ ረባኸን፥ ከምኢያ ካል ግዢ ግዥ። 18ኢዳለም፥ ባርቸካዬቆንዥገን መርሸማ፤ በኸገሰኮቆንዥገን ካል ገሲቋ ኤከምዌ ብተ ክርስቶስ፥ በፈገካኸንዥገን እኽላኳ ብተ ክርስቶስ፤ ከለአ ቢልገምካ ኤባርቸካዬቆ መርሸማ። 19ጸጋ አለአ ሚከፐሠን ኖጎምላኳ፥ አለምላኼ፤ ቢመድ አለምላ ቢምኢ ከአይላ፤ ኤከማትጋሠን ነማም ሜተል ኤበበፀካ መዳ ካለምላ፥ ቢለንሰንካ ቢፐከሥ ኖጎምላ። 20አኻኸን በከደከሠንዥገን አክርስቶስ ከመዪዥሥ ገፉጫ፤ ካ በኸገምካ አኽኳ ኮዎኻ ኸገሻ። 21በርከቆተካ ካኻ ከፄ በኸገምካ ኸገሻ፥ በኸገምካ ኤያሥ ኤያኳ ኤበበፀካ መፐሥ ጎልጎዛ ሜተል ነኸገሻኳ፤ አርቆተካንኼ ካኻ ከፄ በኸኤምካ ኸገሻኼ። 22ዎዴ ኤተ ጎልጎዛ? ኣሥ ኤተ በሽጠካ ኤበደካ ያሱስ መሲያ፥ ብተ ክርስቶስኳ ኤተ በሽጠካ ረባ በባ ከዱማ። 23ጸጋ ኤተ በሽጠካ ዱማ፥ ከምሽጣ በበማኳ፤ ኤተ በከገምኪል ከዱማ፥ ከምኢካ ከበበማኳ። 24ሃኢኸኪል ከገሻ ኤተ በኸገሰኮቆ ነገሲቋ፤ ኤከማኢኸኪል ከገሻ ኤተ በኸገሰኮቆ ነገሲቋ፥ ከምኢኸካ ከዱማ ከበበማኳ። 25ኤተ ባጦኪል አክርስቶስ ከመኸማ ካኳ፥ መኢያ አል ግዢ ግዥ። 26በርከቆተካ አለአ ካኻ ከፄ ጸጋ ደ በኢካ ነመንጠኽ አኻ። 27አኻኸን ከምፀቆ ኒልኻ መዪዥሥ ገፉጫ ኤተ በኸርኮቆ ኖጎ ክርስቶስ፥ ከማኣጎኻኼ ኤተ መትገሠማ ጀንዳኼ፤ ዳ ኤተ ከምትገሥ ገፉጫ ኮዎማ ካኻኳ ኸገሻ፥ ጎልጎዛኼ፤ ካ ኣገሰኻሥ ከመትገሣ አል ገፉጫ፥ ኢኸካ ከክርስቶስኳ። 28ካ ኢዳለም፥ ኢኸካ ከአ፤ ኤከምኢኸካ ከክርስቶስ ከመንዥጎኳይልኽ ኖከ ከማትጋሥ አ፥ ከምጤኳኼ ኖከ መዌያለማ ከገዪፆቋ ሜተልኼ። 29ኤበኸገምካ በደካ ክርስቶስ መዪዥሠማ፥ ከምፈለኸከሽ መገም ጸጋ ኤተ ከምዳ መዪዥሥ ዳ ኮዎማኳ፥ ኤበደካ ኢደ ረባ።

will be added

X\