1 ከደ ቆሮንቶስ 14

1ካ ሻምበኻ ከምዸብ ደ መኻ አል ማሄሻ፥ ኤያሥ ኤያኳ ሻምበኻ ከምዸብ ደ መኻ ኤተ በኸካ አመዪዥሥ ገፉጫ ጃጀንዳ፥ ከበቦቆኳ ከመገሽ መዪርጓ። 2ጸጋ ሜታ ኤበገሸካ ከሰ ኽኻ፥ ከፄ በሜካ ጸጋ ኤተ ከማምባለሣ፥ ከረባ በገሸካ፥ አገሸካኼ ከጸጋኼ። በገሸካ አ ከገፉጫ ዳ ኤተ በደካ ገጸፃ። 3ጸጋ ኤተ በገሸካ መዪርጓኸን፥ ከጸጋ በገሸካ፤ በተጸከሥ አኳ፥ በዥገከሥ፥ በንዥገከሣኳ። 4ጸጋ ኤተ በገሸካ ከሰ ኽኻ፥ በተጸከሥ ኣሥ እልቆማ፤ ኤተ በገሸካ መዪርጓኸን፥ በተጸከሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 5በርሄከሽ ኤከመገሸኻ ኮዎኻ ከሰ ኽኻ፥ ከበቦቆኳ ኤከመገሸኻ መዪርጓ፤ ኤተ በገሸካ መዪርጓ በንተርኮቆ ነኤተ በገሸካ ከሰ ኽኻ፤ ኤከምጨጉስ ዳ ኤተ ቢገሸካ ከሰ ኽኻኸን፥ ከምተጸሥ አኳ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 6ኢዴበም፥ ኖከ ከምዎሬ ኮጎኻ፥ ኤከመገሸራ ከሰ ኽኻ፥ በና ኣሤ ከምጫ ካኻ? ኤከምርዼቆ መጎሎጓ ከመገመሸማ፥ ኤያሥ ኤያ ሰ መዪርጓ ከመትገሣኳ፥ አአ ከምጫ በና ካኻ። 7ኤያሥ ኤያ ኤተ ቢገሰኮቆ ሰማ ባንዢገካ ገፉጫ ኤበሌያ ነድ ሦቋኳ፥ ኤከማጹሻይል ሳ ኤተ ቢከእሰካ አ ከምዳ፥ ካሤ ከማገሙኪልና ሰ ዳ አ አል ጀንዳ ካል ሜታማ? 8ኤከመንጀራይል ሰ ለብሩጂያኳ፥ አኢካንኼ ኤተ ከመገሥ ከማሸማኼ። 9ኤያሥ ኤያ አኻኳ፥ ኤከመገሸኻ ከጠጠኻ ሳ ኤተ በበፀካ ማገማይል፥ አኢካንኼ ጸጋ ኤተ ከምፈለሽ ማምባለሥ ሳ ኤተ በገሸካኼ። 10በኢካን ነኤባ ናል እኔያ አበበኽ ሳ፥ አኢካንኼ ነሳ ነለአ ሜተልኳ ኤተ ባንዢገካ መጨገሰማኼ። 11ኤከምበፀራ መገመርሽ መጨገስ ሳ አ፥ ከምደራ ጀንደ ጸጋ ኖጎ ጸጋ ኤተ በገሸካ ሳ አለአ፤ ከምዳ አኳ ካራ ጀንደ ጸጋ። 12ኤበኸሻምበካ አኽ ከምዸብ ደ መኻ አል ገፉጫ፥ ሻምበኻ ነዳ ነኮዎማ ከምዸብ ዳ ኤተ ከምተጸኸከሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 13ካ፥ ጸጋ ኤተ በገሸካ ከሰ ኽኻ፥ ነዴር ኤከምፈለሸን መጨገስ ሰ ኽኻ አኳ። 14ኤከምዴርዻ አር ከሰ ኽኻ፥ ኣሥ አገፉጫለም በዴረካ፥ አጨካንኼ አሳምቢርቆምኸን ነለኣኼ። 15ካ ኣሤ ከምደራን አራ? ከምዴርዻ ከገፉጫለም፥ ከምዴርዻ ኤያሥ ኤያ ከሳምቢርቆምኳ፤ ከሜኤራ ከገፉጫለም፥ ከሜኤራ ከሳምቢርቆምኳ። 16ኤከምበፃ መዳ ኤለኣኳ፥ ኤከምኻካ አም መገ ላ ከረባ ከገፉጫ፥ ኤከምኢያን መሌኤኽ ኤተ ገዴራ ኖጎኻኳ፥ ኤያብ ከምፈለከሸን አ መከላ "ኣሜን" ነመኸ መገ ላሉ? ባኤምኪል አኳ፥ ዳ ኤተ ባገሸከሥ አም። 17ኤከምዳ አመኸ መገ ላሉ ዝንዜን ገሸለማ፥ ከምተጸሠኼ ጸጋ ጀንዳ አኼ። 18በርኸካ መገ ላ ከረባ፥ ከፄ በርገሸካ ነኮዎኻ ከበቦቆ ከሰ ኽኻ። 19ነደንኳ፥ ከመገሻ ከሰ ኽኻ ሳ ኤተ ባንዢገካ ገንዘ፥ በርሄከሽ ኤከመገሸራ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ከሳምቢርቆም ሳ ማቁስ ከመትገሠማ ከጸጋ ጃጀንዳ። 20ኢዴበም፥ መሳንዘኸሠኼ ኤያል ኢዳኼ! ከመደ ገንሠ ዳ ደኻ ከኢዳ፥ ከመሳንዘሠማኸን ደኻ ከምዥገኽ ጸጋ። 21በቆተካንዥገን ነማቶቋ ናል ሙሴ፥ "በገሸካ ረባ ኤታ፥ 'ከመገሸርካ ከሾካ ካለም ከሰ ኽኻ፥ ከቆቤስ ጀንደ ጸጋኳ፤ ናሥ አኳ ከማጦዊል ፄኼ ካራኼ።"' 22ካ መገሻ ከሰ ኽኻ ማቲሥ መዥጋ አል ረባ ከደ በበፀካ መገሚል፥ ማቲሣ ከደ በገምኪላኼ። መገሽ መዪርጓኸን ማቲሥ መዥጋ አል ረባ ከደ በገምኪላ፥ ከደ በበፀካ መገሚልኼ። 23ኖከ ማሙንፆቆ አገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማ፥ ኤከመገሹዋ አጸጋ ኮዎማ ከሰ ኽኻ፥ ከምኩዋ አመሌኤኽ ደ ገዴራ ኤያሥ ኤያ ደ በበፀካ መገሚልኳ፥ ከምከሉዋኼያኽ፥ "ጸጋ አለአ ደ ገሜላ?" 24ኤከመገሻ ኮዎማ መዪርጓኸን፥ ኤከምኩ አመሌኤኽ ኤተ ገዴራ ኤያሥ ኤያ ኤተ በበፀካ መገሚልኳ፥ ሳ ኤተ በገሸካ ኮዎማ ከምደሥ እለማ፥ ከምኸከሥ አዳ ኤተ በገሰኮቆ አ ኮዎማ። 25ገ ጸፃ ኤተ በኢካ ኒለማኳ፥ ከምፐሥ ከኸ እኔያ፤ ከምፋታ አመዣ አ ናሥ ጓ ከታሰማ ከኔያ፥ ከምዴራ ከረባኳ ከመገሸሥ ከምከላ፥ "ኸገሻ ረባ በኢካ ኖጎኻ።" 26አመደ ኣሤ ከምገሸላ ኢዴበም? ኖከ ከማሙንፀኾቆ ከገዴራ፥ ናኻ ሜተም በጨካ ጌኣ፥ ሜታኳ መትገሠማ፥ ጀንዳ መጎሎጓ፥ ሜታ በገሸካ ከሰ ኽኻ፥ ጀንዳ በጨገከስ ሳ ኤተ ቢገሸካ። ከምደካ ከዳ ከለአ ኮዎማ አመተጸሥ ገሙንፀ ደ ገዴራ። 27ኤከምኢያን ጸጋ ኤተ በገሸካ ከሰ ኽኻ፥ ጸጋ እምበንድ ኤከምፈጋኽ ኦካግ፥ ኒገሽ ከማኺለማ፤ ነጨገስ አጸጋ ሜተምኳ ሳ ኤተ ቢገሸካ አ። 28ኤከመሜያ ጸጋ ኤተ ከምጨገስ ሳኸን፥ ኤተ በጨካ ደ መኸ መገሽ ከሰ ኽኻ አ፥ ነገሸ ኪልቆማ ከረባኳ፥ መገሻኼ ኒል ገሙንፀ ደ ገዴራኼ። 29ደ ቢገሸካ መዪርጓ ጸጋ እምበንድ ኤያሥ ኤያ ኒድ ኦካግ፥ ኒገሽ። ደ ገዴራ ኮዎማኸን ኒካጦዪል ፄ ዝንዜን፥ ኒያንዘ ሥኳ። 30ነደ በማኢከሽ ነጓ ከጸጋ ሜታ ኤከማኸካዬሽ መጎሎጓኳ፥ ነካኢስ ኤተ በገሸካ ነገሲቋ። 31ከምፈለኸሽ አኽ ኮዎኻ ማኸኺል መገሸኻን መዪርጓ፥ ኤከምገማን አኮዎማ ከመንዥጋሠን ኮዎማኳ። 32ደ መኸ መገሽ መዪርጓ በካገሰካሥ ከኤተ መዪርጓ ካ። 33ረባ ኤታ አል መገማ፥ አል ገላኳኼ። ኤያሥ በደካ መኢያ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ኮዎማኳ፥ 34ነጦ ፄ ጋፋ ትል ነገሙንፀ ደ ገዴራ፥ ከማኻሠኼ መገሻ ከማምኼ። ኒያገሳሥ ኤያሥ በገሸከሥ አማቶቋ አል ሙሴኳ። 35ኤከምኢያን ደ ኤተ ቢያኣጎካ መገመማኸን፥ ኒሎቆሥ ጉንዛለማም ነመፃ፥ ከፄ በደካ ገዪፆቋ አመገሻ ከጋፋ ነገሙንፀ ደ ገዴራ። 36አፐኬሥ እገሸ ረባ ኖጎኻኽ? በላ አደካዬሽኳ ካሥ ኮጎኻኽ? 37ጸጋ ኤተ በኦከሥ ጸገማ ኤኤተ መዪርጓ፥ ኤያሥ ኤያ በርኮቆ ደ መኻ አል መዪዥሥ ገፉጫ፥ ናምባለሥ ኤተ በርቆተካ አር ካኻ አለአ፥ ኤበደካ ማቶቋ አል ኤታ። 38ኤተ በበፀካ መሮቆ አለኣኸን፥ መርኾቆኼ አኽኳ አኼ። 39ካ ኢዴበም፥ ሻምበኻ ከምዸብ መገሽ መዪርጓ፥ መጻንደኸቆኼ መገሻ ከሰ ኽኻኼ። 40ዳ ኮዎማ ነድ ከማኺለማ፥ ነገሥ ገሸል።

will be added

X\