1 ከደ ቆሮንቶስ 12

1ኢዴበም፥ ከፄ ደ መጨ መዪዥሥ ገፉጫ፥ አራኣጎካኼ ኤከምኤመኸሸኼ። 2አኻ ነኸከምደን ጸጋ አል ረባ ነገሲቋ፥ በኸገምካ ቤያኽበ ኽ እንዶዋ፥ ቤያኽጽጨኽ ከመዴር እምሙሳ ደ ባንዢገካ መኢያ። 3ካ ከምጦርኪል ፄ አኻ፥ ጸጋ ሜተል ኤተ በገሸካ ከመዪዥሥ ገፉጫ ከምፈለሸኼ መከላ "ያሱስ ማሆተማ፤" ኤያሥ ኤያኳ በላ መዳን ከመዪዥሥ ገፉጫ፥ ከምፈለሸኼ ጸጋ ሜተል መዳ ኸገሻ መከላ "ያሱስ ኤታ።" 4በኢካን ደ መኸ ገፉጫ ከጅንሰማ ከጅንሰማ፥ መዪዥሥ ገፉጫኸን ኣሥ ሜታ። 5በኢካን ሾከ መደዳ በበኽ፥ ቢደካ ኮዎማኸን ካሥ ኤታ ከሜተም። 6በኢካን ደ መኻ አል መደዳ በበኽ፤ ኤተ በኸካ ደ መኻ አል መደዳ ኮዎማ ከጸጋኸን፥ ኣሥ ረባ ሜታ። 7ደ መኻ መዪዥሥ ገፉጫ ኤከምጫን በና ከደ ገዴራ ከኮዎማ፥ ባትገካሥ ኒል ጸጋ ኮዎማ ከጅንሰማ ከጅንሰማ። 8ከጸጋ ሜተም በከኸካ ገፉጫ መገሻ ከመገመኻ፥ ከሜታኳ በከኸካ ኣሥ ገፉጫ አለአ መገሻ ከመገመሸማ፤ 9ኣሥ ገፉጫ ሜተም አ በከኸካ ከጸጋ ከጀንዳ መገሚላ፥ ከጀንዳኳ በከኸካ ኣሥ ገፉጫ አ መብዶቆ መንሰሣ፤ 10ከሜተም በከኸካ መደ ገሸል መደዳ፥ ከሜታኳ መገሽ ሰ መዪርጓ፥ ከጀንዳ መገመሽ ማጹሺል ገፉጫ፤ ኤያሥ ኤያኳ ከሜታ መገሽ ሰ ኽኻ፥ ከጀንዳኳ መጨገስ ዳ ኤተ ቢገሸካ ከሰ ኽኻ አኳ። 11ኤተ በደካ ዳ አለአ ኮዎማ፥ ኣሥ ገፉጫ ሜተም፤ አ ኤያሥ በኣጎካ በንዘ ካ ከጸጋ ከኮዎማ ሜታ ሜታማለማም ደ መኻ ከጅንሰማ ከጅንሰማ። 12ክርስቶስ ኤጸገ ጸጋ ሜታ ኤተ በምጹሸካይል ጎ በበኽ፤ ኤከመንዘኸን ጎ በበኽኳ፥ ኣሥ ጸገ ጸጋ ሜተል። 13ነድ አይላ ዶጎ ዪሁዳ፥ ደ በበፀካ መዳ ሾከ ዪሁዳኳ፥ ኤቢልደካ ዋደ ከዶቆ ኤባኳ፥ አኳ ኮዎኳ በኳጩጸካቆ ካሥ ከገፉጫ ሜታ ከአ ከምዳ ጸገጸጋ ሜታ። ኮዎኳ በኮፈከንዥገን ናሥ ገፉጫ ነሜተል። 14ኤያሥ ኤያ በንዘ ካኽ ጸገ ጸጋ ሜተል ጎ በበኽኳ፥ አንዘ ካኸኼ ካሥ ሜተልኼ። 15ኤከምከላ ቾጓ፥ "አራ ኤላኼ፥ ከለአ አራ አል ጸገ ጸጋኼ፥" መገ ፤ ከፄ አለአ ከማሻኸና መዳለማ ጎ ጸገጸጋኽ? 16ኤከምከላ ፄያ፥ "አራ እልኻኼ፥ ከለአ አራ አል ጸገ ጸጋኼ፥" መገ ፤ ከፄ አለአ ከማሻኸና መዳለማ ጎ ጸገጸጋኽ? 17በመድ ጸገ ጸጋ ኮዎማ ኣሥ እልኻ፥ ኤያል ኣሤ በምፈለሸን አ መገሶቆማ? በመድ ጸገጸጋ ኮዎማ ኣሥ ፄያ፥ ኤያል ኣሤ በምፈለሸን አ መፉንሠማ? 18ረባ ጎ ጸገ ጸጋ ኮዎማ ሜታ ሜታኸን በኮከስ ነጸገ ጸጋ ኤያሥ በኣጎካ። 19በመድ ጎ ጸገ ጸጋ ኮዎማ ኣሥ ሜታ፥ በምኢንኼ ጸገጸጋኼ። 20እኽላኸን ኤከምኢያን አጎ ጸገጸጋ ጎ በበኽኳ፥ ጸገጸጋ ኣሥ ሜታ። 21ከምፈለሸኼ እልኻ መከላ ከኤላ፥ "አራኣጎካኼ አምኼ።" ኤያሥ ኤያ ከምፈለሸኼ እልቋኳ መከላ ከቾጓ፥ "አራኣጎካኼ አምኼ።" 22ደ በኢካ ኖጎ ጸገ ጸጋ ኤመሌኤማኸን፥ ቢጨካ በቦቆ በና። 23ደ በኢካ ካይላ ኤዳ ቢሣ፥ በቦቆ ቢልከኸካ ገሂን፥ ደ በበፀካ ማንደጎናኳ፥ በቦቆ ቢልኢሰከሥ ከደጎን ኣ። 24አኣጎካኼ አደ ባንደጎነካኳ ሾከ ዳ አለኣኼ። ረባ በኮከሰንዥገን ጸገ ጸጋ፥ በከኸካ በቦቆ ገሂን ኮጎ ጸገ ጸጋ ደ ቢከሣ። 25ዳ በከጦካ አረባ አለአ፥ በላ መኢያን አመንሰ ኖጎ ጎ ጸገ ጸጋ፥ ኤከማተጹሠን ኣሥ እልኸማም። 26ኤከማኣንሣሥ ኖጎ ጸገ ጸጋ አጎ ሜታ፥ ከማኣንሡዋሥ ጎ ጃጀንዳ ኮዎማምኳ ከአ፤ ኤከምሂንሥ ሜተልኳ፥ ከማገዋይል ኮዎማምኳ ከአ። 27አኻ ኮዎኻ ጸገ ክርስቶስ፥ ሜታ ሜታማለኻ ጎ ጸገማ። 28ኤያሥ ኤያ በጦከሥ ረባ ነገሙንፀ ደ ገዴራ ነገሲቋ ጸጋ ሜታ ሜታ ከሰ ገትገ ክርስቶስ፥ ከምበንድ ደ መዪርጓ፥ ከኦካግኳ ደ መትገሠማ፤ በኸካ ከመተጸማ መዥጋ ኤተ ከምዱካ ዳ አል ገተምዛ፥ ደ መኻ ኤተ ከምብዱኮቆ ደ መንሰሣ፥ ደ መኻ ከመተጸሠማ ከምቼስ እንዶዋ ከደ ገዴራኳ፥ ኤያሥ ኤያ ከመገሽ ሰ ኽኻኳ። 29ጸጋ ኮዎማ ሰ ገትገ ክርስቶሳኽ? ኮዎማ ደ መዪርጓኽ፥ ደ መትገሠማኽ? አጨካ አኮዎማ መዥጋ ኤተ ከምዱካ ዳ አል ገተምዛኽ? 30አጨካ አኮዎማ ደ መኻ ኤተ ከምብዱኮቆ ደ መንሰሣኽ? አገሸካ ኮዎማ ከሰ ኽኻኽ? አፈለከሽ አኮዎማ መጨገስ ዳ ኤተ ቢገሸካ ከሰ ኽኻኽ? 31አኻኸን ሻምበኻ ከምዸብ ደ መኻ ደ በንተርኮቆ ነኮዎማ። አራኳ እኽላ ከምትገርሥ ካኻ እንዶዋ ኤተ በንተርኮቆ ነለአ ነኮዎማ።

will be added

X\