ROM 1:13

13Ma I tangiringkami, tariu, bwa kam na ataia bwa e mwaiti au tai ae I a tia ni baaireia bwa N na nakoimi iai, ma iai te bwai ae e aki toki n toototokoa mwanangau ni karokoa naba te tai aei. I kan rairiia naba temwaangina i buakomi nakon te Uea, n ai aroia ake a tia n rairaki irou i buakoia bootanaomata ake tiaki I-Iutaia.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1686 Languages.

Learn More