EBERA 7:2

2ao Aberaam e anganna kakateuana te katebwina ni mwakoro mani mwaitin ana bwai aika a kakaokoro nako ake a reke irouna. Moan nanon te ara ae Merekitereka bon Uean te Raoiroi; ao ibukina ngkai uean Tarem, ao iai naba nanona ae Uean te Raoi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1180 Languages.

Learn More