2 KORINTO 11:26

26Ni mwamwanangau aika a bati ao I kaaitara ma kaangaanga aika a I kuri ni kabuanibwai iai, aika kaangaanga man taiani karaanga, mai irouia taani kamwarua, mai irouia au bootanaomata, mai irouia aomata aika a tiaki I-Iutaia, man te kaawa, i nanon te rereua, i marawa, mai irouia taari ni kewe;

Share this Verse:

FREE!

One App.
1180 Languages.

Learn More