Matteuksen evankeliumi 19

1Ja kun Jeesus oli lopettanut nämä puheet, lähti hän Galileasta ja kulki Jordanin tuota puolta Juudean alueelle. 2Ja suuri kansan paljous seurasi häntä, ja hän paransi heitä siellä. 3Ja fariseuksia tuli hänen luoksensa, ja he kiusasivat häntä sanoen: “Onko miehen lupa hyljätä vaimonsa mistä syystä tahansa?” 4Hän vastasi ja sanoi: “Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa ‘loi heidät mieheksi ja naiseksi‘ 5ja sanoi: ‘Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi‘? 6Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako.” 7He sanoivat hänelle: “Miksi sitten Mooses käski antaa erokirjan ja hyljätä hänet?” 8Hän sanoi heille: “Teidän sydämenne kovuuden tähden Mooses salli teidän hyljätä vaimonne, mutta alusta ei niin ollut. 9Mutta minä sanon teille: joka hylkää vaimonsa muun kuin huoruuden tähden ja nai toisen, se tekee huorin; ja joka nai hyljätyn, se tekee huorin.” 10Opetuslapset sanoivat hänelle: “Jos miehen on näin laita vaimoonsa nähden, niin ei ole hyvä naida”. 11Mutta hän sanoi heille: “Ei tämä sana kaikkiin sovellu, vaan ainoastaan niihin, joille se on suotu. 12Sillä on niitä, jotka syntymästään, äitinsä kohdusta saakka, ovat avioon kelpaamattomia, ja on niitä, jotka ihmiset ovat tehneet avioon kelpaamattomiksi, ja niitä, jotka taivasten valtakunnan tähden ovat tehneet itsensä avioon kelpaamattomiksi. Joka voi sen itseensä sovittaa, se sovittakoon.” 13Silloin tuotiin hänen tykönsä lapsia, että hän panisi kätensä heidän päälleen ja rukoilisi; mutta opetuslapset nuhtelivat tuojia. 14Niin Jeesus sanoi: “Antakaa lasten olla, älkääkä estäkö heitä tulemasta minun tyköni, sillä senkaltaisten on taivasten valtakunta”. 15Ja hän pani kätensä heidän päälleen ja lähti sieltä pois. 16Ja katso, eräs mies tuli ja sanoi hänelle: “Opettaja, mitä hyvää minun pitää tekemän, että minä saisin iankaikkisen elämän?” 17Niin hän sanoi hänelle: “Miksi kysyt minulta, mikä on hyvää? On ainoastaan yksi, joka on hyvä. Mutta jos tahdot päästä elämään sisälle, niin pidä käskyt.” 18Hän sanoi hänelle: “Mitkä?” Jeesus sanoi: “Nämä: ‘Älä tapa‘, ‘Älä tee huorin‘, ‘Älä varasta‘, ‘Älä sano väärää todistusta‘, 19‘Kunnioita isääsi ja äitiäsi‘, ja: ‘Rakasta lähimmäistäsi niinkuin itseäsi‘ “. 20Nuorukainen sanoi hänelle: “Kaikkia niitä minä olen noudattanut; mitä minulta vielä puuttuu?” 21Jeesus sanoi hänelle: “Jos tahdot olla täydellinen, niin mene, myy, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaissa; ja tule ja seuraa minua”. 22Mutta kun nuorukainen kuuli tämän sanan, meni hän pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. 23Silloin Jeesus sanoi opetuslapsillensa: “Totisesti minä sanon teille: rikkaan on vaikea päästä taivasten valtakuntaan. 24Ja vielä minä sanon teille: helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan.” 25Kun opetuslapset sen kuulivat, hämmästyivät he kovin ja sanoivat: “Kuka sitten voi pelastua?” 26Niin Jeesus katsoi heihin ja sanoi heille: “Ihmisille se on mahdotonta, mutta Jumalalle on kaikki mahdollista”. 27Silloin Pietari vastasi ja sanoi hänelle: “Katso, me olemme luopuneet kaikesta ja seuranneet sinua; mitä me siitä saamme?” 28Niin Jeesus sanoi heille: “Totisesti minä sanon teille: siinä uudestisyntymisessä, jolloin Ihmisen Poika istuu kirkkautensa valtaistuimella, saatte tekin, jotka olette minua seuranneet, istua kahdellatoista valtaistuimella ja tuomita Israelin kahtatoista sukukuntaa. 29Ja jokainen, joka on luopunut taloista tai veljistä tai sisarista tai isästä tai äidistä tai lapsista tai pelloista minun nimeni tähden, on saava monin verroin takaisin ja perivä iankaikkisen elämän. 30Mutta monet ensimmäiset tulevat viimeisiksi, ja monet viimeiset ensimmäisiksi.”

will be added

X\