ರೋಮ್‌ನಗರದವರಿಗೆ 4:4

4ದುಡಿದವನಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಸಂಬಳ ಉಡುಗೊರೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಲ್ಲತಕ್ಕದ್ದೇ ಆಗಿದೆ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1640 Languages.

Learn More