ರೋಮ್‌ನಗರದವರಿಗೆ 11:5

5ಈಗಲೂ ಅದರಂತೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯ ಮೂಲಕ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1603 Languages.

Learn More