1 ಥೆಸಲೋನಿಕದವರಿಗೆ 1:7

7ಮಕೆದೋನಿಯ ಮತ್ತು ಅಖಾಯದಲ್ಲಿದ್ದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಿಗೆಲ್ಲಾ ನೀವು ಮಾದರಿಯಾದಿರಿ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1646 Languages.

Learn More